گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

حقوق از جمله مقوله هايي است كه در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن هاي بسياري گفته شده و دربارة موضوع آن كتاب هاي بسياري نوشته شده است.
در اديان آسماني و دين اسلام به حقوق، توجه خاصي شده است مانند حق الناس، حق همسايه، حق همسر و … اسلام به حقوق زن توجه خاصي نشان داده است و تمام ننگ هاي دوران گذشته را از چهرة زن پاك كرده است. البته اسلام براي تمام ابعاد زندگي انسان برنامه دارد. مخصوصا براي خانواده، خانواده اولين اجتماع كوچك از جامعة بزرگ است، اساس جامعه همين خانواده است. اگر حقوقي كه اسلام براي خانواده بيان كرده از طرف افراد رعايت شود، اجتماع بزرگ نيز حقوق همه افراد را رعايت خواهد كرد.
ازدواج از كلمه زوج مي باشد كه به معناي با هم جفت شدن و زن گرفتن مي‌باشد.  ازدواج براي انسان يك نياز طبيعي است كه از آفرينش ويژه آن ها سرچشمه مي گيرد. چنانكه انسان به آب و غذا نياز دارد در سنين خاصي به ازدواج نياز پيدا مي كند.
ازدواج به عنوان يك خواستة طبيعي، مورد تأييد همه اديان آسماني بوده است مخصوصا دين اسلام. اسلام پيروان خود را به ازدواج دعوت نموده و از عروبت بر حذر مي دارد. ازدواج نه تنها منفور نيست، بلكه از ديدگاه اسلام اهدي مستحب و در بعضي موارد واجب مي باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج