گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود کتاب اهميت و ارزش علم و دانش از نظرگاههاى حكماء و كتب كهن آسمانى -دانلود رایگن کتاب اهميت و ارزش علم و دانش از نظرگاههاى حكماء و كتب كهن آسمانى -کتاب الکترونیکی اهميت و ارزش علم و دانش از نظرگاههاى حكماء و كتب كهن آسمانى -دانلود رایگان تحقیق اهميت و ارزش علم و دانش از نظرگاههاى حكماء و كتب كهن آسمانى 
این فایل در ۳۰۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
آنگاه كه با گروهى از خدابى خبر مواجه شوى و ببينى كه در مجلسى ، افرادى شركت دارند كه از خدا ياد نمى كنند، بلكه او را بدست فراموشى سپردند، با آنان نشست و برخاست نكن ؛ زيرا اگر خود، از علم و آگاهى برخوردار باشى ، علم تو در طى مجالست با آنها به تو سودى نمى رساند. و اگر جاهل و نادان باشى همنشينى تو با آنها، جهل و بى خبرى و غفلت ترا فزاينده تر مى سازد

خداوند متعال در كتاب زبور به داود پيامبر(عليه السلام ) مى فرمايد: ((داود! به احبار و دانايان و علماء بنى اسرائيل و رهبانان (صومعه نشين ) هشدار ده كه با مردمان پرهيزكار، گفتگو و مجالست و بحث و مذاكره نمائيد. اگر در محيط خود؛ با مردم تقوى پيشه و پرهيزكار برنخورديد با علماء و دانشمندان به بحث و مذاكره بنشينيد. و اگر در جمع افراد محيط و پيرامون خود، دانشمندى را نيافتيد با عقلاء و بخردان نشست و برخاست و گفتگو كنيد؛ زيرا پرهيزكارى و دانش ‍ و خردمندى عبارت از سه مرحله و درجه اى است كه هدف من از سپردن هر يك از اين سه مرحله به مردم ، اينست كه مى خواهم بشر دچار سقوط و نابودى نگردد)). (و هر كسى گمشده خويش يعنى تقوى و علم و عقل را در جوامع بشرى بيابد. و از هر يك از گروه پرهيزكاران و دانشمندان و خردمندان ، بهره خويش را بازگيرد تا جامعه انسانى احساس فقر و كمبود نكرده و دچار انحطاط و سقوط نگردد).
درباره مطلب فوق ، اين سؤ ال پيش مى آيد كه چرا خداوند در طبقه بندى اين مراحل ، تقوى و پرهيزكارى را بر ساير مراتب ديگر مقدم داشته است ؟
پاسخ چنان سؤ الى اين است كه تقوى و پرهيزكارى ، با علم و دانش به گونه اى پيوند و همبستگى دارد كه تقواى بدون علم ، قابل تصور و امكان پذير نيست . و چنانكه قبلا نيز يادآور گشتيم خشيت و بيم از خداوند صرفا در سايه علم و دانش امكان پذير است . لذا خداوند در طبقه بندى مراتب سه گانه مذكور، علم و دانش را بر عقل و خرد مقدم نموده است ؛ زيرا هر عالم و دانشمندى ، ناگزير بايد عاقل و خردمند باشد تا به مرحله علم ارتقاء يابد.
انجيل :
خداوند متعال در سوره هفدهم انجيل مى فرمايد: ((واى بر كسى كه نام و عنوان علم و دانش بگوش او برسد و از آن جويا نگردد. او چگونه حاضر است ، با نادانان محشور شود و در آتش جهنم با آنان همنشين گردد؟
مردم ! پوياى علم باشيد و آنرا بياموزيد؛ زيرا علم و دانش اگر فرضا موجبات سعادت و نيكبختى شما را فراهم نياورد باعث تيره روزى و بدبختى شما نمى گردد. اگر علم و دانش ، مقام شما را رفيع نگرداند، سبب پستى و فروهشتگى منزلت شما نمى شود. اگر شما را بى نياز نسازد، تهى دستى را براى شما به ارمغان نمى آورد. اگر به شما سودى نرساند، زيانبخش نخواهد بود.
اين سخن را بر زبان جارى نسازيد: كه مى ترسيم عالم و دانشمند شويم و نتوانيم به مضمون علم و آگاهى خود عملا پاى بند باشيم ؛ بلكه بايد بگوئيد: اميدواريم كه عالم و دانشمند گرديم و طبق آگاهى و علم خود عمل كنيم .
علم و دانش به مدد عالم و دانشمند برميخيزد، و از او شفاعت و وساطت مى كند، و بصورت قدرتى درميآيد كه با عالم و دانشمند هميارى مى نمايد. بنابراين حقا نبايد خداوند، عالم و دانشمند را در روز قيامت ، فرومايه و ذليل سازد.
اى گروه علماء و دانشمندان ! درباره پروردگار خود چگونه مى انديشيد؟ آنها مى گويند: فكر و گمان ما درباره پروردگار ما اين است كه ما را مشمول رحمت و آمرزش خويش قرار دهد. خداوند به آنان مى گويد: من هم به انديشه و درخواست و اميد شما عمل كردم ؛ زيرا من حكمت و دانش و استحكام و استوارمندى در تفكر و رفتار را به شما سپردم و هدف من از اين كار، چنين نبود كه بدخواه شما بودم ؛ بلكه نسبت به شما اراده خيرخواهى داشتم . بنابراين – زير سايه لطف و رحمت من – همراه بندگان شايسته من به بوستان بهشت و سراى نيكبختى من درآئيد)).
مقاتل بن سليمان مى گويد: در كتاب ((انجيل )) به اين مطلب برخوردم كه خداوند متعال به عيسى (عليه السلام ) فرمود:
((دانشمندان را گرامى دار و دربزرگداشت آنان دريغ مكن ، و اهميت و ارزش مقام و مرتبت والاى آنانرا بشناس ؛ زيرا من دانشمندان را از لحاظ مقام و منزلت بر تمام آفريدگانم – بجز پيامبران و رسولان خودمزيت و برترى بخشيدم ، مزيت و برترى آنان بر مخلوقات ، همانند مزيت و برجستگى آفتاب بر ستارگان ؛ و همسان برترى آخرت بر دنيا، و همچون برترى من بر تمام پديده هاى هستى مى باشد)).
و از سخنان مسيح (عليه السلام ) است كه فرمود:
((اگر كسى به زيور علم و دانش آراسته گردد، و رفتار خود را با موازين علمى خويش منطبق سازد، يعنى به علم خود عمل كند، او همان كسى است كه در ملكوت آسمان ها به عنوان شخصيتى عظيم و شكوهمند و انسانى بزرگ نامبردار بوده و از او به عظمت ياد كنند)).
و – سخن فرزانگان دين و دانش درباره علم و علماء و دانشجويان 
ابى ذر غفارى :
((هر باب و درى از علم كه فراسوى ما گشوده مى شود و آن را فرامى گيريم از ديدگاه ما از هزار ركعت نمازى كه استحبابا و با هدف طاعت از امر غير واجب انجام مى شود، محبوب تر و خوش آيندتر است )) (۱۲۵) .
ابوذر غفارى مى گويد: از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) شنيديم كه مى فرمود: ((اگر مرگ دانشجوئى – همزمان با تحصيل و دانشجوئى او – در رسد به عنوان شهيد و سرباز جان باخته در راه خدا محسوب مى گردد)).
وهب بن منبه (۱۲۶) :
(تحصيل و تاءمين بسيارى از مزايا در خود دنيا نيز رهين علم و آگاهى انسان مى باشد)؛ زيرا علم و دانش منشاء بسيارى از مزايا است و اين مزايا از علم سر برمى آورند، آرى علم است كه به شخص فرومايه ، منزلت ، و به انسان ذليل و خوار، عزت و سرفرازى ، و به اشخاص فراموش شده و ناديده انگاشته و بدور از انظار، قرب و منزلت ، و به افراد تهى دست و بى چيز، غناء و بى نيازى ، و به انسانهاى گمنام ، شهرت و نام آورى ، و به افراد فاقد شخصيت و نفوذ اجتماعى ، هيبت و شكوه (۱۲۷) ، و به افراد بيمار و سست مزاج ، نيرو و تندرستى مى بخشد)).
سخن عارفان در مزاياى علم :
يكى از عرفاء مى گويد: ((مگر نه چنين است كه اگر از بيمار، غذا و نوشيدنى و دارو را دريغ دارند آن بيمار مى ميرد؟! قلب و دل آدمى نيز (به غذا و دارو نيازمند است ). اگر دل و جان انسان از دانش و تفكر و حكمت محروم گردد چنين دل و جانى از كار مى افتد و دچار مرگ و نابودى مى شود)).
آثار نيك همنشينى با دانشمندان :
عارفى ديگر مى گويد: ((اگر كسى در حضور عالم و دانشمندى بنشيند و نتواند از اندوخته هاى علمى او مايه اى ذخيره كند و در صيانت و حفظ كردن و از بر نمودن سخنانش احساس عجز و ناتوانى نمايد (عليرغم چنين محروميت و ناتوانى ، صرف همنشينى با عالم و دانشمند و شرفيابى از محضر او) هفت كرامت و فضيلت ، نصيب او مى گردد:
۱- به فضيلت و پاداشى – كه (در تعاليم و فرهنگ دانش پرور اسلامى ) براى شاگردان و دانش آموختگان منظور شده است – دست مى يابد.
۲- مادامى كه در محضر عالم و دانشمند بسر مى برد از گناهان و معاصى مصونيت دارد (و قهرا از تيررس جرم و نافرمانى خدا بدور است ).
۳- و آنگاه كه در جهت پويائى از علم و دانش اندوختن ، از خانه خويش بيرون مى آيد – تا آنگاه كه در سراى عالم و مجلس درس او حاضر شودمشمول لطف و رحمت الهى است .
۴- وقتى كه در ميان حلقه درس و در حضور عالم و دانشمند، جلوس مى كند – نظر به اينكه سايه رحمت الهى ، چنين حلقه اى را زير پوشش خود قرار ميدهد – او را از اين بارش رحمت ، نصيبى خواهد بود.
۵ – مادامى كه او به درس و سخنان عالم و دانشمند گوش فرامى دهد، همين گوش فرادادن ، به عنوان طاعت او به شمار آمده و در پرونده اعمال او ثبت و ضبط مى گردد.
۶- و اگر او عليرغم استماع سخنان استاد، احساس كند كه چيزى از گفتار او را درك نكرده و به خاطر چنين احساسى ، اندوهگين گردد، همين اندوه و تنگدلى ، وسيله اى براى قرب او به پيشگاه خدا مى شود؛ چون خداوند متعال فرموده است :
(( ((انا عندالمنكسرة قلوبهم )) ))
من در دلهائى كه (به خاطر من ) درهم شكسته و فرو ريخته است ، جاى دارم .
۷- چنين شخصى با حضور خود در حوزه درس عالم و دانشمند – با وجود اينكه نميتواند از لحاظ دانش اندوزى ، طرفى ببندد – اين حقيقت را در مى يابد كه مسلمانان به عالم و دانشمند دينى ارج مى نهند، و فاسقان و گناهكاران را تحقير و تقبيح مى نمايند. درك اين حقيقت موجب مى شود كه قلبش از فسق و گناه ، متنفر و روى گردان شده و سرشت و طبيعتش به علم و دانش ، گرايش و آمادگى يافته ، و روحش با علاقه و دلبستگى به علم و معرفت ، آميخته و عجين گردد. به همين جهت رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله ) به مردم فرمان ميدهد كه با افراد صالح و مردمى كه كاملا آراسته و پيراسته اند مجالست و نشست
و برخاست نمايند

