گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 189 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۱    کد محصول : ۱۶۴۸۶    حجم فایل : ۱۲۵۵۹ کیلوبایت دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی عمران ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا (بررسی موردی از پایانه مرزی مهران)  

عنوان سمینار: دانلود فایل سمینار مهندسی عمران ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا (بررسی موردی از پایانه مرزی مهران)

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: مقدمه و اهمیت موضوع
۱-۱) تعریف موضوع
۲-۱) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
۳-۱) محدوده تحقیق
۴-۱) محدودیت ها و مشکلات
۵-۱) روش تحقیق

فصل دوم: کاوش در متون و مطالعات انجام شده و بررسی آمار ترانزیتی کشور
۱-۲) تعریف پایانه مرزی
۱-۱-۲) اهداف وظایف پایانه مرزی
۲-۲) تعاریف مهم در ترانزیت کالا و پایانه مرزی
۳-۲) مطالعات انجام شده
۴-۲) آمار ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی در مرزهای کشور طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۴
۵-۲) آمار ترانزیت کالای نفتی و غیر نفتی در مرزهای کشور طی ۶ ماهه سال ۱۳۸۵
۶-۲) بررسی آمار ترانزیتی کالا از پایانه مرزی مهران- به کشور عراق

فصل سوم: متدولوژی تحقیق و بررسی پارامترهای مؤثر بر هزینه ترانزیت جاده ای کالا
۱-۳) هزینه حمل و نقل و انواع آن
۱-۱-۳) هزینه های ثابت
۲-۱-۳) هزینه های جاری یا متغیر
۲-۳) شناخت عوامل مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر هزینه های متغیر حمل و نقل و ترانزیت کالا و طریقه شناسایی این عوامل
۳-۳) بررسی عوامل مؤثر بر هزینه ترانزیت
۱-۳-۳) وزن کالای حمل شده
۲-۳-۳) مسافت حمل شده
۳-۳-۳) شاخص عرضه و تقاضا و میزان تقاضا در مرزهای خاص
۴-۳-۳) احتمال بارگیری در مسیر برگشت
۵-۳-۳) نوع مسیر حمل کالا
۶-۳-۳) آب و هوا در هنگام حمل کالا
۷-۳-۳) مشخصه های کالا
۸-۳-۳) نوع وسیله نقلیه
۹-۳-۳) قیمت ارز
۱۰-۳-۳) زمان حمل کالا
۴-۳) انواع مدل های پیش بینی
۱-۴-۳) مدل های کیفی
۲-۴-۳) مدل های کمی

فصل چهارم: بررسی موردی (ارائه مدل هزینه ترانزیت جاده ای کالا به کشور عراق از پایانه مرزی مهران)
۱-۴) هدف از بررسی موردی
۲-۴) تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۲-۴) بانک اطلاعاتی
۳-۴) اراده مدل تخمین هزینه ترانزیت برای بررسی موردی
۱-۳-۴) متغیرهای کاندید
۲-۳-۴) بررسی مدل های مختلف خطی و غیرخطی
۴-۴) رگرسیون پارامترهای خطی و غیرخطی یک متغیره
۵-۴) بررسی مدلهای رگرسیون پارامتری غیرخطی چند متغیره
۶-۴) بررسی رگرسیون ناپارامتری
۷-۴) بررسی اثرات عرضه و تقاضا در ماههای خاص سال بر روی مدل هزینه

فصل پنجم: نتایج و ارائه پیشنهادات
۱-۵) جمع بندی و نحوه استفاده از مدل
۲-۵) نتایج
۳-۵) پیشنهادات
۴-۵) مطالعات آتی

پیوست ۱
پیوست ۲
پیوست ۳

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج