امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

تحلیل دینامیکی تیر ترموپیزوالکتریک با فرض تئوری تیموشنکو با تقریب درجه بالای المان محدود و گلرکین

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 


عتیقه زیرخاکی گنج