گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
امروزه دگرگوني هاي شگرفي در زمينه فن آوري اطلاعات  رخ داده و پيشرفت‌هاي آن فراگير شده است. به طوري كه روندهاي دگرگوني را در زمينه هاي مختلف ايجاد كرده است. مهمترين ويژگي هاي آن سرعت زياد در پردازش داده ها ، دقت بسيار زياد ، سرعت بالاي دسترسي به اطلاعات، به روز بودن، امكان مبادله الكترونيكي داده‌ها، كيفيت بالا، قيمت فوق‌العاده ارزان و رو به كاهش مي باشد و از سويي گسترش حجم عمليات و پيچيده‌تر شدن امور پيش روي ما مي باشد. با توجه به اين عوامل ديگر نيازي به توجيه استفاده از فن آوري اطلاعات در دنياي امروز نخواهد بود و حسابداري نيز ناگزير به كاربرد و استفاده از تمام يا برخي از روشهاي نو در ارائه خدمات و وظايف خود مي باشد
۲بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش
در دو دهه اخير پاياني قرن بيستم سه نوآوري مهم يعني دورنگار، ، تلفن همراه و اينترنت، نشان داده است كه چگونه گسترش ارتباطات مي تواند در ايجاد بازار توليدات تأثير داشته باشد. و شيوه هاي كار و زندگي مردم را تغيير دهد. پيشرفت فن آوري ارتباطات از راه كاهش هزينه خدمات، بهبود توان شبكه هاي ارتباطي، خصوصي كردن و تجارتي كردن بخش ارتباطات عرضه و توليد ارتباطات و خدمات جهاني را افزايش داده است.
تشكيلات شبكه ارتباطات جهاني به خوبي در رشد اينترنت و  وب سايت هاي جهاني به عنوان  زير ساخت هاي  اطلاعات بين المللي ، قابل مشاهده است. اينترنت هرچند ۲۲ سال اخير به اشكال مختلف موجود بوده است. اما در سالهاي اخير بسيار عمومي و بيش از سه و نيم ميليون سايت هم اكنون به استفاده كنندگان در دنيا خدمات ارائه مي دهند. وب سايت‌ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند كه در انتقال اطلاعات كتابخانه ها ، روزنامه‌ها، كاتالوگ ها، فروشگاه‌ها و بروشورهاي اطلاعات تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند(د ژپسند ، ۱۳۸۲ ، ۲۲)
حسابداري زبان يك واحد تجاري است. چيزي كه بدون آن واحدهاي تجاري نمي‌توانند وجود داشته باشند. واحدهاي تجاري مي توانند بدون داشتن دفاتر اداري، تنخواه و‌ گاهي اوقات حتي بدون وجود كارمندان به فعاليت خود ادامه دهند ليكن بدون وجود يك سامانه حسابداري نمي‌توانند به تداوم خود ادامه دهند. واحدهاي تجاري به دنبال كسب سود هستند و براي موفقيت در فرآيند كسب سود مجبور هستند که يك سامانه حسابداري كامل داشته باشند. بايد سامانه اي وجود داشته باشد كه بتواند قابليت بهتري داشته باشد و نسبت به مانده راه‌حلهاي موجود ايمن تر و راحت‌تر باشد. (ثقفی و دیگران، ۱۳۸۴ ، ۶)
فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)   آن چنان همه چيز را در دنياي معاصر تحت‌الشعاع قرار داده است كه بدون ترديد مي توان همان عبارتي را كه روزگاري درباره نفت گفته مي شد درباره آن به زبان آورد: اين كه در هرچيز كه پيرامون ما وجود دارد ردپايي از اطلاعات و فن آوري در آن ديده مي شود. سازمانها و شركتها در عصر فن آوري پيشرو اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتي يافته اند و شايد بيشترين تأثير را از اين دگرگوني ها پذيرفته اند. اين موج تازه، نه تنها نظام هاي اطلاعاتي سازمانها را تحت تأثير قرار داده و دگرگون ساخته بلكه بر چگونگي انجام فعاليتها و حتي تقدم و تأخر فرآيند هاي انجام كار نيز آثار شگرفي داشته است. حسابداران بيش از همه مترصد پيامدهاي دگرگونی دنياي ICT هستند زيرا چگونگي اين دگرگونی ها مستقيماً با نحوه انجام وظايف روزمره‌شان و بهبود فرآيندهاي انجام اين امور مرتبط است.(عرب مازار يزدي، ۲۹،۱۳۸۴)
روند پر شتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و به ويژه اينترنت در حوزه حسابداري، منجر به يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. با توجه به اهميت اين نوع گزارشگري كه مي تواند تأثير بسزايي بر تصميم گيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي داشته باشد. چند پرسش در اين ارتباط مطرح مي شود:
–  آيا گزارشگري مالي تحت وب مي تواند ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري را براي تصميم¬گيري تحت تأثير قرار دهد؟
– آيا گزارشگري مالي تحت وب مي تواند باعث ارتقاء ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري شود؟
 – آيا گزارشگري مالي تحت وب باعث کاهش ويژگي کيفي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري مي شود؟
– آيا گزارشگر ي مالي تحت وب مي تواند باعث ارتقاء ويژگي کيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري مي شود؟
– آيا مديران شرکتهاي ايران با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه مي باشند؟
 1-3 اهميت و ضرورت پژوهش  
دگرگوني هاي پي در پي سه دهه اخير در پهنه هاي گوناگون سياسي و اقتصادي اگرچه بي‌سابقه و تكان دهنده بوده و بسياري از معادلات موجود را در جهان بر هم زده است اما نمي توان آن را با دگرگوني ها و پيشرفت‌هاي گسترده و باور نكردني فن آوري هاي مختلف و بيش از همه فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات مقايسه كرد. دگرگوني هاي ICT نه تنها در ارتباط با نظام‌هاي اطلاعاتي درون سازماني تغييرات زيادي را سبب شده ،بلکه  منجر به پيامدهاي مهمي در چگونگي روابط اقتصادي، شيوه‌هاي كسب و كار و مبادلات ميان شركتها نيز شده است. آنچه امروز به عنوان تجارت الكترونيك يا كسب و كار الكترونيك در عرصه فعاليتهاي اقتصادي پديد آمده بيش از هر چيز محصول دگرگوني ها و پيشرفت‌هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات است آثار اقتصادي اين فضاي جديد كسب و كار موجب به هم خوردن نسبت هاي رايج در توزيع سهم فعاليتها از مجموعه عملكرد اقتصادي شده است. مهم‌تر از آن، كسب و كار و تجارت الكترونيك بر نوع اطلاع رساني و حتي نوع نيازهاي اطلاعاتي افراد ذينفع در ارتباط با سازمانها و شركتهاي گوناگون نيز آثار بسياري بر جاي نهاده است.
توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات، زندگي بشر امروز و عمليات سازمانها را همراه با هم تحت تأثير قرار داده است، اما در سازمانهاي امروز شايد كمتر فعاليتي به اندازه كاري كه حسابداران و سامانه هاي اطلاعاتي حسابداري انجام مي دهند از آثار و تبعات اين جهش‌هاي علمي و فني تأثير پذيرفته باشد. تمام فعالیت حسابداران با داده ها و اطلاعات عجين است و نمي توان اثرگذاري شگرف دگرگوني هاي ICT بر اين فعاليتها را ناديده گرفت.( عرب مازار يزدي ،۱۳۸۴،۲۸)
روند پرشتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه اينترنت، كليه ابعاد جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده به گونه اي كه براي مثال در حوزه‌ي حسابداري؛ منجر به معرفي يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. اين روش نوين گزارشگري مالي در عصر جديد را گزارشگري مالي تحت وب گويند.
۱-۴ هدف پژوهش
هدف پژوهش ارزيابي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري و همچنين بررسي ميزان آشنايي مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب مي باشد.نياز روزافزون استفاده کنندگان اطلاعات مالي به اطلاعات مالي به موقع و قابل اعتماد و نيز حرکت به سوي گزارشگري الکترونيکي با استفاده از پيشرفتهاي فن آوري اطلاعات است که گزارشگري مالي تحت وب نمونه بارز آن مي باشد و نيز بسط پژوهش در رابطه با گزارشگري مالي تحت وب و ارزيابي اثرات گزارشگري مالي تحت وب بر هر يک از ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري و نشان دادن آثارآن به موقعيت هاي مطلوب در محيط هاي تجاري بعنوان نقطه آغازي برای پذيرش گزارشگري مالي تحت وب مي باشد.
۱-۵ نوع طرح پژوهش:
براساس هدف؛ پژوهشهاي علمي را مي توان به دو گروه بنيادي و کاربردي تقسيم کرد. در تقسيم بندي بالا، پژوهش حاضر در گروه پژوهشهاي کاربردي قرار مي گيرد. پژوهشهاي کاربردي پژوهشهايي هستند که با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که توسط پژوهشهاي بنيادي فراهم شده اند؛ براي رفع نيازمندي هاي بشر مورد استفاده قرار مي گيرند.
۱-۶ فرضيات پژوهش:
فرضيات اين پژوهش عبارتند از:
فرضيه اصلي اول: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي های كيفي اطلاعات را براي تصميم گيری تحت تأثير قرار مي دهد.
فرضيه فرعي ۱: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.
فرضيه فرعي ۲: گزارشگري مالي تحت وب از  ويژگي كيفي قابليت اعتماداطلاعات حسابداري  در تصميم گيري مي كاهد .
فرضيه فرعي ۳: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.
فرضيه اصلي دوم: مديران شركتها با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه مي‌باشند.
۱-۷ روش پژوهش:
پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات ، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود این پژوهش نیز به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد و از نوع کاربردی است .
۱-۸  جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه صورت  می گیرد .
۱-۹ ابزار اندازه گيري اطلاعات 
ابزار اندازه گیری بر اساس پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت ۵ گزینه ای استفاده شده است با توجه به اینکه در این مقیاس اندازه گیری پاسخها به صورت کیفی بوده (خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم) بنابراین برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی برای هر کدام از گزینه ها اوزان (۵-۱) انتساب داده شده است .
۱-۱۰ قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي: گزارشگري برون سازماني، گزارشگري مالي تحت وب و زبان توسعه پذير گزارشگري مالي(XBRL).
قلمرو زماني : قلمرو زماني اين پژوهش مربوط به سال ۱۳۸۶ مي باشد.
قلمرو مكاني: از آنجا كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ استفاده از سامانه هاي اطلاعاتي حسابداري، نسبت به شركتها و موسسات خارج از بورس داراي برتري نسبي هستند و با توجه به اينكه دسترسي به اطلاعات اين شركتها نسبت به ساير شركتها با سهولت بيشتري صورت مي گيرد، بنابراين جامعه آماري پژوهش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
۱-۱۱ محدوديت پژوهش:
در این پژوهش ، عوامل محدود کننده ای وجود داشته است که اهم آن عبارتند از:
۱- در قلمرو مکانی و در کشور جمهوری اسلامی ایران از گزارشگری مالی تحت وب در عمل بسیار کم استفاده می شود .
۲- جدید بودن موضوع در گردهمایی های عمومی کشور .
۳- محدودیت های ذاتی پرسشنامه.
۱-۱۲ واژگان تخصصي پژوهش:
سامانه (System): مجموعه اي از عوامل وابسته و پيوسته را كه نظام ارتباطي مشخص دارند و براي رسيدن به اهدافي مشترك در تعاملند.(صرافي زاده، ۵۶،۱۳۸۲)
اينترنت (Internet): يك سامانه ارتباطي و اطلاعاتي همه منظوره بين المللي.
مرورگر (Browser): برنامه اي كه براي بازبيني و ديدن سايت ها در صفحات گسترده جهاني (اينترنت) استفاده مي شود.(صرافی زاده ، ۱۳۸۴،۱۰)
 پيوند ابر متني (Hyperlink): برقراري پيوند فيزيكي بين بخشي از يك متن با بخش ديگري از همان متن يا متن، تصوير يا هر پرونده ديگر را پيوند ابر متني مي نامند .                                              زبان علامت گذاري فوق متن (HTML): براي نمايش داده بر روي صفحات اينترنتي طراحي شده و بر چگونگي نمايش تمركز دارد.(خليلي ،۱،۱۳۸۴)
زبان علامت گذاري گسترش پذير (XML): براي توصيف داده طراحي شده است و بر آنچه از نوع داده است تمركز دارد. اين زبان در واقع نوع پيشرفته HTML است و مزيت آن بر HTML اين است كه اين زبان گسترش پذير است. گسترش پذير بودن به اين معني است كه در تاريخ هاي بعدي مي توان اطلاعات جديدي را به آن افزود. (خليلي ،۱،۱۳۸۴)
زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL): يك زبان گزارشگري مبتني بر XML است كه براي گزارشگري اطلاعات مالي استفاده مي شود. 
گزارشگري مالي تحت وب (Web-Based Financial Reporting):منظور از گزارشگري مالي تحت وب استفاده از امكان مبادله اطلاعات مالي با طرف هاي ذينفع از طريق اينترنت است. .( عرب مازار يزدي ،۱۳۸۴،۳۲)


