گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ترایاک-دانلود رایگان مقاله ترایاک

این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
ترایاک نمونه پیشرفته تر تریستور است ٬ که هدایت دو طرفه ولتاژ از مشخصه های آن به شمار می آید. این قطعه نیز ۳ پایه دارد که ((ترمینال شماره ی یک ولتاژ اصلی یا  MT1)) و (( ترمینال شماره دو ولتاژ اصلی یا MT2 )) و ((گیت)) نامیده میشوند. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
دياك عنصري دوپايه است و مشابه ترانزيستوري است كه بيس ندارد. از هر دو طرف (باياس مستقيم و معكوس )  جریان را عبور مي دهد و روشن شدن آن بستگي به ولتاژ آستانه تعريف شده ( يا شكست ) دارد.
دیاک درتوليد پالس بكار برده مي شود.در واقع دیاک و تریستور و ترایاک هم خانواده اند و همگی در حالت کلی مانند دیود خاصیت هدایت کنندگی دارند اما با این تفاوت که تریستور و ترایاک عناصر سه پایه ای هستند که تکامل یافته اند و علاوه بر اینکه از هر دو طرف جریان را عبور میدهند دارای پایه گیت برای کنترل زمان عبور جریان نیز میباشند
تريستور
تريستور که از خانواده نيمه هادی هاست در سال ۱۹۶۰ به بازار آمد و از آن زمان تا کنون در حال تکميل شدن است. مسايل اصلی در تريستور که همواره در حال تکميل و توسعه بوده است، عبارتند از تحمل ولتاژ معک.س زياد، سرعت کموتاسيون ( سرعت روشن و خاموش شدن) و تحمل عبور جريان های قوی می باشد. 
تريستور ها عناصر نيمه هادی و حالتی هستند که فقط در يکی از دو حالت قطع و وصل می توانند قرار گيرند. نام ديگر تريستور S.C.R يا يکسو کننده کنترل شده سيلکونی می باشد که در واقع از چهار لايه نيمه هادی PNPN  تشکيلا يافته استو سه الکترود با نام های آند و کاتد و گيت دارد. 
در مشخصه فوق:
۱) ناحيه وصل. در اين قسمت تريستور همانند يک نميه هادی معمولی که در حالت مستقيم تغذيه شده است عمل می کند.يعنی  ولتاژ نسبتاً کوچکی حدود ۱ ولت بين دو ترمينال آند و کاتد افت می کند و جريان آند و کاتد بوسيله مقاومت مدار خارجی محدود می شود. 
۲) حالت قطع مستقيم متفاوت از ديود های معمولی بوده و در مشخصه ديودهای نميه هادی مشاهده نمي شود. در اين ناحيه با وجود اينکه ولتاژ آند نسبت به کاتد مثبت است ولی جريان بسيار کوچکی (حدود ميکرو آمپر) از ديود عبور می کند و ديود در حالت قطع قرار دارد. حال اگر آند را مثبتتر کنيم ، بحالتی می رسيم که دفعتاً جريان زيادی بين آند و کاتد برقرار می شود. يعنی تريستور به حالت وصل میرود. اين ولتاژ به ولتاژ عبور (Vbo) موسوم است. البته اين مربوط به حالتی است که گيت باز باشد.
۳) اين ناحيه مثل ناحيه کار معکوس ديود است.  يعنی جريان کوچکی که در اکثر موارد قابل صرف نظر است، بين دو ترمينال اند و کاتد برقرار می شود و تمام ولتاژ خارجی برروی اين دو ترمينتل قرار مي گيرد. اگر ولتاژ معکوس را افزايش دهيم بحالتی ميرسيم که چپيوند های نيمه هادی های تشکيل دهنده شکسته می شود و جريان زيآدی برقرار شده و ديود می شوزدو اين به ولتاژ شکست (Vbr) موسوم است. اگر ترمينال گيت را با ولتاژ مثبت کوچکی نسبت به کاتد تغذيه کنيم جريانی بين گيت و کاتد برقرار شده و با افزايش ولتاژ مستقيم آند و کاتد اين بار ملاحظه ميکنيم که تريشتور با ولتاژ مستقيم کوچکتری بحالت وصل خواهد رفت. يعنی ولتاژ Break Over کاهش می يابد.  افزايش بيشتر جرينم گيت باعث کاهش بيشتر ولتاژ BREAK OVER  می شود تا جائيکه تريستور بصورت يک ديود معمولی در آيد ي,نی با ولتاژ حدود چند ولت بحالت مستقيم برود.
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

یک دیود قابل کنترل است که تست و تشخیص پایه های نوع ساده آن به شرح زیر است . 
دارای سه پایه به نام های Gate که با G نیز نشان داده می شود و Anode که مانند دیود با A نشان داده میشود و نیز دارای Katode که با K نشان داده می شود 
این دیود ها مصارف زیادی در صنعت دارند برای مثال در یکسو سازی برق صنعتی که الزاماً نیاز به کنترل جریان ویا قطع وصل داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد .
مثلاً در ترانس های جوشکاری DC برای یکسوسازی با کنترل جریان ویا در تلویزیونها به منزله یک سویچ DC قابل کنترل کاربرد دارند .
تشخیص پایه های آن : 
G به کاتد در گرایش مستقیم راه می دهد . ودر گرایش معکوس راه نمی دهد و در حالت معمولی آند به کاتد راه نمی دهد . 
از همین روش برای تشخیص پایه های آن می توان استنفاده کرد . 
یعنی دنبال پایه ای می گردیم که مانند یک دیود در حالت گرایش مستقیم عمل کند . در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر کاتد و ترمینال مشکی G را نشان می دهد . و لابد پایه باقیمانده آند است . 

تست SCR : برای اینک تشخیص دهیم یک SCR سالم است به مدار زیر توجه فرمائید . 
ترایاک
ترایاک یکی دیگر از عناصر الکترونیک می باشد که در ساخت مدارات الکترونیک صنعتی سهم بسزایی دارد این قطعه مانند یک SCR دارای سه پایه می باشد پایه های آن را با نامهای گیت آند اول و آند دوم که با G و MT1 و MT2 یا ( B1 و B2 ویا A1 و A2 ) نشان می دهند و فرق عمل کرد آن با تریستور این است که بعد از تحریک G دوپایه دیگر می تواند از هر دو جهت جریان را از خود عبور دهد و در واقع یک کلید AC می باشد . 
یعنی مانند یک کلید AC قابل کنترل می توان آن را در مدارات الکترونیک به کار برد . وتحت هر زاویه ای می توان با کنترل کیت فاز برق شهر را کنترل نمود . 
از این قطعه در مداراتی مانند دیمر در جاروبرقی جهت کنترل دور موتور و و در ……….. استفاده می شود . 
حالتهای مختلف استفاده همراه سمبل الکترونیکی آن را در شکل زیر ملاحظه می فرمائید
ترایاک نمونه پیشرفته تر تریستور است ٬ که هدایت دو طرفه ولتاژ از مشخصه های آن به شمار می آید. این قطعه نیز ۳ پایه دارد که ((ترمینال شماره ی یک ولتاژ اصلی یا  MT1)) و (( ترمینال شماره دو ولتاژ اصلی یا MT2 )) و ((گیت)) نامیده میشوند.
ولتاژ اعمال شده به MT2 نسبت به ولتاژ MT1 چه مثبت باشد و چه منفی میتوان پالسهای تحریک مثبت و منفی را به گیت اعمال کرد(نسبت به MT1).بنابر این ترایاک برای کنترل تمام موج سیگنال AC مناسب بوده و آن را مانند تریستور میتوان مورد استفاده قرار داد.
روشن و خاموش شدن تریستور و ترایاک با سرعت بسیار زیادی صورت میپذیرد در نتیجه پالسهای گذرای بسیار کوتاهی ایجاد میشود ٬ که ممکن است مسافت بسیار زیادی را در طول سیم طی کنند.برای جلوگیری از ایجاد چنین نویزهایی ٬ معمولا استفاده از نوعی فیلتر LC ضروری خواهد بود.
 
 
یک مدار با ترایاک شکل ظاهری ساختار ترایاک 
روش تست ترایاک : 
ابتدا تعیین پایه های آن را به وسیله مولتی متر هیوکی ۳۰۰۷ توضیح می دهم . پایه G نسبت به پایه A1 در هردو جهت راه می دهد ونسبت به A2 در هیچ جهتی راه نمی دهد بنابراین A2 به راحتی مشخص می شود حال پایه ای را پیدا می کنیم که با تحریک آن در دوجهت دو پایه ی دیگر به هم راه دهد . آن پایه G است . در این روش توجه داشته باشید در هنگام تحریک باید ترمینالهای مولتی متر از دوپایه تست شونده قطع نشود و فقط یک لحظه بدون آنکه ترمینالها قطع شود عمل تحریک توسط یکی از ترمینالها انجام شود

ترایاک نمونه پیشرفته تر تریستور است ٬ که هدایت دو طرفه ولتاژ از مشخصه های آن به شمار می آید. این قطعه نیز ۳ پایه دارد که ((ترمینال شماره ی یک ولتاژ اصلی یا  MT1)) و (( ترمینال شماره دو ولتاژ اصلی یا MT2 )) و ((گیت)) نامیده میشوند.
ولتاژ اعمال شده به MT2 نسبت به ولتاژ MT1 چه مثبت باشد و چه منفی میتوان پالسهای تحریک مثبت و منفی را به گیت اعمال کرد(نسبت به MT1).بنابر این ترایاک برای کنترل تمام موج سیگنال AC مناسب بوده و آن را مانند تریستور میتوان مورد استفاده قرار داد.
روشن و خاموش شدن تریستور و ترایاک با سرعت بسیار زیادی صورت میپذیرد در نتیجه پالسهای گذرای بسیار کوتاهی ایجاد میشود ٬ که ممکن است مسافت بسیار زیادی را در طول سیم طی کنند.برای جلوگیری از ایجاد چنین نویزهایی ٬ معمولا استفاده از نوعی فیلتر LC ضروری خواهد بوددوست عزيز تراياك در ولتاژ AC  فقط با يك بار تحريك پايه گيت روشن نمي مونه ! 
همونطور كه گفتم تراياك تشكيل شده از دو تا ترستور تا در هر دو جهت سيكل منفي و مثبت رو از خودش عبور بده !
يكي از شرطهائي كه باعث ميشه تريستور بعد از روشن شدن خاموش بشه ، پائين آومدن ولتاژ دو سر اون از حد مجازه !
توي ولتاژ AC هم بعد از اينكه توي هر سيكل ولتاژ صفر ميشه تراياك خاموش ميشه و بايد براي هر سيكل اون يه پالس بفرستيم !
قسمت فرمان اون مي تونه چندين مدل باشه و بستگي به طراحي شما داره ! يا مثل اين مدار باشه و شما با زدن يه  دكمه روشن كنيد مدار رو و با زدن يه دكمه ديگه با قطع جريان كل مدار خاموش بشه ! مي تونيد براي فرمان دادن به اين  اپتو كوپلر هم از ميكرو استفاده كنيد و يا مدارات منطقي و كلا هر چي كه باهاش بشه فرمان داد !
خوبي اين مدار اينه كه قسمت قدرت شما با مدار الكترونيكي شما كلا ايزوله هست و حتي در حالت انفجار اپتو كوپلر هم باز صدمه اي به قسمت فرمان نمي خوره ! 

فقط يه نكته اينجا مهمه و اون انتخاب اپتو كوپلر ! شما بايد از بازار اپتو كوپلر تراياكي براي ۲۲۰ ولت بگيريد و حتما بدونيد كه پايه هاي فرمان اون كدوماست و با چه ولتاژي و جرياني تحريك ميشه و خود تراياك ( بخش قدرت ) تا چه جرياني رو مي تونه تحمل كنه ! 
تا اونجائي كه من مي دونم اپتو كوپلر  از ولتاژهاي پائين (۹ ولت ) تا (۲۲۰ ولت ) وجود داره و ديدم ! حالا يك بار از يكي از دوستان هم شنيديم كه براي ۳۸۰ ولت هم وجود داره !! ولي مهم جريان عبوري از اوناست !
الان هم به مدارات اپتو كوپلري مي گن رله  الكترونيكي بي خطر ، چون توي مدارات ميكروكنترلري هم ايجاد نويز نمي كنه ! تریستور ترایاک
فرآورده های جدید
نیمه هادی های فیلییس به شدن در موبشدن فرآورده های جدید در بازار برای نیازمند یهای موجود و حوزه های کاربردهای گسترش دهنده جدید کار می کنند . اینها فرآورده های جدید و فن آوریهایی هستند که برای اولین بار در این کتاب همراه داده ها ظاهر می شوند.
جابجا گری بالای ترایاک
ردیف فیلییس از جابجاگری بالا اکنون شامل دو مدارک جدید اسمی در A8 و A25 است . این مدارک dv/dt دور از حالت بالا و ظرفیت جابجا گری دارد و برای استفاده در مدارهای کنترل موتور کاربردهای روشن کردن القائی دیگر ایده ال هستند انواع ۲۵۵BTA، ۲۰۸BTA)
تریستور های جدا شده و ترایاک
استاندارد صنعتی تریستور۱۵۱BT ردیف وسیعی از استاندارد را جمع میکند و جابجا گری بالای اکنون در بسته جدا شده SOT186A و برجسته کردن ولتاژ جدا سازی حدود ۲۵۰۰VTMS قابل استفاده عستند و بسته SOT186A دو یا چند مدرک نیرومند برای حفظ کردنheatsrn 12 عادی بدون نیار برای بوش های عایقی و جدا کننده اجازه میدهد و یا متناو با به برای زمین کردن اجازه میدهد (انواع : bta2216x ، bta212x، bta208x، bt139x،bt138x،bt137x،bt136x،bt151x) 
نصب کردن سطح bt169
Bt169 عمومی به ترانستور مدخل حساسا ، در تنوع وسیع کاربردها مصرف کننده اکنون در چاپگر sot 223 قابل استفاده و برای نصب سطح مناسب است.(نوع bt169bw) 
تریستور اسمی ۵A جدید.
سریهای BT300 ردیفی ۵A تریستوراسیمی با ویژگیهای مشابه با کاربردهای نیروی کمتر جائیکه ۷/۵ A توان اسمی BT151 لازم نمی باشد، قصد می شود (انواع ، ۵۰۰R، BT300،۶۰۰R،۶۰۰R،BT300،۸۰۰R،BT300) توان اسمی ۵A جدید ، تریستور سطح منطقی 
سری های BT258 ردیفی از توان اسمی ۵A است ، تریستور مدخل حساس درجات ۵۰۰ ولتا ، ۶۰۰ عولت و ۸۰۰ ولت قابل استفاده اند . برای کاربردهای نیروی کمتر جائیکه ۷/۵A توان اسمی BT151 لازم نمی باشد ، قصد انواع ،۵۰۰R،BT300،۶۰۰R-BT300،۸۰۰R،BT300)
توان اسمی ۵A جدید ، تریستور سطح منطقی 
سری های BT258ردیفی از توان اسمی ۵A است ، تریستورهای مدخل حساس درجات ۵۰۰ ولت ، ۶۰۰ ولت جامع منطقی و مدارات رها سازی مداخل توان اندک دیگر وجه مشترک باشند . این مدرک مخصوصا برای ابزارهای بومی کنترل شده ریز پردازنده و تولیدات مصرف اندک مناسب می باشد. (انواع ۵۰۰R،BT258،۶۰۰R،BT258،۸۰۰R،BT208)
درجات اضافی ولتاژ BT150
تاکنون ، BT150 فقط در درجه ۵۰۰ ولت قابل استفاده بوده است . درجات اضافی ولتاژ ۶۰۰ ولت و ۸۰۰ ولت اکنون قابل استافده می باشند (انواع BT150800R، BT150) 
تراشه های سیلیکون توان ، اثر ناپذیر ، غیر محفظه ایی.
همه مدارک در این کتاب راهنمای هیمنطور برش قطعه غیر محفظه ای با اثر ناچذیر سازی کامل می شود و لایی ها کنتاکت را فلز پوش می کند. اما بدون سیم های رابط یا هر اتصالات دیگر یا encapsulation، برای جزئیات به دفتر فروش ملی یا محلی تماس بگیرید.
کاربردها 
برای اطلاعات بیشتر در مورد کاربرها که از تریستور و ترایاک استفاده می شود ، به دفترچه راهنمای جدید:
ترایاک و تریستور ها – یک راهنمای کاربرد مراجعه کنید.(کد دستور به ۰۰۳۷، ۷۵۰، ، ۹۳۹۷( 
برای اطلاعات بییشتر در مورد کاربردها نیمه رسانه توان دیگر .به دفترچه راهنمای کاربردهای نیمه رسانا توان مراجعه کنید. ( رمز دستور ۸۵۰۱۱-۶۵۲-۹۳۹۸)
تریستور هاو ترایاکهای – فیلیپس
پروسه فاز ۲
اصل اساسی استفاده از ساختار PNPN در تولید تریستور و ساختار NPNPN( با دو DNDN در موزای ناهمسو) در تولید ترایاک برای رهه ها معروف مدار رها ساز ، جفتی کردن ونگهداری جریان DV/DT دور از حالت . جابجا گری ترایاک و ظرفیت ضربه نیز خوب معروف می باشند.
چالش مدرن ساخت تریستور خوب و موضع ترایاک خیلی زیاد در طراحی ابتکاری و همینطور در رشد فن آوری ساخت پذیرفته نمی شود .
فرآورده های فیلیپس توسط استفاده از ثبات خوب ، فرآینده های استوار در دو نفوذ و اسمبلی مشخص تولیدات درپایین طرح ریزی می شود .
الا برای انهایی که برای کاربرد های متخصص از قبل GTO, ASCR طراحی می شوند ، عادی ترین تریستورها و تریسها برای داشتن انسداد ولتاژ در دو مسیر مشخص می شوند .
به این معنی است که درب ساختاری PNPN، NPNPNPدو اتصال متقابل PN به طراحی شدن در این بطور هادی توسط شروع با ویفر سیلیون نوع اندکی بطور مناسب پیش بینی شده در ان دو منطقه P که همزمان از گوشه های روبرو پخش یم شوند ، بدست می آید ، منجر به ساخت PNP متقارن جادیکه دو اتصال PN ظرفیت انسداد ولتاژ بالا را دارد می شود . بنابراین نفوذ های نوع N در دو گوشه ساختار قرار می گیرند .(برای ترایاک) نتیجه ساختار NPNPN با انسداد ولتاژ بطور متقارن است. هر دوی این انسداد اتصالات PN اکنون نیاز به اثرپذیر ساختن درنقطه ای دارند که آنها سطح سیلیکون را قطع می کنند و اینها دو روش هادی برای انجام این هستند ، در نمودار های زیر نشان داده شده.
در اصطلاحات علمی فیلیپس ما به ترتبی فن آوریهای فاز۱و فاز۲ می نامیم.
هیمنطور که میتواند دید. اثر ناپذیر ساختن فاز ۱ نیاز به چک کردن همزمان ظرفهای مسا (MOSA) از دو گوه دارد که توسط فرآیند پوشش اثر ناپذیر سازی ها از قبیل شیشه بار شده بطور منفی دنبال می شود . پیشرفتهای این فن آوری اندازه کوچک تراشه و کمترین مرحله های پردازش هستند.
هیچ نفوذ جدا سازی آلوئمینیومی یا فتولیتی مورد نیاز نمی باشد . بنابراین هزینه محل تراشه پاین است . برعکس فن آوری فاز ۲ پیش از ساخت ساختار PNPN یا NPNPN به یک نفوذ جداسازی ، آلومینیومی نیاز دارد که اثر موجب شونده دو انسداد اتصالات PN در سطح راس دارد.
بنابراین اینها می توانند با حک کردن ظروف و فرآیند پوشش شیشه فقط در راس گوشه اثر ناپذیر شوند. پیشرفت بیشتر این است که سطح تخت زیر با اتصال مهره اتوماتیک در اسمبلی سازگار است.
عدم پیشرفت عمده هزینه را در مقایسه با فرآیند فاز ۱ افزایش می دهد 
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گيت EX-NOR(آشکار ساز برابري)
اين گيت همان گيت EXOR است که در خروجي آن يک NOT اضافه شده است 
تابع خروجي آن به صورت زير مي باشد
اگر يکي از وروديهاي گيت EX-NOR را صفر کنيم به صورت يک گيت NOT عمل مي کند و اگر يکي از وروديها را يک کنيم به صورت يک بافر عمل مي کند.(عکس گيت EX-OR) 
بافر سه حالته يا (۳-StateBuffer)
 همانطور که از نامش پيداست يک بافر است که داراي ورودي.کنترل وخروجي مي باشد در اين بافر در صورتي که به کنترل ولتاژ ۰ولت اعمال شود در اين صورت خروجي نداريم(خروجي High Impedance خواهد بود) ولي در صورتي که کنترل +۵ ولت باشد خروجي برابر با ورودي خواهد بود.
بافر عنصري است که اطلاعات را بدون تغيير از خودش عبور مي دهد
۱-     ساخت بافر با کمک گيت XOR :
اگر يکي از پايه هاي گيت XOR را به زمين ( ۰ولت) متصل کنيم  و ديگري را به ورودي .در اين صورت ورودي بدون تغيير در خروجي ظاهر مي شود (براي اثبات شما مي توانيد در تابع خروجي XOR يکي از وروديها را صفر بدهيد وخروجي را به دست آوريد)

۲-     ساخت معکوس کننده با کمک :XOR
براي اين منظور اگر يکي از پايه هاي XOR  را به  Vcc(+5 ولت) وصل کرده وديگري را به ورودي در اين صورت خروجي برابر با معکوس ورودي خواهد بود.

(توجه:بافر علاوه بر اينکه اطلاعات را تغيير نمي دهد.به عنوان تقويت کننده هم عمل مي کند(تقويت جريان) بنابر اين مي توان از بافرها به عنوان تقويت کننده هم بهره جست)
علاوه بر روشهاي بالا براي ساخت بافر آي سي بافر هم وجود دارد
IC CMOS No:4010       و     IC TTL No: 7407
در گيت NAND زماني خروجي ۱ است که حداقل يکي از وروديها صفر باشد.
آي سي TTL شماره ۷۴۰۰ شامل ۴ عدد گيت NAND دو ورودي مي باشد.
آي سي CMOS شماره ۴۰۱۱ شامل ۴ عدد گيت NAND دو ورودي مي باشد.

گيت NOR:
در اين گيت خروجي ORمعکوس (NOT) شده وبه عنوان خروجي استفاده مي گردد
خروجي يک گيت NOR زماني صفر است که حداقل يکي از وروديهاي آن ۱ باشد.
طبق قانون دمرگان خروجي NOR  به صورت زير هم است:
F=A+B » F=A.B
آي سي TTL شماره ۷۴۰۲ شامل ۴ عدد گيت NOR دو ورودي مي باشد.
آي سي CMOS شماره ۴۰۰۱شامل ۴ عدد گيت NOR دو ورودي مي باشد
معرفي IC
آي سي تي تي ال(TTL)شماره ۷۴۳۲ يک آي سي OR مي باشد که شامل ۴ عدد گيت OR دو ورودي مي باشد.
آي سي سي موس((CMOS شماره ۴۰۷۲ يک آي سي OR  مي باشد که شامل ۲ عدد گيت OR سه ورودي مي باشد.
(همه گيتها به جز NOT مي توانند چندين ورودي داشته باشند)
طبق قرار قبلي بر آن شديم تا مبحث مدارهاي مجتمع و قطعات ديجيتال را در پست هاي بعدي دنبال کنيم. عرض کرديم که بسياري از خانواده هاي مختلف منطقي به صورت مدار هاي مجتمع در سطح تجاري عرضه شده اند. متداول ترين خانواده ها از اين قرارند:
TTL – منطق ترانزيستور – ترانزيستور 
ECL – منطق کوپل اميتر 
MOS – منطق فلز – اکسيد – نيمه هادي 
CMOS – منطق فلز – اکسيد – نيمه هادي مکمل
TTL يک خانواده متداول است که سالها مورد استفاده بوده و به عنوان استاندارد تلقي مي شود. ECL در سيستم هايي که به سرعت عمل بالا نياز دارند ترجيح داده مي شوند. MOS براي مدار هايي که نياز به تراکم بالا دارند مناسب است و CMOS در سيستم هاي کم مصرف به کار مي رود. 
خانواده منطقي ترانزيستور – ترانزيستور گونه تکامل يافته تکنولوژي قديمي تريست که در آن از ديود و ترانزيستور براي ساخت گيت پايه NAND استفاده مي شده است. اين تکنولوژي منطق ديود ترانزيستور (DTL) خوانده مي شده است. بعد ها براي بهبود عملکرد مدار به جاي ديود از ترانزيستور استفاده شد و نام خانواده جديد ترانزيستور- ترانزيستور گذاشته شد. 
علاوه بر نوع استاندارد TTL انواع ديگري از اين خانواده عبارتند از TTL سرعت بالا -TTL توان پايين(يا کم مصرف)-TTL شوتکي -TTL شوتکي توان پايين و….
منيع تغذيه مدار هاي TTL پنج ولت و در دو سطح منطقي ۰ و ۳٫۵ ولت مي باشد. 
خانواده کوپل اميتر سريع ترين مدار هاي ديجيتال را به فرم مجتمع در اختيار مي گذارند. ECL در مدار هايي مانند سوپر کامپيوتر ها و پردازنده هاي سيگنال که در آنها سرعت بالا ضرورت دارد بکار مي رود. ترانزيستور ها در گيت هاي ECL در حالت غير اشباح کار مي کنند و رسيدن به تاخير هاي انتشاري در حد ۱ تا ۲ نانو ثانيه در آنها ميسر است. 
منطق فلز- اکسيد- نيمه هادي يک ترانزيستور تک قطبي ست که به جريان يک نوع حامل الکتريکي وابسته است. اين حامل ها ممکن است الکترون (در نوع کانال n) يا حفره باشند. اين بر خلاف ترانزيستور به کار رفته در گيت هاي TTL/ECL است که در عين عملکرد هر دو نوع حامل در آن وجود دارد. 
يک MOS کانال p را PMOS و يک MOS کانال n را NMOS مي نامند. معمولا در مدار هايي که فقط يک ترانزيستور MOS وجود دارد از NMOS استفاده مي شود. در تکنولوژي CMOS هر دو نوع ترانزيستور که به شکل مکمل در تمام مدار ها بسته شده اند به کار رفته است . بزرگترين مزيت CMOS نسبت به دو قطبي تراکم بالاي مدار ها در بسته بندي ساده بودن تکنيک ساخت و عملکرد مقرون به صرفه آن به دليل مصرف توان کم است. 
به علت مزاياي بي شمار مدار هاي مجتمع انحصارا در تهيه انواع قطعات لازم در طراحي سيستم هاي کامپيوتر به کار مي رود . براي درک سازمان و طراحي کامپيوتر ها آشنايي با انواع قطعات و اجزائ به کار رفته در مدار هاي مجتمع اهميت دارد. به اين دليل اجزائ اصلي به همراه خواص منطقي آن تشريح شده است اين اجزا مجموعه اي از واحد هاي عملياتي ديجيتال را فراهم مي کنند که در طراحي کامپيو تر هاي ديجيتال يه عنوان بلوک هاي ساختمان اصلي پايه به کار مي روند.
ترميستورها :  
يکي از مشخصه هاي مورد نظر در مورد مقاومتهاي معمولي اين است که در محدوده وسيعي از تغييرات دماي محيطي ٬  مقاومت آنها تغير نکند. اما تر ميستورها(يعني مقاومتهاي حرارتي) آگاهانه بصورتي ساخته شده اند کهمشخصه هايشان با تغيير دماي محيط تغيير کند.به اين ترتيب آنها را ميتوان به عنوان سنسور ٬ و يا قطعات جبران کننده تغييرات حرارتي مورد استفاده قرار داد.
دو نوع ترميستور اصلي وجود دارد : با ضريب حرارتي منفي (N.T.C) و ضريب حرارتي مثبت ( P.T.C) . در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد  ٬ مقاومت نمونه هاي معمول N.T.C در حدود چند صد اهم (يا چند کيلو اهم) ميباشد که با افزايش دما تا ۱۰۰ درجه سانتيگراد ٬ مقاوت آن تا حد دهها اهم کاهش مي يابد .اما مقاومت P.T.C  در محدوده صفر تا ۷۵ درجه سانتيگراد تقريبا ثابت است(معمولا در حدود ۱۰۰ اهم).در درجه حرارت بالاتر از اين حد(معمولا ۱۲۰ _ ۸۰ درجه سانتيگراد)مقاومت آن به سرعت بالا ميرود(حد اکثر تا ۱۰ کيلو اهم).
تريستورها :
تريستورها(که به آنها يکسوسازهايي با کنترل سيليکوني نيز ميگويند) ۳ پايه داشته ٬ و ميتوان آنها را براي قطع و وصل و يا کنترل توان سيگنالهاي AC نيز مورد استفاده قرار داد.ترميستور نيز مانند ديود ((آند)) و ((کاتد)) دارد. اما علاوه بر آنها پايه سومي به نام ((گيت)) نيز وجود دارد ٬ که با اعمال پالس جرياني کوتاه مدت از آن طريق ٬ ميتوان تريستور را تحريک کرد.
بسته به شرايط موجود اين قطعه با سرعت زيادي از حالت هدايت به حالت قطع ميرود.در حالت ((قطع)) فقط جريان نشتي بسيار اندکي از تريستور عبور ميکند که ميتوان آن را ناديده گرفت(مقاومت بسيار بزرگي از خود نشان ميدهد) ٬ اما مقاومت آن در حالت (( روشن)) بسيار اندک است.وقتي تريستور روشن شود در همان حالت باقي ميماند ( يعني در واقع در همان حالت قفل ميشود) و تا زماني که جريان مستقيم آن قطع نشده باشد ٬ در اين حالت برقرار  خواهد ماند.
در مدارهاي DC تا زماني که ولتاژ تغذيه قطع نشود ٬ تريستور همچنان روشن خواهد ماند اما در مدارهاي  AC با هر بار معکوس شدن قطبيت سيگنال AC ترميستور به صورت خودکار خاموش خواهد شد


تراياک :
تراياک نمونه پيشرفته تر تريستور است ٬ که هدايت دو طرفه ولتاژ از مشخصه هاي آن به شمار مي آيد. اين قطعه نيز ۳ پايه دارد که ((ترمينال شماره ي يک ولتاژ اصلي يا  MT1)) و (( ترمينال شماره دو ولتاژ اصلي يا MT2 )) و ((گيت)) ناميده ميشوند.
ولتاژ اعمال شده به MT2 نسبت به ولتاژ MT1 چه مثبت باشد و چه منفي ميتوان پالسهاي تحريک مثبت و منفي را به گيت اعمال کرد(نسبت به MT1).بنابر اين تراياک براي کنترل تمام موج سيگنال AC مناسب بوده و آن را مانند تريستور ميتوان مورد استفاده قرار داد.
روشن و خاموش شدن تريستور و تراياک با سرعت بسيار زيادي صورت ميپذيرد در نتيجه پالسهاي گذراي بسيار کوتاهي ايجاد ميشود ٬ که ممکن است مسافت بسيار زيادي را در طول سيم طي کنند.براي جلوگيري از ايجاد چنين نويزهايي ٬ معمولا استفاده از نوعي فيلتر LC ضروري خواهد بود

عتیقه زیرخاکی گنج