گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
واژه ي تربيت ازريشه ي (رَبَوَ ) به معناي افزا يش ونمواست وبطورکلّي بايد بررسي شود که مادرچگونه رفتاري را داشته باشد تا فرزندان موفّقي تربيت کند ونقش مادردرتربيت فرزندش به چه اندازه است ؟ واينکه مادربايد بداند اگردراين امرخطيرسستي کند ونوجوان را به حال خود رها کند نوجوان دچارچه مشکلاتي درهمان زمان حسّاس زندگي وهم دوره هاي بعدي زندگي خواهد شد واگراين نوجوان به ابتذال کشيده شود مادربايد بداند که اين يک نفرمي تواند جمع زيادي را گمراه کند ، چرا که انسان موجودي اجتماعي است ، هم براجتماع اثرمي گذارد، هم ازاجتماع تأثيرمي پذيرد . بنابراين وظيفه ي مادراست که بايد ها ونبايد ها را به فرزندش بياموزد تا بهشت زيرپاي آن مادرشود.


عتیقه زیرخاکی گنج