گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تخريب محيط زيست و بهره‌برداري بيش از حد منابع در كشور ما نيز همانند بسياري از كشورهاي جهان در طي قرن گذشته، چشمگير بوده و تسريع در اين روند در سال ۱۳۳۵ منجر به تشكيل دستگاهي مستقل به نام كانون شكار ايران، با هدف حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن شد.
در سال ۱۳۴۶ در پي تصويب قانون شكار و صيد، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد جايگزين كانون فوق شد. بر اساس قانون اخير، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، مركب از وزيران كشاورزي، دارايي، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحيت بود.
بر اساس ماده ۶ قانون فوق، وظايف سازمان شكارباني و نظارت بر صيد از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شكار فراتر رفته و امور تحقيقاتي و مطالعاتي مربوط به حيات‌وحش كشور، تكثير و پرورش حيوانات وحشي و حفاظت از زيستگاه آنها و تعيين مناطقي به عنوان پارك وحش و موزه‌هاي جانورشناسي را نيز در بر گرفت.
در سال ۱۳۵۰ نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به “سازمان حفاظت محيط زيست” و نام شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد به “شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست” تبديل شد و امور زيست‌محيطي از جمله پيشگيري از اقدامهاي زيانبار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد.
در سال ۱۳۵۳ پس از برپايي كنفرانس جهاني محيط زيست در استكهلم و با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در ۲۱ ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني تازه‌اي برخوردار شد و از نظر تشكيلاتي نيز تا اندازه‌اي از ابعاد و كيفيت سازگار با ضرورتهاي برنامه‌هاي رشد و توسعه برخوردار شد.
 
اهداف و وظايف
مهم‌ترين اهداف سازمان به ترتيب اهميت عبارتند از:
۱- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور حفاظت از محيط زيست و تضمين بهره‌مندي درست و مستمر از محيط زيست و همسو با توسعه پايدار.
۲- پيش‌گيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست
۳- حفاظت از تنوع‌زيستي كشور
وظايف اساسي
– مطالعه عوامل مخرب و آلاينده‌هاي مختلف محيط زيست
– به كارگيري فن‌آوريهاي سازگار با محيط زيست و ارائه دستورالعملهاي زيست‌محيطي براي مكان‌يابي محل استقرار واحدهاي صنعتي بزرگ،‌ كشاورزي و سكونت‌گاههاي انساني
– شناسايي و تعيين زيستگاههاي بحراني با ارزش زيست‌بومي بالا
– گسترش همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌‌المللي در زمينه محيط زيست
– تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي براي مديريت و بهره‌برداري از منابع آب، خاك، هوا، مديريت پسماندها و زباله‌هاي شهري، روستايي، صنعتي و كشاورزي، كنترل دخالت در اكوسيستمها بر حسب ظرفيتهاي طبيعي آنها
– گسترش آگاهي زيست‌محيطي
– جمع‌آوري، نگهداري و نمايش گونه‌هاي گياهي و جانوري از طريق ايجاد موزه‌ها و نمايشگاههاي مختلف 
– اعمال نظارت و دخالت‌ قانوني براي پيشگيري و منع ورود آلاينده‌ها به منابع زيست‌محيطي
آيين نامه ها
شوراي پژوهشي سازمان به منظور سياستگذاري، هدايت كلان، نظارت عاليه و هماهنگي در امور پژوهشهاي زيست‌محيطي و ايجاد زمينه مناسب براي توسعه آن در سطوح، ملي، منطقه‌اي و استاني و تحول كمي و كيفي و كاربردي نمودن طرح‌هاي پژوهشي و نيز حمايت و پشتيباني از ترويج و گسترش يافته‌هاي تحقيقاتي، تشكيل مي‌گردد.
 
۲٫ اعضاء شوراي پژوهشي
– رييس سازمان حفاظت محيط زيست (رييس شورا)
– معاون آموزش و برنامه‌ريزي (نايب رييس و دبير شورا)
– معاون محيط طبيعي و تنوع‌زيستي
– معاون محيط زيست انساني
– معاون توسعه مديريت و امور مجلس
– چهار نفر از متخصصين و اساتيد دانشگاهها با انتخاب رييس شورا
* تبصره ۱: جلسات شورا حداقل با دو سوم اعضاء رسميت پيدا مي‌كند.
* تبصره ۲: در صورت تساوي آرا نظر رياست سازمان اجرا خواهد شد.
* تبصره ۳: حسب مورد شورا مي‌تواند از متخصصين و كارشناسان مطلع و صاحب‌نظر بدون حق رأي دعوت به عمل آورد.
 
۳٫ وظايف شوراي پژوهشي
– تصويب سياستها، خط مشي‌ها و الويتهاي تحقيقاتي
– تصويب شيوه‌نامه‌هاي ارتباط با مؤسسات پژوهشي و دانشگاهها و … داخل كشور
– تصويب شيوه‌نامه‌هاي ارتباط با سازمانها و مؤسسات علمي، فني و تحقيقاتي بين‌المللي
– نظارت عاليه بر نحوه پيشرفت و كيفيت طرح‌ها و پروژه‌هاي سازمان در سطوح استاني، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي
– تصويب نهايي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي، ستادي- ملي- بين‌المللي
– تصويب سمينارهاي ملي- بين‌المللي
– بررسي و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز كميته‌هاي تخصصي و شوراهاي پژوهشي استانها
– تعيين چارچوب و چگونگي نظارت و ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي واحدهاي ستادي و استاني
 
