گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید دانلود فایل تحقیق پایان نامه مدیریت ارزيابي فعاليت و كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در صنايع ايران / تعداد صفحات ۱۶

این تحقیق شامل  موضوعات زیر می باشد :

مقدمه ، طرح هاي تحقيقاتي ، نحوه ي همكاري و ارتباط صنعت با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ، ضرورت انجام دادن فعاليت تحقيق و توسعه در صنايع ، عوامل محدود كننده ي تحقيق و توسعه در صنعت ، ديدگاه مديران صنايع در زمينه ي توسعه ي فن آوري ، نتيجه گيري و جمع بندي

ارزانتر از همه جا آماده ارائه به دانشجویان و علاقمندان گروه هدف

چکیده

در شركت هاي صنعتي ايران فعاليت هاي تحقيق و توسعه (R&D) سابقه ي چنداني ندارد. در اين بررسي، تعدادي از واحدهاي صنعتي باسابقه و نسبتاً فعال انتخاب شده و كارايي شيوه هاي مختلف تحقيقات در آنها مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج كلي نشان مي دهد كه ايجاد واحد مستقل تحقيق و توسعه (R&D) تا حدودي مورد توجه اين واحدها بوده ولي از همكاري تحقيقاتي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي استقبال چنداني نمي شود. عوامل محدودكننده ي تحقيقات و ديدگاه هاي مديران ارشد صنايع در جهت بهبود امر تحقيقات از ديگر نكات قابل بحث اين بررسي است. در شركت هاي صنعتي، تحقيق و توسعه (R&D) به عنوان بخشي از سرمايه براي تضمين قدرت رقابت فن آوري در بلندمدت محسوب مي شود. هدف از اجراي طرح هاي تحقيقاتي، افزايش عمر محصول و كاهش هزينه هاي توليد است.


عتیقه زیرخاکی گنج