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی کامپیوتر طراحی یک وب  سایت را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۴۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت بسیار مناسب در اختیار شما قرار می گیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه
اصول اوليه FronT page
پنجره اصلي FronT page
شروع به كار FronT page و خروج از آن
براي راه اندازي FronT page
استفاده از آيكن هاي Views
تغيير نماها
استفاده از نوارهاي ابزار  ( TooL BARS)
فعال و غير فعال نمودن نوارهاي ابزار
باز آرايي نوارهاي ابزار
انتقال نوارهاي ابزار در desktop
قرار دادن نوارهاي ابزار در پنجره اصلي   (DOCK)
تغيير اندازه نوارهاي ابزار مستقل   (Free Standing)
اضافه يا حذف كردن دكمه هاي نوار ابزار
سفارش كردن يك نوار ابزار موجود
ايجاد يك نوار ابزار موجود
حذف يك نوار ابزار 
منوها
گشودن يك صفحه موجود وب:
ذخيره سازي يك صفحه وب:
ايجاد گشودن و بستن سايتهاي وب
ايجاد يك سايت جديد وب
گشودن يك سايت موجود وب:
ايجاد يك سايت وب:
اضافه كردن صفحات به يك ساختار Web
اعطاي عنوان به يك صفحه
تغيير نام يك صفحه وب
باز آرايي ساختار يك سايت Web
بازار آرايي يك صفحه واحد
بازار آرايي گروه هاي حاوي صفحات
كنترل و نظارت بر نماي ساختار سايت
فرونشاني ( Collapse) ساختار سايت
توسعه ساختار سايت
مشاهدات يك زير درخت
توسعه و گشادن يك زير درخت
چرخاندن نماي ساختار سايت
Zoom كردن ساختار سايت به داخل و خارج
ايجاد نوارهاي مشترك Navigation
اضافه كردن حواشي مشترك ( Shared Borders)
تنظيم پيوندها براي نوارهاي مروري Site-wide
گزينه هاي Navigation     Bar
غير فعال كردن حواشي مشترك براي صفحات واحد
تغيير برچسب هاي پيش فرض Navigation
تغيير برچسب هاي رهيابي ( Labels Navigation)
استفاده از الگوها و زمينه ها
ايجاد يك صفحه به واسطه يك الگو
ايجاد يك سايت Web از يك الگو
به كار يك زمينه به يك صفحه يا سايت Web
تغيير يك زمينه
گزينه هاي زمينه ( Theme oPtions)
رنگ ها 
تصاوير
متن
 ايجاد و قالب بندي متن
درج و ويرايش متن
درج متن در يك صفحه Web
انتقال مكان نماي متن
انتخاب متن
حذف متن
انتقال متن
خنثي سازي يك عملكرد
انجام مجدد يك عملكرد
اضافه كردن يك انقطاع خطي به متن
اضافه كردن يك پاراگراف
نمايش انقطاع خط و نشانه هاي پاراگرافت
نمايش يا پنهان سازي انقطاع و نشانه هاي پاراگراف
يافتن و جايگزيني متن
يافتن متن به روي يك صفحه واحد
يافتن متن در سراسر يك سايت Web
جستجو براي كد ML آH در سايت
جايگزيني متن بر روي يك صفحه
جايگزيني متن در سراسر يك سايت Web
بررسي املاء
تغيير زبان لغت نامه
قالب بندي متن
تغيير نماي فونت
تغيير اندازه فونت
تغيير سبك و حالت فونت
تغييرات رنگ فونت
تغيير همتوازي متن
گزينه هاي فونت
تغيير فونت كاراكترهاي
تغيير موقعيت مكاني كاراكترها
حذف قالب بندي متن
قالب بندي پاراگراف ها، ليست ها و عناوين
كاربرد پاراگراف ها
همترازي يك پاراگراف
ايجاد تورفتگي در پاراگراف ها
ايجاد تورفتگي در يك پاراگراف ها
سفارشي كردن تورفتگي ها براي پاراگراف ها
تغيير سبك پاراگراف ها
تغيير سبك Normal براي پاراگراف ها
كاربرد سبك FormaTTed براي پاراگراف ها
استفاده از ليست ها 
ايجاد ليست هاي بدون ترتيب ( Unordered)
ايجاد يك ليست BulleTed
ايجاد ليست هاي تعريفي
مراحل  ايجاد يك ليست تعريفي
ايجاد ليستهاي منظم و ترتيبي (Ordered)
مراحل ايجاد يك ليست شماره گذاري شده
سفارشي كردن ليست ها
مراحل سفارشي كردن ليست ها
گزينه هاي ليست
ليست هاي تو در تو ( Nested Lists)
مراحل ايجاد يك ليست تو در تو
استفاده از عناوين صفحات
اضافه كردن عناوين
تغيير اندازه يك عنوان
افزودن فراپيوندها ( HYPER LiNks)
پيوندهاي قطعي و نسبي
پيوند يك صفحه خارجي Web
گزينه هاي HYPER LiNks CreaTe
پيوند به يك صفحه موجود در سايت Web شما
ايجاد يك پيوند E-mail
پيوند به صفحاتي كه هنوز ايجاد نشده اند
ايجاد يك صفحه جديد و پيوند آن
تغيير پيوندها
ويرايش يك پيوند
حذف يك پيوند
به روز رساني پيوندها
كاربرد نشانه ها (Book marks)
مراحل ايجاد يك نشانه Book marks
پيوند به يك نشانه
يافتن نشانه ها
برداشتن يك نشانه
تنظيم رنگ هاي پيوند
تغيير رنگ يك پيوند
ايجاد پيوندهاي تصويري
پيوند يك تصوير كامل به يك فايل
ايجاد يك تصوير Hotspot
يافتن قطعات تصويري Hotspot
مراحل يافتن Hotspot
حذف يك Hotspot
تغيير پيوند يك Hotspot
كاربرد دكمه هاي Hover
اضافه كردن يك دكمه Hover
ويرايش يك دكمه Hover
سفارشي كردن دكمه هاي Hover
استفاده از نماي HYPer Link
سوئيچ كردن به نماي فرا پيوندها
بررسي پيوندها بر روي يك صفحه ديگر
استفاده از نوارهاي رهيابي تك صفحه اي
مراحل افزودن نوارهاي رهيابي تك صفحه اي
ويرايش يك نوار رهيابي تك صفحه اي
حذف يك نوار رهيابي
بررسي و انتشار سايت هاي وب
بررسي سايت
مراحل بررسي و ترميم مشكلات
علامت گذاري صفحات براي انتشار
بررسي وضعيت انتشار صفحات
تغيير وضعيت انتشار يك صفحه
پنهان كردن صفحات از مرور گرها
مراحل پنهان كردن صفحات
افزودن Meta Tags براي ابزارهاي جستجو
راهنمايي ابزارهاي جستجو براي شاخص گذاري سايت شما
جلوگيري از دسترسي ابزارها جستجو
انتشار بر روي وب
مراحل انتشار سايت
گزينه هاي Publish web
نتيجه گيري
منابع و مأخذ
 
چکیده:

اصل اوليه FronT Page :
اين فصل يك شماي كلي و اجمالي از ويژگيهاي اصلي FronT Page و وظايف ابتدايي بازكردن و بستن و ذخيره سازي صفحات وب و سايت ها در اختيار شما مي گذارد. هر يك از مطالب موجود در اين فصل مانند نماها، منوها يا نوارهاي ابزار با جزئيات بيشتري بعداً در ادامه شرح داده مي شوند. شروع كار در اين مرحله، يك ديد كلي از توابع و سازمان دهي برناممه به شما داده و اجازه مي دهد تا بتوانيم در هنگام آمادگي بيشتر تعمق نماييد.
پنجره اصلي FronT Page:
پنجره هاي قديمي Explorer  ,Editor مربوط به برنامه ۹۸ FronT Page، به يك پنجره واحد براي ۲۰۰۰ FronT Page تبديل شده اند. به طور فرض، پنجره اصلي FronT Page در حال حاضر در تنظيمات نماي Normal page مي گردد.
۱- كادر منوي برنامه كاربردي: با كليك نمودن بر روي آيكن FronT Page، يك كادر باز شو راه اندازي مي گردد كه شامل گزينه هايي براي پنجره FronT Page مي باشد. كه عبارتند از: باز نشاني (Restore)، تغيير مكان (Move)، حداقل (Minimize)، حداكثر ( Maximize) و بستن (close)
۲- اسامي صفحه و سايت Web: هنگامي كه يك Web ايجاد مي گردد نامي براي آن در نظر گرفته مي شود شما نيز هنگامي كه يك صفحه web را براي اولين بار ايجاد مي كنيد آن را نام گذاري مي نماييد. 
۳- دكمه هاي كنترل پنجره: با كليك كردن روي سه دكمه ( از چپ به راست): پنجره در نوار وظيفه قرار مي گيرد(حداقل) پنجره به حالت صفحه كامل توسعه مي يابد (حداكثر) يا اينكه برناممه كاربردي خاتمه مي يابد.
۴- نوار منو و نوارهاي ابزار: به طور پيش فرض برنامه FronT Page نوار منو، نوار ابزار استاندارد و نوار ابزار قالب بندي را نمايش مي دهد. براي تغيير نوارهايي ظاهر مي شوند، سپس View>Toolbar را انتخاب نموده و گزينه هاي مورد نظر خود را فعال يا غير فعال ( ON loff) نماييد.
۵- نوار نماها ( View bar): FronT Page به طور پيش فرض در نماي page باز مي شود روي هر يك از پنجه آيكن ديگر براي مشاهده نماي دلخواه خود كليك نماييد:
Folders براي مرتب كردن فايلها و پوشه ها Reparts براي دسترسي به فايلها، پيوندها و تصاوير يك سايت باز شده Navigation web به منظور مشاهده و ويرايش ساختار يك سايت Hyperiinks  web براي ديدن پيوندهاي مربوط به هر صفحه در يك سايت Webو tasks به منظور بررسي، ايجاد يا ويرايش يك فهرست TO-DO براي سايتweb.
۶- برگه هاي نماي صفحه: FronT Page به طور پيش فرض در نماي نرمال باز مي گردد و به شما امكان مي دهد، تا صفحه web بگشاييد. به منظور مشاهده يا ويرايش يك كد بندي صفحه، روي HTML كليك نماييد و براي ديدن روش مشاهده صفحه در مردرگر web روي preview كليك كنيد.
اگر مرورگر Internet Enpbrer, MicrosoFT web بر روي سيستم شما نصب نشده باشد.“preview” ظاهر نخواهد شد.( نيازي به اجرا شدن Internet Enpbrer نمي باشد بلكه فقط بايد نصب شده باشد).
۷- روند و پيشرفت download: مادامي كه FronT Page در حال باز كردن يك صفحه web مي باشد. آيكن مربوطه مي چرخد و به مجدد اينكه كليه فايلهاي مربوط به صفحه باز شوند متوقف خواهد شد.
۸- زمان برآورد شده براي Download: FronT Page به طور پيش فرض براي نمايش مدت زمان تنظيم شده است كه صفحه جاري به منظور Down load از طريق اتصال دوم ۸/۲۸ بيت در ثانيه استفاده مي كند. شما مي توانيد براي تغيير سرعت اتصال كليك نماييد، با وجود اينكه سرعت ۸/۲۸ احتمالاً ميانگين سرعت دوم شماره گيري كاربر را ارائه مي دهد.
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۹۶اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست ؟

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست ؟

حسابداری صنعتی

طبقه بندی هزینه‌ها

هزینه تبدیل

بهای اولیه و بهای تبدیل

انواع موجودی‌ها در شرکت‌های تولیدی

۱ـ موجودی مواد اولیه

۲ـ موجودی کالای در جریان ساخت

۳ـ موجودی کالای ساخته شده

سیستم‌های هزینه یابی

هزینه‌های واقعی سربار کارخانه

تسهیم هزینه‌ه ای واقعی دوایر خدماتی به دوایر تولیدی در هزینه‌یابی واقعی

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

مراحل تهیه گزارش هزینه تولید

معادل آحاد تکمیل شده
۳- ضایعات  به دلایل  مختلف  به وجود می آید.
۱-ضایعت  قراضه  
۲- ضایعات  پسمانده ها
۳- ضایعات قابل برگشت
۴- ضایعات  خرده  ریز یا  آشغال
مقاطع  تشخیص  ضایعات  در فرآیند تولید.
ضایعات  به طور  گسته  در فرآیند تولید  به وجود  می آیند 
مقاطع  بروز  ضایعات  از قبل مشخص  می گردد 
وقوع  ضایعات  خارج  از کنترل  مدیریت  بوده  و اجتناب  ناپذیر است ضایعات  از نقطه  نظر  برنامه  ریزی و کنترل  مدیران  حائز  اهمیت  است
هزینه یابی ضایعات 
الف- ضایعات  عادی غیر  قابل اجتنابند و در شرایط  عادی  به وجود  می آیند 
ب- ضایعات  غیر  عادی  (ضایعاتی  که در شرایط  عادی  عملیات  تولیدی انتظار  بروز  آن  نبوده  و ممکن  است ناشي ازنا مرغوبی مواد  اولیه يا  سهل  انگاری باشد.
ضایعات  در هزینه یابی  مرحله ای 
اهداف  اصلی  هزینه یابی  ضایعات  عبارتند  از کنترل  و هزینه های محصولات  ضایع شده کنترل  ضایعات  (شخص  مسئول  باید  حتی  المقدور از بروز  ضایعات  جلوگیر ي کند ) هزینه  یابی محصولات  ضایع  شده  (مشخص  می کند  ضایعات  عادی را ومتمايز می کند آنرا از ضایعات  غیر  عادی )
نحوه وقوع  ضایعات  ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید  ) 
احتمال  وقوع  ضایعات ( به  طور یکنواخت  سرتا سر  خط تولید )
نوع  ضایعات ( عادی) 
هزینه  ضایعات  به وسیله  تمام  واحد های  اعم  از موجودی  پایان دوره  و واحد های تکیمل  شده  و انتقال  یافته  بر اساس معادل  آحاد تکمیل  شده  جذب  می گردد. و به  حساب  تولید  منظور  می شود.
 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  منهدسی کامپیوتر  تریگر های فازی در پایگاه داده فعال را دراختیار شما عزیزان قرار داد ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

پايگاه داده فعال با هدف افزودن تعامل به پايگاه داده و با استفاده از تعريف قوانين ايجاد شد. اولين پايگاه داده فعال، توسط Dayal و همكارانش در يك پروژه دانشگاهي به نام [۱۵]Hipac مطرح شد. پايگاه داده اين نرم‌افزار همانند [۱۶]Samos شي‌ءگرا مي‌باشد. علاوه بر پايگاه‌هاي داده فعال شي‌ءگرا سيستم‌هايي با پايگاه داده‌ي فعال رابطه‌اي نيز ايجاد شده‌اند كه از جملة آن‌ها مي‌توان [۱۷]Starburst و [۱۸]Arial را نام برد، اين نوع پايگاه‌هاي داده به جاي واكنش در مقابل فراخواني متد يا تغيير خصيصه‌ها به تغيير، حذف و اضافه در جداول پايگاه داده حساس مي‌باشند [۱۹]. 

پايگاه داده فعال داراي دو بخش مديريت داده و مديريت قوانين مي‌باشد. بخش مديريت داده مسئول حفظ خواص پايگاه داده نظير سازماندهي، مديريت و پشتيباني داده‌ها مي‌باشد. بخش دوم يا مديريت قوانين مسئول واكنش به رويدادهايي است كه در سيستم اتفاق مي‌افتند. 

۲-۱ مديريت داده 
اين بخش مسئول حفظ خواص پايگاه داده مي‌باشد، به طوري كه طراحان مي‌توانند از قابليت‌هاي پايگاه داده فعال همانند يك پايگاه داده معمولي استفاده نمايند. ضمن اينكه مي‌توان خواص پايگاه داده را در يك پايگاه داده فعال به صورت مطلوب‌تري ايجاد نمود. 
برقراري قيود جامعيت پشرفته تر در پايگاه داده: اين قيود در يك پايگاه داده معمولي فقط روي يك جدول قابل تعريف مي‌باشند در حالي كه با استفاده از قوانين پايگاه داده فعال، امكان تعريف محدوديت بر روي چندين جدول نيز وجود دارد. 
سازگاري بيشتر: سازگاري بين داده‌ها با استفاده از قوانين به صورت گسترده‌تري پشتيباني مي‌شود. 

۲-۲ مديريت قوانين 
پايگاه دادة فعال با استفاده از قوانين تعامل را به پايگاه داده مي‌افزايند. اين امر باعث مي‌شود بدون استفاده از كدهاي نرم‌افزارهاي خارجي به رويدادهاي سيستم در درون پايگاه داده پاسخ داده شود، در نتيجه تغيير در ضوابط سيستم كاربردي با كمترين هزينه و با تغيير قوانين به راحتي امكان‌پذير است. 
در اين فصل انواع تعريف و پيچيدگي‌هاي رفتاري قوانين در اين نوع سيستم‌ها و مدل‌هاي اجرايي متفاوت (با توجه به تعريف يك قانون) ارائه خواهد شد. 
۲-۲-۱ تعريف قانون 
در پايگاه داده فعال هر قانون داراي سه بخش رويداد، شرط و واكنش مي‌باشد و قانوني داراي هر سه جزء فوق باشد اصطلاحاً ECA  ناميده مي‌شود. 
Rule Rule_Name
[ON Event]
[IF Condition]
THEN Action
به طور كلي وجود دو جزء رويداد و شرط در تعريف قوانين مي‌تواند اختياري  و يا اجباري  باشد. در برخي نمونه‌هاي پياده‌سازي شده پايگاه داده فعال تنها تعريف يكي از دو جزء اختياري است يعني امكان عدم تعريف رويداد در قانون وجود دارد و حضور شرط اجباري است. در زبان‌هايي كه تعريف هر دو جزء اختياري باشد، تعريف يكي از آن‌ها در هر قانون الزامي است در غير اين صورت تبديل به يك قانون هميشه درست مي‌شود. 
در صورت حذف شرط (EA  Rule) با بروز رويداد، واكنش آن اجرا مي‌شود و با حذف رويداد (CA  Rule) در صورت برقراري شرط، واكنش قانون مربوطه به اجرا درمي‌آيد. 
در اين قسمت ابتدا به شرح مختصري از هر سه جزء قانون و نكاتي كه در استفاده از ECA بايد رعايت شوند مي‌پردازيم و سپس انواع رفتارهاي مدل اجرايي پايگاه داده فعال بيان مي‌شود. 

۲-۲-۱-۱ رويداد 
رويدادها در نقطه‌اي از زمان اتفاق مي‌افتند و به سه صورت تقسيم‌بندي مي‌شوند. در نوع اول با توجه به منبع به وجود آورندة خود به هفت گروه ساختاري، انتزاعي، تراكنش، كاربر، استثناء، زمان، خارجي تقسيم مي‌شوند. 
در نوع دوم با توجه به اينكه از يك رويداد ساده تشكيل شده‌اند يا از تركيب جبري منطقي رويدادهاي ساده به وجود آمده‌اند به دو گروه ساده و مركب تقسيم مي‌شوند. 
در نوع سوم با توجه به زمان بروز نمونه‌هاي يك رويداد به سه گروه آغازين، مباني و پاياني تقسيم مي‌شوند كه در ادامه به شرح مختصري از انواع رويدادها در اين سه گروه مي‌پردازيم. 
انواع رويدادها با توجه به منبع به وجود آورندة آن‌ها عبارتند از [۲۰][۲۱]: 
ساختاري: يك رويداد به دليل انجام عملياتي روي ساختار پايگاه داده فعال مي‌شود (در مدل رابطه‌اي تغيير و حذف و اضافة يك ركورد و در مدل شي‌ءگرا تغيير خصيصه‌ها، فراخواني متد و ارسال پيام). 
ON Update emp.id
انتزاعي: رويداد به صورت واضح توسط طراح يا برنامة كاربردي فعال مي‌شود (طراح مي‌تواند گرفتن يك گزارش خاص را يك رويداد معرفي كند كه در صورتي كه يك مجموعة تهي توليد نكند يك رويداد انتزاعي است). 
تراكنش: رويدادها، دستورالعمل‌هاي تراكنشي نظير Start و Abort و Commit مي‌باشند. 
ON Begin Transaction Emergency
كاربر: رويداد به دليل عملكردها و مكانيزم‌هاي برنامه‌نويسي فعال مي‌شود (دادن پيام مناسب به كاربري كه مشغول وارد كردن داده مي‌باشد). 
استثناء: انجام عمليات غيرمجاز در سيستم موجب بروز اين نوع رويداد مي‌شود (دستيابي غيرمجاز كاربران به اطلاعاتي كه مجوز مناسب آن را ندارند). 
زمان: اين نوع رويدادها در نقطه‌اي از زمان فعال مي‌شوند (مثلاً اول هر ماه). 
خارجي: رويدادهايي كه به دليل وقوع رويدادي در خارج از سيستم بروز مي‌كنند در اين گروه قرار مي‌گيرند (فشردن كليد). 

در نوع دوم رويدادها به دو دستة ساده و مركب تقسيم مي‌شوند. رويدادي كه تنها از يك جزء تشكيل شده است ساده و رويدادهايي كه از تركيب جبري و منطقي رويدادهاي ساده به دست مي‌آيند مركب ناميده مي‌شوند. 
اين عمليات‌هاي جبري عبارتند از [۱۴]: 
And : رخ دادن هر دو رويداد (E1 And E2)
OR : رخ دادن يكي از دو رويداد (E1 Or E2)
Not : عدم رخ دادن رويداد در فاصلة زماني معين.
(E1; not E2;E3) به معني عدم بروز رويداد دوم در فاصلة زماني بين بروز رويداد اول و سوم
SEQ : نشان‌دهندة ترتيب اجراي دو رويداد مي‌باشد. 
(Seq (E1,E2) : به اين معنا است كه رخ دادن رويداد دوم بايد پس از رويداد اول انجام يافته باشد از نماد “:” نيز استفاده مي‌شود. 
Times : بيانگر نمونة معين يك رويداد مي‌باشد
Times (n.E) يعني نمونة nام رويداد E
رويدادها در پايگاه دادة فعال ممكن است به دفعات رخ دهند. به رويدادهايي كه اتفاق افتاده‌اند و از يك نوع مي‌باشند، نمونه‌هاي يك رويداد گفته مي‌شود. 
در نوع سوم تقسيم‌بندي، بسته به زمان رخ دادن يك نمونه از رويداد، نمونه‌ها به سه نوع آغازين ، مياني  و پاياني  تقسيم مي‌شوند. 
نمونه‌اي از يك رويداد كه داراي كمترين مرتبة زماني در بين نمونه‌هاي همان رويداد باشد نمونة آغازين و نمونه‌اي كه داراي بيشترين مرتبة زماني باشد نمونة نهايي رويداد ناميده مي‌شود به ساير نمونه‌ها، نمونه‌هاي مياني گفته مي‌شود [۲۰]. 
در مثال زير E1(1) يك نمونة آغازين و E1(4) يك نمونة پاياني رويداد E1 مي‌باشند. 
E1(1); E1(2); E1(3); E1(4)
امكان وقوع همزمان نمونه‌هاي يك رويداد موجب ايجاد ناسازگاري در تعيين نوع نمونه‌ها مي‌شود. بحث همزماني رويدادها در يك سيستم متمركز تنها در دو صورت امكان‌پذير است. 
يكي از رويدادها زماني و ديگري غيرزماني باشد. 
يك رويداد ساده با حداقل يك رويداد مركب مي‌توانند همزمان رخ دهند. 
لازم به ذكر است دو رويداد ساختاري همزمان اتفاق نمي‌افتند به عبارت ديگر رخ دادن رويداد اضافه همزمان با رويداد حذف امكانپذير نيست [۲۲]. 
Exclusive و Shared :  علاوه بر مرتبة رخ دادن نمونه‌ها ترتيب رخ دادن نمونه‌هاي يك نوع رويداد و نمونه‌هاي رويدادهاي ديگر نيز قابل توجه است كه آغازين و نهايي شدن نمونه‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. مثلاً در توالي دو رويداد، انتخاب نمونة نهايي رويداد اول، مي‌تواند نمونه رويداداول ديگري باشد كه قبل از كلية نمونه‌هاي رويداد دوم اتفاق افتاده است: Exclusive و يا نمونه رويداد اولي باشد كه به عنوان آخرين نمونة رويداد اول اتفاق افتاده است حتي اگر بن آن رويداد اول آخر و رويداد اول آغازين رويدادهاي دوم و سوم ديگري اتفاق افتاده باشد: Shared [20]. 
E1(1); E1(2); E2(1); E1(3)
E1(2) Last Exclusive
E(3) Last Shared
۲-۲-۱-۲ شرط
بخش دوم قانون شرط مي‌باشد. پس از بروز يك رويداد نوبت به بررسي شرط قوانين رويداد مربوطه مي‌رسد و در صورت صحت شرط، قانون مربوط در صف اجرا قرار مي‌گيرد. 
در قسمت شرط، يك مقايسه و يا يك پرس و جو  مي‌تواند قرار بگيرد، در صورتي كه نتيجة پرس و جو تهي نباشد، شرط برقرار است. 
انتخاب زمان بررسي شرط يك قانون پس از بروز رويداد آن از سياست‌هايي است كه توسط سيستم تعيين مي‌شود. اين زمان مي‌تواند فوري ، تأخيري  و يا مجزا  باشد. برخي سيستم‌ها تنها يك سياست را پشتيباني مي‌كنند (نظير NAOS) و برخي نيز همة سياست‌ها را پشتيباني مي‌كنند (Hipac). در چنين سيستم‌هايي در هر قانون سياست مورد نظر طراح تعريف مي‌شود و در صورت عدم تعريف، يك سياست به عنوان پيش‌فرض براي همة قوانين در نظر گرفته مي‌شود. 
در تعيين شرط هر قانون، طراح بايد بتواند براي ارزيابي شرط از مقادير قبل و يا بعد از رويداد استفاده نمايد. نام تراكنشي كه رويداد در آن اتفاق افتاده است و يا نام كاربري كه باعث بروز رويداد شده نيز ممكن است در قسمت شرط استفاده شود. اين مقادير به همراه رويداد ارسال مي‌شود و پارامترهاي رويداد ناميده مي‌شود [۲۳]. 

۲-۲-۱-۳ واكنش 
واكنش هر قانون كلية عملياتي است كه در صورت وقوع رويداد و صحت شرط بايد اجرا شود. اين عمليات عبارتند از اضافه، حذف و تغيير داده‌ها در پايگاه داده، تغيير مجموعه‌اي از قوانين، فراخواني خارجي، ارسال پيام به مسئول و يا كاربران سيستم، انصراف از اتمام كار يك تراكنش و در نهايت به جاي فرامين واكنش يك سري فرامين ديگر اجرا شود (به عنوان نمونه به جاي انجام عمليات حذف پيامي به مسئول سيستم ارسال شود). 
برخي زبان‌ها قادر به تعريف دو نوع متفاوت از اجراي واكنش يك قانون مي‌باشند. در نوع اول، ارزيابي و اجرا قبل از اجراي فرمان رويداد صورت مي‌گيرد به عنوان مثال در SAMOS با استفاده از كلمة كليدي Before انجام رويداد به بعد از اجراي فرامين واكنش موكول مي‌شود و كلمة كليدي After به معناي اجراي واكنش پس از اجراي رويداد مي‌باشد [۱۹]. به عنوان مثال با رسيدن فرمان حذف يك ركورد ابتدا يك پشتيبان تهيه و سپس عمل حذف انجام شود. 
 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

بازي‌هاي آسيايي از زمان تصويب برگزاري آن در سال ‪ ۱۹۴۹‬در دهلي‌نو تا كنون پيشرفت بسياري كرده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه از دوحه، بازي‌هاي آسيايي ‪ ۲۰۰۶‬دوحه با شركت بيش از ‪ ۱۳۵۰۰‬ورزشكار از ‪ ۴۵‬كشور اين قاره در ‪ ۳۹‬رشته برگزار مي‌شود كه با توجه به سه ميليارد بيننده تلويزيوني خود، بزرگترين دوره در تاريخ اين بازي‌هاست. 
اين در حاليست كه اولين دوره بازي‌ها كه در سال ‪ ۱۹۵۱‬در دهلي نو با شركت ‪ ۱۱‬كشور در شش رشته برگزار شد. 
دومين دوره بازي‌هاي آسيايي كه در سال ‪ ۱۹۵۴‬در مانيل برگزار شد با اضافه شدن هشت كشور ديگر و در مجموع شركت ‪ ۱۹‬كشور، نقطه اوج پيشرفت اين بازي‌ها بود كه با حذف دوچرخه‌سواري و برگزاري پيكارهاي بوكس، تيراندازي و كشتي، بازي‌هاي آسيايي در هشت رشته برگزار شد
كره كه يكي از موفق‌ترين تيم‌ها در تاريخ اين بازي‌ها بوده است در آن سال براي اولين بار حضور يافت. 
چهار سال بعد در توكيو تعداد ورزشكاران به ‪ ۱۴۲۲‬نفر رسيد و رشته‌هاي تنيس، واليبال، تنيس روي ميز، دوچرخه‌سواري و هاكي نيز اضافه شد تا مجموع رشته‌ها به عدد ‪ ۱۳‬برسد. 
در اين دوره حمل مشعل بازي‌ها براي اولين بار انجام و مراسم افتتاح برگزار شد. 
ژاپن نيز با صدرنشيني در جدول مدالها، به حكومت خود بر اين بازي‌ها ادامه داد. 
ناآرامي‌هاي سياسي در اندونزي در سال ‪ ۱۹۶۲‬موجب شد تا تعداد كشورهاي شركت‌كننده در بازي‌هاي جاكارتا به ‪ ۱۶‬كشور كاهش پيدا كند اما تا سال ‪۱۹۶۶‬ اين شور و اشتياق باز هم به بازي‌ها بازگشت به طوريكه بازي‌هاي بانكوك موفقيت بزرگي به دست آورد. 
هند در اين دوره رقيب ديرينه خود يعني پاكستان را شكست داد و به مدال طلاي رشته هاكي دست يافت. 
در سال ‪ ۱۹۷۰‬پس از اينكه كره جنوبي به دلايل سياسي و اقتصادي از نامزدي ميزباني بازي‌ها انصراف داد و با توجه به توانايي و اشتياق تايلند براي برگزاري مجدد بازيها، بانكوك بار ديگر ميزباني بازي‌ها را بر عهده گرفت. 
در آن سال قايقراني براي اولين بار در برنامه بازي‌ها قرار گرفت و تايلند، رقابت‌ها را با قرار گرفتن در مكان سوم جدول مدالها، پايان داد. 
با انتخاب تهران به عنوان ميزبان بازي‌هاي ‪ ،۱۹۷۴‬بزرگترين دوره بازي‌ها با شركت ‪ ۲۵‬كشور براي اولين بار در منطقه خاور ميانه برگزار شد. 
شمشيربازي و ژيمناستيك به هفتمين دوره بازي‌ها اضافه شد و اين دوره با صدرنشيني ژاپن در جدول مدال‌ها خاتمه يافت. 
پس از اينكه سنگاپور و اسلام آباد به دلايل اقتصادي و سياسي از ميزباني انصراف دادند، بازي‌ها بار ديگر در سال ‪ ۱۹۷۸‬به بانكوك بازگشت. 
در اين سال با اضافه شدن رشته‌هاي تيروكمان و بولينگ به برنامه بازي‌ها، تعداد ورزشكاران شركت‌كننده به بيش از ‪ ۳۸۰۰‬نفر رسيد. 
باز هم ژاپن در صدر جدول مدال‌ها قرار گرفت اما چين و كره فاصله خود را كاهش دادند تا ژاپن به تدريج به اواخر دوران صدرنشيني خود برسد. 
نهمين دوره بازي‌هاي آسيايي به زادگاه خود يعني دهلي نو بازگشت تا بزرگترين دوره اين بازي‌ها با شركت بيش از ‪ ۴۵۰۰‬ورزشكار از ‪ ۳۳‬كشور برگزار شود. 
در اين دوره با حذف رشته‌هاي شمشيربازي و بولينگ، رشته‌هاي سواركاري، قايقراني ، هندبال و گلف اضافه شدند و ژاپن بالاخره صدرنشيني خود در جدول مدال‌ها را به چين تقديم كرد. 
سئول از بازي‌هاي ‪ ۱۹۸۶‬براي آمادگي به منظور ميزباني بازي‌هاي المپيك ‪ ۱۹۸۸‬استفاده كرد و براي اولين بار همزمان با رشد پوشش رسانه‌اي، اين بازي ها تحت كنترل شوراي المپيك آسيا درآمد. 
ورزشهاي رزمي با معرفي جودو و تكواندو نقش برجسته‌تري در اين بازي‌ها ايفا كردند و چين بار ديگر براي دومين دوره پياپي در صدر جدول مدال‌ها قرار گرفت. 
بازي‌هاي ‪ ۱۹۹۰‬به ميزباني پكن با شركت ‪ ۳۷‬كشور در ‪ ۲۷‬رشته برگزار شد. 
تكواندو و سواركاري از اين بازي‌ها حذف و رشته‌هاي قايقراني كانو، كبدي، ووشو و سپك تاكرا اضافه شدند. 
چين براي سومين دوره پياپي باز هم در صدر جدول مدال‌ها ايستاد. 
چهار سال بعد هيروشيما ميزباني بازي‌ها را بر عهده گرفت تا براي اولين بار اين بازي‌ها با شركت ‪ ۶۸۲۸‬ورزشكار از ‪ ۴۲‬كشور در پايتخت كشوري برگزار نشود. 
به دليل ويراني هيروشيما پس از بمباران اتمي در جريان جنگ جهاني دوم، بازي‌ها با شعار صلح و آرامش برگزار شد. 
كشورهاي استقلال يافته شوروي سابق يعني قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان براي اولين بار و كامبوج پس از ‪ ۲۰‬سال در اين بازي‌ها شركت كردند. 
رشته‌هاي بيسبال، كاراته، پنج‌گانه مدرن و تنيس به برنامه بازي‌ها اضافه شدند. 
ژاپن با وجود ميزباني نتوانست در صدر جدول مدال‌ها قرار گيرد و چين بار ديگر صدرنشين شد. 
در سال ‪ ۱۹۹۸‬بازي‌ها براي چهارمين بار به تايلند بازگشت و رشته‌هاي راگبي، بيليارد، اسنوكر و اسكواش نيز اضافه شدند. 
چين، كره و ژاپن هم همچنان به حكمراني خود در جدول مدال‌ها ادامه دادند. 
چهاردمين دوره بازي‌هاي آسيايي با شركت ‪ ۴۴‬كشور در ‪ ۳۸‬رشته و برگزاري ‪ ۴۲۰‬مسابقه و همچنين اولين حضور افغانستان و تيمور شرقي در بوسان برگزار شد و چين بار ديگر براي ششمين دوره پياپي در صدر جدول مدال‌ها قرار گرفت. 
 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر
ابن فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه رشته روان شناسی هویت وعزت نفس را دراختیار شما قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۷۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول :  كليات
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ موضوع تحقيق ۸
۳-۱ اهداف تحقيق ۱۰
۴-۱ اهميت موضوع ۱۱
۵-۱ دلايل انتخاب موضوع ۱۲
۶-۱ سوالات تحقيق ۱۲
۷-۱ تعاريف عملياتي واژه ها ۱۳
فصل دوم : موضع گيري هاي نظري ويافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع
۱-۲ موضع گيري هاي نظري درخصوص هويت وعزت نفس ۱۵
۱-۱-۲- تعريف هويت وعزت نفس ۱۵
۲-۱-۲- شكل گيري هويت ۲۱
۳-۱-۲- نظريه هاي هويت ۲۶
۴-۱-۲- نظريه هاي عزت نفس ۳۴
۲-۲- يافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع ۴۰
۳-۲ نتيجه گيري ۴۱
فصل سوم :  روش پژوهش
۱-۳ روش تحقيق ۴۴
۲-۳جامعه و نمونه آماري ۴۵
۳-۳ روش جمع آوري اطلاعات ۴۶
۴-۳ ابزار اندازه گيري هويت ۴۷
۵-۳ ابزاراندازه گيري عزت نفس ۴۹
۶-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۵۱
فصل چهارم :  تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
۱-۴ بررسي جمعيت شناختي ۵۳
۲-۴ بررسي توصيفي و استنباطي فرضيه ها ۵۶
فصل پنجم :  بحث و نتيجه گيري
۱-۵ بحث و نتيجه گيري ۶۵
۲-۵ نتيجه گيري نهايي ۶۷
۳-۵ محدوديتها ۶۹
۴-۵  پيشنهادات ۶۹
۵-۵  منابع ۷۰


چکیده:

دريك جامعه ابتدايي كه در آن الگوهاي همانندسازي ونقشهاي اجتماعي محدودندهويت يابي تاحدودي اسان ترصورت مي گيرد امادر    جامعه پيچيده ،هويت يابي براي بسياري ازنوجوانان كاري دشواروطولاني است . درچنين جوامعي براي اينكه نوجوان بداند« چگونه رفتاركندوچه كاري رادرزندگي دنبال كند» بايدمجموعه كاملاًنامحدودي ازرفتارهارادرنظربگيرد.درنتيجه دررشدهويت يابي نوجوان ، تفاوتهاي بسياري مشاهد ه مي شود( براهني ، ۱۳۷۸ ) 
مادامي كه خودنتواندبه هويت يكپارچه اي دست يابدنمي تواندمسيرمشخصي رادرزندگي دنبال كند، بي ثبات بوده ونوعي پراكندگي وبي انسجامي دررفتاراوحاكم مي شود. درمطلوب ترين شرائط بحران هويت نوجوان بايددراوايل يااواسط دهه سوم حل شودتاخودبتواندبه مسايل ديگرزندگي بپردازد.وقتي اين فرايندباموفقيت انجام بپذيرد، مي گوييم فردبه هويت دست يافته است . به اين معني كه وي به مفهوم يكپارچه اي ازهويت جنسيتي ، جهت گزيني شغلي وجهان بيني نايل شده است . ( همان منبع )
درنظريه پردازي هايي كه درزمينه روزهاي جست وجوي هويت وتعهددرزمينه پايگاههاي هويت انجام شده است به مباحث اطمينان وامنيت دروني ، عزت نفس پايدارواضطراب توجه شده است . دراين پژوهش به دليل گستردگي هريك ازاين مباحث ، نه تنهابه مسيله عزت نفس توجه شده است .
درنظريات ، ازيك سوافرادپايگاههاي تعليق راداراي منابع دروني اطمينان وامنيت وعزت نفس پايداردانسته اندوافرادپايگاه ممانعت وپراكندگي رافاقدچنين منابعي مي دانند.( مارسيا، ۱۹۹۴ )
همچنين براساس يك سري مطالعات پيشين ، افرادپايگاههاي هويت ممانعت ودستيابي هردوازعزت نفس بالايي برخوردارنددرصورتي كه افرادپايگاههاي تعليق وپراكندگي كه فاقدتعهدهستندازعزت نفس پاييني برخوردارند.( كرامر، ۱۹۹۷ )
موضوع تحقيقي كه براي اين پژوهش انتخاب شده است بررسي رابطه عزت نفس باهريك ازپايگاههاي هويت دردانش آموزاني مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه ناحيه ۱ شهرستان مشهدمي باشد.
۱-۳- اهداف تحقيق 
به طوركلي اين پژوهش اهداف زيررادنبال مي كند.
۱-مطالعه رابطه ، عزت نفس باپايگاه هويت دستيابي دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۲-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت پراكندگي دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۳-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت ممانعت دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۴-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت تعليق دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۵-بررسي عزت نفس ورابطه آن بارشته تحصيلي 
اهميت چنين پژوهشي دربرنامه ريزي هاوشناخت معضلات نوجوانان ازجايگاه ويژه اي برخورداراست . زيرابه اهداف نوجوانان سمت وسويي مشخص خواهددادواگرنوجوانان عزت نفس پاييني داشته باشندمي توان بااستفاده ازروش هاي موثرعزت نفس آنان راتقويت كرده وبالابرد.
درصورتي كه جامعه اي براي حل مسايل خوداعم ازاجتماعي وفرهنگي ، اقتصادي ، تربيتي و … ازپژوهش وتحقيق استفاده كنددرارايه راه حل هامي تواندنتيجه گيري صحيح تري داشته باشدودرنهايت كشوررادرجهت سازندگي وپيشرفت سوق دهد.
گلاسروكريسني ( ۱۹۷۵ – ۱۹۷۳ ) درموردروابط عزت نفس وهويت مي نويسند،
« چگونگي برداشت ونظرات ديگران نسبت به مادرروشن كردن هويت نقش عمده اي برعهده داردآنچه كه ديگران درباره مامنعكس مي كنندتاحدزيادي تصويربامعنايي ازهويت ماست . ارزشيابي هاي ماازخودمان درارتباط باشرايط زندگي ، اوضاع اجتماعي واقتصادي نيز، مبين هويت ماست وهمچنين تصورات مادرباره وضع جسماني وشيوه لباس پوشيدن نوع هويت مارادرمقايسه باديگران نشان مي دهد» ( شفيع آبادي ، ۱۳۷۷)

۱-۴ اهميت موضوع 
۱-هيچ چيزدردنيابراي نوجوان به اندازه پرسشهايي كه به هويت اومربوط مي شودنگراني ودلواپسي ايجادنمي كند
دردوران نوجواني به هويت يابي مسيله حادمي شوداين كه اوبه گمان خويش چگونه آدمي است واين كه اونسبت به استنباط ديگران درموردخودچه احساسي دارد؟ اورابراي تسلط برخودبه تلاش وامي داردبنابراين امروزه باوجودپيچيدگي هاوموانعي كه برسرراه رشدرواني – اجتماعي نوجوان شكل گرفته است بايدتوجه بيشتري به مسايل ومشكلات نوجوان داشت . مشكلات هويت وعزت نفس جزء مسايلي است كه درهريك ازانحرافات واختلالات ازقبيل به اعتياد، بزهكاري و… نقش اساسي دارد.
۲- بنابراين باتوجه به روابط متقابل وتنگاتنگي كه بين هويت وعزت نفس وجوددارداحتياج به مطالعاتي داريم كه رابطه مشخص اين دورايعني ( ميزان عزت نفس رادرهريك ازپايگاههاي هويت بررسي وروشن نمايد)
دراين ميان مداخلات اجتماعي ورويكردنظامهايي كه بامسيله شكل گيري هويت نوجوانان سروكاردارندازجمله نظام آموزشي وتربيتي درحل مسايل هويت نوجوانان جامعه اهميت زيادي دارد.
به عبارتي باشناخت تواناييها، استعدادهاوشخصيت افراد مي توان درمحول كردن كارهاي زيربنايي به آنان موفق شد. نوجوانان آينده سازان جامعه هستندشناخت روحيات آنهابايدسرلوحه تمام كارهاي برنامه ريزان ومديران تعليم وتربيت قرارگيرد. نوجواني كه دچاربحران هويت مي شوداگراين بحران رابه سلامت نگذراندانرژي باارزش اوتلف مي شود، كاركردهاي انطباقي اش مختل مي شودوتمام آينده اوزيرسوال مي رود.


