گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات ۹۲

نوع فرمت : ورد ( قابل ویرایش )
ما برای شما پایان نامه ای کامل تهیه کرده ایم که با کمترین قیمت برای شما دوست خوبم آماده دانلواد می باشد .
قسمتی از متن :
اين پروژه  شامل مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاری محاسبه حقوق يک شرکت است که در آن از زبان های SQL  و Delphi استفاده شده است که در حال حاضر از زبان های رايج برای ايجاد پايگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پايگاه داده مردنظر را ايجاد کرده و تمام مراحل برنامه نويسی آن و کارهای را که سيستم بايد انجام دهد را با استفاده از  Delphi شبيه سازی مي کنيم. در اين پروژه سعی شده است حدالامکان از حجم کار حسابداری بصورت دستی که بخش عمده ای از کارها در اين بخش انجام مي شود کاهيده و بتوان بصورت الکترونيکی و با امنيت بالا اين بخش را اداره کرد.فهرست

فصل اول : تاريخچه نرم افزارهای پروژه
مقدمه ۱۱
تاريخچه زبان دلفی ۱۳
تاريخچه ۲۰
چارت سازمانی ۲۳
حوزه های عملکرد شرکت نوآوران مبانی پرداز:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم: مراحل ساخت پروژه
مراحل ساخت پروژه ۲۴
مشکلات موجود قبل از ايجاد پروژه ۳۴
مزايای ايجاد پروژه ۳۵
عوامل موجود در پروژه ۳۵
چگونگی ايجاد پروژه ۳۶
ايجاد و راهبری پايگاه داده و فايل های داده ای ۳۷
فصل سوم:تشريح پروژه
تشريح پروژه ۴۱
ثبت پرسنل ۴۵
ثبت سمت ۴۹
ثبت سمت پرسنل ۵۲
ثبت مزايا ۵۵
ثبت کسورات ۵۸
ثبت بيمه ۶۱
تقويم کاری ۶۲
تعطيلات رسمی ۶۵
تعريف کاربر ۶۶
سطح دسترسی ۶۹
بخش ساعت ورود و خروج ۷۰
ماموريت ۷۴
مساعده ۷۷
غيبت ۷۹
تاخير‏های مجاز ۸۲
پرداخت حقوق ۸۵
جستجو ۸۹
نتيجه گيری ۹۰
پيشنهادات ۹۱
منابع ۹۲


فهرست شکل ها

شکل۱: صفحه اصلی(تعاريف)……………………………………………………………………………………………………………….۳۱
شکل۲: صفحه اصلی(ساعت ورود وخروج)……………………………………………………………………………………………۳۲
شکل۳: صفحه اصلی(اطلاعات کاری)……………………………………………………………………………………………………۳۳
شکل۴: صفحه اصلی(خروج)………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
شکل:۵ پرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
         5-1: ثبت مشخصات پرسنل…………………………………………………………………………………………………………….۳۶
  5-2: اصلاح مشخصات پرسنل…………………………………………………………………………………………………………..۳۷
  5-3: چاپ مشخصات پرسنل…………………………………………………………………………………………………………….۳۸    
شکل۶: سمت ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
  6-1: ثبت سمت………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
  6-2: اصلاح سمت………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
شکل۷: سمت پرسنل…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
  7-  1 :ثبت سمت پرسنل……………………………………………………………………………………………………………………۴۳
اصلاح سمت پرسنل…………………………………………………………………………………………………………………۴۴: ۷-۲
شکل۸ :مزايا……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
ثبت مزايا………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶: ۸-۱ 
اصلاح مزايا…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷: ۸-۲
شکل ۹: کسورات ……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۹-۱ :ثبت کسورات……………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
اصلاح کسورات………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۹-۲:
شکل۱۰: بيمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
شکل۱۱: تقويم کاری……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۱۱- ۱ :ثبت  تقويم کاری……………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۱۱- ۲: اصلاح تقويم کاری…………………………………………………………………………………………………………………۵۴
شکل۱۲: تعطيلات رسمي…………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
شکل ۱۳: تعريف کاربر…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
   13-1: ثبت کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷ 
اصلاح کاربر………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸   13-2:
شکل۱۴ : سطح دسترسی……………………………………………………………………………………………………………………۵۹
شکل۱۵ : بخش ساعت ورود وخروج……………………………………………………………………………………………………..۶۰
اصلاح ساعت ورودی وخروجی……………………………………………………………………………………………….۶۱     15-1:
اصلاح ويژه مدير…………………………………………………………………………………………………………………..۶۲  15-2:
شکل۱۶ : مرخصی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
ثبت مرخصی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴ ۱۶-۱:
اصلاح مرخصی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۵   16-2:
شکل۱۷: ماموريت………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
ثبت ماموريت………………………………………………………………………………………………………………………۶۷    17-1:
اصلاح ماموريت…………………………………………………………………………………………………………………….۶۸        17-2:
شکل۱۸: مساعده……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
  ثبت مساعده ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰      18-1:
شکل۱۹ :غيبت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
 19-1:ثبت غيبت……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
 19-2: اصلاح غيبت………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳   
شکل۲۰: تاخيرهای مجاز……………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
ثبت تاخيرهای مجاز………………………………………………………………………………………………………………۷۵  20-1:
اصلاح تاخيرهای مجاز………………………………………………………………………………………………………….۷۶   20-2:
شکل۲۱: پرداخت حقوق………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
ثبت حقوق…………………. ………………………………………………………………………………………………………..۷۸  21-1:
فيش حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹  21-2:
اصلاح حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………۸۰  21-3:

عتیقه زیرخاکی گنج