گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)-خرید اینترنتی تحقیق ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)-دانلود رایگان مقاله ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)-دانلود فایل ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)-تحقیق ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)-دانلود رایگان سمینار ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)
این فایل در۲۳صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وبه موارد زیر می پردازد:
مقدمه-قابلیت تکنولوژی اصلی-نصب تنظیم ودستکاری-اخطار-حمل ونقل وبالا گذاشتن-دلیل عملکردبد-گارانتی

اطلاعات فنی اصلی

منبع قدرت (برق) = ۳۸۰/۲۲۰v+/-10%3phase , 50 hz     

رانش موتور :             2.2 kw

قدرت جوشکاری:      >= 100kvA ( حجم مبدل)hz/380 50

مبدل جوشکاری                                HWB100 kvA *2    

قطعه کابل جوشکاری : ۷۰*۳ میلی متر مربع سیم مسی (فاصله بین ماشین و مبدل برق نباید بیشتر از ۲۰۰ متر باشد ) ۲۰*۱ میلی متر مربع خط آلومنیوم (استفاده از خط صفر )

سیم جوشکاری : کنترل همزمان سیلیسیوم قابل کنترل

مسیر فشار : تغییر طول میله اتصال کششی و جهش بالایی الکترود

فشار جوشکاری الکتریکی : مبدل جوشکاری کلاس ۸

زمان جوشکاری :  100ms10ms

مسیر تراکم : تغییر طول تیر فشار و مقدار تراکم جشمه الکترود بالا

تغذیه سیم تار : فرستادن سیم تار به صورت اتوماتیک و مرحله ای

پارامترهای اصلی کار

قطر سیم  :3  φ ۲ – φ 

سرعت جوشکاری :  40-0  زمان در دقیقه (سرعت مرحله ای)

نیاز ماشین جوشکاری : برمبنای ساختمان کربن  GB/TT00-89 چین T Q195F سیم فولادی با کربن پائین طرح سیم مواد گرم با کشش ۲۵۰-۳۹۲ N/m2       سطح باید تمیز باشد  بدون زنگ زدگی و آلودگی دیگر

محدوده مش :  50 *50~150*150 میلی متر

۱-    ساختمان اصلی ماشین جوشکاری و برنامه کاری ماشین جوشکاری

ساختمان اصلی ماشین جوشکاری : تدارک برخورد جمع شده ، مکانیزم طراحی مش ، مبدل جوشکاری ، فشردن الکترود بالای ستون ، ساختمان پایه الکترود پائین ، ساختمان زبانه سیم ، ساختمان پائین رونده سیم ، ماشین برش مش ،   تمام وسایل بالا روی ماشین صفحه مش موجود هستند . ساختمان ماشین بسیار محکم است و برقراری ارتباط بین ماشین و کار خوب است . ساختمان اصلی و برنامه کاری :

۱-    نصب

نصب تجهیزات باید روی سطح صاف باشد و نیازی به محکم کردن با پیچ نیست

۱-۲  تنظیم

 این ماشین قبل از تحویل دقیقاً تنظیم شده است قسمتهای مهم مخصوصاً کلید های اعلام کننده کارکرد عادی دارند و استفاده کننده نیازی به انجام تعمیرات غیر ضروری برای داشتن تنظیمات خوب در درخواست با توجه به کارهای غیر ضروری ندارد .

۲-۲ استفاده کننده نیاز دارد به دانستن اینکه چگونه تنظیم کند این تجهیزات را در هنگام استفاده

۳-۲ تنظیم نقطه پائین الکترود

۱- نقطه پائین الکترود تنظیم می شود در الکترود ارسال شده صفحه الکتریکی پائین ، الکترود ارسال شده صفحه الکترود پائین یک ترکیب ارسالی صفحه مسی است (دوتکه)ودر صفحات محافظ است ، شل بودن پیچ الکترود پائین ممکن است باعث حرکت یا از جا بلند شدن شود .