۱-۱۳ ساختار پژوهش:
فصل اول: کليات پژوهش
شامل بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، نوع طرح پژوهش فرضيه هاي پژوهش، روش پژوهش، روش هاي گردآوري اطلاعات، محدوديت هاي پژوهش، قلمرو پژوهش و واژگان تخصصي پژوهش مي باشد.
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
شامل چهار گفتار با عناوين حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني، گزارشگري مالي تحت وب، زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL) و پيشينه پژوهش مي باشد.
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
اين فصل شامل معرفي جامعه آماري پژوهش، نمونه و روش نمونه گيري، تعيين ابزار اندازه گيري اطلاعات، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه و آماره آزمون مي باشد.
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
شامل اطلاعات جمعيت شناسي و آزمون فرض هاي آماري مي باشد.
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 
شامل نتيجه گيري براساس فرضيه هاي آماري و پيشنهادهاي كاربردي در راستاي پژوهش و پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي مي باشد.
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه فروشگه بازیهای کامپیوتری تحت وب-دانلود رایگان پایان نامه فروشگه بازیهای کامپیوتری تحت وب-دانلود رایگان سمینار فروشگه بازیهای کامپیوتری تحت وب-خرید اینترنتی پایان نامه فروشگه بازیهای کامپیوتری تحت وب-پایان نامه فروشگه بازیهای کامپیوتری تحت وب

