گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ترانس جریانCT-خرید اینترنتی تحقیق ترانس جریان CT-دانلود رایگان مقاله ترانس جریان CT-تحقیق ترانس جریان CT
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تقاضاها براي كارايي و تراكم زياد و دقت بالا براي سنسورها يا ترانسفورمر هاي نوري براي آشكار سازي جريانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزايش مييابد . 

      اندازه گيري جريان نقش مهمي را در سيستمهاي قدرت الكترونيك در قسمت حفاظت و كنترل ايفا مي كند اخيراً باافزايش ولتاژ خطوط نيرو توجه قابل ملاحظه اي به ترانسفورماتورهاي جريان نوري داده مي شود . زيرا CT  نوري مزاياي زيادي بر ترانسفورماتورهاي جريان متداول با هسته آهن و سيم پيچ مسي دارد .

      براي مثال تراسفورماتورهاي جريان نوري optical  curret  transform  بر خلاف ترانسفورماتورهاي جريان معمولي فاقد روغن مي باشند و لذا در مواقعي كه خطاي داخلي باعث بروز جرقه ( flashover )  ميگردد منفجر نخواهد شد بعلاوه آنها مشخصات الكترومغناطيسي بمراتب بهتري را براي كنترل الكترونيكي پست تأمين مي نمايند .

      همچنين CT  نوري ، اثرات اشباع وايزوله الكتريكي خوب و نيز اندازه و وزن كم آن در بكارگيري بيشتر آن در وارد كردن PD , CT  نوري به سيستم قدرت الكتريكي با ولتاژ بالا و يا در يك swichegear  ايزوله گازي ( GIS )  يك تحول جديد را باعث مي شود .

      اين مزايا و ساير برتريها شركت A.B.B را وادار ساخت تا از اواسط۴ دهه ۱۹۸۰ برنامه هاي مربوط به ترانسفورماتورهاي جريان نوري را توسعه دهد دراين مدت چندين ترانسفورماتور جران نوري مراحل تست محلي ( field . test )  را با موفقيت روي سيستم هاي قدرت ۳۸۰ كيلو ولت تا ۵۵۲ كيلو ولت ( CT  نوري ) المان گذاري گرديد . همچنين نمونه ۱۱۰ كيلو ولت آن نيز قبلاً بطور آزمايشي در سرويس قرار گرفته بود . آزمايشات نشان مي دهد كه ترانسفورماتورهاي جريان نوري نيازهاي كلاس ۰٫۵  را تأمين نموده و پاسخ ديناميكي كه به نمايش ميگذارند با ترانسفورماتورهاي جريان معمولي قابل مقايسه است نياز سيستمهاي حفاظت ديجيتالي و تجهيزات الكترونيكي امروز بيشتر از چند ولت آمپر نمي باشد . با بهره گيري از اين مزيت شركت A.B.B سيستمهاي ابتو الكترونيك را كه ولت آمپرخروجي كمتري دارند توسعه داده شده و جايگزيني آنها را با ترانسفورماتورهاي اندازه گيري معمولي با جريان اينترفيس A  1 درنظر مي توان گرفت . ترانسفورماتورهاي جريان نوري چندين مزيت عمده نسبت به ترانسفورماتورهاي جريان معمولي دارند .

(۱)              تست محلي ( fild test )

       انجام  تست د رمحيطي كه قسمتي از يك شبكه واقعي بوده و امكانات تجهيزات تقريباً مشابه آزمايشگاههاي رسمي ( fabora tories )  در آن محيط براي انجام آزمايشات فراهم گرديده است . و بطورنسبي از طراحي ساده تري برخوردارند كه اساساً از انفجار جلوگيري مي نمايد .

       بنابراين امكان بروز خطر به نيروي انساني و يا يجاد خسارت به ديگر تجهيزات پست دراثر انفجار مقره ( porcelain )  وجود نداشته و احتمال ايجاد آلودگي دراثر نشت روغن نيز از بين رفته است .

       پاسخ فركانسي اين ترانسفورماتورهاي جريان بدون رزونانس است و داراي مشخصه پايين گذرا low pass  مي باشد . اين خاصيت سازگاري الكترومغناطيسي EMG  ترانسورماتورهاي جريان را بهبود مي بخشد . و تأثير آنها را روي كنترلهاي الكترونيكي درپستها كاهش مي دهد در فركانسهاي اينتر فيس بالا ( كه مثلاً در اثر عملكرد قطع كننده ها به وجود مي آيد ) مسائل ناشي از پاسخ كاپاسيتيو ترانسفورماتورهاي جريان معمولي ( اندوكتيو ) ديگر وجود ندارد . بنابراين در رابطه با اضافه ولتاژهاي گذرا قطعات الكترونيكي به ميزان كمتري در معرض آسيب ديدگي مي باشند .

۲) امروزه CT  هاي نوري دو نوعند :

       يك CT  نوري حجم دار كه د رسنسورهاي شيشه اي حلقه اي شكل كاربرد دارد .

و يك CT  نوري كه در فيبر نوري بعنوان سنسور قرار دارد .

       در مورد فوق صرفه جويي د رهزينه و فضاي نصب و شكلي ساده كه داراي مزاياي از قبيل دقت بالاتر مي باشد مورد توجه قرار گرفته است . در  CT . GIS  نوري به دلايل هزينه كم و نصب راحت و كوچك بودن آن مطلوب مي باشد .

       سنسورجرياني با اندازه كوچك و شكل ساده در پستهاي GIS  بوسيله CT  نوري فراهم مي شود .

در اين CT  هاي با فيبر نوري ، آنچه مهم است محدود كردن جريان خطي،به منظور جلوگيري از كاهش حساسيت است .

تجربه ها ي جديد در باره كاربردهاي حفاظتي ترانس جريان وترانس ولتاژ نوري :

معرفي :

      در اين صفحه نتيجه نصب دو ترانسفور ماتور نوري جهت كاربردهاي حفاظتي د ردو شاخه مورد بررسي قرار گرفته است در هر دو مورد ترانسفور ماتور به رله هاي حفاظتي متصل است و بازبيني از اجراي اين طرح بيش از يك سال طول كشيده است.

       در اينجا به توصيف اهداف پروژه ، شكل سيستم و اتصال آن ميپردازيم آزمايش ميدان و مقايسه با ترانسفورماتورهاي قديمي تر و گزارشهاي سوئيچينگ و سپس به شرح شكل موجهاي ثبت شده ميپردازيم .

نتايج بدست آمده و چگونگي ارتباط آنها با اهداف پروژه را بررسي ميكنيم يك جريان الكتريكي آنالوگ و كم مقدار LEA اتصال بين ترانسفورماتور و رله را برقرار ميكند . كاربرد اين استاندارد براي استفاده عملي و كاربردي مورد بحث قرار خواهد گرفت نمونه هاي آزمايشي يك جريان الكتريكي ديجيتال را نشان نخواهد داد اخيرا در يك كنفرانس غربي كه در مورد رله هاي حفاظتي برگذار شده به توصيف اصول ترانس نوري و بعضي نتايج حاصله از مراحل آزمايشات اتصال كوتاه و ميزان دقت اندازه گيري در حال كار ميپردازد اين صفحه شامل اطلاعات جديد و نتايج بدست آمده از كاربرد هاي حفاظتي در حال انجام كار است.

دور نماي قبلي :

        سيستمهاي اندازه گيري ولتاژ و جريان با سطح انرژي پايين  هم اكنون در بعضي موارد استفاده ميشود آنها يك مزيتي دارند كه هزينه و خطرشان نسبت به تجهيزات قديمي تر كم تر است مخصوصا تجهيزات عايق دار روغني .

      نتايج بدست آمده از دو آزمايش بيان شده در اين صفحه داراي شباهت هايي ميباشد در هر دو مورد هدف اين بوده است كه قابليت اطمينان ترانسفورماتور  در كاربردهاي حفاظتي نشان داده شود در مجموع اين پروژه به دنبال اين بوده كه ببيند كه اين ترانسفورماتورهاي بهبود يافته كه در مورد حفاظت حساس تر و سريع تر هستند بهتر عمل ميكنند يا نه . سوئيچينگ و خطاهاي گذرا مقايسه خواهند شد . با استاندارد ( ۱ ) كه از يك سنسور به پهناي باند فركانسي وسيع استفاده ميشود .

   معرفي تكنولوژي جريان نوري و اندازه گيري ولتاژ و جريان الكتريكي LEA:     

       اين پروژه ها ، يك سيستم اندازه گيري جريان Nxct  را بكار ميگيرند . كه در ادامه متن از اين عنوان به صورت CT نوري ياد ميشود و از تكنولوژي اندازه گيري ولتاژ هاي ويژه NXVT به صورت VT نوري ياد ميشود . در ادامه به بررسي اصول ويژه CT وVT نوري با جزئيات بيشتر ميپردازيم 

 • بازدید : 85 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اتصال زیگزاگ از لحاظ مداری همان اتصال ستاره می باشد
و از این اتصال در اولیه ی ترانسفورماتور ها استفاده می گردد.
تفاوت این اتصال با اتصال ستاره در توزیع سیم پیچی بر روی هسته می باشد.
مدار اون رو در این پست قرار می دم
دلیل استفاده از این سیم : در صورتی که یک ترانس با اتصال ستاره  ستاره  Yy مورد نظر باشد
اگرا ز خروجی ترانس به صورت تکفاز استفاده گردد یا بار خروجی به صورت نامتعادل باشد
سیم پیچی های اولیه که ثانویه ی آن ها زیر بار نرفته باشد و یا کمتر زیر بار رفته باشد جریان شدیدی 
می کشد که این جریان سبب اشباع شدن هسته و در نتیجه سوختن ترانس می شود.
خوب برای رفع این مشکل سیم پیچی های هر فاز رو به جای اینکه بر روی یک بازو انجام دهیم
آنها رو بر روی دو بازو انجام می دهیم که این همان توزیه سیم پیچی بر روی هسته ی ترانس است
با این راه مشکل این نوع ترانس ها رفع می شود.اتصال  زیگزاگ ستاره   Zy
خوب یه سوال هم اینجا مطرح میشه
چرا برای رفع این عیب از اتصال مثلث ستاره استفاده نمی شود
در طراحی های شبکه در صورتی که ولتاژ انتقال داده شده به پست توزیع ولتاژ بالایی باشد از ترانس مثلث ستاره استفاده می گردد
ولی در صورتی که این ولتاژ پایین تر حد مشخصی باشد باید از اتصال زیگزاگ ستاره استفاده شود.
اتصال زیگزاگ از لحاظ مداری همان اتصال ستاره می باشد و از این اتصال در اولیه ی ترانسفورماتور ها استفاده می گردد. تفاوت این اتصال با اتصال ستاره در توزیع سیم پیچی بر روی هسته می باشد. مدار اون رو در این پست قرار می دم.  

دلیل استفاده از این سیم : در صورتی که یک ترانس با اتصال ستاره ستاره Yy مورد نظر باشداگرا ز خروجی ترانس به صورت تکفاز استفاده گردد یا بار خروجی به صورت نامتعادل باشد  سیم پیچی های اولیه که ثانویه ی آن ها زیر بار نرفته باشد و یا کمتر زیر بار رفته باشد جریان شدیدی  می کشد که این جریان سبب اشباع شدن هسته و در نتیجه سوختن ترانس می شود.
خوب برای رفع این مشکل سیم پیچی های هر فاز رو به جای اینکه بر روی یک بازو انجام دهیم.