۱-۵- دلايل انتخاب موضوع ،
دلايل انتخاب موضوع تحقيق عبارتنداز:
۱-آگاهي ازميزان عزت نفس دانش اموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۲-بررسي انواع پايگاههاي هويت دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۳-بررسي رابطه بين عزت نفس وپايگاههاي هويت دانش آموزان مقطع پيشس دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۴-نيازمراكرمهمي كه درارتباط بادانش آموزان وجوانان هستندبه داشتن اطلاعات فوق الذكردرخصوص اين قشرعظيم ومهم جامعه كنوني ايران 
۵-فراهم نمودن زمينه تحقيقات جزيي ودقيقي درخصوص دانش آموزان وجوانان 


۱-۶- سوالات تحقيق 
۱٫ بين ميزان عزت نفس وپايسگاله هويت دستيابي رابطه معناداري وجوددارد.
۲٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت تعليق رابطه معناداري وجوددارد.
۳٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت ممانعت رابطه معناداري وجوددارد.
۴٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت پراكندگي  رابطه معناداري وجوددارد.
۱-۷ تعاريف عملياتي واژه ها
-تعريف عملياتي عزت نفس ،
درتحقيق حاضرميانگين نمرات عزت نفس۴ / ۲۵ مي باشددرصورتي كه نمرات پايين ترازميانگين باشدعزت نفس پايين است وباعقده حقارت همراه است ودرصورت ميزان بالاي عزت نفس بااستواري سازگاري همراه مي شود.
-تعريف عملياتي پايگاه هويت ،
پايگاه هويت شامل دوبعدايديولوژي وبين فردي مي باشدكه بعدايديولوژي ك حيطه ي ( ۱-شغلي – ۲-مذهبي ۳-سياست ۴-سبك زندگي )
وبعدبين فردي حيطه اي ( ۱-روابط دوستانه ۲۰نقش جنسي ۳-همسرگزيني ۴-فعاليتهاي تفريحي راشامل مي شود.نمراتي كه آزمون اين دوبعدهويت ( ازمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من ( EOM – EIS ) بدست مي ايد ، فرد رادرهريك ازپايگاههاي ذكرشده قرارمي دهد.
-دانش اموزان مقطع پيش دانشگاهي ،
دراين مطالعه ، دانش اموزان ، دختراني هستندكه درمقطع سوم متوسطه وپيش دانشگاهي بين سنين ۱۹ –۱۷ سال مشغول به تحصيل مي باشند.
-رشته رياضي فيزيك ، رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه استعدادونمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند.
-رشته علوم تجربي ، رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه واستعدادونمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند
رشته علوم انساني رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه استعدادنمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند.
 • بازدید : 98 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بلاياي طبيعي حوادثي طبيعي هستند كه نتايج تأسف باري براي موجودات زنده به وجود مي آورند و باعث ايجاد خسارتهاي جاني و مالي زيادي مي شوند. بلاياي طبيعي همواره بخشي از تاريخ حيات انسان بوده اند. از جمله بلاياي طبيعي رايج مي توان زمينلرزه ها, آتش سوزي در جنگلها, فورانهاي آتشفشاني, بهمنها, سونامي, سيلابها, لاهار, زمين لغزشها, رعد و برق, طوفانها, هوريكانها, تورنادوها, گردبادها, خشكسالي, موج گرما, آفتها, بيماريها و از بلاياي طبيعي بسيار شديد و خطرناك مي توان برخوردهاي شهابسنگي و طوفانهاي خورشيدي را نام برد. 
بلاياي طبيعي در طول زندگي بشر به فراواني رخ داده اند . هر ساله هزاران نفر قرباني گردباد ، فوران آتشفشان ، سيل ، خشكسالي ، زلزله و حوادث مشابه آن ميشوند . تنها مناطق معدودي در جهان از خطراتي كه به فاجعه منجر ميشوند ، مصون هستند . حتي در مكانهايي كه شرايط زمين ساختي بسيار  با ثبات بنظر ميرسد ، زلزله بوقوع مي پيوندد .گردبادها دورترين مناطق را درمي نوردند و سيلابهاي ناگهاني حتي خشكترين بيابانها را نيز  مورد تاخت و تاز قرار مي دهند . 
متأسفانه كشورهاي در حال توسعه ، بيش از همه از اثر بلا هاي طبيعي رنج ميبرند . اغلب اين  كشورها فاقد سيستم هشدار دهنده بوده ، سازمانهاي دفاع غير نظامي آنها نياز به تقويت داشته و اقتصاد شكننده شان به آنها توانايي كافي براي ايستادگي در مقابل بار عظيم مالي خسارات ناشي از فاجعه را نميدهد . 
 بايد توجه داشته باشيم كه يك حادثه طبيعي ناگوار زماني تبديل به يك بلاي طبيعي مي شود كه موجب تحميل تلفات و خساراتي به جوامع و فعاليتهاي انساني گردد . بلا هاي طبيعي علاوه بر داشتن اجزاي تشكيل دهنده اي كه علوم طبيعي به آن ميپردازند داراي جنبه هاي اجتماعي قدرتمندي نيز هستند . اگر چه نميتوان از وقوع آنها جلوگيري كرد ولي ميتوان آثار و عواقب فاجعه آميز آنها را به كمك برنامه ريزيهاي قبلي و آمادگي براي انجام اقدامات اضطراري كاهش داد . 
امروزه انسان با بهره گيري از فن آوريهاي موجود و نيز با شناخت بيشتر از  محيط اطراف خود توانسته است از ابعاد روزافزون خسارات ناشي از بلاياي طبيعي و جوي مانند : طوفان ، سيل ، يخبندان ، آتش سوزي جنگل ها و خشكسالي بكاهد . اين روند البته به دلايل مختلف و از جمله عدم آگاهي از زمان وقوع آنها با توقف هايي نيز روبرو  بوده است .  
در حال حاضر سازمان هواشناسي كشور با ايجاد سيستم هاي پايش ، پيش بيني و صدور اخطاريه درمقياس هاي زماني كوتاه و بلند مدت ، توانسته است  نقش موثر خود را در كاهش خسارات به منصه ظهور رساند . اين سازمان همچنين در بسياري از پروژه هاي تحقيقاتي ـ كاربردي  با موضوع كاهش اثرات بلاياي طبيعي ، حضوري فعال داشته است . 
بلاياي طبيعي چيست ؟ 
زمين اتمسفر و اقيانوسها به طور پيوسته در حال حركتند ، پوسته زمين از صفحاتي تشكيل شده كه بر روي مواد ماگما شناور مي‌باشند و سرعت حركت آنها فقط در مقياس زماني زمين شناسي قابل توجه است . ر امتداد رشته هاي ميان اقيانوسي ، پوسته زمين شكسته و باز شده و سپس مجدداً توسط بالا آمدن  مواد مذاب بسته مي‌شود ، به اين طريق پوسته جديد تشكيل شده و صفحات اقيانوسي به اطراف انده ميشوند ، در چنين نقاطي بيشترين آتشفشانها تشكيل شده و زلزله اتفاق ميافتد . 
جريانهاي اتمسفري با سرعتهاي مختلف و در طي مقياسهاي زماني متفاوت در حال حركت بوده و در طي مسير خود از كوهها و دره ها توسط فرايندهاي ترموديناميكي تاثير ميپذيرند .حركات چرخشي و گردابي شكل بوسيله بادهاي شديد شكل گرفته و سيكلون حاره اي  آب در دريا را به صورت امواج بر روي سواحل كم ارتفاع ريخته و آنها را به زير آب ميبرد . 
در اثر برخورد توده هاي هوا يا تراكم ارتفاع آب ، بارش اتفاق مي افتد ولي اين بارش گاهي با شدت زياد ، سيل ، فرسايش سطحي و زمين لغزه ها را به وجود ميآورد و يا اينكه نقاط ديگري به علت فقدان بارش با خشكسالي مواجه ميگردد .                  
زمين سياره اي فعال و پر حركت بوده و بيشتر رويدادهاي طبيعي دامنه وسيعي از تغييرات را در طي زمان در استفاده از انرژي و مواد نشان ميدهد . در نهايت اين گونه رفتارهاي طبيعت وقايع شديد طبيعي ميباشند ولي اين وقايع شديد طبيعي هنگاميكه براي انسان و محيط نتايج جدي و خطرناكي را از نظر آسيب ديدگي ، مرگ و يا تخريب محيط بوجود بياورند تبديل به بلاي طبيعي ميگردند. بنا به تعريف بلاياي طبيعي : به آن دسته از پديده هايي گفته ميشود كه انرژي فوق العاده زيادي در مدت زمان كوتاهي آزاد شود و خسارت و ويراني را براي انسانها به بار آورد . به عبارت بهتر بلاهاي طبيعي با سه مشخصه زير تعريف مي گردند : 
۱- پديده شديدي اتفاق افتد يا به عبارتي : ( حادثه طبيعي خيلي بزرگ اتفاق بيفتد) . 
۲- اين پديده طبيعي شديد در محل زندگي اتفاق افتد : ( در جايي كه مردم بسيار زندگي مي‌كنند) . 
۳- اين پديده طبيعي شديد با اثر ناگهاني و مخرب همراه است : ( مردم از حادثه شگفت زده ميشوند زيرا حوادث ناگهاني و يا ، زياد است) . بنابراين به عنوان مثال وقوع يك زلزله شديد در يك نقطه بياياني دور افتاده و فاقد سكنه يك واقعه طبيعي شديد است كه فقط از لحاظ زلزله شناسي قابل توجه است ، در حاليكه يك حادثه كوچك در يك شهر بويژه اگر شرايط ايمني در آن ضعيف باشد قادر است خطر عظيمي به وجود آورد . انسان در معرض اينگونه نيروهاي طبيعي است به طوريكه سعي دارد از مكانهايي كه مكرراً  تحت تأثير چنين وقايعي هستند اجتناب نمايد و يا حداقل در جستجوي پناهگاهي در اين مكانهاي ناامن است ولي انسان هميشه آگاه از حوادث طبيعي نيست و يا بعلت وجود سكون طولاني بين اين وقايع ، احساس امنيت ميكند لذا سكونتها و مكانها ي صنعتي و نظاير آن را در نواحي متعدد بلاياي طبيعي مستقر ميسازد بطوريكه اگر عملا اين وقايع اتفاق بيفتد ، انسان بدون هيج كمكي در معرض گرفتار شدن اين قدرتها است. 
بلاياي طبيعي قادرند عميقا ساختارها را تحت تأثير قرار دهند ، بطوريكه جوامع كنترول يافته را در عرض چند دقيقه نابود سازند به ساختمانها آسيب رسانده و بناهايي را كه به لحاظ قدمت ارزشمند است تخريب نمايند . 
بازسازي اين مناطق نيروي انساني زياد و فعال شدن منابع طبيعي را طلب مينمايد كه در اين راستا برنامه ريزيهاي ملي و حمايتهاي بين المللي و وامهاي منابع خارجي نقش عمده اي را در جهت تجديد ساختار اين جوامع ايفا مينمايند . 
 تعريف بلاياي طبيعي :       
كاربرد واژه  طبيعي در عبارت فوق اشاره به پديده هايي مانند : آتش سوزي ، سيل ،  زمين لرزه  توفان ، صاعقه ، تگرگ ، بهمن ، … دارد و كلمه بليه ‏‏‎‏‏بصورت ميزان آسيب پذيري جوامع بشري از  پديده هاي طبيعي تعريف ميشود . 
بنابراين پديده هاي طبيعي كه موجب خسارات گسترده انساني ، مادي و محيطي شود و جامعه آمادگي و توانايي كافي جهت مقابله با آن را نداشته باشد به عنوان يك  بليه طبيعي بيان مي گردد . بطور كلي بلاياي طبيعي بر اساس عوامل بوجود آورندهشان كه ميتواند طبيعي يا ناشي از دخالت بشر باشد طبقه بندي ميشوند : 
الف) بلاياي طبيعي ناگهاني : 
۱- بلايايي كه منشاء زمين شناختي دارند ، نظير زلزله ، رانش زمين ، بهمن ، آتشفشان و امواج عظيم دريايي . 
 2- بلايايي كه منشاء آب و هوايي دارند : نظير سيل ، طوفانهاي شديد ، گردبادها ،سرما و گرماي شديد. 
ب) بلاياي طبيعي تدريجي :  
نظير خشكسالي ، قحطي و بيماريهاي فراگير كه بتدريج جامعه را تحت تأثير قرار  ميدهند . 
عامل وقوع بلاياي طبيعي انسان است يا طبيعت ؟ 
وقايع طبيعي ميتواند بلاياي طبيعي زيادي را موجب شوند .  بعضي از اين بلايا طبيعي بنظر ميرسند ولي عامل ايجادآنها خود انسانها ميباشند . بارندگي بسيار زياد ميتواند عامل سيل شدهو در مقابل بارندگي بسيار كم نيز خشكسالي ، كمبود و مصرف زياد آب را در پي خواهد داشت . اگر ما بخشهايي از طبيعت مانند جزاير مرجاني و جنگل گياهان لطيف كوهستاني را منهدم كنيم ، در اين صورت ما در حقيقت سدهايي را كه باعث محافظت ما از  تسونامي ( امواج دريا ناشي از آتشفشانها  و زلزله هاي زير دريايي ) ، خشكسالي ، زمين لرزه و يا وقايع ديگر ميشوند ، از بين برده ايم . 
 تا كنون بر اساس آمارهاي بين المللي حدود ۴۳ بليه طبيعي شناخته شده است كه ميتوان به اين موارد اشاره نمود : 
(خشكسالي) ، (چرخندحاره اي) ، (سيل منطقه اي) ، (زلزله) ، (آتشفشان) ، (طوفان برون حاره اي) ، (تسونامي) ، (آتشسوزي در مراتع و مزارع) ، (فرسايش خاك) ، (بالاآمدن سطح آب دريا) ، (كوه يخ شناور) ، (طوفان غبار) ، (زمين لغزه) ، (فرسايش ساحل) ، (بهمن سنگريزه) ، (لغزش و خزش خاك) ، (تورنادو) ، (طوفان برف) ، (يخهاي ساحلي) ، (سيل آني) ، (طوفان تندري) ، (صاعقه) ، (كولاك برف) ، (امواج اقيانوسي) ، (طوفان تگرگ) ، (تگرگ ريزه) ، (باد شديد محلي) ،  (فرو نشيني هوا) ، (جريانهاي سطحي و واريزه از ماسه شن و رس) ، (جرياناتي كه با باد پشتيباني    ميشوند)،  (ريزش تخته سنگي) ، (سرمازدگي محصولات كشاورزي) ، (گرمازدگي) ، (گردباد) ، (سوز باد) ، (سياه باد دريايي) ، (موج گرما) ، (تهاجم آفات) ، (آزاد شدن مواد خطرناك) ، (مقادير نهايي درجه حرارت) ، (قحطي) ، (بيماريهاي فراگير) . 
۳۴ بليه طبيعي در كشور ما وجود دارد كه ۹۰% تا ۹۵% آن منشا آب و هوايي دارند كه با توجه به شرايط اقليمي و زمين ساختي كشور ايران ، مهمترين بلاياي طبيعي آن عبارتند از : زلزله ، رانش زمين ، بهمن ، سيل ، خشكسالي ، طوفان ، صاعقه ، سرما و گرماهاي شديد ، بيابان زايي ، تگرگ  و يخبندان . 
غالبا عقيده بر اين است كه آب و هوا كليه اعمال بشر را تحت تاثير قرار ميدهد . اين مطلب درمواردي كه بلاياي طبيعي اتفاق مي افتد بيشتر آشكار ميشود . علاوه بر اين آب و هوا مسبب اصلي بسياري از بلاياي طبيعي عمده ميباشد . 
 چنانچه بخواهيم اين وقايع را بر اساس تعداد تلفاتي كه در سالهاي گذشته در كل جهان اتفاق افتاده بررسي كنيم بجز خشكسالي و ديگر بلاياي وارد بر قلمرو كشاورزي ۱۰ مورد اصلي آن عبارتند از: 
۱- طوفانهاي حاره اي ، گردبادها ، طوفانهاي مهيب  2- سيل ، ۳- طوفان هوا ، با آذرخش و صاعقه ، ۴- كولاك برف ، ۵- امواج گرمايي ،  6- بهمن ،  7- امواج خروشان دريا ،  8- زمين لرزه ، ۹- آتشفشان ، ۱۰- رانش زمين كه از فهرست فوق آب و هوا دليل اصلي ايجاد ۷ مورد اول ميباشد.     
طوفانهاي حاره اي ، سيل و طوفان همراه با رعد و برق ، همه ساله و بطور متناوب در مناطق وسيعي از جهان بوقوع پيوسته و صدها ميليون نفر را تحت تأثير قرار ميدهند . علاوه بر آن آب و هوا در بسياري ديگر از حوادث تهديد كننده زندگي نظير خشكسالي كه موجب ويراني و تخريب بسياري از نواحي دنيا ميشود دخالت دارد . 
* بعضي از بلاياي طبيعي مهم دهه ۹۰ : 
بلاياي طبيعي‌ تقريبا همه جا ميتواند روي دهد . در اينجا چند مثال از بلاياي طبيعي خيلي بزرگ دهه ۹۰ را ملاحظه ميكنيم : 
 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹۱صفحه قابل ویرایش تیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد.
در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصولات به خارج از كشور به بهترين نحو ممكن كوشيد و لذا نگهداري و عرضه ي داخلي آن نيز يكي ديگر از هدفهاي اين رشته مي باشد و براي محقق كردن اين ارزشها ابتدا بايد روشي يافت كه توانايي نگهداري بهينه در زمان طولاني بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشك كردن سبزيجات راهي است مناسب براي اين امر.
تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه  
تجارت خارجي معمولاً به كل واردات و صادرات كشور اطلاق مي شود كه ارتباط متقابل با دنياي خارجي را اقتضا مي كند، ارتباط با دنياي خارجي هم از لحاظ واردات و هم از لحاظ صادرات در بررسي احتمال ايجاد وابستگي اهميت پيدا مي كند. مي دانيم كه صادرات جزئي از تقاضاي كل براي توليدات داخلي به شمار مي رود و حاصل آن كسب درآمد ارزي براي كشور است كه پس از انتقال و تبديل به ريال مي تواند منشاء مخارج القايي و افزايش تكاثري درآمد ملي گردد. صادرات بويژه زماني كه با     مزيت هاي نسبي كشور در توليد آنها مطابقت داشته باشد راهي براي افزايش رفاه اقتصادي داخلي و استفاده بهينه از منابع است. هدايت منابع اقتصادي به توليد كالاهاي صادراتي از يك سو باعث تقسيم كار و تخصيص مي شود و از سوي ديگر توليد كنندگان داخلي را به بازار خارجي وابسته مي كند.
بنابراين در تجارت خارجي نوع ارتباط مهم است. اگر ارتباط به گونه اي ايجاد شود و نشو و نما يابد كه با كمترين خواست و آگاهي يا قدرت كنترل به ادغام در اقتصاد و بازار جهاني منتهي شود تجارت خارجي كشور را وابسته مي كند.
بسياري از كشورهاي روبه توسعه به تجارت با دنياي خارجي و بويژه تجارت با كشورهاي پيشرفته صنعتي وابسته اند و علت پابرجايي اين وابستگي از يك سو نياز آنها به دانش فني و امكانات عملي در بكارگيري آن در توليد داخلي و بخصوص توليد كالاهاي صادراتي و از سوي ديگر استفاده از مزيت كشور در توليد كالاها و خدمات است كه به صرفه جويي هاي مقياس و بازار وسيع فروش وابسته مي باشند. 
لذا تك محصولي بودن از بارزترين اشكال وابستگي به تجارت خارجي است و در عوض كمترين وابستگي به كشورهايي بر مي گردد كه كالاهاي متنوع، عمدتاً از نوع صنعتي و با ارزش افزوده بالا صادر مي كنند.
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، صادرات فاقد تنوع لازم مي باشد و عموماً محدود به يك يا دو ماده عمده است و در اغلب موارد همين صادرات ۷۰ تا ۹۰ درصد درآمد ارزي كشور را تأمين مي كند. به عنوان نمونه صادرات پنبه مصر، قهوه برزيل، مس شيلي، كنف بنگلادش، نفت ايران و … را مي توان نام برد. بطوري كه تجربيات حاصله از بازرگاني بين الملل تا كنون نشان داده، با مختصر كاهش در بهاي جهاني اين مواد، يكباره تراز پرداختهاي ممالك صادر كننده دچار چنان عدم موازنه اي مي شود كه حيات اقتصادي آنها را تهديد به نابودي مي كند، معمولاً در كشورهايي كه صادرات عموماً متكي به ي يا دو محصول كشاورزي يا مواد خام اوليه است درآمد ارزي از ثباتي برخوردار نيست كه اولاً اين بي ثباتي بسيار شديد است و ثانياً هزينه هاي اين بي ثباتي بسيار زياد مي باشد  . بنابراين ملاحظه مي گردد كه عطف توجه به صادرات به طور اعم و صادرات محصولات غير تك محصولي به عنوان يك ضرورت براي رهايي از وابستگي تلقي گرديده است.
جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور 
اصولاً ميزان توليد بر مبناي تقاضا شكل مي گيرد، تقاضا ممكن است ناشي از عوامل داخلي يا خارجي باشد فقدان عوامل خارجي تقاضا (در اقتصاد بسته) سبب خواهد شد كه توليد تنها بر مبناي عوامل داخلي شكل گرفته و بنابراين علي رغم امكان وجود ظرفيتهاي توليدي، ميزان عرضه در ميزان تقاضا متعادل خواهد شد. اما چنانچه تقاضاي خارجي (صادرات) نيز وجود داشته باشد، طبيعي است كه مي توان ظرفيتهاي بلااستفاده را به كار گرفت و اقدام به تأمين تقاضاي خارجي (صدور كالا به خارج) نمود. بنابراين بين ظرفيت هاي توليدي و صادرات غير تك محصولي يك رابطه متقابل وجود دارد.
مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه كمي استفاده از ظرفيت هاي توليدي مبتلا به تمام كشورهاي در حال توسعه است. ميزان استفاده از ظرفيت هاي توليدي بستگي به سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي دارد. بدين معني كه هرقدر سطح توسعه پايين تر باشد، ميزان استفاده از تجهيزات و منابع موجود كمتر است. در كشورهاي جهان سوم علل گوناگوني در عدم استفاده كامل از ظرفيت هاي توليدي دخالت دارند كه كمبود مواد خام و نيروي انساني ماهر در صدر اين علل قرار دارند.
آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي
افزايش ظرفيتهاي توليدي بمنظور صادرات غير نفتي بر پديده اشتغال، ركورد و تورم تأثير مي گذارد به بياني ديگر، به حداكثر رسانيدن استفاده از ظرفيتهاي توليدي مي تواند نقش قاطعي در از بين بردن بيكاري، ركود و تورم داشته باشد. فرض مي كنيم ميزان استفاده از ظرفيتهاي توليدي را از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسانيم. در اين صورت نه تنها توليد به مقدار ۴۰ درصد افزايش مي يابد بلكه حداقل ۲۳ درصد بر تعداد شاغلان افزوده مي شود (بالا نرفتن تعداد شاغلان درست به ميزان ۴۰ درصد ناشي از صرفه جويي هاي حاصل از مقياس است) از طرف ديگر عدم استفاده از ظرفيتهاي كامل باعث بالا رفتن نسبت سرمايه به نيروي كار و نسبت سرمايه به توليد است كه اولي به معني لزوم سرمايه گذاري بيشتر در مقابل هر نفر شاغل و دومي به معني بالا رفتن غير لازم هزينه هاي توليدي و افزايش غير ضروري قيمت كالاست كه همراه با كمبود كالا نقش مهمي در ايجاد پديده تورم ركودي دارد.
نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال
صادرات غير نفتي كليه اجزاء و عوامل اقتصادي به ويژه اشتغال را تحت تأثير خود قرار مي دهد. مصاديق اثر گذاري آن را بر اشتغال مي توان در زمينه هاي توليد، گردآوري، بسته بندي، صدور و بازاريابي يافت. متأسفانه آمار و ارقام دقيق در جهت اثبات اين قضيه وجود ندارد ولي با توجه بيشتر به جنبه هاي كيفي قضيه مي توان اين تأثير گذاري را روشن ساخت.
در زمينه توليد، طبيعي است كه صرفاً تقاضاي داخلي در مقابل توليدات با فرض وجود بيكاري، زماني كه بين عرضه و تقاضاي داخلي تعادل برقرار شود، مي تواند اشتغال را افزايش دهد.
از سوي ديگر چنانچه توليدات مورد نظر به بازارهاي خارجي نيز صادر گردد، در واقع افزايش تقاضا تلقي مي گردد كه امكان توليد و عرضه بيشتر كالاها و بنابراين زمينه اشتغال بيشتر را فراهم مي كند. بنابراين صادرات غير نفتي از جهت توليد مي تواند مستقيماً از طريق نيروي كار فعال در فرآيند توليد و يا غير مستقيم از جهت تأمين مواد اوليه و ماشين‌آلات توليدات مزبور، اشتغال را تحت تأثير قرار دهد. البته هر مقدار كالاها يا توليدات فوق كاربرتر بوده و به منابع داخلي وابستگي بيشتري داشته باشد تأثير آن بر اشتغال بيشتر است.
كالاهاي صادراتي براي صدور بايستي از مراكز توليد گرداوري و جهت صدور مهيا شوند. طبيعي است كه اين مسأله بايستي توسط نيروي انساني انجام پذيرد. به عبارت ديگر از اين جنبه، نيروي انساني در بخش حمل و نقل، تجار و صادر كنندگان، نيروهاي دولتي مشغول در بخش گمركات و … همه به دليل وجود صادرات مي باشد. كه البته ارتباط صادرات غير نفتي و اشتغال از اين بابت به حجيم و وزين بودن كالا ارتباط بيشتر دارد يعني هرقدر كالاهاي صادراتي داراي حجم و وزن بيشتري باشد لاجرم بايد افراد و نيروي انساني بيشتري جهت حمل و صدور كالاها به كار گرفته شوند.
به هر حال بين صادرات غير نفتي و اشتغال رابطه تنگاتنگي وجود دارد كه علاوه بر موارد فوق الذكر، زمينه هاي اشتغال در مواردي چون تحقيقات و بازاريابي، برگذاري نمايشگاههاي تجاري-صادراتي، سمينارهاي مرتبط با صادرات و مهمتر از انها، ادارات و ارگانهاي دولتي كه جهت توسعه صادرات تشكيل مي شوند (مانند مركز توسعه صادرات) و … كه به هر حال هريك بنابه مورد، تعدادي از نيروي انساني كشور را به خود مشغول مي كند.
تعريف استراتژي 
استراتژي عبارت است از الگو يا طرحي كه هدف ها، سياست ها و زنجيره هاي عملياتي يك سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي كند.
نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي 
اگر بخواهيم رشد و توسعه كشورها را كه در نتيجه برنامه و الگوهاي خاص صورت گرفته است مشخص و تفكيك كنيم، مي توان كشورها را از زاويه تجارت خارجي به دو دسته كلي درون گرا و برون گرا تقسيم نمود.
كشورهاي درون گرا به بياني كشورهاي طرفدار سياست جايگزيني واردات مي باشند.
كشورهاي برون گرا، كشورهاي قائل به صادرات هستند كه سياست بازرگاني خارجي آنها در جهت تشويق صادرات عمل مي كند. سعي ما براين است كه در اينجا هر يك از دو سياست را جداگانه تبيين نماييم و نظراتي را كه در توجيه و تفسير هر سياست بيان شده است معرفي كنيم.
 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تقی معاملهرید اینترنتی تحقیق معمله-دانلود رایگن مقال معملهانلود رایگان پروژه معاملهدانلود ریگان سمینار مامله
این فایل در ۲صفحه قابل ویرایش تهی شده وبه موارد زیر می پردازد:
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده ۳۳ قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده ۳۴ اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (۱)

