گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق کامل وجامع پیوند هیدروژنی-دانلود رایگان فایل تحقیق پیوند هیدروژنی-دانلود رایگان مقاله فایل تحقیق پیوند هیدروژنی-دانلود فایل تحقیق پیوند هیدروژنی-تحقیق فایل پیوند هیدروژنی

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است امیدواریم که لذت ببرید.
جاذبه بين مولکولي دربرخي از ترکيبات هيدروژن‌دار بطور غيرعادي قوي است اين جاذبه در ترکيباتي مشاهده مي‌شود که درآنها بين هيدروژن و عناصري که اندازه کوچک و الکترونگاتيوي زياد دارند پيوند هيدروژني وجود دارد. پيوند هيدروژني نه تنها بين مولکولهاي يک نوع ماده ، بلکه بين مولکولهاي دو ماده متفاوت که توانايي تشکيل پيوند هيدروژني را دارند نيز برقرار مي‌شود

هرگاه هيدروژن به اتمي با الکترونگاتيوي زياد مثل فلوئور ، اکسيژن يا نيتروژن متصل گردد شرايطي براي بوجود آمدن نوع بسياري مهمي جاذبه بين مولکولي مثبت ـ منفي که آن را پيوند هيدروژني مي‌گويند حاصل مي‌شود. به عبارت ديگر ، اتم هيدروژن يک مولکول و زوج الکترون غير مشترک مولکول ديگر متقابلا همديگر را جذب مي‌کنند و پيوندي تشکيل مي‌شود که به پيوند هيدروژني مرسوم است.

 پيوند هيدروژني بر اثر جاذبه اتم هيدروژن اندک مثبت موجود در يک مولکول و اتم بسيار الکترونگاتيو (FON) موجود در مولکول ديگر (يا در محل ديگر همان مولکول اگر مولکول به قدر کافي بزرگ باشد که بتواند روي خود خم شود) توليد مي‌گردد. جا به جا شدن يک جفت الکترون به سمت عنصر بسيار الکترونگاتيو نيتروژن ، اکسيژن يا فلوئور موجب مي‌شود که اين اتمها داراي بار منفي جزئي شوند. در اين صورت پيوند هيدروژني پلي است ميان دو اتم شديدا الکترونگاتيو با يک اتم هيدروژن که از طرفي بطور کوالانسي با يکي از اتمهاي الکترونگاتيو و از طرف ديگر بطور الکترواستاتيکي (جاذبه مثبت به منفي) با اتم الکترونگاتيو ديگر پيوند يافته است. استحکام پيوند هيدروژني يک دهم تا يک پنجاهم قدرت يک پيوند کوالانسي متوسط است.

 