 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ترانسهاي جريان خشك براي سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲ كيلو وات :
اصولاً كاربرد اين ترانسها به منظور جدا سازي مدارهاي حفاظتي و اندازه گيري از قسمت فشار قوي و تبديل مقادير جريان به ميزان مورد نياز دستگاههاي اندازه گيري و حفاظتي استفاده مي شود . 
استانداردها :
اين ترانسها بر اساس استانداردهاي BS,ANSI , VDE , IEC و استانداردهاي ديگر ساخته مي شود . 
اجزاء اصلي :
ترانسهاي فوق به دو صورت با نسبت تبديل در اوليه (۱: ۲) يا بدون آن ساخته مي شود . هسته هاي بكار رفته در اين ترانس ها بسته به كلاس دقت آنها از دو نوع ورق مغناطيسي ساخته مي شود .
عايق اصلي اين ترانس ها رزين اپوكسي ريخته گري شده تحت خلا با خواص عايقي و مكانيكي برتر است و ترانسي داراي دو ترمينال اوليه وثانويه است كه ترمينالهاي اوليه از جنس مس يا برنج است و ترمينالهاي ثانويه توسط درپوش و بكارگيري پيچهاي اب بندي كننده بطور كامل پوشيده ميشود . اين درپوش داراي ورودي كابل از جنس لاستيك مناسب براي كابل با قطر   16  ميليمتر است. ترمينال قرار گرفته در كتار ترمينالهاي ثانويه كه با علامت       مشخص شده است بايد بطور كامل به زمين متصل شود . اتصالات ثانويه به وسيله پيچ M5  بسته مي شوند . و ترانسهاي جريان خشك با ولتاژ ها و نوعهاي مختلفي وجود دارد كه ما در شركت كار كرديم و اين ترانسها عبارتند از :
۱-ترانسهاي جريان خشك براي سطوح ولتاژ ۲۴-۱۲ كيلو وات UNA
۲- ترانسهاي ولتاژ خشك براي سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲ كيلو ولت VPA
۳- ترانسهاي جريان خشك بيروني براي سطوح ولتاژ ۳۶-۲۴ كيلو ولت APE
۴- ترانسهاي جريان خشك بيروني براي سطوح ولتاژ ۳۶-۲۴ كيلو ولت AGE
۵- ترانسهاي ولتاژ خشك بيروني براي سطح ولتاژ ۳۶-۲۴ كيلو ولت VPV
ترانسهاي فوق براي جريان و ولتاژ استفاده مي شوند كه ترانسهايي كه در موقع كارآموزي استفاده كرديم از شركت سازنده اين ترانسها نيرو ترانس استفاده شده است و در جاهاي مختلف ترانسهاي مختلف استفاده مي شوند كه براي انتخاب ترانس  مناسب مي توانيم از روي جدول ترانس را انتخاب كنيم و براي انتخاب درست از روي جدول بايد سطح ولتاژ جريان اوليه و جريان اتصال كوتاه تعداد هسته و مشخصات آنها الزامي است.
براي حفاظت خطوط انتقال و توزيع برق شهرستان ايذه بخش سوسن كه زير نظر شركت نوروز پيمان ايذه مي باشد براي شبكه سازي هاي جديد و نسب ترانسها و كنتورها و خيلي مسائل برقي ديگر نيز مورد تجربه قرار گرفت كه از جمله وسايلي كه در اين موارد كاري استفاده مي شوند را ليست كرده و در مورد آنها توضيح خواهم داد.
براي عبور سيمها از بالاي پايه هاي چوبي و يا سيماني كه شبكه را توسعه مي دهند از مقره هايي استفاده مي شوند كه يك نوع مقره ها روي پايه ها قرار گرفته و سيمها از بالاي آنها قرار مي گيرند و بعضي به صورت رديفي قرار مي گيرند . 
سر راه هر شبكه فشار قوي بايد فيوز قرار و براي اين كار فيوزها درون وسيله اي به نام كت اوت قرار مي گيرد كه كت اوت كليدي است براي حفاظت از خطوط انتقال فشار متوسط و ترانسفورماتورهاي توزيع مورد استفاده قرار مي گيرد و اين نوع وسيله در نوع هاي مختلفي وجود دارد به طوري كه هر كدام قدرت عايقي و يك ولتاژ نامي متفاوت دارد .
براي قطع و وصل فيوزهاي فشار قوي از يك وسيله اي به نام چوپ پرش استفاده مي شود كه ميله عايقي الكتريكي از جنس فايبر گلاس يا اپكسي كلاس براي دسترسي به تجهيزات فشار متوسط از فاصله دور از ۲ متر تا ۷ متر به صورت تلسكوپي و يا پيچ و مهره اي براي ولتاژ هاي ۲۰ الي ۴۰۰ كيلو ولت جهت آزمايش خطوط انتقال فشار قوي و انتقال فشار متوسط از تفنگ ارت استفاده مي شود.
دستگاه فاز ياب مورد استفاده جهت مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع برق براي رديابي فاز و يا اينكه فاز و يا سيم برق را مشخص مي كند .
در بعضي از مواقع هنگامي كه براي راه اندازي تجهيزات الكتريكي استفاده مي شود اتصال زمين به صورت موقت براي زمين كردن و حفاظت خطوط بدون برق هنگام كار بر روي تجهيزات استفاده مي شود . 
با ولتاژهاي ۲۰-۳۳-۶۳-۱۳۲-۲۳۰-۴۰۰ كيلو ولت و ۳۸۰ ولت 
ترانسفورماتورهاي جريان بيروني براي نصب در نيروگاه هاي انتقال و توزيع : 
ترانسفورماتورهاي جريان با حداقل روغن ساخته مي شود و از نوع سنجاقي مي باشد . صحت طراحي اين نوع ترانسفورماتور كه تعداد زيادي توسط ABB ساخته شده و در كشورهاي مختلف جهان نصب گرديده است كار آيي خوب و قابل ملاحظه اي را دارد .
تركيب منحصر به فرد روغن و دانه اي خالص كوارتز باعث شده است كه حجم روغن كم و اندازه ترانسفورماتور كوچكتر شود .
به علت آب بندي كامل نياز به سرويسهاي دوره هاي ندارد .
بخاطر وجود سيستم جبران كننده تغييرات حجم و به كمك گاز نيتروژن و بدون استفاده از قطعات متحرك ، نيازي به تعويض روغن نيست .
تمام قطاعت آهني خارجي گالوانيزه گرم شده اند .
طراحي انعطاف پذير 
مقاومت بال در برابر زلزله تا ۵/۰ گرم 
سيم پيچ ها و هسته هاي ترانسفورماتور : 
سيم پيچ اوليه يا چند هادي آلومينيومي يا مسي كه اساساً به صورت بوشينگ U شكل ، طراحي گرديده تشكيل شده است . سيم پيچها با استفاده از كاغذي با خصوصيات استقامت مكانيكي و عايقي بالا تلفات عايقي پائين و مقاومت خوب در برابر كهنگي عايق بندي شده است . اين سيم پيچ به دو قسمت موازي متصل شده است كه مي توانند با استفاده از اتصالات بيروني سري يا موازي متصل شوند . ظرفيت بار خروجي در هر دو نوع اتصال با ترانسفورماتوهاي جريان معمولاً مي توانند هسته را در خود جاي دهند ، ضمن اينكه بيشتر از ۴ هسته نيز بر اساس سفارش ساخته مي شود . هسته ها به صورت حلقه استوانه اي شكل مي شوند .
 هسته هاي حفاظتي با استفاده از ورقه هاي از جنس استيل با كيفيت بالا ساخته مي شوند و هسته هاي اندازه گيري از جنس آلياژ نيكل با خصوصيات تلفات كم (دقت بالا ) و سطح اشباع پائين ساخته  مي شوند . براي مصارف خانگي خاص ، هسته هاي حفاظتي با شكاف هوائي نيز قابل ساخت مي باشند .
سيم پيچ ثانويه از سيم بالاك دوگانه تشكيل شده كه به طور يكنواخت در تمامي محيط هسته پيچيده شده است و در نتيجه راكتانس نشتي ثانويه در سيم پيچ ها و بين سرهاي خروجي قابل اغماض مي باشد . هسته هاي حفاظتي بدون در نظر گرفتن تصحيح دور طراحي مي شوند . در حاليكه در هسته هاي اندازه گيري جهت رسيدن به بارها ودقت هاي مورد نياز تصحيح دور انجام مي گردد .
نحوه نصب : 
بلافاصله پس از دريافت ، هر ترانسفورماتور را بايستي  به منظور مشخص كردن صدمات احتمالي حين حمل و نقل بازرسي نمود . هيچگونه اثري از نشت روغن يا شكستگي مقر نبايد وجود داشته باشد . سطح روغن نيز بايستي در وضعيت مناسب باشد . 
قبل از هر گوه تلاش براي تعمير ترانسفورماتور صدمه ديد بايد شركت سازنده تماس گرفته ، هنگام نصب اطمينان حاصل شود كه سازه نگهدارنده، تراز باشد 
اتصالات اوليه بايد به نحوي نصب گردد كه باعث كمترين بار استاتيكي به ترمينالها شود . 
سيم پيچهاي ثانويه كه مورد استفاده قرار نمي گيرند بايستي اتصال كوتاه و زمين شوند. سر ولتاژ خازني نيز در صورت عدم استفاده بايد به بدنه محفظه روغن زمين شود . 
نحوه نگهداري : 
نگهداري ترانسفورماتور به طور معمول شامل بررسي چشمي سطح روغن به صورت دوره اي به منظور مشخص شدن نشت احتمالي روغن مي شود . علاوه بر اين مي بايست مواظب گرم شدن اتصالات اوليه كه به خاطر محكم نبودن اتصال ايجاد  مي شود نيز بود 
 • بازدید : 94 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به نياز مبرك مملكت و جامعه ما به سوي خودكفايي و صنعت مستقل ملي اين واحد صنعتي با نام شركت نيرو ترانس سپاهان اقدام به توليد و تعمير انواع ترانس هاي كوچك و بزرگ كرده است. 
امروزه كمتر مركزي وجود دارد كه يكي از انواع ترانسفورماتورهاي كوچك و بزرگ در آن مورد استفاده قرار نگيرد. گسترش كاربرد اين دستگاه ساده ايجاب مي¬كند كه اطلاعات فني و دقيقي در اختيار توليد كنندگان ، دست اندركاران و علاقه مندان گذاشته شود تا بتوانند براي ساختن ترانسفورماتور، مانند هر دستگاه الكتريكي ديگر ابتدا طراحي و محاسبه نمايند، سپس به امر توليد اقدام نمايند
ساخت ترانسفورماتورها وقتي مي تواند با موفقيت همراه باشد كه دستگاه ساخته شده از كيفيت قابل قبولي برخوردار بوده و هزينه ساخت آن براي عرضه به بازار مناسب باشد. براي اين منظور، سازنده بايد به تمام نكات فني و ظرايف كار واقف باشد و تئوريهاي كاربردي لازم را بداند حتي كساني كه مي¬خواهند مشابه سازي كنند. قبلاً بايد اطلاعات كافي در مورد كاري كه انجام مي¬دهند بدست آورند. 
ايمد است كه به اين ترتيب كمك بيشتري به صنعت نوپاي ترانسفورماتور سازي ايران كه بيشتر جنبه تقليدي داشته، شده باشد. 

موقعيت كارآموز در واحد صنعتي 
در مورد ترانسها اطلاعات بدست مي آورد.
موقعيت كارآموز: 
هم كار مي كند هم كار ياد مي گيرد و كار كشته مي شود. 

در اين كارخانه كارآموز رسماً در يك قسمت شروع بكار مي كند ولي مي تواند در همه امور و قسمتهاي عملي كمك و كار ياد بگيرد. و اطلاعات بيشتري در مورد ترانس بدست آورد. 

امور جاري و امور آينده در دست اقدام 
امور جاري بروجن دو عدد ترانس kv 63 به kv 20 كه براي مونتاژ كردن ترانسها و نيز كوله و تصفيه روغن در حال بهره برداري است. 

آينده: 
تعمير ترانس kvA1250 ، ترانس kvA 200 كاشان، دو عدد ترانس kvA 200 زابل، تعمير ترانسkvA 500 فرودگاه اصفهان تعمير ترانس kvA 800 – مونتاژ كردن ۲ عدد ترانس kvA400.
نوع قطعاتي كه جوشكاري يا مورد مصرف هستند
قطعات مورد استفاده بيتر ورق هستند با ورقهاي نمره ۲ و ۵/۱، نبشي ۵ و بيشتر مخازن در ترانس جوشكاري مي شوند. 
ورق هستله دينا موبلش است، كه ورقه ورقه شده است. 
ورق، تانكهايش ورق آهن است. 
ورق سفيد و ورق نبشي. 

WPSها 
استانداردهاي JDE آلمان ۵۳۲/۵۴ . 
آلمان ۵۳۲٫IEC 76
استانداردهاي الكتريكي هستند. 
 
شرح مختصري از فرايند توليد يا خدمات 
با توجه نوع عمل اين شركت، فعاليت بيشتر بصورت مونتاژ كردن يك ترانس است يعني به برطرف كردن مشكلات يك ترانسفورماتور كه مي تواند انواع داشته باشد مي پردازند. و ترانس را تعمير مي كنند. كه فرايند عمل كرد تعمير يك ترانس به اين صورت است كه ابتدا درب ترانس را بايد باز كنيم. كه اين كار با شروع كردن پيچهاي درب ترانس آغاز مي شود. لازم به ذكر است در هنگام باز كردن و بلند كردن درب ترانس بوسيله چرخ بالابر نبايد لاستيك درب آن از بدنه جدا شود. 
بعد از جدا كردن درب بايد بدنه را از قسمت دروني جدا كنيم و بيشتر مشكلات يك ترانس در هسته و سيم پيچ آن است و خيلي كم پيچ پيش مي آيد قسمتهاي ديگر ترانس مانند سري و پره و كفي مشكل داشته باشد. 
بعد از جدا كردن قسمت داخلي شروع به انجام فعاليت و مونتاژ مي كنيم (تخريب) كه اين فعاليت تخريب بوسيله تكنسين جوشكار يا جوشكار تجربي انجام مي شود كه نوع استفاده از فرايند جوشكاري از نوع اكسي استيلن است. 
بعد از عمليات تخريب با توجه به نگاهي كه به سيستم مي كنند متوجه مشكل آن مي شوند كه بطور معمول مشكل در سيم پيچ  است. 
سيم پيچها بر حسب نوع ترانس تعداد آنها مختلف است كه بعد در مورد چگونگي سيم پيچي در اين كارگاه توضيح مي دهم. هسته ها معمول اين است كه سالم هستند در غير اين صورت هسته هايي كه در كارگاه تهيه شده بعد از تميزكردن آنها بوسيله كارگر بوسيلة تكنسين برق و با توجه به قدرت ترانس كه مي خواهيم استفاده كنيم هسته ها را مي بنديم، يوقه نگهدارنده هسته است. سيم پيچهايي كه در سه رديف استوانه اي با توجه به نوع ترانس هر رديف ۳ تا يا ۴ تا 
مي گذاريم دورشان را عايق مي¬گيريم و بعد روي آن هسته ها را مي¬گذاريم. 
سيمهاي كه از سر سيم پيچها جدا شده اند يا بيروني را به تاب وصل مي كنيم تاب همان كليد تنظيم ولتاژ است. كليدهاي سيم هم به مقعرهاي فشار قوي مي رود مقعره همان قسمت سفالي مانند است كه در سر ترانس وجود دارد كه همان سيمي است كه برق اوليه ولتاژ فشار قوي را تنظيم 
مي كند. بايد دور سيم هايي كه تاب مي رود با ورقهاي عايق بپوشانيم و براي وصل كردن هر سيم به قسمت ديگر يعني سيمي كه از سيم پيچ  مي آيد و سيمي كه از تاب بايد اين دو بايد بوسيله جوشكاري گاز بهم متصل شوند و همچنين وقتي كه مي خواهيم سرفازها را به هم وصل كنيم جوشكاري كنيم و از نوع جوشكاري هاي ديگر كه قابل استفاده است چوش نقره جوش است. 
از ديگر اقداماتي كه در اين شركت در زمان تعمير يك ترانس انجام مي شود اين است كه بايد بدنه ترانس بايد كاملاً براي دوباره استفاده كردن آماده شود كه اين كار بوسيله كارگر انجام 
مي شود كه ابتدا بايد بدنه ترانس را با آب كاملاً شست و داخل آن را از زدگي پاك كرد يا سمباده زني شود و بعد از خشك كردن آن بايد سوراخها و پوسيدگي آن كاملاً مشخص شود و بعد بوسيله يك جوشكار ماهر تمام سوراخها و پوسيدگيها جوشكاري شوند و براي اطمينان از سوراخ نبودن آن درون ترانس را از روغن پر مي¬¬كنند اگر ديگر ترانس نشر نكرد پس ترانس آماده كار است و مي توانيم ترانس را داخل آن بگذاريم و لازم به ذكر است به اين علت جلوگيري 
مي¬كنند از سوراخ و پوسيدگي چون داخل ترانس ها از روغن پر است، تا روغن بيرون نريزد. 
روغن مورد استفاده براي اين شركت از شركت زنگان وابسته به كارخانه ايران ترانسفور – روغن شيمي تهيه مي شود.

خلاصه:
ترانسها برق از لحاظ قدرت و ولتاژ ورودي و خروجي با هم فرق دارند. 
ترانس kvA 200 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانس kvA 100 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانس kvA 50 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانسkvA  25 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
بعضي ترانس ها ترانس خاص مي باشند. مثلاً ولتاژي به ترانس داده مي شود. و از طرف ولتاژ خروجي آن، ولتاژ كم ولي آمپر زيادي از آن مي گيرند. مثلاً كارخانه ذوب آهن به ترانس ها ولتاژ kv 20 اعمال مي شود و از طرف ديگر آن ولتاژ كم ولي آمپري معادل A 1000 مي گيرند. 

مشخصات افراد و سوابق كاري و تحصيلات و آموزش آنها 
رئيس كارخانه كارشناس رشته مهندسي برق قدرت با سابقه ۲۰ ساله كاركنان اين شركت تكنسينهاي برق هر كدام با سابقه ۲۰ ساله در مورد مونتاژ و صنعت هستند و چندين كارگر و يك جوشكار عملي (تجربه) كارگاهي با تجربه جوش Co2 – برق . 

مشخصات دستگاههاي جوش 
اين شركت داراي ۲ دستگاه جوش برق كه داخل آنها پر از روغن است براي خنك كردن دستگاه Electro HONAR . 
همچنين داراي يك دستگاه جوش اكسي استيلن هستند و نيز داراي يك دستگاه جوش MIG (صنايع جوش GAAM electro) دارند كه از اين دستگاه براي ترانسهاي مخصوص كه مي¬خواهند بدنه را به پره يا سري را به پره وصل كنند استفاده مي شود و در دنياي امروز بيشتر جوشكاريهاي ترانسها از جوش MIG استفاده مي شود. 

مشخصات مواد مصرفي 
ورقهاي مورد استفاده شده را در ابعاد ۲×۲ برش مي زنند و بر اساس خمي كه مي خواهند خم مي زنند. 
اتصال تمام شمشهاي مسي جوشكاري مي شوند. مس ها را با نقره جوش، جوش مي دهند. 
الكترود مورد استفاده از خود كارخانه تهيه مي كنند. 
الكترود چين T-12E6013
الكترود يزد MT-12E 6013
كلفتر YE- 6013 2P 
بلندتر YE – ۶۰۱۳ 
MT – ۱۲ E6013 
از نقره جوش AWS E 6013 
دستگاه جوش MIG (صنايع جوش برش GAAM) 

نام مشتريان شركت 
ذوب آهن و شركتهاي وابسته به ذوب آهن 
قائم سپاهان 
نيروگاه شهيد منتظري 
كارخانه هاي مختلف صنايع آجر 
كارخانه نسوز آذر
كارخانه نويد آلياژ 
كارخانه نويد منگنز 
تمام كارخانه هايي كه در آنها تقسيم ولتاژ است 
كارخانة چدن سازان 
ذوب آهن آلياژي ملاير 
پستهاي برق اداره برق – فرودگاه
شركتهاي خصوصي، گلپايگان ، ماهشهر، خرمشهر، آبادان 
ترانسفورماتور دستگاه استاتيكي (ساكن) است كه قدرت الكتريكي ثابتي را از يك مدار به مدار ديگر با همان فركانس انتقال مي دهد. ولتاژ در مدار دوم مي تواند بيشتر يا كمتر از مدار اول بشود، در صورتي كه جريان مدار دوم كاهش يا افزايش مي يابد. 
بنابراين اصول فيزيكي ترانسفورماتورها بر مبناي القاء متقابل مي باشد كه بوسيلة فوران مغناطيسي كه خطوط قواي آن اوليه و ثانويه را قطع مي كند ايجاد مي گردد. 
 • بازدید : 73 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنايع الكتريكي به عنوان يكي از صنايع پيشروي دنياي صنعتي توانسته است موجب تحول عظيمي در اقتصاد بسياري از كشورها منجمله كشورهاي خاور دور گشته است. اشتغال زايي مناسب، سودآوري بالا و دوره كوتاه بازگشت سرمايه، اين صنعت را به يكي از جذابترين حوزه هاي سرمايه گذاري تبديل نموده است لامپ هاي فلورسنت به عنوان يك محصول الكتريكي در روشنايي بسياري از اماكن بكار ميرود. مزيت اصلي لامپ هاي فلورسنت ايجاد نور يكنواخت بدون خيره كنندگي بوده و به دليل مصرف اندك برق ، در سطح وسيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. استفاده فراوان از انواع و اشكال مختلف اين لامپ ها ( ميله‌اي، حلقوي و … ) در روشنايي محيط كارگاهها و كارخانجات ، بيمارستانها و مراكز درماني ، مدارس و دانشگاهها ، ادارات و تابلوهاي فروشگاهها ، اهميت توليد اين محصول و لوازم جانبي آن شامل ترانس، استارت و … را عيان مي‌سازد. مضافا اينكه تركيب نور حاصل از لامپ هاي فلورسنت با نور زرد حاصل از لامپ هاي رشته اي ( تنگستن ) براي حفظ بهداشت و سلامتي چشم مورد تاكيد پزشكان ميباشد. 
یکی از ویژگیهای دنیای امروز استفاده وسیع از انرژی الکتریکی است. برای تامین انرژی مورد نیاز سرمایه گذاری زیادی باید انجام شود که بخش عمده ای از آن برای تامین برق در ساعات اولیه شب مصرف می گردد.

از سوی دیگر نزدیک به نیمی از بار مشترکین خانگی در ساعات اولیه شب مربوط به روشنایی است.

پرمصرف ترین و کم بازده ترین لامپ مورد استفاده نیز لامپ رشته ای است که در نقطه مقابل انواع لامپ های کم مصرف قرار دارد.

با انواع و مزایای این لامپها آشنا شویم :

انواع لامپ های کم مصرف

لامپهای کم مصرف در اندازه ها و رنگهای مختلف و با توانهای مختلف از لامپهای با وات کم از ۵ وات گرفته تا با توانهای بالاتر تا ۲۵۰ وات طراحی و ساخته می شوند. با این حال از بین لامپ ها ی فوق لامپهای ۱۱ و ۲۰ وات کاربرد بیشتری دارند.

 از لامپهای ۱۱ وات با سرپیچ شمعی می توان برای لوسترها استفاده نمود و لامپهای ۲۰ و ۲۳ وات با سرپیچ معمولی را با لامپ ۱۰۰ وات رشته ای جایگزین کرد. از نظر شکل این لامپها در فرم ظاهری ۲uو u3 و اسپیرال طراحی و ساخته می شود.

از نظر رنگ نیز در انواع نور سفید (مهتابی) و نور زرد (آفتابی) و سایر رنگها از جمله آبی، قرمز و سبز ساخته می شوند که این رنگها برای روشنایی تزیینی به کار می روند.

مزایای لامپ های کم مصرف

میزان نوردهی

شکل زیر میزان نوردهی چند نوع لامپ کم مصرف را با لامپهای رشته ای مقایسه کرده است. به عنوان مثال میزان نوردهی یک لامپ رشته ای ۱۰۰ وات معادل با یک لامپ کم مصرف ۱۸ وات است.

مصرف انرژی

میزان مصرف انرژی در لامپهای کم مصرف تقریبا ۱۸ درصد لامپهای رشته ای است.

طول عمر

طول عمر لامپ کم مصرف ۸ برابر یک لامپ رشته ای است.

راه اندازی و جایگزین آسان

لامپ کم مصرف را می توان به راحتی به جای لامپهای رشته ای نصب کرد.

حرارت

حرارت ایجاد شده در اطراف لامپ کم مصرف بسیار کمتر از حرارت ایجاد شده در اطراف لامپهای رشته ای می باشد که خود می تواند باعث کاهش میزان سرمایش مورد نیاز در ساختمانها گردد.

بهره نوری

بهره نوری برابر میزان نور تولید شده بر توان مصرفی در یک لامپ می باشد. لامپ های کم مصرف دارای بهره نوری بیش از ۵ برابر لامپ های رشته ای می باشند. و به همین دلیل با مصرف یک پنجم انرژی همان میزان نور لامپهای کم مصرف که نوعی لامپ فلورسنت محسوب می شوند از انواع بالاستهای (تنظیم کننده ولتاژ) الکترونیکی و القایی می توان استفاده نمود.

با توجه به مزایای متعدد بالاستهای الکترونیکی از جمله افزایش بازده نوری لامپ استفاده از این نوع بالاست رو به گسترش است.

پیشنهادها

– پس از روشن شدن لامپهای کم مصرف در حدود ۵ دقیقه طول خواهد کشید تا حداگثر شارژ نوری خود را تولید کنند.

– به منظو ر داشتن حداکثر شارژ نوری توصیه می شود لامپهای کم مصرف به صورت آویز نصب گردند.

با توجه به اینکه نور لامپها ی کم مصرف به صورت پراکنده می شود.

استفاده از قاب چراغ و منعکس کننده های مناسب تاثیر به سزایی در استفاده حداکثر از نور این لامپها خواهد داشت.

– لامپهای رشته ای فقط برای محل هایی مثل دستشویی و راه پله مناسب می باشند چرا که مدت زمان روشن بودن آنها کوتاه و تعداد دفعات قطع و وصل آنها زیاد است. در صورتیکه این موضوع با ویژگی لامپهای کم مصرف در تضاد است چرا که طول عمر لامپهای کم مصرف فعلی و لامپهای فلورسنت با خاموش و روشن کردن متوالی کاهش می یابد.

ساعت روشن بودن لامپ در روز ۹ ساعت و بهای انرژی الکتریکی به طور متوسط ۲۰۰ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق فرض شده است.

لامپ‌ كم مصرف را دائما روشن نگذارید

امروزه دیگر عصر لامپ‌های معمولی به پایان رسیده است و به تدریج لامپ‌های جدیدی كه از نظر مصرف انرژی از كارایی بهتری برخوردار هستند، جایگزین لامپ‌های قدیمی می شوند.

در سال‌های اخیر تلاش برای یافتن فناوری‌های جایگزین دوستدار محیط زیست یا به عبارت دیگر فناوری‌های سبز، به نتیجه رسیده و لامپ‌های فلورسنت كه در مقایسه با لامپ‌های معمولی انرژی كمتری مصرف می‌كنند به بازار عرضه شده‌اند.

از آنجایی كه در سازمان‌ها و اداراتی كه برای تامین روشنایی از لامپ‌های فلورسنت لوله‌ای شكل ۲/۱ متری و ۴/۲ متری استفاده می‌شود، معمولا به علت كند بودن روند بازگشت میزان نور لامپ به حد طبیعی پس از روشن شدن، اغلب این لامپ‌ها به طور دائمی روشن هستند، شاید این‌طور به نظر برسد كه بهتر است در خانه نیز به منظور جلوگیری از افزایش مصرف انرژی، این لامپ‌ها را به طور همیشگی روشن نگه داشته و با جلوگیری از خاموش و روشن كردن آن در هنگام خروج و ورود، میزان مصرف انرژی را به میزان قابل‌‌توجهی كاهش دهیم.

بهتر است برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در هنگام خروج از منزل لامپ‌های فلورسنت را نیز همانند لامپ‌های معمولی خاموش كنید. این در حالی است كه از سوی دیگر روشن و خاموش كردن متناوب لامپ‌های فلورسنت عمر مفید این لامپ‌ها را كاهش می‌دهد و از آنجایی كه لامپ‌های فلورسنت جدید گرانقیمت‌تر هستند، افزایش طول عمر آنها حایز اهمیت خواهد بود.
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در یک مجموعه یا سیستم صنعتی یا اقتصادی و یا هر سیستم دیگر که در دستیابی به اهداف معینی فعالیت دارند جهت نیل به اهداف سازمان به عوامل گوناگون نیاز دارد که عبارتند از : مدیریت،برنامه ریزی، تجهیزات مناسب کار، نیروی انسانی ماهر و کارآمد
۱- مدیریت: وظیفه مدیریت رهبری و سازماندهی- هدایت وکنترل و تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت جهت رسیدن به اهداف سازمان میباشد.
۲- برنامه ریزی: در یک سازمان جهت جلوگیری و کاهش ضایعات و افزایش راندمان نیاز به برنامه ریزی مناسب می باشد. لذا با برنامه ریزی می توان اهداف و خطوط اصلی سازمان را ترسیم نمود. برنامه ریزی بطور کلی تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت،تعیین برنامه های استراتژیک تعیین برنامه های عملیاتی و بودجه بندی می باشد.
تولید الکتریسیته ساکن و اندازه گیری آن و انجام تحقیقات اولیه توسط فیزیکدانی بنام کولن و سپس تولید الکتریسیته جاری با استفاده از نوعی باتری توسط الکساندر ولتا به مرحله اجرا درآمد. باپیشرفت علم در سال ۱۸۸۲ برای اولین بار در اشتوتگارت آلمان نیروگاهی ساخته شد که قادر بود فقط چند خانه راتغذیه کند و بتدریج نیروگاهی پیشرفته تر ساخته شد. با تکامل صنعت وظهور ماشین بخصوص ماشینهای بخار و توربینهای مختلف تولید این انرژی در سراسر دنیا افزایش داده شد. اولین بار در سال ۱۸۹۱ خط انتقال ۱۵ کیلوولت سه فاز بطول ۱۷۵ کیلومتر کشیده شد و پنجاه سال بعد خط ۴۰۰ کیلوولت مورد بهره برداری قرار گرفت.
نظر به کلیه صنایع به صنعت برق،این صنعت در اکثرممالک در اولویت نخست قرار گرفت،در واقع توسعه اقتصادی وصنعتی به توسعه این صنعت وابسته است. بخش اصلی توسعه این صنعت در شاخه های نیروگاههای بخار بعلت راندمان بیشتر صورت گرفته و این رویه همچنان ادامه دارد. 
محل تهیه گزارش ایستگاه ۴۰۰ کیلو ولت چغادک می باشد.این ایستگاه در مساحت ۲۴۷۵۰۰ متر مربع در ۲۰ کیلومتری بوشهر و۹۹۵ کیلومتری جنوب تهران قرار گرفته است.
هوای گرم ومرطوب استان بوشهر که دمای هوا در بعضی از روزهای گرم تابستان به ۴۵ درجه سانتیگراد می رسد،مصرف انرژی برق خانگی بیشترین رقم را دارد.این نوع مصرف به لحاظ وجود کولر گازی در فصل تابستان بار راکتیو بالایی راطلب می کند و در فصل زمستان یا در ساعتهای صبح در همان روزهای تابستان این بار راکتیو به نزدیک صفر کاهش می یابد.
ایستگاه ۴۰۰ کیلو ولت چغادک از سمت ۴۰۰ به شبکه سراسری برق کشور و نیروگاه اتمی بوشهر و از سمت ۲۳۰ کیلو ولت به نیروگاه گازی کازرون و شبکه ۲۳۰ کیلو ولت استان و از سمت ۱۳۲ کیلو ولت به نیروگاه گازی کنگان و شبکه ۱۳۲ کیلو ولت استان مرتبط است. همچنین مصرف ۲۰ کیلوولت بخش مرکزی شهرستان بوشهر را تامین می کند.این ایستگاه یک ایستگاه تک خطی نیست و ارتباط حلقه سراسری ۴۰۰ کیلوولت بین هرمزگان و خوزستان و فارس را هم برقرار می سازد.
پس این ایستگاه می بایست به شکلی طراحی شود که هیچگاه و در هر شرایطی خاموشی در منطقه خود و حلقه سراسری ایجاد نکند و توانایی پاسخ به نیاز مصرف استان در تلرانس های متفاوت بار را داشته باشد.ایستگاه ۴۰۰ کیلو ولت چغادک تمام تواناییهای لازم را دارد.
در فهرست جداول صفحه اول استعداد ایستگاه با عنوان شناسنامه ایستگاه و در صفحه دوم دیاگرام تک خطی ایستگاه آمده است.ملاحظه می کنید که این ایستگاه دارای چند ترانس قدرت با ولتاژها و ظرفیت های متفاوت و بیش از ۲۰ خط با ولتاژها و ظرفیت های متفاوت و سیستم حفاظت و کنترل پیشرفته در نوع خود یکی از ایستگاههای مهم کشور بشمار می آید.
شناسنامه ایستگاه ۴۰۰کیلو ولت چغادک


۱- محل جغرافیایی                                  شهر چغادک ۲۵ کیلومتری بندر بوشهر

۲- ولتاژ پست                                       20/132/230/400 کیلو ولت

۳- سال بهره برداری                               24/08/1378

۴- کار فرما                                           برق منطقه ای فارس

۵- اندازه ایستگاه                                   50х۵۵۰ متر به مساحت ۲۴۷۵۰۰ متر

۶- تعداد ترانسها :
ترانسهای۴۰۰ کیلو ولت: تعداد دودستگاه که هردستگاه شامل سه فازجدا ازهم می باشد.
و یک فاز هم رزرو می باشد. در مجموع تعداد هفت دستگاه ترانس تک فاز۴۰۰ به ۲۳۰ کیلو ولت هر یک به قدرت MVA500.

ترانسهای ۲۳۰ کیلو ولت: تعداد دو دستگاه ترانس ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلو ولت هر یک به قدرت MVA125.

ترانسهای ۱۳۲ کیلو ولت: تعداد دو دستگاه ترانس ۱۳۲ به۲۰ کیلو ولت هر یک به قدرت MVA30.


