گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 216 views
  • بدون نظر

این فایل دارای ۱۸ صفحه میباشد که  می تواند به شماکمک کند که تحقیق خوبی درباره ی برنامه هايی که ايالات متحده برای پيشرفت بزرگراهها اجرا نموده است  داشته باشید وکمک پایان نامه خوبی برای دانشگاهی هااست 

توضیحات این فایل به سبک زیر است

برنامه چشم انداز بزرگراههای کاليفرنيا:

بزرگراههای بسياری درايالات متحده در مناطق خوش منظره و باچشم اندازی زيبا قرار دارند. برنامه چشم انداز بزرگراههای کاليفرنيا توسط مجلس نمايندگان آمريکا در سال ۱۹۶۳ بوجود آمد. هدف از تصويب اين طرح،حفاظت و نگهداری مناظر اطراف بزرگراهها از تغييراتی بود که منجر به لطمه زدن به زيبايی و طراوت زمينهای اطراف بزرگراه می شد.

سرزمينهای سر سبز و مزارعی که از نظر مسافران زيبا و جذاب به نظر می رسد وديدن آنها لذت بصری به همراه دارد؛ از جمله مناطقی است که بايد از تعرض بزرگراهها دور نگاه داشته شوند.

 يک برنامه چشم انداز جاده ای از اجزای زير تشکيل يافته است:

۱٫ نظارت و کنترل بر استفاده از زمين و حجم پيشرفت کار

۲٫ برنامه ريزی دقيق و جزئی محل ايجاد پروژه و…که در۱۸صفحه فشرده شده است

  • بازدید : 184 views
  • بدون نظر

این فایل شامل۱۵۴ صفحه درباره ی چيستي تقدس در نقاشي است که به شما کمک می کندکه تحقیق وکمک پایان نامه ی خوبی داشته باشیدمطالب این فایل به سبک زیر است

مقدمه …………………………………………..

بخش اول : تقدس

فصل ۱ : تعريف تقدس وروحانيت در هنر …………………

فصل ۲: تقدس در هنر ……………………………….

بخش دوم : تقدس هنر

فصل ۱: تعریف هنر………………………………….

فصل ۲ : انسان و بيان احساسات مقدس در هنر ……………

فصل ۳: شناخت معنوي هنر ……………………………

فصل ۴: تبار شناسي هنر مقدس ………………………..

فصل ۵: دين و هنر معنوي ……………………………

فصل ۶: نمونه اي از سبك شناختي ……………………..

بخش سوم : تقدس در نقاشي

فصل ۱: تقدس نقاشي ………………………………..

فصل ۲: معناي تقدس در نقاشي و چند نمونه آمار …………

فصل ۳: تقدس رنگ در نقاشي ………………………….

بخش چهارم: الحاقات

        نتیجه گیری

        فهرست منابع و ماخذ

        فهرست تصاویر

        منابع اینترنتی

        واژگان فارسی

        واژگان لاتین

        گزارش کار عملی

و…


توضیحات این فایل به سبک زیراست

فصل ۱: تعريف تقدس و روحانيت در هنر

ابتدا عقل را مورد بررسي قرار ميدهيم و ارتباط عقل و وحي.[۱]

پنج صفت براي حقيقت عقل ذكر ميشود كه در اجسام مادي به چشم نمي خورد.

۱-    چشم نمي تواند خود را ببيند در حالي كه عقل ميتواند ذات و صفات خود را مورد تعقل قرار دهد و در عين حال ميتواند به همين معرفت خود علم حاصل كند.

۲-    براي چشم، ديدن اشيا بسيار دور يا بسيار نزديك بغايت دشوار است، در حالي كه عقل ميتواند در يك طرفة العين (به هم زدن چشم) همه عالم را تعقل كند.

۳-    چشم نمي تواند اشيا كثيف و مظلم مادي را رويت كند در حالي كه براي عقل رسوخ در ذات هر چيزي ممكن است گويي همه چيز به قلمرو عقل تعلق داردو…. 


عتیقه زیرخاکی گنج