۱-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد ۴ ، ص ۵۹۹

مبحث  پنجم در خیارات و احکام راجعه به آن (۱)

۱- رای وحدت رویه ۲۳- ۱۳۴۴/۷/۲۶ :  « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف  انتقال گیرنده در معامله  حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (۷۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی  که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه ۷/۴۷۸۰ ۱۳۷۷/۶/۱۲۴ . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (۳۳۸)  الی (۴۶۳) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (۲۰) قانون اساسی  تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

فقره اول در خیارات

ماده ۳۹۶ خیارات از قرار ذیلند: (۱)

زیر نویس :

۱- رای اصراری ۱۲-۱۳۷۳/۲/۲۷ : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند ۱۱ سند عادی مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند ۱۴ سند مزبور  با قید جمله (چنانچه فروشنده  در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ  … به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند ۱۱ به نحو عام بوده و بند ۱۴ ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین  تاریخ بیع نامه مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه ۱۳۶۸/۳/۲۲ در مجلس واحد و قبل  از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند ۱۱ ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه  صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند ۱۴ سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه ۷/۲۳۵۴ ۱۳۷۹/۴/۱۶ . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است  که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق  حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده ۳۹۶ انواع معاملات با حق استرداد

۱- خیار مجلس .