 • بالا بودن الکترونگاتيوي اتمهاي متصل به هيدروژن :
  برهمين اساس است که فلوئور (الکترونگاتيوترين عنصر) قويترين پيوند هيدروژني و اکسيژن (الکترونگاتيوتر از نيتروژن) پيوند هيدروژني قويتري درمقايسه با نيتروژن تشکيل مي‌دهد. همچنين بار مثبت زياد بر روي اتم هيدروژن ، زوج الکترون مولکول ديگر را به شدت جذب مي‌کند و کوچک بودن اندازه اتم هيدروژن سبب مي‌شود که ملکول دوم بتواند به آن نزديک شود.
 • کوچک بودن اتمهاي متصل به هيدروژن :
  پيوند هيدروژني واقعا مؤثر فقط در ترکيبات فلوئور ، اکسيژن و نيتروژن تشکيل مي‌شود. با وجود اينکه دو اتم نيتروژن و کلر الکترونگاتيوي برابر دارند چون اتم کلر از اتم نيتروژن بزرگتر است بر خلاف نيتروژن ، کلر پيوند هيدروژني ضعيفي تشکيل مي‌دهد.
 •  وجود خواص غيرعادي برخي از مواد در حالت جامد يا مايع از جمله بالا بودن دماهاي ذوب و جوش ، نشان مي‌دهد که نيروهاي جاذبه بين مولکولي در آنها به اندازه‌اي زياد است که نمي‌توان آن را به تأثيرهاي متقابل ضعيف بين مولکولي نسبت داد. آشناترين اين نوع مواد فلوئوريد هيدروژن ، آب و آمونياک است که بسياري از خواص آنها از جمله دماهاي جوش و ذوب آنها از دماهاي جوش و ذوب ترکيبهاي مشابه خود ،براي مثال PH3H3SHCl به طور غيرمنتظره‌اي بالاتر است. شايد تصور شود که علت اين وضعيت غير عادي ، قطبيت به نسبت زياد اين مولکولها ست. البته تا اندازه‌اي همين طور است. اما بررسي دقيق اين پديده غير عادي نشان مي‌دهد که بايد نيروي جاذبه قويتر از نيروهاي جاذبه دوقطبي _ دوقطبي بين مولکولهاي آنها برقرار باشد.
  اگر به ساختار الکتروني مولکولهاي
  NH2H2OHF توجه شود، مي‌توان به موردهاي مشترک بين آنها پي برد. اين وجه اشتراک ، وجود دست کم يک پيوند کوالانسي با اتم هيدروژن و يک اوربيتال هيبريدي ناپيوندي دو الکتروني اتم مرکزي بسيار الکترونگاتيو در هر يک از آنهاست، اتمهاي NOF الکترونگاتيوي بالايي دارند با هيدروژن پيوند کوالانسي به شدت قطبي به وجود مي‌آورند. بطوري که هيدروژن به ميزان قابل توجهي خصلت يک پروتون را پيدا مي‌کند. جفت الکترون ناپيوندي و قابل واگذاري روي اتم الکترونگاتيوي وجود H ، اين امکان را پديد مي‌آورد که اتم هيدروژن در نقش پل ، اتم‌هاي الکترونگاتيو دو مولکول را به يکديگر متصل کند و نيروي جاذبه‌ بين مولکولي بوجود مي‌آيد که به پيوند هيدروژني مرسوم اس
  ت. 
 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۵۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :
قش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان .۱     نقش ریاضیات در تربیت فکر .۲  نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه  .3  نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی

آموزش تکنیکهای لازم برای مدلسازی ریاضی و مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدلهاآموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی آشنایی با نقش ریاضیات در صنعت ، تکنولوژی ، کشاورزی ، و علوم انسانی و اجتماعی 

نقش ریاضیات در تربیت فکر  .22-1  : پرورش قوه تفکر ریاضی ( اندیشه ، استدلال ، تخمین و استنتاج )۲-۲ : پرورش دقت (نظری و عملی )و عادت به نظم فکری و پرورش  قوه نقد و انتقاد .۲-۳ : پرورش قوه ارائه دقیق یک فکر  ( شفاهی و کتبی )
۲-۴ : پرورش اعتماد  به  نفس  در بکار  بردن دانسته های  ریاضی  برای  حل  مسائل . (شک در علم جایز نیست . اینکه “من این مسأ له را حل کرده ام ولی نمی دانم درست است یا خیر ”  یا حل نکردن آن چندان فرقی نمی کند  ).2-5 : پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی ۲-۶ : پرورش قوه تصمیم و تجرید 
نقش ریاضیات در تامین آینده افراد ۳-۱ : آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات  بعدی ۳-۲ : آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار ۴-  نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه ۴-۱ : آشنایی مقدماتی با تاریخ ریاضیات و شناخت شناسی . ۴-۲ : آشنایی مقدماتی با زیبا شناختی ریاضیات 
برای آشنایی دانش جویان نمو نه ای از تدوین اهداف عینی را که برای وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است درج می کنیم قسمتی از ریز ماد ریاضی کاربردی ۱- دانش آموز مفاهیم مجموعه عضویت و جزئیت را بداند و با نمادهای آن آشنا شود . مجموعه های عددی    Q   –   Z   –    N   معرفی می شوند
– دانش آموز اعمال بر مجمو عه ها ( اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل ، ضرب ، دکارتی ) را بداند . ۳- قوانین دمورگان را بداند .۴- بتواند با نمایش دیاگرام ون اعمال بر مجموعه ها را نمایش دهد .۵- مفاهیم مجموعه های متناهی و نا متناهی و کراندار را بداند 
را بتواند درک کند ( در صورت امکان استدلال آنها را بداند ).۷- مفاهیم رابطه  ، رابطه ترتیبی و رابطه هم ارزی زا بداند .و ریز مواد آنالیزی ترکیبی که بخشی از ریاضیات کاربردی است  .اصول شمارشی ( اصل جمع و اصل ضرب ) را بداند .مفاهیم جایگشت و ترتیب را بداند و با نماد آنها و خواص آنها آشنا شود عتیقه زیرخاکی گنج