گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دستگاه کاساگرانده:این دستگاه دارای یک کاسه ویک دستگیره می باشد و با هر دور چرخش دستگیره کاسه به میزان مشخص بالا رفته و بعد سقوط می نماید. این دستگاه دارای وسیله ای به نام شیار زن می باشد که بر نمونه مربوطه شیار ایجاد می نماید.

ترازو:از این ترازو برای وزن نمودن ظروف و نمونه های مرطوب و خشک دراین آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد. 
اون:که از این دستگاه برای حرارت دادن نمونه مرطوب و خشک کردن ان استفاده می شود.

شرح آزمایش:
در تعین حد روانی به وسیله دستگاه کاساگرانده حد روانی در صد رطوبتی است که شیار ایجاد شده بر روی نمونه مرطوب با ۲۵ ضربه بسته شود. از انجاییکه به دست اوردن این درصد رطوبت به اسانی امکان پذیر نیست ما ازمایش را در چهار مرحله انجام داده و نمودار خطی ان را پردازش می نماییم و با استفاده از ان به درصد رطوبت مربوطه خواهیم رسید.
نکته مهم دیگر در این ازمایش این است که شیار باید در بازه بین ۱۵ تا ۳۵ ضربه             
بسته شود.پس بدین منظور ما رطوبت را در هر مرحله به گونه ای در نظر می گیریم که تعداد ضرباتی که باعث بسته شدن شیار می شود بین چهار بازه زیر باشد:
۱۵ تا ۲۰ 
۲۰ تا ۲۵
۲۵ تا ۳۰
۳۰ تا ۳۵
برای انجام آزمایش در ابتدا وزن ظروف خالی را به وسیله ترازو اندازه گیری می نماییم و ان را M1  قرار می دهیم. سپس در هر مرحله نمونه جاک مرطوب را دردستگاه کاساگرانده قرار داده و تا بسته شدن شیار تعداد ضربات را شمارش می نماییم . سپس مقداری از نمونه را برداشته ودر ظرف مربوطه قرار داده و وزن ظرف و نمونه را به وسیله ترازو اندازه گیری می نماییم و ان را M2 قرار می دهیم .بعد از این مرحله از آزمایش باید ظرف ها را به مدت ۲۴ ساعت برای خشک شدن در دستگاه اون قرار دهیم و بعد از۲۴ ساعت از دستگاه خارج نموده و وزن ظرف و نمونه خشک شده به وسیله ترازو اندازه گیری شود که ان را M3 قرار می دهیم.
با توجه به فرمولهای زیر می توان مقدار W را به دست اورد:
MW=M2-M1
M5=M3-M1
W=(MW-M5)*100
که MW وزن اب و M5 وزن خاک خشک می باشد.
اعداد به دست امده را در جدول اکسل مربوطه قرار می دهیم.
درمرحله بعد برای بدست اوردن حد خمیری (PL) باید فیتیله ای با دست به قطر ۳ میلیمتر درست نماییم تا شروع به ترک خوردن نمایید در این صورت در صد رطوبت موجود میزان حد خمیری است.در این حالت نیز همانند مراحل ذکر شده در فوق می توان میزان در صد رطوبت را به دست اورد.
  • بازدید : 81 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۴۰۰ گرم سیمان را با مقدار ۲۶ درصد آن آب که از آزمایش ۱ برای رسیدن به غلظت خمیر نرمال به دست آوردیم به روش استاندارد مخلوط کردیم مخلوط کردیم. به این صورت که ابتدا آب را به درون ظرف ریخته و سپس سیمان را به آن اضافه کرده و به مدت ۳۰ ثانیه گذاشتیم تا آب را به خود جذب کند و سپس به مدت ۳۰ ثانیه مخلوط را آرام بهم زدیم و دوباره به مدت ۱۵ ثانیه مخلوط را به حال خود گذاشته و بعد به مدت ۱ دقیقه دوباره عمل اختلاط را انجام دادیم
شرح آزمایش :
۴۰۰ گرم سیمان را با مقدار ۲۶ درصد آن آب که از آزمایش ۱ برای رسیدن به غلظت خمیر نرمال به دست آوردیم به روش استاندارد مخلوط کردیم مخلوط کردیم. به این صورت که ابتدا آب را به درون ظرف ریخته و سپس سیمان را به آن اضافه کرده و به مدت ۳۰ ثانیه گذاشتیم تا آب را به خود جذب کند و سپس به مدت ۳۰ ثانیه مخلوط را آرام بهم زدیم و دوباره به مدت ۱۵ ثانیه مخلوط را به حال خود گذاشته و بعد به مدت ۱ دقیقه دوباره عمل اختلاط را انجام دادیم ،آن گاه به سرعت مخلوط را به شکل توپ درآوردیم و پس از ۶ بار پرت کردن آن از این دست به آن دست آن را از انتهای گشاد حلقه ی دستگاه ویکات وارد کرده و با یک حرکت خمیر اضافی را برداشتیم و ته گشاد ان را روی صفحه ی زیر دستگاه ویکات قرار دادیم و توسط ماله روی قالب را صاف کردیم.
بعد از ۳۰ دقیقه به علت اینکه سیمان مورد استفاده ی ما تیپ ۲ بود هر ۱۰ دقیقه سوزن ویکات را رها کرده و میزان نفوذ آن را اندازه می گرفتیم که نتایج آن را در جدول زیر گردآوری کرده ایم.
نکته اینکه فاصله ی نفوذها از هم کمتر از ۵/۶ میلیمتر نبود و همچنین فاصله سوزن ار دیواره داخلی قالب کمتر از ۱۰ میلیمتر نبود.
در ضمن سوزن همیشه مستقیم بوده و کج نبود و پس از هر نفوذ آن را تمیز می کردیم تا چسبیدن سیمان به آن سبب کندی نفوذ نگردد.
زمان گیرش سیمان به مقدار آب مورد استفاده ،دمای آن و همچنین دما و رطوبت هوا بستگی داشته و مقدار آن تقریبی می باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج