گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مطلب راهنماي عملي و تجربي براي انجام تحقيق است. هدف اصلي آن كمك به افراد كم‌تجربه‌اي است كه پروژه‌هاي تحقيقاتي با مقياس كوچك انجام مي‌دهند. در عين حال، مطالعة اين مطلب هم براي كساني كه درس روش تحقيق مي‌خوانند، هم براي كساني كه پروژة تحقيقاتي در دست اجرا دارند، و هم براي كساني كه درس روش تحقيق را تدريس مي‌كنند يا راهنمايي دانشجويان و پژوهشگران تازه كار را به عهده دارند، مفيد است.
مطلب به زباني ساده و بدون استفاده از اصطلاحات پيچيدة فني و علمي نگاشته شده و براي ارائه مطالب، شيوه‌هاي مختلف و ساده‌اي را برگزيده است. متن كتاب به بخشهاي كوتاه ولي به دقت به هم پيوسته تقسيم شده است. براي هر بخش تمرينهايي به منظور توسعة تفكر تحقيق در ميان خوانندگان طراحي شده است. مطالب هر بخشي با تعداد قابل توجهي مثال، نمودار، جدول و خانه‌ (box)‌هاي حاوي مطالب مهم به منظور تبيين بهتر و درك مطلوبتر آنها، به علاوة توصيه‌هاي ضروري و نقل قولهاي مرتبط با موضوع از زبان محققان، نقل و همراه شده‌است.
فهرست كتابهايي كه براي مطالعة بيشتر و عميقتر در ارتباط با موضوع هر فصل ضروري به نظر رسيده در پايان آن فصل آمده ‌است ولي منابع ومآ‌خذ مورد استفاده در متن كتاب در آخر كتاب درج شده است.
اين مطلب اگرچه به روشهاي تحقيق پرداخته، تأكيد ويژة آن بر فرايند تحقيق است. هدف اصلي اين بوده كه از فرايند تحقيق رمز و راز زدايي بشود و به صورت يك مهارت عادي روزمره به خوانندگان شناسانده شود. در واقع اين كتاب تحقيق را به صورت يك فرايند داراي مراحل به هم پيوسته معرفي مي‌كند بدون آنكه آن را امري ساده و داراي مراحل خطي تلقي كند. با اينكه كتاب براي كساني تدوين شده‌است كه در زمينة علوم اجتماعي پژوهش مي‌كنند، دانشجويان ديگر رشته‌هاي مرتبط، مانند علوم تربيتي، مديريت بازرگاني، روان‌شناسي، بهداشت و مددكاري اجتماعي، نيز مي‌توانند از آن استفاده كنند. بنابراين، مي‌توان گفت كه يك كتاب چند رشته‌اي (multidisciplinary) است.
هدف اين فصل آغازين كشف ماهيت فرايند تحقيق در علوم اجتماعي، معرفي محتواي كلي كتاب و ارائة توصيه‌هايي در مورد به كار بردن آنهاست. آنچه در اين فصل مي‌خوانيد به صورت زير سازماندهي شده است: 
تحقيق چيست؟ برداشتهاي متفاوتي كه از تحقيق و ماهيت آن وجود دارد و اين كه چه كسي مي‌تواند پروژة تحقيقاتي انجام دهد.
چرا تحقيق؟ انگيزه و هدفي كه براي انجام يك تحقيق داريد.
اصيل و بديع بودن (originality) تحقيق يعني چه؟ تصحيح تصورات نادرست دربارة اصيل و بديع بودن.
حقيقت، قدرت و ارزش. زمينه‌هاي تحقيق.
چگونه از كتاب استفاده كنيم؟ چه مطالبي را در اين كتاب خواهيد يافت؟ و چگونگي استفاده از آن مطالب در كار پژوهش. و بالاخره فصل با خلاصة مطالب پايان مي‌يابد.

تحقيق چيست
ماهيت تحقيق
ما همه روزه مطالبي نظير آنچه در خانة شماره يك آمده است در عنوان درشت روزنامه‌ها مي‌خوانيم (خانة ۱) و يا داستانهايي دربارة موضوعات مختلف مي‌شنويم كه به احتمال زياد نتيجة يك تحقيق هستند. همة شما قطعاً با مسائل تحقيق و نتايج آن آشنايي داريد و بارها با نتايج تحقيقاتي كه به صورتهاي مختلفي مانند نظريه، مقاله، گزارش و… از طريق كتاب، روزنامه، حتي برنامه‌هاي راديو يا تلويزيوني ارائه شده‌اند، برخورد كرده‌ايد. بنابراين، وقتي مي‌خوانيم كه مثلاً انگلستان داراي بالاترين نرخ طلاق در ميان كشورهاي اروپايي است، يا قيمت اتومبيل و بنزين در اين كشور نسبت به بقية كشورهاي اروپايي بالاست، درمي‌يابيم كه اينها حقايقي هستند كه از طريق تحقيق به دست آمده‌اند.
اگر شما دانشجو بوديد يا هستيد، احتمالاً براي برخي از دروس خود به عنوان تكليف مقاله يا گزارش تهيه كرده‌ايد كه در آنها نظريه‌ها و يافته‌هايي را با هم مقايسه كرده‌ايد؛ يا تحليلهاي انتقادي براي برخي رخدادها نوشته‌ايد، و يا نتايج تحقيقات ديگران را نقد و بررسي كرده‌ايد. 
مصرف‌كننده در يك تحقيق پيمايشي دربارة ويژگي كالاهاي مصرفي كه توسط فروشندگان اجرا مي‌شود، مشاركت كنيد. شما حتي در يك پروژة تحقيقاتي بزرگ ملي، يعني همان سرشماري عمومي براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات در كشورتان، شركت كرده‌ايد. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه شما قبلاً در پروژه‌هاي تحقيقاتي به عنوان كارشناس يا مطلع شركت داشته‌ايد و ديدگاههاي شخصي خود را دربارة آن موضوعات ابراز كرده‌ايد. فكر نمي‌كنيد اين‌طور است؟ پس تمرين شماره يك را انجام دهيد.
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

« اصطلاح تدريس ،اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد ،اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند . برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان ، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش ، آموزش ،تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند . اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند ، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند .

پرورش يا تربيت «جرياني است منظم و مستمر كه هدف آن هدايت رشد جسماني ، شناختي ، اخلاقي و اجتماعي يا به طور كلي رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزان در جهت كسب و درك معارف بشري و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است » (سيف ،۱۳۷۹ ، ۲۸ ) . بر اساس چنين تعريفي پرورش يك نظام است ، نظامي كه كاركرد اساسي اش شكوفا كردن استعداد و تربيت شهرونداني است كه هنجارهاي مورد پذيرش جامعه راكسب كنند و متعهد به ارزشهاي آن باشند .دانلود فایل تحقیق روشهای نوین تدریس

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

دانلود گزارش کارآموزی تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی )-خرید اینترنتی تحقیق تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی )-دانلود رایگان مقاله تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی )-گزارش کارآموزی تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی )

این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري -خرید اینترنتی تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري-دانلود رایگان تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري-دانلود رایگان مقاله رابطه بين تدريس ويادگيري-تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري
این فایل در ۱۴۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مي‌توان با عمل تدريس كميت و كيفيت و سرعت يادگيري را افزايش داد و يا شرايط را براي يادگيري اموري كه در شرايط معمولي امكان پذير نيت فراهم نمود. 
روش تدريس در مكاتب فلسفي: 
۱- آرمان گرايي:  روش تدريس با تأكيد بر خودكاري شاگرد، به تشويق محصلان به تفكر و راهنمايي آنها در انتخاب موضوع‌هاي  تفكر مي‌پردازند و فرصت‌هايي فراهم مي‌آورند كه محصلان معرفت‌هاي آموخته‌شان را در حل مسائل اخلاقي و اجتماعي مورد استفاده قرار دهند و ارزش‌‌ها و تمدن انساني را بپذيرند. در نتيجه روش ديالكتيك مخصوصاً در موضوعاتي كه تفكر در آن دخالت دارد ترجيح دارد. 
روش پروژه كه در آن شاگردان به صورت انفرادي يا گروهي، ضمن برخورد با مسئله، از روي طرح و نقشه به آزمايش و مطالعه مي‌پردازند جزء رو‌ش‌هاي آموزشي مي‌باشد. 
اهمام روش عدم، در تحريك يادگيري مانند روش منطقي، روش مشمول و زيبا شناسي، روش ؟ و زيباشناسي، روش به كاربردن مجاز و روش آزمايشي قابل قبول است. به طور كلي موضوع درس از روش تدريس جدا مي‌باشد. 
۲- واقع گرايي:  چون واقع گرايي علم محور است، روش‌هاي تدريس آن حالت آمرانه دارد. معلم بايد روش را كه براي  دانش‌آموز و موقعيت آموزشي تناسب دارد به كار بندد و از دانش آموزان بخواهد كه حقايق را به ياد بسپارند، مقايسه كنند و توضيح دهند. همچنين با كشف و تعبير و تفسير روابط، معاني و مفاهيم تازه‌اي پيدا كنند. روش تدريس معلم بر محسوسات مبتني است و به جاي تلقين معلومات به دانش‌آموزان فرصت‌هايي فراهم مي‌آورد كه ايشان شخصاً به بررسي و اكتشاف بپردازند و حقايق را دريابند. بنابراين از روش سخنراني، بحث و گفتگو و آزمايش استفاده مي‌شود. همچنين ارزشيابي بسيار مهم و ضروري است و بايد در هر گونه آموزش با معيارهاي عيني انجام گيرد. 
۳- طبيعت گرايي:  به نظر طبيعت گرايان آموزش و پرورش بايد امكان رشد طبيعي‌تر براي كودك فراهم سازد و تربيت وقتي حقيقي خواهد بود كه به طبيعت و نيروها و اميال كودك فرصت دهد كه به سرعت رشد و نمويي يابند و بايد از هر گونه دخالت دخالت خود را رد كرد. تجربه مهم‌ترين روش تدريس است. كودك بايد اشيا را پيش از الفاظ ياد بگيرد و همين اصل معلمان را وادار مي‌كند كه تنها به روش كتاب در تدريس اكتفا نكنند. بلكه دانش‌آموزان شخصاً به تجربه و فعاليت بپردازند. منبع علم تجربه خود دانش آموز است و معلم فقط نقش راهنما را دارد. تدريس بايد با روح بازي همراه باشد و بازي روش طبيعي در آموزش و پرورش است. معلم نبايد از روش‌هاي تدريس قالبي و كليشه‌اي استفاده كند بلكه بايد روش‌هاي منطبق بر طبيعت دانش‌‌آموزان را كشف كند و به كار بندد. به بيان ديگر، روش تدريس بايد روش طبيعي باشد نه ساختگي و تصنعي.
۴- عمل گرايي:  چون عمل گرايي دانش آموز محور است روش تدريس تابعي از تفاوت‌هاي فردي خواهد بود از مهمترين روش‌هاي تدريس، روش حل مسئله است كه در اين روش كودك را با مشكلات و مسايل عملي در زندگي مواجه مي‌كنند تا شخصاً درباره آنها بي‌انديشد و براي حل‌ آنها بكوشد. 
۵- وجود گرايي:  معلم اكنرئتائيساليست هرگز هدف‌ها شخصي را به دانش‌آموزان تحميل نمي‌كند و وظيفه‌ او راهنمايي دانش‌آموزان است و به طور غير مستقيم فرصت‌هايي فراهم مي‌آورد كه دانش‌آموزان برانگيخته شوند و شخصاً فعاليت كنند. ديالكتيك سقراطي روش مناسبي براي معلمان اكنرئتائيساليست است. گفت و شنود مي‌تواند سئوالاتي را براي دانش‌آموزان مطرح كند تا آنها نسبت به شرايط زندگي خويش آگاهي حاصل كنند. در روش گفت و شنود معلم اكنرئتائيساليست بر خلاف مربي ايده‌ئاليست پاسخ سئوالاتي مطرح شده را نمي‌داند. در حقيقت بهترين نوع سئوال فقط در معني‌آفريني خود دانش‌آموز قابل پاسخ است. 
۶- پست مدرنيسم:  به نظر پست مدرنيست‌ها، تعليم و تربيت فرآيندي دو سويه و متعاملي در دانشگاه زندگي است نه انتقال دانش و معلومات. گفتگوهاي انتقادي، مهم‌ترين روش تدريس در پست مدرنيسم است.
۷- فلسفه تحليلي:  معلم بايد سر دانش آموز را به دانش گرايش علمي و ذهني باز و عيني تشويق كند و فعاليت‌هاي آموزشي خود براي پايه تجربه‌هاي شخصي دانش‌آموزان و تحليل انتقادي مطالب درسي انجام دهد. 
۱- بنياد گرايي:  بنيادگرايي خالي از سرگرمي و پيرايه‌هاست و آموزشگاه بايد روش‌هاي سنتي انضباط ذهني را محفوظ به اردو مفاهيم بنيادي را به كودك بياموزد حتي اگر لازم باشد كه اين مفاهيم را به سطح روان شناختي و فكري كودك تعميم دهد. 
۲- پايدار گرايي:  روش تدريس تعليمي يا دستوري بوده و نظارت فردي وجود دارد. همچنين از روش سخنراني و گفت و شنود هدايت شده استفاده مي‌شود. 
۳- پيشرفت گرايي:  در پيشرفت گرايي كودك مدار است و روش تدريس بايد بر همكاري، يادگيري اجتماعي، علايق و فعاليت‌هاي ناشي از زندگي كودك مبتني باشد. در نتيجه روش حل مسئله يا پروژه بر تلقين محتواي درسي مقدم است. 
۴- بازسازي گرايي:  روش تدريس بايد فعاليت خود دانش‌آموزان را برانگيزد و به آن‌ها فرصت انتخاب بدهد يعني هم دانش‌آموزان در تعيين و انتخاب هدف‌هاي عيني و رفتاري نقش مناسبي ايفا كنند تا توان تصميم‌گيري فردي و گروهي در آن‌ها رشد يابد. 
روش تدريس از نظر مربيان تعليم و تربيت
۱- سقراط:  سقراط معتقد بود كه دانش در طبيعت افراد وجود دارد كافي است كه معلم زمينه را مساعد كند و به شاگردان كمك نمايد تا او خود به دانش مورد نظر برسد و از اين جهت كار خود را به ماهي‌هايي تشبيه مي‌كرد. سقراط در جلسات بحث با شاگردانش، ابتدا به انتقال اطلاعات يا پاسخ به سئوال يا مسئله‌اي نمي‌پرداخت. بلكه از راه پرسش‌هاي متوالي، افراد را به تفكر وامي‌داشت و آن‌‌ها را قدم به قدم هدايت مي‌كرد تا خود جواب درست را كشف كنند.
آموزش بايد حركتي تدريجي و گام به گام از ساده به پيچيده از آنهم به دشوار، از عام به خاص و از قلم و حس به قلم و فهم باشد.
۲- كومينيوس:  در آموزش نخست بايد به خود اشياء پرداخت و سپس به واژه‌ها و مفهوم‌ها، يعني نخست با نمونه‌ها آشنا شد و پس از آن با قانون‌ها و قاعده‌ها. نخست فهميدن است و سپس به خاطر سپردن براي فهم بهتر نخست بايد طرح ساده و كلي پديد آورد و ‌آن‌گاه به آوردن جزئيات پرداخت. آموزش هر چيزي را بايد با ساده‌ترين عنصرها، آن آغاز كرد تا دانش‌آموز بتواند طرح كلي از آن به دست آورد. در گام بعدي مي‌توان با نشان دادن نمونه‌ها و آوردن قاعد‌ه‌ها طرح كلي را گسترش داده، موضوع را به صورت سيستماتيك بيان كرد و استثناها را شمرد در پايان مي‌توان بر تفسيرها پرداخت.