۲- خیار حیوان

۳- خیار شرط

۴- خیار تاخیر ثمن

۵- خیار رویت و تخلف وصف

۶- خیار غبن

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس

۹- خیار تبعض صفقه

۱۰- خیار تخلف شرط

اول در خیار مجلس

ماده ۳۹۷- هر یک از متبایعین بعد  از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند

 • بازدید : 84 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای  Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.ما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم و در مورد کاربرد الگوریتمهای تکمیلی برای تنظیم کنترل کننده های فازی صحبت خواهیم کرد.ما بر روی سه کاربرد از  Soft Computing در جهان واقعی تاکید میکنیم که همگی توسط سیستمهای ترکیبی ایجاد شده اند.
نگاه کلی به Soft Computing
Soft Computing (SC) واژه ای است که در ابتدا توسط زاده برای مشخص کردن سیستمهایی که ” از خطای بی دقتی، مبهم بودن و کمی درست بودن ،برای کنترل درست،کم هزینه و سازگارتر با جهان واقعی استفاده میکنند.”
بطور معمول SC شامل چهار تکنیک می باشد:دوتای اول آن ،سیستمهای استدلال آماری(PR) و منطق فازی(FL) ،بر پایه استدلال بر اساس دانش است . دو تای دیگر،محاسبه عصبی (NC) و محاسبه تکمیلی(EC) ،بر پایه روشهای تحقیق و بهینه سازی بر اساس داده می باشند. با توجه به اینکه ما به یک توافق در مورد چارچوب SC یا ماهیت این پیوستگی دست پیدا نکرده ایم، غیره منتظره بودن این روش جدید انکارناپذیر است. این مقاله نمونه ساده شده ای از این سرفصلهای بسیار گسترده می باشد که می توانید آنها را در پی نوشت ۵ پیدا کنید.

۲- اجزا و رده بندی SC
۱-۲ محاسبه فازی
اصلاح اشتباه و ابهام را می توان در کارهای گذشته کلیین و لوکازوئیچ ،منطق دانان چند فازی که در اوایل دهه ۱۹۳۰ استفاده از سیستمهای منطقی سه ارزشی(که بعداً بوسیله منطق با ارزش بینهایت دنبال شد) را برای نشان دادن نامعینی ، مجهول بودن یا سایر ارزشهای احتمالی بین ارزشهای واقعی بین ارزشهای درست و غلط جبر بول کلاسیک را پیشنهاد کردند،دنبال نمود.در سال ۱۹۳۷ ،اندیشمند ماکس بلک پیشنهاد کرد که از یک پروفایل همبستگی برای نشان دادن مفاهیم مبهم استفاده شود. در حالیکه ابهام به نشانه های گنگ و نا مشخص ناشی از لبه های مرزی تیز مربوط میشد.این مسئله تا سال ۱۹۶۵ ادامه پیدا کرد،زمانی که زاده یک تئوری کامل از مجموعه های فازی(که متناظر آن منطق فازی میباشد)را ارائه نمود،که بر اساس آن ما         می توانستیم تصویر کلی که بدرستی تعریف نشده است را نشان داده و آنرا کنترل نماییم.
بعبارت دقیقتر،منطق فازی را می توان به صورت یک تابع منطقی از منطق چند ارزشی آلف-۱ لوکازوئیچ دانست.اگرچه،در مفهوم وسیعتر،این تعبیر دقیق تنها یکی از چهار جنبه FL را نشان میدهد. بطور خاص ،FL دارای یک جنبه منطقی ،که از اجداد منطقی چند ارزشی آن مشتق شده ،یک جنبه فرضی که از نمایش مجموعه ای از مرزهایی که بدرستی تعیین نشده است نشات گرفته ،یک جنبه ارتباطی ،که برروی نمایش واستفاده از روابط منطقی متمرکز است و یک جنبه اپیستمیک که در برگیرنده استفاده از FL برای  دانش فازی مبتنی بر سیستمها و بانکهای اطلاعاتی می باشد،است.
یک بررسی جامع از منطق فازی و محاسبه فازی را می توان در پی نوشت ۱۱ مشاهده کرد.منطق فازی به ما یک زبان همراه با علم نحو و معانی خاص آنرا میدهد ،که توسط آن ما می توانیم اطلاعات کیفی راجع به مشکلی که قرار است حل شود را ترجمه می کند. بطور خاص ،FL به این اجازه را می دهد که از متغیرهای زبان شناسی برای شبیه سازی سیستمهای دینامیکی استفاده کنیم. اینها متغیرهایی با ارزش فازی هستند که بوسیله یک لیبل (عبارت ایجاد شده توسط علم نحو)و یک معنی(یک تابع عضویت که توسط یک دستورالعمل نحوی محلی تعیین شده است) مشخص میشوند.معنی یک کتغیر کلامی می تواند بصورت یک محدودیت قابل انعطاف برای ارزش آن ،تفسیر شود.این محدویتها بوسیله عملیات استنتاجی فازی و بر اساس  modus-ponens  عمومی شده ،گسترش می یابند.این مکانیسم استدلالی ،همراه با خصوصیات درون یابی آن ،FL را با توجه به تغییر در پارامترهای سیستم ،اختلالات ،و غیره قدرتمند ساخته است که یکی از ویژگیهای اصلی FL هم همین توانمند بودن آن است.

۲-۲ محاسبه احتمالی
بجای بررسی مجدد تاریخچه احتمال ،ما بر روی توسعه احتمالی (pc)تمرکز کرده وراهی که در محاسبه فازی مورد استفاده قرار می گیرد را نشان می دهیم .همانگونه که در شکل ۱ نشان داده شده است ،می توانیم محاسبه احتمالی را به دو گروه تقسیم کنیم :سیستم های یک ارزشی وسیستمهای بین ارزشی .
Bayesian  Belief Networks (BBNS) ،براساس کارهای Bayes ،یک نمونه عمومی از سیستمهای استدلالی یک ارزشی هستند .آنها بوسیله روشهای تخمینی مورد استفاده در اول نسل سیستمهای خبره همانند تئوری تائید Myanوقانون Bayesian  که اصلاح شده PROSPECTOR است ،شروع کردند وتبدیل به روشهای نرمالی برای انتشار ارزش های احتمالی در شبکه ها شدند .به طور کلی سیستم های استدلالی احتمالی دارای پیچیدگی نمایی هستند ،مخصوصا زمانی که نیاز داریم که توزیعهای احتمالی وابسته را برای تمامی متغیرهای مورد استفاده در یک مدل محاسبه کنیم .قبل از پیدایش BBNها ،رسم بود که چنین مشکلات محاسباتی با این فرض که شرایط مستقل هستند دوری کرد .با استفاده از BBNها می توانیم با رمز گشایی حوزه دانش بعنوان اطلاعات ساختاری این پیچیدگی را کاهش دهیم .وجود یا عدم وجود وابستگی حالتی بین دو متغیر بوسیله وجود یا عدم وجود یک لینک ارتباطی بین گره های نشان دهنده چنین متغیرهایی در توپولوژی شبکه نشان داده میشود .برای توپولوژیهای خاص (درختی،چند درختی،نمودارهای جهت دار غیر چرخشی )الگوریتمهای متداول شده مناسب بوسیله کیم وپیرل معرفی شدند .با اینحال پیچیدگی BBNهای با اتصال چند گانه همچنان با وجود تعداد گرههای بزرگترین زیر نموداربه صورت نمایی وجود دارد .زمانی که تجربه یک نمودار امکان پذیر نیست ،ما به روشهای تقریبی همانند دسته بندی وارتباط وضعیتی وتکنیکهای شبیه سازی همانند نمونه برداریهای منطقی وشبیه سازیهای مارکف متو.سل میشویم .سیستمهای دمپستر – شانر (DS)یک نمونه متداول از سیستمهای استدلالی احتمالی بین ارزشی هستند.آ نها بجای یک ارزش واحد همانند آنچه که در بیشتر موارد BBN وجود دارد محدودهای احتمالی بالاتر وپایینتر را در اختیار قرار می دهند .
فرضیه DS به طور مستقل بوسیله دمپستر وشانر معرفی شد .دمپستر یک حساب دیفرانسیل وانتگرال را برای مواجه شدن با احتمالات بین ارزشی ایجاد شده بوسیله الگوهای چند ارزشی معرفی کرد .از طرف دیگر شانر از یک روش بدیهی شروع کرد او یک حساب دیفرانسیل وانتگرال را برای مواجه شدن با احتمالات بین ارزشی ایجاد شده بوسیله الگوهای چند ارزشی معرفی کرد .از طرف دیگر شانر از یک روش بدیهی شروع کرد ویک حساب دیفرانسیل وانتگرال را برای توابع Belief ارائه کرد .هدف اواین بود که قابل قبول بودن (میزان باور)یک عبارت ایجاد شده از منابع مختلف را اندازه گیری کند وآنرا به حساب قابل اعتماد سود منافع منتقل کند .اگر چه آنها از معانی مختلف شروع کرد ند ولی هر دو محاسبه مشخص بود محاسبه احتمالی راهی را برای ارزیابی فرد بی سیستماتی که تحت تاثیر تصادف قرار می گیرند را ایجاد کرد .(با سایر انواع احتمالات نا مشخص).اصول مکانیسم استنباطی PC- شرطی شدن – به ما این امکان را می دهد تا بر آوردهای قبلی از نتیجه سیستم را براساس شواهد جدید ،اصلاح کنیم

۱-۲-۲٫مقایسه محاسبه احتمالی وفازی
در این مرور مختصر از محاسبه فازی واحتمالی ،تمایل داریم تا تاکید کنیم که تصادف ومنطق دونوع متفاوت از نا مشخص بودن است .در شرایط تصادفی ونا مشخصی از عضویت غیر مشخص یک نقطه از یک فضای نمونه (توصیف مجموع هایاز ارزشهای احتمالی برای متغیر اتفاقی)در یک ناحیه کاملا تعریف شده از آن فض (توصیف رویداد )ایجاد میشود .یک مقدار احتمالی تمایل یا تکرار ارزش متغیر اتفاقی را درون یک ناحیه مشخص می کند .در فازی بودن نا مشخص از جبری بودن حاصل میشود اما عضو وابسته به یک نقطه (از یک فضای مرجع )وارد یک ناحیه تعریف شده بصورت مبهم در همان فضا شده است .ناحیه بوسیله یک مجموعه فازی نشان داده شده است .تابع ویژگی مجموعه فازی هر نقطه از چنین فضایی را بجای اینکه وارد مجموعه {۰,۷}کند ،داخل یک فاصله بین ارزشی {۰,۱}می کند .ارزش یک عضو معین نشان دهنده تکرار نیست .بلکه نشان دهنده میزان چیزی است که عنصر خاص از جهان ،ویژگی مجموعه نازی را مشخص می کند در سال ۱۹۶۸ ،زاده ماهیت مکملی این دو اصل را هنگام معرفی اندازه گیری احتمالی یک رویداد فازی اعلام کرد .در سال ۱۹۸۱ ،smets تئوری توابع belief را با تعریف belief (باور)به یک رویداد فازی وارد  مجموعه فازی نمود .اینها دو نمونه اولیه از سیستمهای ترکیبی هستند که در شکل ۱ نشان داده شده است .
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با پيشرفت سريع تكنيك اتوماسيون و پيچده تر شدن پروسه هاي صنعتي و كاربرد روز افزون اين شاخه از تكنيك نياز شديدي به كاربرد سنسورهاي مختلف كه اطلاعات مربوط به عمليات توليد را درك و بر اساس اين اطلاعات مقتضي صادر گردد ، احساس مي شود .
سنسورها به عنوان اعضاي حسي  يك سيستم، وظيفه جمع آوري و با تبديل اطلاعات را به صورتي كه براي يك سيستم كنترل و با اندازه گيري قابل تجزيه و تحليل باشد به عهده دارند
يك سنسور را مي توان با خصوصيات زير تعريف نمود .
سنسور به عنوان تبديل كننده اطلاعات فيزيكي به سيگنالهايي، كه مي توان از آنها به عنوان سيگنالهاي كنترل استفاده نمود . عمل مي كنند .
يك سنسور نبايد حتماً يك سيگنال الكتريكي توليدنمايد . مانند سنسورهاي پنيوماتيكي و…
سنسورها در دو نوع مختلف وجود دارند .
الف )با تماس مكانيكي مانند كليد قطع و وصل ، تبديل كننده هاي فشاري و…
ب) بدون تماس مكانيكي مانند سنسورهاي نوري و يا حرارتي و …
– سنسورها مي توانند بعنوان چشمهاي كنترل كننده يك سيستم مورد استفاده قرار گرفته و وظيفه مراقبت از پروسه و اعلام خرابي و يا نقص يك سيستم را به عهده بگيرند .
در كنار كلمة سنسور با واژه هاي زير نيز در صنعت روبرو هستيم .
۱- عنصر سنسور
 قسمتي از سنسور را تشكيل مي دهد . كه عامل فيزيكي را حس كرده ، ولي بدون ، كمك قسمت آماده سازي سيگنال قادر به انجام وظيفه نيست .
۲- سيستم سنسور ي(Sensor system)
 مجموعه اي از عناصر اندازه گيري تبديل و آماده سازي سيگنال را يك سيستم سنسوري مي نامند .
۳- سيستم مولتي سنسور 
 سيستم هايي كه داراي چندين سنسور از يك نوع و يا از انواع مختلف مي باشند سيستم مولتي سنسور مي نامند .
۲-۱- انواع خروجيهاي متداول سنسورها 
 در استفاده از سنسورها مي بايستي با انواع سيگنالهاي خروجي الكتريكي آشنا بود مي توان خروجيها را در پنج ردة مختلف دسته بندي نمود .
نوع A:
سنسورهايي با ماهيت قطع و و صل خروجي ( باينري ) مانند سنسورهاي نزديكي ، فشار ، اندازه گيري سطح مايعات و ..
 اين نوع سنسورها را عمدتاٌ مي توان بطور مستقيم به دستگاه P.L.C متصل نمود .
نوع B:
سنسورهايي كه سيگنال خروجي آنها بصورت پالسي مي باشند ؛ مانند سنسورهاي اندازه گيري ميزان چرخش و با طول و ..
اين نوع سنسورها اكثراٌ توسط يك Interface قابل وصل به دستگاه P.L.C مي باشند. 
P.L.C. مي بايستي داراي شمارندة نرم افزاري و سخت افزاري باشد .
نوع C :
سنسورهايي كه سيگنال خروجي آنها بصورت آنالوگ بوده ولي داراي بخش تقويت كننده و يا تبديل كننده نمي باشند . اين سيگنالها خيلي ضعيف بوده (در حد ملي ولت) و قابل استفاده مستقيم در دستگاههاي كنترل نمي باشند، مانند سنسورهاي Piezoelectric و با سنسورهاي Hall.
نوع D:
سنسورهايي كه سيگنال خروجي آنها بصورت آنالوگ بوده و واحد الكترونيك (‌تقويت كننده تبديل كننده ) در خود سنسور تعبيه شده است . در اين نوع سنسور خروجيها را مي توان بطور مستقيم جهت استفاده در دستگاههاي كنترل استفاده نمود .
محدودة خروجي سيگنالها عموماً به شرح زير مي باشند:
۰….۱۰V
-۵….+۵V
۱…۵V
۰…۲۰mA
-۱۰…+۱۰mA
۴…۲۰mA