۲- تمام سطح مواد مسی باید تمیز و قابلیت انتقال برق را داشته باشند . اگر انتقال  الکتریسته مسی خاموش بود ممکن است باعث ایجاد جریان الکتریکی هنگامی که الکترود پائین در صفحه مسی پائین باشد شود . نقطه عرضی جوش ناپذیر در الکترود بالا و یک الکترود بالا از حلقه است . الکترود پائین زیر انتقال دهنده الکتریکی مسی دو عدد است و قصد جوشکاری طولی و عرضی مش را دارد . ممکن است الکترود پائین دو عدد نباشد در این زمان متصل کنید یک نقطه سر را به نقطه مشابه الکترود بالا ، نقطه دیگر متصل شود به اتصال دهنده الکتریسته مسی برابر الکترود پائین و این شکلها حلقه ای است .

۳– این ماشین جوشکاری یک زمانه است و زمانهای دیگر گنترل شده است . بطوریکه مشهای مختلف باز شده اند امکان رخ دادن اتصال یک الکترود پائین میان کنترل دوتایی هنگام نصب ماشین وجود دارد و این موقعیت مجاز نیست .

برای جلوگیری از موقعیت بالا وقتی طول سیم مسی جلو وعقب مختلف باشد ، ما می توانیم الکترود پائین و الکترود پائین حلقه ای شکل را مدار را با تغییر سطح زمان یکسان بسازیم و اگر این حالت ممکن نبود اضافه کنید ۰٫۵۰ میلی متر سیم مسی بین ردیف متصل شده مس و اضافه کنید ۰٫۵۰ میلی متر صفحه عایق شده بین ردیف غیر ضروری متصل شده مس .

تنظیم فاصله تار (سیم)

۱-تنظیم خط لوله : این بدون عیار است ، هنگام تغییر قطعه سیم ها ضروری است جایگزینی بدون عیار که قطر داخلی آن بزرگتر از ۰٫۸ -۰٫۳ میلی متر است از قطر سیم . سیم های ضخیم لا اعداد بزرگ و سیم های نازک اعداد کوچکی را قبول می کنند .

۲- شل کردن بولت (پیچ) محکم از خط لوله و حرکت دادن به محل صحیح و پائین بولت بر اساس فاصله تار است . خط لوله درباره قسمت دقت سوراخ مش است ، اگر تنظیم مناسب نباشد فاصله خط سیم از صفحه مش مختلف است .

تنظیم نقطه الکترود بالا

۱- تنظیم فاصله نقطه الکترود بالا : برمبنای فاصله درخواستی تارهای صفحه مش و مکان نقطه الکترود پائین است . شل نمودن ضروری مقطع محکم پیچ نقطه الکترود بالاو حرکت دادن به محل مناسب ، پیچ پائینی دیگر با بررسی کردن الکترود بالا انعطاف پذیر است تا پیچ مستحکم پائین .

۲- تنظیم سطح الکترود بالا : فاصله تمام الکترودهای بالا باید را به  تیر بالا رساند و پائین نیز همین گونه است . تنظیم فشار الکتنرود بالا بر اساس قطر سیم جوشکاری و چرخش پیچ پائین است . وقتی چرخش در جهت عقربه های ساعت باشد فشار زیاد می شود و وقتی چرخش یرعکس باشد فشار کم می شود .

۶-۲ تنظیمات برای ثابت کردن آهن ربا

۱- هنگام نصب آهن ربا شما باید میله های فلزی را به صورت صاف و سیم نازک درآورید و وقتی آنها در یک خط صاف نیستند صفحه مش صاف نمی شود و دارای برآمدگی هایی است در دوطرف

۲- قراردهید تارهای صاف سیمی را روی میله فلزی و مراعات کنید تنظیمات را که تارهای سیمی در مرکز نقطه الکترود پائینی باشند / اگر در مرکز نبودند باید تنظیم شوند

روش تنظیم کردن شبکه کششی

شما م یتوانید تنظیم کنید گیره شبکه کششی را قبا از نصب لوله سیم جلو و محکم کنید آهن ربا را با اندازه مش جوشی ، یک سیم صاف را گرفته و انتهای آنرا بداخل لوله سیم جلو بکشید و انتهای دیگر را در شیار با گیره شبکه کششی . و کنترل کنید آیا اندازه زاویه سیم و آهن ربای نصب شده قائم است یا نه ؟ اگر زاویه قائم بود خوب است و اگر قائم نبود دو گوشه صفحه مش مساوی نیستند .


عتیقه زیرخاکی گنج