روش تدريس بايد كودك مدار بوده و با توجه به سن، انگيزه و توانايي و دلبستگي شاگردان برگزيده شود و در آن كودك با به كار بردن حواس مختلف، تجربيات مهمي را به دست بياورد و به فعاليت‌هاي عملي بپردازد.
۳- جان لوك:  ذهن كودك هنگام تولد مانند لوح سفيدي است كه هيچ گونه تصور، ايده و اصلي در آن نقش نبسته است. بعد به تدريج او مي تواند از راه حواس مختلف خود، شناخت و تصورهاي گوناگون كسب كند. بدين‌سان انسان هيچ ايده يا اصلي را در خود كشف نمي‌كند بلكه سر چه در مي يابد از تجربه است. بنابراين در تدريس بايد از وسايل محسوس استفاده كرد و بايد روش به كار برده شود كه دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌هاي خود را عملاً مورد استفاده قرار دهند. 
۴- هربرت اسپنسر:  معلم بايد دانش‌آموزان را راهنمايي كند كه شخصاً به بررسي بپردازند و استنباط كنند و روش تدريس بايد استقرايي باشد.
۵- پرترانلد راسل:  روش تدريس بايد بر اساس اصالت فعاليت دانش‌آموزان انتخاب شود و معلم امكان كنجكاوي، تفكر را و بحث را فراهم مي‌آورد تا دانش‌آموزان با پرورش توجه ارادي در خود، به فعاليت و كشف حقايق بپردازند. 
۶- ژان ژاك روسو:  كودك بايد درس خود را از طبيعت‌ فراگيرد و به وسيله كنش متقابل و تجربيات مستقيم اطلاعات به دست آورد روش او تعليم تربيت منفي بود يعني قبل از دادن معلومات از راه ورزيدن حواس فرد را برا تعقل آماده مي‌ساخت. 
بنابراين او تعليم و تربيت منفي را نوعي انتظار براي يادگيري و دخالت نكردن مي‌دادند. روش تدريس دانش‌آموزان محور است و بر مراحل رشد، نيازها، استعداد‌ها و رغبت‌هاي كودكان مبتني است و  راهنما و هدايت كننده است. روسو بر پرورش حواس، بازي و ورزش، مثال نگه داشتن كودكان و شناخت طبيعت كودك تأكيد مي‌كند. 
۷- ماديا مونته موري:  به نظر مونته موري آموزش و پرورش بايد به اتكاي مشاهدات دقيق و مستمره از طبيعت و قوانين رشد كودك الهام بگيرد و از ه  گونه قيد و شرط ناشي از سنت و عادت‌ها باشد. روش مونته مدري بر اساس نظريات او درباره رشد كودك شكل گرفته است. به همين جهت محيطي را پديد مي‌آورد كه با استفاده از فعاليت‌ها و مسايل ويژه، نيازهاي كودكان را در سر دوره اساسي و اوليه رشد يعني ۱- دوره آموزش حركتي يا تجارب عملي زندگي . ۲- دوره آموزش حسي يا تربيت حواس . ۳- دوره آموزش مهارت‌هاي تحصيلي يا مدرسه‌اي يا آموزش خواندن و نوشتن  برآورده مي‌نمود. مونته مدري روش تربيتي خود را روش علمي معرفي مي‌كرد و آن را مرتب از سه عمل مشاهده، آزمايش و تجزيه و تحليل مي‌دانست. 
از خصوصيات روش مونته مدري، توالي و تربيت در مراحل آموزش و سازماندهي و نظم آن مي‌باشد. در نظام آموزشي مونته مدري مسئوليت آموزش و پرورش كودك، تا حد امكان بر عهده خود اوست و آزادي و فعاليت دو اصل مهم ديدگاه تربيتي او مي‌باشد.
۸- ادوارد كلاپارد:  كليه آموزش ابتدايي فعاليت آزاد است كه عمدتاً بر آزمايش و تجربه مستقيم مبتني است بنابراين روش كيل پاتريك روش پروژه است. در اين روش فعاليت‌هاي آموزشي بر رغبت‌هاي دانش‌آموزان مبتني است. دانش‌آموزان آن چه را كه دوست دارند انجام مي‌دهند و ياد مي‌گيرند. در اين روش موضوعي انتخاب مي شود و مواد لازم براي مطالعه درباره آن ميان دانش‌آموزان به شكل گروهي يا فردي تقسيم مي‌شود. و سپس دانش‌آموزان يافته‌هاي خود را با يكديگر مورد بحث قرار مي‌دهند و سرانجام يافته‌هاي هماهنگ درباره آن موضوع، به شكل وحدت يافته‌اي عرضه مي‌شود و مورد قضاوت قرار مي‌گيرد. 
۱۰- جان ديويي:  به نظر او جريان‌هاي تربيتي رشد استعداد تفكر در شاگردان اهميتي خاص دارد و جنبه‌هاي مختلف تعليماتي نيز به وسيله‌ي ايجاد عادات خوب تفكر وحدت پيدا مي‌كنند. فكر كردن روش اساسي تجربيات تربيتي يابد عبارت ديگر روش آموزش مي‌باشد. تفكر بايد در ضمن تجربه جريان پيدا كند. روش تدريس از نظر ديويي همان روش تحقيق است. 
۱۱- مارتين بوبر:  تدريس عبارت است از مهارت كلامي يا ديكته كردن و كودك مجبور است به صورت مستقيم و يا تابع اراده معلم باشد يا تابع مجموعه دانش. معلم نظريات گوناگوني را به منظور فراهم آوردن زمينه بحث واقعي درباره‌ي محتواي درس به كلاس ارائه مي‌كند، بعد از بحث كلاسي. معلم نظرش را به كلاس عرضه مي‌كند و از دانش‌آموزان مي‌خواهد تا اين نظر را بر تجربه خود و دانشي كه از اين كلاس و كلاس‌هاي قبلي گرد‌ آورده است، متكي سازد. 
۱۲- فرانسيس بيكن:  بيكن در كتاب آدگاتن نوتيكه ارسطو استدلال قياسي و ناديه، گرفتن روش تجربي را ناروا شمرده و مي‌گويد: قياس كه از گزاره هاي علمي آغاز مي‌كند، هيچگاه ما را به شناختي تازه نمي‌رساند و تنها به آن چه مي‌دانيم نظم مي‌بخشد.
بيكن با روشن كردن اهميت روش تجربي و منشا به دادن برتري پژوهش بر آموختن دانش پيشينيان از بنيانگذاران فلسفه علم در دوران نو گرديد. 
۱۳- اسنوئل كانت:  فهميدن نتيجه كوشش و فعاليت آزاد خود فرد است. بهترين راه فهميدن انجام دادن است. بهترين راه پرورش خرد روش سقراطي است.
كسب دانش بايد بر پايه مشاهده و ادراك حسي استوار باشد. 
۱۴- پستالوزي:  هر آموزش نظري بايد با نگرش حسي ‌يعني تجربه تازه كودك يا مطالعه محيط اطراف در آغاز گردد زيرا طبيعت كودك چنين است كه نخستين توانايي‌هاي او همانا توانايي‌هاي حسي ‌است. بدين‌سان به كار بردن واژه‌ها و مفهوم‌هايي كه براي كودك هيچ گونه زمينه حسي و تجربي ندارند، نه تنها چيزي به او نمي‌آموزد بلكه مانع به كار آمدن فهم است. از اين رو هيچ مفهومي را نبايد به كودك آموخت مگر آن كه نخست نگرش حسي از آن داشته باشد. بر اين اساس مي‌توان دريافت كه روش تدريس پستالوزي بر پايه ادراك و شناخت استوار است تا حافظه و تمرينات شفاهي. براي آموزش كودكان بايد از وسايل ملموس و اشيا محيط پيرامون استفاده نمود. زيرا آموزش با واقعيت زندگي تطبيق نمايد. بايد چيزي كه به كودكان آموخته مي‌شود. با مشاهده و تجربه شخصي آنها ارتباط كامل داشته باشد. به باور پستالوزي مشاهده به شناخت و آگاهي بيشتر مفيد مي‌شود و همين امر هست مهارت‌هاي كلامي، قدرت سخن‌گويي و مهارت‌هاي تحصيلي بهتر مي‌گردد. در ديدگاه تربيتي پستالوزي با يك علم توام با عمل باشد. 
۱۵- هربارت:  هربارت از بنيانگذاران روش علمي در آموزش و پرورش است. با كار اوست كه آموزش و پرورش بر بنياد روان‌شناسي استوار مي‌گردد. 
او پس از پذيرفتن اسميت روش پستالوزي در فراهم آوردن حسي و تجربي آموزش‌ها آن را تغيير، گام‌ مي‌شمرد و در جستجوي روشي است كه از اين يافته‌هاي حسي و تجربي نظام فهميدني پديد آورد و از سويي ديگر از حد آموزش‌هاي حسي و تجربي فراتر رود. 
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد روش تدریس ایفای نقش رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