۴٫ شرح وظايف دبيرخانه شوراي پژوهشي
– ايجاد بانك اطلاعات پژوهشهاي زيست‌محيطي سازمان
– تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات و پيگيري مصوبات شوراي پژوهشي سازمان
– تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز فعاليتهاي پژوهشي سازمان
– تهيه و تدوين گزارشهاي ادواري از فعاليتهاي پژوهشي سازمان (بر اساس گزارشهاي كميته‌هاي تخصصي و شوراي پژوهشي استانها)
– مكاتبه با روساي كميته‌هاي تخصصي و شوراهاي پژوهشي استاني در امور پژوهشي
– برگزاري سمينارهاي پژوهشي سازمان به منظور ارايه عملكرد پژوهشي
 
۵٫ كميته‌هاي تخصصي شوراي پژوهشي سازمان
۵-۱- كميته‌هاي تخصصي به شرح زير تشكيل مي‌شود:
– كميته تخصصي معاونت محيط طبيعي و تنوع‌زيستي
– كميته تخصصي معاونت محيط زيست انساني
– كميته تخصصي معاونت آموزش و برنامه‌ريزي
– كميته تخصصي معاونت مديريت توسعه و امور مجلس
۵-۲- وظايف كميته‌هاي تخصصي
– تهيه و تدوين اهداف و الويتهاي پژوهشي
– بررسي و تصويب اوليه پروژه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي
– نظارت بر اجرا و ارزيابي عملكرد پروژه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در سطوح ملي، استاني و منطقه‌اي و بين‌المللي و ارايه گزارش به شوراي پژوهشي سازمان
– تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي پژوهشي جهت تصويب
۵-۳- اعضاء كميته تخصصي
– معاون سازمان (رييس كميته)
– دبير به انتخاب رييس كميته
– مديران كل ستادي حوزه معاونت مربوطه
– سه يا چهار نفر متخصص يا كارشناس مسئول يا استاد دانشگاه به انتخاب رييس كميته 
* تبصره ۴: حسب مورد از متخصصين و كارشناسان صاحب‌نظر بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.
* تبصره ۵: اسامي اعضاء كميته تخصصي جهت اطلاع به شوراي پژوهشي مركزي سازمان ارسال خواهد شد. (اين افراد نبايد عضو شورايعالي پژوهشي باشند.)
۵-۴- وظايف دبيرخانه كميته تخصصي
– تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات و پيگيري مصوبات كميته تخصصي
– ايجاد بانك اطلاعات امور پژوهشي كميته تخصصي و هماهنگي با دبيرخانه شوراي پژوهشي سازمان 
– مكاتبه با مديران كل ستادي و استاني در امور پژوهشي كميته تخصصي
– تنظيم گزارشهاي ادواري از عملكرد كميته تخصصي به رييس كميته تخصصي
– تنظيم مكانيسم نظارت بر عملكرد طرح‌ها و پروژه‌هاي استاني و ملي و بين‌المللي مربوط به كميته تخصصي و ارايه گزارش به رييس كميته
 
۶٫ شوراهاي پژوهشي استاني
۶-۱- اعضاء شوراي پژوهشي
– مديركل استان (رييس شورا)
– دبير شورا به انتخاب مديركل
– معاونين اداره كل
– سه نفر از متخصصين يا كارشناس مسئول و يا اساتيد دانشگاهي به انتخاب مديركل و تأييد شوراي پژوهشي مركزي
* تبصره ۶: حسب مورد از متخصصين و كارشناسان صاحب‌نظر بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.
۶-۲- وظايف شوراي پژوهشي استاني
– تهيه و تدوين اهداف و الويتهاي پژوهشي استاني
– بررسي و تصويب پروژه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي استاني
– نظارت بر اجرا و ارزيابي عملكرد پروژه‌هاي استاني
– هماهنگي و همكاري با كميته‌هاي تخصصي در معاونت‌هاي سازمان مركزي به منظور بررسي و نظارت و تصويب نهايي پروژه‌هاي استاني
– تهيه و تدوين و پيشنهاد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پژوهشي و ارايه به كميته تخصصي مربوطه به سازمان
۶-۳- وظايف دبيرخانه شوراي پژوهشي استان
– تنظيم دستور كار و صورتجلسات و پيگيري مصوبات شوراي پژوهشي استان
– ايجاد بانك اطلاعات امور پژوهشي استان و هماهنگي با دبيرخانه‌هاي كميته‌هاي تخصصي و شوراي پژوهشي سازمان
– تنظيم گزارش‌هاي ادواري از عملكرد شوراي پژوهشي استان و ارايه آن به شوراي پژوهشي  مركزي سازمان
– تنظيم مكانيسم نظارت بر پروژه‌هاي استاني و هماهنگي با دبيرخانه كميته‌هاي تخصصي و شوراي پژوهشي سازمان در اين خصوص
 
۷٫ فرمهاي يكسان مورد استفاده در شوراي پژوهشي سازمان
۷-۱- فرم ارايه مشخصات طرح يا پروژه پژوهشي و مطالعاتي پيشنهادي (پروپوزال پژوهشي) (ضميمه ۱)
۷-۲- فرم ارزشيابي طرحها و پروژه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي (ضميمه ۲)
۷-۳- اظهارنامه واحد پژوهشگر (ضميمه ۳)
۷-۴- اظهارنامه پژوهشگر (ضميمه ۴)
۷-۵- اظهارنامه دستگاه اجرايي مجري (ضميمه ۵)

عتیقه زیرخاکی گنج