این فایل در ۷۸صفحه قابل ویرایش برای ما تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:

در این گزارش به بررسی چگونگی پیاده سازی یک فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب (به صورت سایت اینترنتی) با نام انتزاعی  فروشگاه الکترونیکی بازیهای کامپیوتری (Game-Shop) پرداخته می شود و در حین توضیح نحوه ی پیاده سازی، با ارائه ی جزئیات کامل و کدها که در محیط .NET 2005 و به زبان۲  ASP.NET (با کدهای VB.NET) نوشته شده، به خواننده برای ایده گرفتن از بخشهای مختلف آن در طراحی و پیاده سازی سایتی مشابه کمک می شود. در ادامه امکانات ویژه فروشگاه بازیهای کامپیوتری مورد بررسی قرار می گیرد.

پیاده سازی فروشگاه Game-Shop با تکنولوژی ASP.NET 2.0 صورت گرفته است. فناوری ASP.NET يك بستر برنامه ‌نويسی است كه بر اساس سيستم CLR در چارچوب دات نت كار می ‌كند. اين فناوری امكانی را فراهم مي‌آورد تا در سايه آن برنامه ‌نويس بتواند با استفاده از هر يك از زبان ‌های برنامه ‌نويسی موجود در چار چوب دات نت، صفحات دايناميك و نرم‌افزارهای تحت وب توليد كند. نسخه اول ASP.NET توانست با فراهم ساختن قابليت ‌های پيشرفته زبان‌ های برنامه ‌نويسی شیء ‌گرا، همچون ويژوال بيسيك دات نت و سی شارپ، تحول بزرگی را نسبت به نسل قبلی (ASP) ايجاد كند. نسخه دوم ASP.NET همان مسير را با بهبود عملكرد موتور ASP.NET در زمينه مديريت و توسعه نرم‌افزار و نيز آسان‌تر كردن روند برنامه‌نويسی طی كرده است

در هسته و مرکز ASP.NET 2.0 ، یک معماری مبتنی بر کنترل (Control-Base) و رویداد گرا (Event-Driven) وجود دارد و این بدان معناست که می توان بلوکهای کوچکی از کد را به یک صفحه افزوده و نتایج پویایی را مشاهده کرد و برای فراهم آوردن محیطی هموار تر برای کاربر، ورودیهائی را برای وی مهیا کرد.

در حال حاضر برای ایجاد برنامه های کاربردی ASP.NET ابزاری به نام Visual Web Developer وجود دارد. این ابزار هم به تنهائی و هم بعنوان بخشی از Visual Studio 2005 موجود می باشد و توسط آن می توانید نرم افزارهای کاربردی تحت وب پویا و قدرتمندی را ایجاد کنید. ابزار Visual Web Developer یک محیط ویرایشگر بسیار عالی برای ویرایش کدهای HTML نیز دارد. مهمترین ویژگی Visual Web Developer قیمت پائین آن می باشد که موجب شده است تا این ابزار در دسترس کسانی که نمی توانند از عهده پرداخت هزینه مربوط به بسته کامل Visual Studio برآیند نیز قرار گیرد.

تولید یک سایت معمولا با فرآیند خواندن داده های ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی و نمایش اطلاعات بر روی صفحه، و بالعکس (یعنی خواندن از اطلاعاتی که کاربر روی صفحه وارد نموده و ذخیره آنها در بانک اطلاعاتی) همراه می باشد. برای ساخت بانک اطلاعاتی این سایت از محیط SQL Server 2005 استفاده شده که بخاطر همتراز بودن و عرضه ی همزمان با ASP.NET 2.0 به بازار توسط مایکروسافت، برای پیاده سازی این پروژه از انواع دیگر بانک اطلاعاتی مناسبتر بوده است.

کدهای مورد استفاده در پروژه نیز به زبان Visual Basic .NET نوشته شده است که بعلت آشنایی قبلی با این زبان انتخاب شد. در نوشتن پروژه های مشابه می توان از هر زبانی که توسط .NET پشتیبانی می شود ( اعم از C#.NET و…) استفاده نمود.

طی تحقیق و بررسی که روی سایتهای فروشگاه بازیهای کامپیوتری خارجی اعم از Game.co.uk و ایرانی اعم از شهر CD با آدرس ShahreCD.com ، فروشگاه سرای بازی با آدرس sarayebazi.com ، و فروشگاه بازی شاپ به آدرس  انجام  شد، امکانات آنها را مورد تحقیق قرار دادیم و امکاناتی را که بصورت معمول می بایست در یک سایت فروشگاه بازیهای کامپیوتری باشد را استخراج کرده و بترتیب برای پیاده سازی آنها اقدام کردیم. این موارد به شرح ذیل می باشند:

۱٫ نمایش تاریخ شمسی

این مورد در بالای صفحه ی اصلی قرار داده شده که جزئیات آن به تفصیل در بخش “صفحه اصلی” مورد بررسی قرار می گیرد.

۲٫ جدیدترین بازیهای ثبت شده توسط مدیر

این بخش تحت عنوان جدیدترین محصولات در صفحه اصلی قرار داده شد، که مانند مورد قبل به آن خواهیم پرداخت.

۳٫ بازی برتر

شامل عنوان بازی، و عکسی بزرگتر نسبت به بازیهای دیگر می باشد که در صفحه ی اصلی قرار گرفته است.

۴٫ فهرست موضوعی بازیها  به صورت منوی عمودی: اکشن، بازی کودکان، فکری، ماشین بازی، موتورسواری  و …

      این مورد در “منوی کلی سایت” قرار گرفته است.

۶٫ منوی میله ای افقی شامل لینک به صفحه اصلی، معرفی سایت، سبد خرید و…

این امکان در بالای منوی کلی فایل قرار داده شده که شامل لینک به صفحه اصلی، سبد خرید، اخبار سایت، درباره ما، و پیشنهادات می باشد

۷٫ معرفی و ارتباط با مدیریت سایت

این بخش تحت عنوان “درباره ما” در منوی عمودی و افقی قرار گرفته که در بخش “درباره ما” درباره ی آن صحبت می شود.

۸. مدیریت خبر

امکان مدیریت اخبار بصورت ارسال خبر جدید ویرایش آنها نیز در سایت وجود دارد که جزئیات آنها در بخش “مدیریت اخبار ” در قسمت “مدیریت سایت” وجود دارند.

۹٫ مدیریت سفارشات و بازیها

این موارد نیز در بخش مدیریت سایت قرار داده شده اند که در بخشهایی به همین نامها به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

۱۰٫ مديريت پيشنهادات

   مدير سايت بايد بتواند پيشنهادات رسيده از سوي بازديدكنندگان سايت را بررسي نموده و به آنها رسيدگي كند. اين مورد در بخش مديريت سايت گنجانده شده است.

۱۱٫ قابليت تغيير پوياي زمينه ي كاري فروشگاه

اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه مدير فروشگاه بتواند بدون تماس با پشتيباني فني، به تغيير زمينه ي كاري فروشگاه بپردازد. ما اين مسئله را نيز در اين پروژه پيش بيني نموده و امكانات آنرا در قسمت مديريت سايت قرار داده ايم.

  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود تحیق سيستم فروش شركت تحت وب    Access ، HTML ، ASP و SQL-دانلود رایگان تحقیق سيستم فروش شركت تحت وب    Access ، HTML ، ASP و SQL-خرید اینترنتی تحقیق سيستم فروش شركت تحت وب    Access ، HTML ، ASP و SQL-دنلود رایگان مقاله سيستم فروش شركت تحت وب    Access ، HTML ، ASP و SQL
این فایل در ۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده شامل موارد زیر است:

سيستمهاي پايگاه داده ها براي ذخيره كردن اطلاعات به كار مي رود.

هم سيستمهاي بزرگ زررواسيون شركتهاي هواپيمايي و هم دفترچه تلفني كه درجيب شما قراردارد 

شناخت پايگاه داده هاي اكسس (Access)

به طور كلي پايگاه داده مجموعه اي از انواع اطلاعات مي باشد. برنامه اكسس پايگاه داده هاي نسبتا ساده و آساني را ايجاد ميكند. «جدول (table) به محفظه الكترونيكي گفته مي شود كه برنامه اكسس براي نگهداري داده هاي شما آن را ارائه مي دهد. شكل ۱-۱

 

 

 

هر جدول (Table ) از سطرها و ستون ها تشكيل مي شود. برنامه اكسس مدخل پايگاه داده ها (مثلا هر يك از كارمندان يا فقره موجودي) را در سطر مختص به خود ذخيره مي كند. هر سطر يك سابقه record به حساب مي آيد و هر سابقه شامل اطلاعات خاصي مربوط به يك شخصي مكان و غيره مي باشد.

هر سابقه به بخش هاي مجزايي از اطلاعات تقسيم مي شود و هر يك از بخش ها ميدان fied نام دارد.

در جدول هر ميدان ستون جداگانه اي دارد و داراي بخش هاي مختلفي از اطلاعات مي باشد كه با هم جمع مي شوند و تشكيل سابقه خاصي را مي دهند مثلا last name يك ميدان است همه نام هاي خانوادگي موجود در كل جدول در همان ستون به عنوان ميدان last name شناخته مي شوند.

برنامه اكسس نوع خاصي از پايگاه داده ها به نام پايگاه داده هاي رابطه اي (relational DataBase) مي باشد اين پايگاه داده ها اطلاعات را به زير مجموعه‌هاي جداگانه تقسيم مي كند . هر زير مجموعه اطلاعات براي هدف خاصي گروه بندي مي نمايد (نظير اطلاعات در مورد مشتري تقاضاي فروش كالا) . در برنامه اكسس اين زير مجموعه ها در جدول هاي جداگانه اي نظير آنچه قبلا توضيح داديم قرار دادند.

برنامه اكسس به شما امكان ميدهد رابطه اي بين جدول ها برقرار نمايند. اين رابطه ها مبتني بر ميداني هستند كه براي هر دو جدول مشترك مي باشد. هر يك از اين جدول ها داراي ميداني به نام كليد اوليه مي باشند.

كليد اوليه هر سابقه ركورد رامنحصرا در جدول شناسايي مي كند. بنابراين ميدان كليد اوليه primarykey معمولا ميداني است كه عدد منحصر بفردي به هر سابقه اختصاص ميدهد اين عدد در جدول مضاعف نمي باشد به قول معروف unique  يعني يكتا مي باشد.

مثلا ممكن است جدول customer داراي ميدان ID باشد كه هر مشتري را با عدد منحصر بفردي شناسايي مي كند. همچنين ممكن است جدولي در اختيار داشته باشيد كه شامل انواع محصولات شركت شما باشد وهمچنين مي توانيد جدولي در اختيار داشته باشيد كه شامل اجناس شما در انبار باشد كه در اينصورت بين جدول project كه شامل انواع محصولات شركت و جدول انبار كه شامل اجناس شركت مي باشد ارتباط برقرار مي باشد.

