گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق شبیه سازیهای ۳DFEM،EMبرای فیلترهای تشدید کننده دی الکتریک-دانملود رایگان تحقیق  شبیه سازیهای ۳DFEM،EMبرای فیلترهای تشدید کننده دی الکتریک-خرید اینترنتی تحقیق  شبیه سازیهای ۳DFEM،EMبرای فیلترهای تشدید کننده دی الکتریک-دانلود رایگان مقاله  شبیه سازیهای ۳DFEM،EMبرای فیلترهای تشدید کننده دی الکتریک
این فایل در ۹صفحه تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در این پروژه تحلیل سه بعدی تمام موج (full wave) مربوط به فیلتر تشدید کننده دی الکتریک (DRF) محصول در معکب مستطیل فلزی (rectangular metallic enclosure) ارائه شده است. 
با استفاده از روش المان محدود سه بعدی (۳D FEM) برای انجام شبیه سازی های عددی، پارامترهاو پیشگویی هایی که اندازه گیری انها دشوار می باشد ولی روی کارایی DRF تاثیر میگذارند به طور دقیق قابل تعیین می باشند. 

در این پروژه تحلیل سه بعدی تمام موج (full wave) مربوط به فیلتر تشدید کننده دی الکتریک (DRF) محصول در معکب مستطیل فلزی (rectangular metallic enclosure) ارائه شده است. 
با استفاده از روش المان محدود سه بعدی (۳D FEM) برای انجام شبیه سازی های عددی، پارامترهاو پیشگویی هایی که اندازه گیری انها دشوار می باشد ولی روی کارایی DRF تاثیر میگذارند به طور دقیق قابل تعیین می باشند. 
در اینجا ما از تحریک مو.د TE01 که بیشترین ضریب کیفیت را در تشدید کننده دی الکتریک استوانه ای با تزویج خطوط نواری دارد استفاده میکنیم. 
شبیه ساز HFSS برای ساختار سه بعدی DRF مورد استفاده قرار گرفته است.عتیقه زیرخاکی گنج