۷- تعداد خطها:

خطهای ۴۰۰  کیلو ولت                        تعداد                      پنج خط 
خطهای ۲۳۰  کیلو ولت                        تعداد                    چهارخط
خطهای ۱۳۲ کیلو ولت                         تعداد                    چهارخط   
خطهای ۲۰   کیلو ولت                         تعداد                       نه  خط   
 • بازدید : 58 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اندازه گيري ولتاژ يك سيستم قدرت داراي اهميت بالايي است . دانستن مقدار ولتاژ براي محاسبه مقدار توان سيستم ، حفاظت و موارد ديگر لازم است . در حال حاضر در شبكه هاي قدرت اندازه گيري ولتاژ توسط ترانسفورماتور ولتاژ القايي يا خازني صورت مي گيرد . در چند سال اخير ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري در موارد زيادي جايگزين ترانسفور ماتورهاي معمولي شده است .
براي اندازه گيري ولتاژ به كمك المانهاي نوري ، مي توان  از دو اثر كر و پاكلز بهره برد . همانطور كه مشاهده شد اثر كر با مجذور ميدان الكتريكي و اثر پاكلز با توان  اول ميدان رابطه دارد . اين تفاوت باعث شده كه در ساخت ترانسفورماتور ولتاژ نوري بيشتر از اثر پاكلز استفاده شود . در ادامه هر دو اين اثرها را به طور كاملتر بررسي كرده و مشخصات ترانسفور ماتور ولتاژي كه بر اساس هر يك از اين اثرها ساخته مي شود بدست آورده و با يكديگر مقايسه مي شوند . همچنين مشخصات و كارايي اين ترانسفور ماتورها بيان مي شود . ( در اينجا از OPT به جاي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري استفاده مي شود ) .
OPT براساس اثر كر
مطابق اثر كر، اگر يك  پرتو نور خطي به ماده اي كه اثر كر دارد و در يك ميدان الكتريكي قرار گرفته است بتابد ، تاخير فاز بين پرتو ورودي و خروجي ايجاد مي شود كه برابر است با : 
             ( 6-1 )                                                           
    كه در اين رابطه ،   ولتاژ اعمال شده ،  فاصله بين دو الكترود توليد كننده ميدان ،  طول مسير نور در ماده كر و   ضريب كر است . در مودر اثر كر ، ميدان الكتريكي بايد بر جهت انتشار عمود باشد . حال اگر بتوان به طريقي مقدار را اندازه گرفت ، در آن صورت ولتاژ اعمال شده به ماده كر مشخص مي شود . براي بدست آوردن  سيستم مدولاسيون شدت نور انتخاب مي گردد . براي بدست آوردن رابطه تئوري بين شت نور خروجي از سيستم كر و زاويه   ، روش مولر بكار گرفته مي شود . سيستم كري كه در اينجا استفاده مي شود متشكل از دو قطبشگر و يك سلول كر ( ماده اي كه از خود اثر كر نشان مي دهد ) است . اگر زاويه محور قطبشگر اول نسبت به جهت انتشار نورº ۱۳۵ و زاويه قطبشگر دوم يا آناليز كنندهº ۴۵باشد (اختلاف زاويه بين محورانتقالشانْ۹۰ مي شود) بردار‌‌‌‌‌‌‌‌‌  پرتو نور خروجي با توجه به محاسبات ماتريسي مولر كه در ضميمه توضيح داده شده است برابر است با : 
                      ( 6-2 )                                                 
كه   برابر نور غير پلاريزه ورودي است كه همراه باماتريسهاي قطبشگر و كر در ضميمه دو معرفي شده اند . با انجام محاسبات رابطه ۶-۲ بردار نور خروجي از سيستم كر برابر است با :
                      ( 6-3 )                                                          
بنابراين شدت نور خروجي از قطبشگر دوم برابر مي شود با : 
             ( 6-4 )                                                                 
 كه  شدت نور ورودي يا ماكزيمم شدت نور است . اگر  را از معادله ۶-۱ در معادله ۶-۴ جايگذاري كنيم داريم : 
             ( 6-5 )                                                          
اين معادله را مي توان به صورت زير هم نوشت : 
                      ( 6-6 )                                                        
كه :        ( 6-7 )                                                         
 ضريب سلول كر ناميده مي شود كه به ضريب كر و ابعاد هندسي سلول بستگي دارد . با توجه به رابطه ( ۶-۷ ) ، مشاهده مي شود كه شدت نور خروجي با ولتاژ رابطه غير خطي دارد .  در شكل ۶-۱ الف رابطه بر حسب ولتاژ براي يك سلول كر كه از ماده نيتروبنزن با طولmm30 و پهناي mm10 ساخته شده است  ، نشان داده شده است . از اين شكل هم غير خطي بودن خروجي نسبت به ولتاژ اعمال شده كاملاً مشخص است . به علاوه چون ثابت كر نيتروبنزن خيلي كوچك است ( به طور كلي ثابت كر اكثر مواد خيلي كوچك است ) ، در ولتاژهاي پايين شدت نور خروجي درحد صفر است . بنابراين استفاده اثر كر براي ساخت  OPTچندان مناسب نيست .
اگر در آرايش سيستم كر اصلاحاتي صورت گيرد و يك تيغه ربع موج در يك طرف سلول كر با زاويه هاي ۹۰ درجه قرار داده شود ، شدت نور خروجي با  رابطه اي تقريباً خطي پيدا مي كند كه به صورت زير است :
             ( 6-8 )                                                    
اما باز هم شدت نور با ولتاژ رابطه غير خطي دارد . در شكل ۶-۱ ب ، رابطه در سيستم اصلاح شده برحسب ولتاژ رسم شده است . از  شكل مشخص مي شود كه  سيستم كر كاملاً غير خطي است و حتي در ولتاژ هاي كم ، توان خروجي از سيستم ، حالت تناوبي به خود مي گيرد كه در اينصورت تشخيص كار سختي است . 

۶-۲-OPT  بر اساس اثر پاكلز
همانطور كه ديده شده اثر كر با ولتاژ رابطه غير خطي دارد و نيز ثابت كر اكثر مواد خيلي كوچك است كه باعث مي شود در ولتاژهاي كم دقت OPT افت كند و با توجه به اين مشكلات استفاده از اثر پاكلز مناسب است زيرا اين اثر با توان اول ولتاژ رابطه دارد . در حال حاضر ، اكثر OPTها بر اساس اثر پاكلز طراحي مي شوند . در ادامه اين بخش ، اين نوعOPT به طور كامل بررسي مي شود .

۶-۲- ۱- اصول كار OPT
اساس كار تقريبا تماميOPT هاي موجود بر اثر پاكلز بنا نهاده شده است كه در فصل ۵ به طور كامل توضيح داده شد . در اينجا براي يادآوري به طور خلاصه اين اثر شرح داده مي شود . مطابق اثر پاكلز ، اگر يك ماده در ميدان الكتريكي قرار بگيرد پديده دو شكستي در آن ظاهر مي شود . در اثر ايجاد پديده دو شكستي ، نور ورودي به دو پرتو نور خطي عمود بر هم تبديل مي شود كه داراي سرعتهاي متفاوت هستند . بدليل اختلاف سرعت بين دو پرتو خروجي ، اختلاف فاز بين آنها بوجود مي آيد كه مطابق رابطه زير با ميدان الكتريكي و در نتيجه ولتاژ رابطه مستقيم دارد :
             ( 6-9 )                                                       
كه   ضريب شكست ماده ،   ثابت پاكلز ،  طول موج نور و  ولتاژ توليد كننده ميدان الكتريكي و   ولتاژ نيم موج است . در اينجا فرض شده است كه ميدان توسط دو الكترود تخت ايجاد مي شود و ميدان در راستاي مسير انتشار نور است . اگر ميدان در راستاي مسير نور نباشد مقدار  به طول سلول وابسته مي شود . حال اگر بتوان اين اختلاف فاز ايجاد شده را به طريقي اندازه گرفت ولتاژ اعمال شده به الكترودها براحتي محاسبه مي شود . براي انجام اين كار مي توان از سيستم مدولاسيون شدت نور بهره برد .

۶-۲-۲- سيستم مدولاسيون شدت نور در OPT
            يكي از روشهاي متداول براي بدست آوردن اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز استفاده از سيستم مدولاسيون شدت نور است . اين سيستم شدت نور خروجي از سلول پاكلز را به اختلاف فاز ايجاد شده ربط ميدهد و سپس با پردازش شدت نور خروجي از سيستم ، ولتاژ معين مي شود . در شكل ۶-۲ آرايش يكOPT  كه بر اساس سيستم مدولاسيون شدت نور عمل مي كند ، نشان داده شده است . قطبشگر اول نور ورودي را به نور خطي تبديل مي كند و سپس وارد سلول پاكلز مي شود و پس از خروج از آن وارد قطبشگر دوم شده تا تغييرات ايجاد شده در آن نمايان شود . اگر زاويه قطبشگر اول ۴۵ درجه و زاويه قطبشگر دوم ۱۳۵ درجه باشد از روش مولر داريم :
                      ( 6-10 )                                                   

كه  ماتريس معرف اثر پاكلز ا ست ، كه در ضميمه بررسي شده است . با انجام محاسبات اين رابطه ، شدت نور خروجي برابر مي شود با :
                      ( 6-11 )                                                           
با جايگذاري  در اين معادله داريم : 
                      ( 6-12 )                              
اگر چه زاويه پاكلز با توان اول ميدان رابطه دارد ، ولي شدت  نور خروجي از اين سيستم مدولاسيون شدت نور ، رابطه اي خطي با ولتاژ ندارد به همين دليل در اين سيستم تغييري داده شده است كه باعث مي شود شدت نور با ولتاژ رابطه خطي برقرار كند . اين تغيير عبارت است از اضافه كردن يك تيغه ربع موج قبل يا بعد از سلول پاكلز . آرايش يك سيستم اصلاح شده كه در آن تيغه ربع موج قبل از سلول پاكلز قرار گرفته است ، در شكل ۶-۳ رسم شده است . تيغه ربع موج ، نور خطي ورودي به آن را به نور دايره اي تبديل مي كند . اين نور پس از خروج از تيغه ربع موج ، وارد سلول پاكلز مي شود و به صورت نور بيضوي در مي آيد . ميزان بيضوي شدن نور دايره اي رابطه مستقيمي با ولتاژ دارد . براي اين آرايش بردار نور خروجي از رابطه زيربدست مي آيد : 
                      ( 6-13 )                                        
كه  ماتريس تيغه ربع موج است كه در ضميمه معرفي شده است . در اين آرايش زاويه محور تيغه صفحه ربع موج با مسير نور ْ۹۰ است . شدت نور خروجي از سيستم اصلاح شده برابر است با :
             ( 6-14 )               
سيستم اصلاح شده پاكلز 
    در آرايش اصلاح شده دوم ، تيغه ربع موج بعد از سلول پاكلز قرار داده مي شود . زاويه هاي محور تيغه ربع موج و قطبشگرها مانند آرايش اول است . در اين مورد نور خروجي از سلول پاكلز وارد تيغه مي شود و اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز به اندازه  افزايش مي يابد . بردار نور خروجي از رابطه زير بدست مي آيد :
                      ( 6-15 )                                        
با انجام محاسبات اين رابطه ، براي شدت نور خروجي از قطبشگر دوم همان رابطه ۶-۱۴  دست مي آيد كه نشان مي دهد اين دو آرايش از لحاظ شدت نور خروجي با هم يكسان هستند بنابراين مشاهده مي شود كه با تغيير آرايش سيستم پاكلز ، شدت نور خروجي رابطه اي خطي با ولتاژ پيدا مي كند .(رابطه ۶-۱۴)

۶-۲-۳- مدار پردازش سيگنال در OPT 
شدت نور خروجي از سيستم پاكلز در قسمت  قبل بدست آمد ، اين سيگنال سپس وارد قسمت آشكار ساز نوري مي شود و به سيگنال الكتريكي تبديل مي شود . حال بايد با پردازش اين سيگنال مقدار  را بدست آورد . در اينجا فقط نتايج روشهاي پردازش اين سيگنال براي ترانسفور ماتور ولتاژ  بيان خواهد شد .
براي OPT هاي اثر كر، ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال براي آرايش اصلاح نشده آن برابر است با :
             ( 6-16 )                                                                   
و براي آرايش اصلاح شده برابر مي شود با :
             ( 6-17 )                                                                   
همچنين براي OPT هاي اثر پاكلز همين رابطه ها صادق است و فقط بايد   با  جايگزين شود .

۶-۲-۴- مواد سازنده سلول پاكلز
بلور هاي زيادي وجود دارند كه اثر الكترو نوري پاكلز از خود نشان مي دهند كه ميان آنها مي توان از ،  ، ،   و  نام برد . از ميان اين مواد ، بيشتر از   و  براي ساخت سلول پاكلز استفاده مي شود . در اين ميان ،  بدلايل زير بر مواد ديگر ارجحيت دارد : 
۱ـ در مقايسه با   و   ، وابستگي حرارتي اثر پاكلز در  كوچك است .
۲ـ چون  هيچ توان گردان نوري ندارد ، مي توان ضخامت سلول را زياد گرفت تا تحمل عايقي آن زياد شود .  
۳ـ ثابت دي الكتريك   حدود ۱۶ است و مقاومت ويژه آن هم حدود  15 10است . بنابراين ، با توجه به كوچك بودن ثابت دي الكتريك  و بزرگ بودن مقاومت ويژه   ، توزيع ولتاژ اعمال شده بندرت توسط سنسور آشفته مي شود .
بعد از  ،  استفاده از  رايج تر است . يكي از تفاوتهاي  نسبت به  داشتن توان گردان نوري است كه رابط اختلاف فاز ايجاد شده توسط سلول پاكلز را پيچيده تر مي كند .  در صورت استفاده از اين ماده در سلول پاكلز هر دو پديده دو شكستي و چرخش صفحه پلاريزاسيون نور ورودي ، بطور همزمان اتفاق مي افتد .
قبلاً در بخش (۵-۲) حالت ايجاد همزمان پديده دو شكستي و چرخشي فارادي شد و در معادله (۵-۱۶) رابطه مربوط  به اين حالت آورده شد . چون چرخش فارادي شباهت زيادي به توان گردان نوري دارد مي توان از همان رابطه (۵-۱۶) در اين مورد خاص هم استفاه كرد . بنابراين اگرسلول پاكلز از  ساخته شده باشد و از اين سلول در سيستم مدولاسيون شدت نور با آرايش اصلاح شده استفاده شود ، شدت نور خروجي از سنسور با رابطه هاي زير بيان مي شود : 
             ( 6-18 )                                                             
             ( 6-19 )                                                             
             ( 6-20 )                                                          
             ( 6-21 )                                         
 ولتاژ نيم موج است كه برابر با ۶۸۰۰ ولت است و   توان گردان نوري و  عرض سلول پاكلز است . در ضمن به  ضريب مدولاسيون گفته مي شود كه اين اصطلاح در مورد ساير OPT ها هم بكار برده مي شود .

۶-۳- مشخصات OPT
براي پي بردن به كارآيي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري ، بايد مشخصات و نحوه كار آنها مشخص باشد . از جمله اين مشخصات مشخصه خروجي و حرارتي آنهاست كه نقش مهمي در كار آيي آنها دارند . در اين بخش ، مشخصات خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز بررسي و با هم مقايسه مي شوند . همچنين تاثير حرارت را روي اثر پاكلز مشاهده كرده و راههايي براي كاهش تاثير حرارت در بعضي موارد خاص ارايه مي شود .

عتیقه زیرخاکی گنج