گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابتدا مي خواهم كلمه انديشه را تعريف و توصيف كنم:
تفكر اولين جرقه ذهن براي انجام كاري يا خلق اثري است. تفكر به طور كلي انواع گوناگوني دارد كه هر تفكري در آخر به هدفي و به مقصود انگيزه اي انجام مي شود.
يك اصل كلي قبل از هر تفكري وجود دارد: هميشه قبل از تفكر احساس نياز و انگيزه تفمر و هدف از تفكر بايد وجود داشته باشد و موضوع تفكر و انديشه هميشه قابل تعيين كردن است و اين نوع تفكر هميشه ارادي و به دست شخص و خالق فكر است هميشه بعد از تفكر تجسم هم نياز است و در ذهن اغلب غير ارادي تجسمي در مورد فكر انجام مي شود كه در اين مرحله مي توان قبل از انجام كار يا خلق اثر به طور كلي نواقص كار را پيدا كرد 
ماكت پايان ترم درس درك و بيان معماري
اين طرح يكي از طرحهاي مسابقه هشت طرح برگزيده ساختمان صنعت نفت ايران است.
طراحان: مهندسان مشاور فرهاد احمدي و همكاران + فرانك لين اندروز تبل مك كارتي
در پردازش مراحل طرح مسائل محيطي اعم از طبيعي و مصنوعي به نحو تعيين كننده‌اي مؤثر واقع شده اند.
كل حجم برنامه طرح ۱۸۰۰۰۰ متر مربع مي‌باشد كه تقريباً ۶ برابر سطح زمين است. لذا مكعب مستطيلي به مساحت قاعده كل زمين و ارتفاع ۶ طبقه بر تمام برنامه را در خود جاي مي‌دهد.
از آنجايي كه ضريب اشغال سطح ۵۰% است، گزينه هاي متعددي براي نحوه اين اشغال ارائه مي توان داد.
در طرح حاضر تحت تأثير نيروهاي طبيعي وارده از طرف محيط (به ويژه تابش و وزش) حجم ساختمان به سمت شمال غربي عقب نشيني مي نمايد يا به عبارتي حجم برنامه توسط خطي مورب كه بزرگترين خط تماسي با محوطه و پارك جنوب شرقي طرح است قطع مي گردد.
در اثر برش يا عقب نشيني فوق حجم به صورت يك منشور در مي آيد، منشور مذكور براي ايجاد سايه در ضلع شرقي و دريافت نور بيشتر از سقف با زاويه ۲۰ درجه به سمت شرق و با نصف اين زاويه به سمت جنوب دوران است.
حجم بنا ضمن سادگي و قابل ادراك بودن به دليل دوران فوق و خروج از حالت پايداري نوعي تحرك را القاء مي كند، دوران مذكور امكان پلكاني شدن حجم در طبقات فوقاني و ظهور تراس باغهايي را بر فراز آن جهت ايجاد منظر مناسب و تنظيم شرايط محيطي فراهم مي آورد. در پاسخ طبيعت پيش آمده به سمت حجم مصنوع، سمتي از حجم منشوري با زاويه باز به سمت جنوي شرفي شكافته و تهي مي شود.
تشديد تحرك موجود در حجم، يك محور پياده شهري وارد شكاف ايجاد شده مي‌گردد و ضمن گذر از آن حجمي گوه اي شكل و شفاف را به درون اين برش وارد مي‌كند.
ستونهاي نوراني موازي و مكرر در حجم نفوذ كرده و آن را متخلخل مي نمايد. اين ستونها ۳ نقش اصلي را بر عهده دارد:
۱-نور رساني به عمق طبقات و ساختمان
۲-كمك به تهويه طبيعي و هدايت هواي تازه و برگشت آن.
۳-ستونهاي مهاربندي شده داخل آن سازه ساختمان را مي سازد
در اثر محور پياده روي شهري صفجه مستطيل شكل فوقاني بر فراز شكاف موجود در حجم برش مي خورد و به سمت بالا تاب بر مي دارد.
طرح واحد جنبه هاي سنبليك نيز هست.
حجم و استقرار آن در زمين همچون شهاب سنگي است كه از كيهان به سمت زمين فرو فرستاده شده است.
گردش ساختمان در سه بعد به سوي طلوع خورشيد و متخلخل شدن آن با ستونهاي نور، نوعي ركوع و تقدس نور را كه نماد پاك خداوند است القاء مي‌كند و به ذهن متبادر مي سازد.
ستونهاي پياپي نور، نوعي كثرت در وحدت را در بعد فلسفي القاء مي‌كند كه حسي آشنا در تمام بناهاي تاريخي درون فلات ايران اعم از بازار، مسجد، حمام، … است.

منبع: CD معماري ره نگاشت مربوط به طرح مهندسان فرهاد احمدي و همكاران+ فرانك لين اندروز- تبل مك كارتي

عتیقه زیرخاکی گنج