براي اينكه جدول projectبا جدول capacitor را بتوانيم پيوند (link) دهيم مي‌بايست field ميدان projectID درجدول capacitor موجود باشد.

بدين ترتيب متوجه مي شويد كه حتي پايگاه داده هاي ساده كه از جدول هاي متعددي تشكيل شده نيز با هم رابطه دارند.

معرفي موضوعات برنامه اكسس

جدول tableفقط يكي از انواع از موضوعات موجود در برنامه اكسس مي باشد همچنين شما مي توانيد در برنامه مزبور با برگه ها forms پرس و جوها Quries و گزارش reports نيز كار كنيد

        ·يك برگه براي وارد كردن ويرايش و مشاهده داده هاي يك جدول و سابقه ركورد در يك زمان استفاده مي شود.

        ·يك پرس‌وجو به شما امكان ميدهد تا سئوالاتي را از پايگاه داده ها بپرسيد. از پاسخ پرس و جو ميتوانيد براي دستكاري داده هاي موجود در جدول استفاده نمائيد نظير حذف سابقه ها يا مشاهده داده ها موجود درجدولي كه فقط ملاك هاي شخصي دارند.

        ·يك گزارش به شما امكان مي دهدكه اطلاعات پايگاه هاي داده هاي موجود در يك قالب را خلاصه نمائيد تا براي چاپ مناسب گردند.

به طور كلي هر يك از موضوعات مزبور روشهاي مختلفي براي مشاهده و دستكاري داده هاي جدول به شما ارائه مي دهند.

 

طرح ريزي يك پايگاه داده ها

وقتي پايگاه داده هاي جديدي را ايجاد مي كنيد ، احتمالا مي خواهيد مطمئن شويد كه آن پايگاه داده ها ،‌نه تنها براي رفع نياز مدخل داده هاي شما بلكه براي مشاهده گزارش گيري از داده هايي كه درجدول هاي مختلف نگهداري مي شوند و در واقع پايگاه داده ها را به وجود مي آورند طراحي شده است . پيش ازايجاد پايگاه داده ها كمي وقت صرف طرح ريزي آن نمائيد و سپس پايگاه داده ها را پياده سازي نمائيد زيرا كه اگر طرح ريزي مناسب براي پايگاه داده ها نداشته باشيد در هنگام پياده سازي با مشكل مواجه خواهيد شدكه پس از اينكه پايگاه داده ها را طراحي مي كرديد مي توانيد اين پايگاه داده را در اختيار نرم افزارهاي ديگري قرار داد مثلا ميتوانيد از پايگاه داده اكسس در كنار زبانهاي برنامه نويسي visual c++  وvisal Basic,Delphi و غيره استفاده و يا اينكه از پايگاه داده اكسس كه موضوع پايگاه داده پروژه ماست در كنار زمانهاي برنامه نويسي اينترنت مثل PHP يا ASP, HTML و غيره استفاده كرد كه البته زبان HTML قادر به دسترسي به ركوردهاي يك پايگاه داده را بصورت پويا نداردبه قول معروف مثلا اگر بخواهيم ركورد جديدي را به پايگاه داده اضافه كنيم HTML قادر به انجام اين كار نيست چرا كه يك زبان برنامه نويسي اينترنت ايستا است ولي ASP از طريق تعريف اشيا CONNECTION و سپس Record set مي تواند ركوردهاي موجود در پايگاه داده ها را تحت ثاثير قرار دهد.

يادگيري HTML بسيار آسان است. متون HTML يا  همان صفحه وب را مي توان با هر ويرايشگري كه بتواند فايل را با پسوند HTML يا HTM ذخيره كند ايجاد كرد. HTML كدهاي مخصوصي به نام TAG براي ايجاد موارد زير دارد:

        ·قراردادن تصاوير و متون در محلي كه بايد نمايش داده شوند.

        ·مرتبط كردن متون و تصاوير با صفحات ديگر به نحوي كه كاربر بتواند با يك كليك بر روي آنها به مكانهاي مختلف برود.

        ·قراردادن صوت و ويدئو و اپلت هاي مختلف براي فعال كردن قسمتهاي مختلف صفحه و غيره .

