گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

برای اجرای روش مهاری با شمع های بتنی ،ابتدا شمع هایی در لبه گود با فاصلهای متفاوت حدود  1.8-1.6 متری از یگدیگر اجرا می شوند.

این شمع ها تا عمق نهایی گود وبطور کلی بیشتر ازآن ۳متر ادامه داده می شوند.سپس گود برداری انجام می شود و گمانه هایی بر روی شمع اجرا می شوند، کابل های مخصوص ((strandدرآن ها قرار داده می شودو قسمت انتهای گمانه با دوغاب تزریق می شود وسپس مهاری ها با تناژهای بالا (( ۶۰-۷۰تن)) کشید ه می شود و این تنش ها را از طریق  شمع ها به خاک منتقل می کند.

برای اجرای روش مهاری با شمع های بتنی ،ابتدا شمع هایی در لبه گود با فاصلهای متفاوت حدود  1.8-1.6 متری از یگدیگر اجرا می شوند.

این شمع ها تا عمق نهایی گود وبطور کلی بیشتر ازآن ۳متر ادامه داده می شوند.سپس گود برداری انجام می شود و گمانه هایی بر روی شمع اجرا می شوند، کابل های مخصوص ((strandدرآن ها قرار داده می شودو قسمت انتهای گمانه با دوغاب تزریق می شود وسپس مهاری ها با تناژهای بالا (( ۶۰-۷۰تن)) کشید ه می شود و این تنش ها را از طریق  شمع ها به خاک منتقل می کند.

با اجرای فوق ،مرحله اول گود برداری حاصل و می توان مراحل بعدی را با خاکبرداری با ادامه رمپ تکرار کرد .

این روش گودبرداری در مجاورت ساختمان ها کارایی فوق العاده دارد، که اجرا کار نیاز به رعایت جزئیات متعدد ومفصلی دارد.

 


عتیقه زیرخاکی گنج