گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
تخليه عرضي » موضوع ۸۲۱ – كليات 
شاخص ۸۲۱٫۱ – مقدمه :
 تخليه عرضي شامل انتقال جريان آب سطحي و نهر در عرض يك بزرگراه مي باشد . اين امر توسط فراهم كردن يك نهر سرپوشيده بايك پل براي انتقال جريان از يك طرف جاده به طرف ديگر يا عبور از نوع ديگري از مانع جريان انجام مي شود . علاوه بر عمل هيدروليك يك نهر سرپوشيده بايد بارهاي سازه و ترافيك بزرگراه و زميني را منتقل نمايد . طراحي نهر سرپوشيده ، شامل طراحي هيدروليك و سازه هر دو مي باشد . اين بخش از راهنما به بررسي طرح هيدروليك نهرهاي سرپوشيده مي پردازد . 


عتیقه زیرخاکی گنج