در نهايت صفحه وب ايجاد شده مي تواند با استفاده از پروتكل اينترنتي ((Hyper Text  Transfer Protocol) د راينترنت منتقل شده واطلاعات خود را به تمامي كاربران نمايش دهد.

در حقيقت نحوه كار اين پروتكل بطور ساده بدين صورت است كه ابتدا متون صفحه وب نمايش داده ميشود وسپس تصاوير قسمتهاي ديگر صفحه كامل مي‌شوند.

قالبهاي تصويري كه در وب استفاده مي شوند معمولا فايلهاي Gif هستند. اين فايلهاداراي حالت رنگي شاخص دار (indexed color) هستند كه مي توانيم با آن بطور محسوسي ظرفيت فايل را كاهش دهيم ودر عين حال كيفيت تصوير تغيير چنداني نميكند. براي اينكار ازنرم افزارهاي گرافيكي مانند photoshopاستفاده كنيم .

علاوه بر حالت رنگي شاخص دار قالب gif مي تواند شفافيت يا Transparency را نيز ذخيره كند كه در طراحي صفحه وب بسيار كاربر دارد. براي ساخت تصاوير متحرك Gif Animation نيز از قالب Gif استفاده ميشود. در يك تصوير متحرك تعدادي اسلايد با فاصله زماني معين نمايش داده مي شوند تا در نظر بيننده متحرك جلوه كند. براي ساخت اين گونه تصاوير نيز از برنامه Image ready استفاده مي شود. قالب تصوير ديگري كه براي انتقال تصاوير در اينترنت استفاده مي شود قالب JPG است . JPG نيز فشردگي خاصي را روي تصوير اعمال مي كند كه باعث كاهش ظرفيت فايل ميوشد و انتقال آن را تسريع مي كند.

براي استفاده از صدا در صفحات وب بطور استاندارد از قالب صوتي midi و ra يا RM استفاده مي‌شود.

البته نحوه اجراي آن بستگي به ويژگيهاي مرورگر شما و نوع ساخت صفحه دارد .

براي استفاده از تصاوير متحرك و فيلم نيز از قالب ويدئويي MPEG استفاده

مي شود كه در اينصورت ميتوانيد فايل را دريافت كرده و استفاده كنيد. گاهي اوقات نيز  فيلم بصورت يك رشته Stream وارد سيستم شما شده پخش مي‌شود.

در نهايت آخرين چيزي كه براي طراحي صفحه وب نياز داريد ذره اي خلاقيت ونوآوري است تا بتوانيد از ابزارهاي و روشهاي موجود بطور صحيح استفاده كنيد و اگر از چگونگي ترجمه كد HTML توسط مرورگرها آگاهي داشته باشيد طراحي بهتري انجام مي دهيد. در حقيقت طراحي صفحه ناشي از خلاقيت و استعدادي هنري افراد است كه چگونه از ابزارها و امكانات براي ايجاد طراحي استفاده ببرند.

عامل مهم ديگري كه در صفحات وب لازم به نظر مي رسد تغييرات صفحه است كه هر چند وقت يكبار بايد انجام شود و امري ضروري به نظر مي رسد. اگر اساس كار درست باشد ايجاد تغييرات به سادگي انجام ميوشد و لطمه اي به طراحي صفحه وارد نخواهد شد.

 

  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

توسعه ی روز افزون شبکه ی اینترنت در دو دهه ی اخیر و پیشرفت چشم گیر آن در دنیا، و حرکت از دنیایی با تعاملات رو در رو يا چهره به چهره به سمت دنیایی الکترونیکی و دیجیتالی و تعاملات مجازي، بر تمام شاخه های زندگی بشر تاثیر گذاشته و تغییر عادات در زندگی روزمره و تغییر نحوه ي زندگی مردم را درپی داشته است. امروزه با فشرده تر شدن بافت شهر ها و به تبع آن افزايش تراكم جمعيت، حركت مردم در سطح شهر به كاري وقت گير تبديل شده. فرهنگ زندگي در اينگونه جوامع نيز رفته رفته به سمتي تغيير مي يابد كه مردم ترجيح مي دهند سفرهاي درون شهري خود را به حداقل ممكن كاهش دهند و نيازهاي روزمره خود را با روشهايي نوين تامين نمايند. البته تامين نيازها با روشهاي جديد،‌ امكانات و زيرساختهاي جديد را نيز طلب مي كند.  عتیقه زیرخاکی گنج