دانلود پروژه پایان نامه و راهنماي خريد و دانلود فايل

    پرداخت با کليه کارتهاي بانکي عضو شتاب امکانپذير است.
    پس از پرداخت آنلاين، بلافاصله لينک دانلود فعال مي شود و مي توانيد فايل را دانلود کنيد. در صورتيکه ايميل خود را وارد کرده باشيد همزمان يک نسخه از فايل به ايميل شما ارسال ميگردد.
    در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زماني که صفحه دانلود را نبنديد، امکان دانلود مجدد فايل، با کليک بر روي کليد دانلود، براي چندين بار وجود دارد.
    در صورتيکه پرداخت انجام شود ولي به هر دليلي (قطعي اينترنت و …) امکان دانلود فايل ميسر نگرديد، با ارائه نام فايل، کد فايل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طريق تماس با ما، اطلاع دهيد تا در اسرع وقت فايل خريداري شده براي شما ارسال گردد.
    در صورت وجود هر گونه مشکل در فايل دانلود شده، حداکثر تا ۲۴ ساعت، از طريق تماس با ما اطلاع دهيد تا درخواست شما مورد بررسي قرار گيرد.
    براي دانلود فايل روي دکمه “خريد و دانلود فايل” کليک کنيد.

مقدمه

« مي شنوم فراموش مي كنم، مي بينم به خاطر مي آورم. انجام مي دهم درك مي كني»

به نقل از :Mark Sutcliffe

« يكي از روشهاي خلافي كه در فعاليتهاي يا دادن براي ياد گرفتن به كار مي رود، روش ايفاي نقش يا وانمود سازي است. اين روش علاوه بر اين كه يادگيري كودكان و نوجوانان را عميق و پر بار مي كند. بسيار دكش و ذوق آفرين نيز هست. روش وانمود سازي از زندگي واقعي انسان ها، به ويژه زندگي شعف انگييز كودكان و نوجوانان گرفته شده است. همه دوست دارند در قالب شخصيت هاي ديگر در آيند و به بازي نقش بپردازند. انسان ها در زندگي روز مره خود همواره ازشخصيت هايي كه دوست دارند يا از آنها خوششان مي آيد تقليد مي كنند و مي كوشند دفتار و منش آنها را به خود نسبت دهند، يا آرزو مي كنند كاش مي توانستند همچون آنان باشند. گاه آنان از روي تفريح يا طنز رفتار و كردار كساني را تقليد مي كنند كه سبب خنده و شادماني اطرافيان مي شود. كودكان و نوجوانان بيشتر از  بزرگسالان اين  گونه تقليد هاي صوري را دوست دارند آنان وقتي از كسي يا از  رفتار و گفتار كسي به واقع خوششان بيايد خود را در هيأت و سطوت او فرو مي برند و خويش را همانند او مي  پندارند،‌و نيز وقتي از كسي بدشان بيايد، يا از رفتار و گفتارش دلزده شوند فوري در نقش او ظاهر مي شوند و ادا و اطواري در مي آورند كه سبب تحريك ديگران نيز مي شود. گاه اين « ديگر شدن» به قدري طبيعي و جدي ظاهر مي شود كه آنان حيرت بزرگسالان را بر مي انگيزند. ماند گارترين يادگيري ها با شيوة  ايفاي نقش صورت مي پذيرند.چون ايفاي نقش تنها شيوه اي است كه ياد گيرندگان از خود مايه مي گذارند. خود را در معرض مطالب يادگيري قرار مي دهند. و همان طور كه مي خواهند و مي توانند مطالب را دروي  مي كنند و بروني ابزار مي دارند.» علي رؤوف ماهنامه رشد تكنولوژي آموزشي. ۱۳۸۲ ص۱۶٫

 

 • بازدید : 66 views
 • بدون نظر

تعريف روش:

« روش در مقابل واژه ي لاتيني «متد » به كار مي رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسي « معين » و فرهنگ انگليسي به فارسي «آريانپور »به :روش ، شيوه ،راه ،طريقه ، طرز ، اسلوب معني شده است . به طور كلي «راه انجام دادن هر كاري » را روش گويند .روش تدريس نيز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد .


مرجع دانلود فایل

« روش در مقابل واژه ي لاتيني «متد » به كار مي رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسي « معين » و فرهنگ انگليسي به فارسي «آريانپور »به :روش ، شيوه ،راه ،طريقه ، طرز ، اسلوب معني شده است . به طور كلي «راه انجام دادن هر كاري » را روش گويند .روش تدريس نيز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد .

تقسيم بندي روش تدريس :

۱ ـ روشهاي تاريخي   2 ـ روشهاي نوين « صفوي ، ص ۲۳۹، ۱۳۷۰)

« اصطلاح تدريس ،اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد ،اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند . برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان ، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش ، آموزش ،تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند . اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند ، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند .


این تحقیق بصورت فایل ورد ذخیره شده و قابل ویرایش می باشد .این فایل در ۲۴ صفحه به حضورتان تقدیم می گردد .

 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد روابط بین تدریس و یادگیری روبرای شما دوستان عزیز آماده کردم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله :

۱- روش تدریس در مکاتب فلسفی

۲- انواع گردشهاي علمي از نظر زمان

۳-مراحل گردش علمي

۴-مراحل روش يادگيري در حد تسلط

و بسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

مي‌توان با عمل تدريس كميت و كيفيت و سرعت يادگيري را افزايش داد و يا شرايط را براي يادگيري اموري كه در شرايط معمولي امكان پذير نيت فراهم نمود.

تفاوت بين تدريس و يادگيري:

۱- يادگيري در همه جا و هميشه و فني بدون تدريس صورت خواهد گرفت يا در حالي كه هر تدريسي ياد داده نمي‌شود.

۲- نظريه‌هاي ديگري، صرفاً به پديده‌هاي يادگيري توجه دارد و هميشه معطوف به شاگرد است؛ به عبارت ديگر، نظريه‌هاي يادگير، تبيين كننده‌ي چگونگي يادگيري و توصيف كننده‌ي شرايطي است كه با حصول آن‌ها يادگيري صورت مي‌گيردو در حالي كه نظريه‌هاي تدريس بايد به بيان كننده، پيش‌بيني كننده و كنترل كننده موقعيتي باشد كه در آن، رفتار معلم موجب تغيير رفتار آن ؟؟ مي‌شود. نظريه‌هاي يادگيري راه هاي يادگيري شاگرد را بيان مي‌كند. در صورتي كه نظريه‌هاي ما تدريس توصيف كننده روش‌هايي است كه براي، وسيله معلم شاگرد را تحت تأثير قرار مي‌دهد و سبب مي‌شود كه او ياد بگيرد.

۳- نظريه‌هاي يادگيري بر اثر تحقيقات كشف شده است و توصيف كننده روابط تغييرهاي مختلف يادگيري است، در حالي كه نظريه‌هاي تدريس به وسيله علماي تعليم و تربيت وضع مي‌شود.

۴- وقتي كه تدريس مي‌كنيم، فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهيم؛ اما وقتي ياد مي‌دهيم ما شاگردان را به انجام فعاليت‌هايي وادار مي‌كنيم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید 


عتیقه زیرخاکی گنج