نوع E
سنسورهايي كه سيگنالهاي خروجي آنها مطابق با استانداردهاي صنعتي مي باشند  مانند RS-485,RS-422-A,RS-232-C و با جهت Fieldbus مانند ASI,Profibus و.. در نظر گرفته شده اند .
۳-۱-سنسورهاي باينري و آنالوگ
سنسورهاي باينري مانند كليد قطع و وصل كار نموده و در صورت تحريك شدن سنسور كه توسط عوامل فيزيكي صورت مي گيرد . سيگنال وصل و يا قطع مي گردد .در اين نوع سنسورها فقط دو حالت «۰» و «۱» وجود دارد . در سنسورهاي آنالوگ عوامل فيزيكي با توجه به شدت و تأثير آنها به سيگنالهاي آنالوگ ولتاژ و يا جريان تبديل مي شوند .
۲- سوئيچهاي بدون تماس 
 تحت اين لفظ مي توان سنسورهايي را طبقه بندي نمود ،كه وظيفة اصلي آنها اعلام حضور يك قطعه در يك محل خاص مي باشد .اين نوع سوئيچها( سنسورها) داراي خروجي «۰» و «۱» منطقي بوده و داراي انواع مختلف مي باشد كليدهاي بدون تماس بعلت استفاده فراوان در صنعت داراي اهميت خاص بوده و در صنعت به نامهاي مختلفي مانند ميكروسوئيچ،كليدهاي انتهاي مسير و… معروف مي باشند .

مزاياي سوئيچهاي بدون تماس عبارتند از :
۱- بعلت عدم كنتاكت مكانيكي داراي طول عمر بيشتري هستند 
۲- مي توان خيلي دقيق موقعيت قطعه را تعيين نمود .
۳- بدون داشتن تماس با قطعه ، مي تواند سيگنال مربوطه را ارسال دارد .
۴- داراي سرعت عكس العمل سريع و بدون اشتباه مي باشد 
۵- تعداد قطع و وصل تقريباً بي نهايت است.
۶- مي توان انواعي از اين سنسورها را در شرايط كاري خيلي مشكل ( مانند رطوبت و يا حرارت بالا ) و يا خطرناك مانند ( محيط هاي قابل انفجار ) استفاده نمود .
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق نگاهي به شيوه هاي استعمار در گذشته-خرید اینترنتی تحقیق نگاهي به شيوه هاي استعمار در گذشته-دانلود رایگان مقاله نگاهي به شيوه هاي استعمار در گذشته-دانلود فایل تحقیق نگاهي به شيوه هاي استعمار در گذشته   -تحقیق نگاهي به شيوه هاي استعمار در گذشته

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه وارد زیر یپردازد:
امّا اين روند با پيشرفت هايي که در سطوح مختلف اتفاق افتاد شکل و شمايل جديدي به خود گرفت و نحوه ي تسلط يا بهتر بگوئيم استعمار ديگر ملت ها تغيير پيدا کرد در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصل می پردازیم. 

قطعاً امروزه کشورهاي استعماري تمام توان و تلاش خود را معطوف به شيوه هاي نوين و فرانوين استعماري نموده اند که براي روشن تر شدن مطلب به آماري در خصوص کشور آمريکا و توجه اين کشور به بهره گيري از چنين شيوه هايي در رأس کشورهاي استعماري اشاره مي نمايم.

آمريکا در بين سالهاي ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ حدود ۳۷% نيروي کار خود را در بخش کشاورزي متمرکز نموده بود که اين آمار در بين سال هاي ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ به ۲۶% رسيد و تمرکز آن روي صنعت قرار گرفت امّا جديدترين آمار نشان مي دهد که فقط ۷% نيروي کار آمريکا در بخش هاي فعاليتهاي نيروبر متمرکز گرديده است. منظور از فعاليتهاي نيروبر فعاليتهايي هستند که نيازمند بهره گيري از توان جسمي افراد مي باشد مثل بخش هاي کشاورزي و صنعتي و….. امّا ما مي بينيم امروزه کمترين نيروي کار آمريکا در بخش فعاليتهاي نيروبر متمرکز گرديده و نکته جالب توجه اين است که آمريکا تمامي فعاليتهاي اقتصادي خود را که نيازمند بهره مندي از نيروي کار دارد به کشورهاي آفريقايي و آسيايي منتقل نموده تا هم بتواند از نيروي کار ارزان قيمت آن کشورها استفاده نمايد و هم بتواند زمينه هاي وابستگي آن کشورها را به خود حفظ نمايد و بيشترين سرمايه گذاري خود را روي فعاليتهاي دانش بر متمرکز نموده که بازده و راندمان فعاليتهاي دانش بر در زمينه هاي اقتصادي بسيار بسيار بالاتر از فعاليتهاي نيروبر يعني کشاورزي و صنعت مي باشد و اساس فعاليت هاي دانش بر نيز پيشرفت در تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي، ارتباطي، نانو و… مي باشد. پس با اين توضيح مشخص مي گردد که کشورهاي استعماري و در رأس آنها آمريکا حداکثر بهره را از تکنولوژي هاي نوين هم در جهت دستيابي به راندمان اقتصادي بالا و هم در جهت استعمار ساير ملتها آن هم به شيوه هاي جديد که تمامي جنبه هاي استعماري را مي تواند شامل شود مي برند چرا که آنها مي توانند هم در زمينه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اعتقادي، زيستي و… ساير ملت ها را با اين شيوه ها استعمار و استثمار نمايند.

شيوه هاي استعماري فرانو

شايد يکي از مباحث مهمّ اجتماعي در جامعه ي امروز ما بحث تهاجم فرهنگي است و مسئولين فرهنگي، سياسي و اجتماعي کشور ما و در رأس همه ي آنها رهبر کبير و فرزانه انقلاب با ديد عالمانه و همه جانبه خود در زمينه هاي مختلف زنگ خطر را به صدا درآورده و نسبت به هجوم و شبيخون فرهنگي غرب عليه اسلام عزيز و انقلاب اسلامي هشدار داده اند و شايد به جرأت مي توانم بگويم که يکي از مهمترين دغدغه هاي فکري رهبر معظم انقلاب همين مسئله تهاجم و شبيخون فرهنگي است که نمود آن را در سخنان معظم له در ديدارها عمومي و مسئولين با ايشان مي توان ديد. البته مردم علاقمند به آرمانهاي اسلامي و فرهنگ خود نيز، تجلّي تهاجم فرهنگي را در گسترش فرهنگ ابتذال و تکثير نوارها و عکسها و… جستجو مي کنند و به مبارزه با آن نيز برخاسته اند.

امّا لازم است بدانيم که تهاجم فرهنگي و شيوه هاي استعمار فرانو فقط در تکثير نوار و عکس و مجلات مبتذل و… خلاصه نمي شود بلکه شيوه هاي استعماري فراتر از آن چيزي است که شايد در ذهن عامه ي مردم وجود دارد که آن را ما تحت عنوان شيوه هاي استعمار فرانو معرفي مي نمائيم.

هدف گذاري استعمار فرانو

براي اينکه بهتر بتوانيم با شيوه هاي استعمار فرانو آشنا شويم بايد با اهداف استعماري اين شيوه ها آشنا شويم تا بهتر بتوانيم هم شيوه ها را بشناسيم و هم راه هاي مقابله با آن را پيدا کنيم. شايد يک زماني کشورهاي استعماري و در رأس آنها آمريکا به دولت و مردم ما چنگ و دندان تيز کرده خود را نشان مي دادند و قدرت نظامي خود را به رخ ما مي کشيدند امّا تجربه جنگ تحميلي ۸ ساله به آنها نشان داد که ايران اسلامي و ملت مسلمان آن طعمه ي آساني بر آنها نيست که بتوانند به راحتي آن را به چنگ آورده و از آن استفاده نمايند آنها در طول اين هشت سال تجربياتي زيادي به دست آوردند و هزينه هاي زيادي را متحمل گشتند و دريافتند که ديگر شيوه هاي کهنه استعماري آنها نمي تواند بر ايران اثرگذار باشد لذا به دنبال استفاده از شيوه ها و ابزارهاي جديدي براي نيل به اهداف پليد خود بودند و قطعاً هم امروزه به دنبال استفاده از آن بر عليه کشور عزيز ما مي باشند امّا همانطور که آنها به دنبال بهره گيري از شيوه هاي نو بر اساس تجربيات گذشته شان مي باشند دولت و ملت ما هم در طول عمر با برکت و عزت انقلاب خود تجربيات بسيار گرانبها که بدست آمدن آنها هم خيلي راحت و آسان نبوده و حاصل تلاش و مجاهدت مردان خدا و در رأس آنها رهبر کبير انقلاب امام خميني (ره) و هزاران شهيدي که در راه مبارزه با همان چيزهايي که کشورهاي سلطه گر به دنبال آن بوده اند جان عزيز خود را فدا نموده و دشمني را ناکام گذاشته اند و قطعاً کشورهاي سلطه گر بايد بدانند که با شيوه هاي نو و فرانو هم نخواهند توانست به اهداف شوم خود در ايران اسلامي دست يابند. امّا اين بدين معني نيست که ما چون سربلند از جنگ بيرون آمديم و ما نيازي به مقابله نداريم بلکه ما بايد بيش از گذشته خود را توانمند نماييم چرا که شيوه هاي جديد بسيار مخرب تر و بيرحمانه تر و وحشيانه تر بوده امّا شايد ظاهر آن چنين چيزي را نشان ندهد امّا سخن به درازا کشيد در اين قسمت به اهداف اشاره اي دارم گفتم که دشمن براي تمامي برنامه هاي خود هدف گذاري کرد، هزينه کرده، افراد مختلف را به خدمت گرفته تا بتواند موفق شود.

اهداف استعماري در شيوه هاي فرانو

– تخريب و نفي هويت ملّي و بومي فرهنگ خودي

– تضعيف باورها و اعتقادات مذهبي و گرايش هاي معنوي

– ايجاد گسستگي و شکاف بين گذشته و حال (زمان جنگ و حال)

– طرد الگوها و اسوه هاي خودي و تاريخي و جايگزين نمودن الگوها و اسوه هاي ناخودي

– تخريب ميراث فرهنگي و ملّي

– تطيع و تخريب و از ميان برداشتن اشخاص موثر و انديشه وران و صاحب نظران معتقد به نظام

– گسترش روحيه غرب گرايي و غربزدگي

– گسترش روحيه يأس و نوميدي

– تقويت و حمايت روشنفکران و منورالفکران وابسته

– ترويج فساد و فحشاء و منکرات در بين جوانان

– ايجاد جريان هاي انحرافي و تقويت گروه ها و احزاب و تشکّل هاي وابسته

– ايجاد تفرقه هاي قومي، قبيلگي، زباني، مذهبي

– انتخاب و تقويت تئوريهاي علمي، انديشه وران همسو را اهداف خود

– ايجاد تفرقه و جدايي بين مردم و مسئولين با ابزارهاي جديد و نو

– ناامن نمودن جو تبليغاتي منطقه در جهت ضربه زدن به ايران

– همسو و هم جهت نمودن سران کشورهاي همسايه ايران با اهداف استعماري خود

– ايجاد موانع در راه توسعه ايران در زمينه هاي مختلف، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي، آموزشي و…

– ايجاد فشار بر ايران از طريق نهادهاي بين المللي در اختيار وزير نفوذ ****

– تضعيف و قطع ارتباطات مردم با مکتب و رهبر به عنوان عامل قوام و اقتدار جمهوري اسلامي


عتیقه زیرخاکی گنج