گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيامبر ص هماره به تشكيل خانواده تشويق مي كرد و مردمان را از بي همسري بيم مي داد و مي فرمود : بيشتر دوزخيان بي همسرانند۱ . 
دو ركعت نماز كسي كه همسر دارد ، بهتر از هشتاد و دو ركعت نماز انسان بي همسر است۲ . 
همواره ديگران را به ازدواج آگاهانه تشويق مي كرد تا هر كدام از همسران به آرامش دست يابند ؛ آرامشي كه در پرتو ثروت و شهرت به دست نمي آيد . مي فرمود : 
بيچاره است ، بيچاره است ، بيچاره ، مردي كه همسر ندارد . 
گفتند : گر چه ثروتمند باشد ؟ 
– گرچه ثروتمند باشد . بيچاره است ، بيچاره است ، بيچاره ، زن بي شوهر . 
– گرچه ثروتمند باشد ؟
– گرچه ثروتمند باشد۳ . 
وقتي مرد به همسرش و همسرش بدو مي نگرد ، پروردگار مهربانه به آنان مي نگرد 

اهميت همسر شايسته

آدمي ، پس از ايمان به خداوند ، به چيزي برتر از همسري همدل دست نمي يابد۱ . 
در سخني ديگر ، از بانوي شايسته ، نه به عنوان گنج ، بلكه « بهترين گنجينه » نام برده است : آيا شما را از بهترين گنجينه آگاه كنم ؟ زني شايسته .


اهميت روابط عاشقانه

مردي نيست كه دست همسرش را عاشقانه بگيرد ، جز آن كه آفريدگار براي او پنج پاداش مي نويسد . پس اگر او را در آ‎غوش كشد ، ده پاداش مي برد . اگر همسرش را ببوسد ، بيست پاداش دارد . اگر با او درآميزد ، [ پاداش اين كار ] از دنيا و آنچه در آن است بهتر است . پس زماني كه مرد برمي خيزد ، تا غسل كند ، آب از هيچ قسمتي از بدنش عبور نمي كند ، جز آن كه گناهش را مي زدايد و درجه اي بر او مي افزايد . خداوند براي اين غسل پاداشي بهتر از دنيا و آنچه در آن است بدو مي بخشد . و همانا خداوند والا در برابر فرشتگان افتخار مي كند و مي گويد : به بنده ام بنگريد . در شبي سرد برخاسته است تا از جنابت غسل كند . بر اين باور است كه من پروردگار او هستم . گواه باشيد كه من او را بخشيدم .


رشد دادن يكديگر

خداوند بيامرزد مردي را كه [ نيمه ] شب برمي خيزد و نماز [ شب ] مي خواند و همسرش را بيدار مي كند و اگر زنش برنمي خيزد ، مرد به صورتش [ مهربانانه ] آب مي پاشد ؛ پروردگار بيامرزد زني را كه شب برمي خيزد و نماز [ شب ] مي خواند و شوهرش را بيدار مي كند . و اگر شوهرش برنمي خيزد ، به صورتش [ مهربانانه ] آب مي پاشد .

موريانه هاي فتنه 

درباره كساني كه به سان موريانه در كانون گرم خانواده ها رخنه مي كنند و بنيان هاي آن را با سخنان فتنه گرانه خويش سست مي سازند ، مي فرمود : 
خشم و نفرين آفريدگار در اين جهان و آن جهان بر كسي باد كه ميان مرد و زني جدايي افكند ؛ و بر خداوند است او را با هزار سنگ دوزخي بكوبد ؛ 
و كسي كه براي بر هم زدن ميانة آن دو گام بردارد ، اما كارش به جدايي آنان نينجامد ، مورد خشم خداوند والا و نفرين او در دنيا و آخرت است ؛ و پروردگار بدو [ بامهرباني ] نمي نگرد .


پروانه هاي آشتي

كسي كه براي آشتي دادن زن و شوهري گام بردارد ، پروردگار بدو پاداش هزار شهيدي مي دهد كه به راستي در راه خدا كشته شدند ، و براي هر گام كه برمي دارد و هر واژه اي كه در اين زمينه مي گويد ، عبادت يك سال را به او عطا مي كند ؛ سالي كه روزهايش را روزه بوده و شب هايش را شب زنده داري كرده است .


احترام و مهرورزي 

به مردان سفارش مي كرد : كسي كه همسري گرفته است ، بايد او را گرامي بدارد۱ . 
به مردان هشدار مي داد : خداوند همة گناهان را [ با شرايطي ] مي بخشد ، جز كسي را كه … مهريه را انكار كند۲ [ و در روايتي ديگر : پرداخت آن را به تأخير افكند ] . 
دوست داشتن زنان [ = همسران ] و آگاه كردن آن ها از اين محبت را مستحب اعلام كرد۳ . 
مي فرمود : اين كه مرد به زنش بگويد : « تو را دوست دارم » ، هرگز از دل زن بيرون نمي رود۴ . 
هر چه بر ايمان بنده اي افزوده شود ، بر محبت او به زنان [ = همسرش ] افزوده مي شود۵ . 
به مرداني كه گمان مي بردند عشق به همسر – هر چند مانع از انجام وظايف ديني نشود – چندان كار پسنديده اي نيست ، مي فرمود : به خاندان ما هفت چيز داده اند كه نه به پيشينيان ما داده اند و نه به كساني كه پس از ما مي آيند خواهند داد : … [ يكي از آنها ] عشق به زنان [ = همسران ] است۶ . 
جبرئيل آن قدر سفارش زنان را كرد كه گمان كردم طلاق دادن آنان حرام است۷ . 
پيامبر محبت به زنان و چشم پوشي از اشتباهات آنها را مستحب برشمرد۸ . 
در سفارشي طولاني فرمود : برادرم جبرئيل … هماره سفارش زنان را به من مي كرد تا آن جا كه گمان بردم روا نيست مرد [ با اعتراض ] به همسرش بگويد : اه !۹
از خداوند والا درباره زنان پروا پيشه كنيد . آنان [ به سان ] اسيران نزد شمايند . آنان را به عنوان امانت هاي خداوندي [ به همسري ] گرفته ايد … بر شما حقي واجب دارند ؛ زيرا تنشان بر شما حلال شمرده شده و از آن بهره مي گيريد . فرزندانتان را در درون خويش حمل مي كنند تا [ زماني كه ] با زايمان [ از اين رنج طاقت فرسا ] رها شوند ؛ پس با آنان مهر بورزيد و دلشان را به دست بياوريد ؛ تا در كنار شما بايستند . زنان را ناپسنديده نشماريد و بر آنان خشم مگيريد . از آنچه [ از مهريه و جز آن ] به آن ها داده ايد ، جز با رضايت خاطر و اجازه آنان ، چيزي باز پس نگيريد …۱۰ . 
بهترين شما كسي است كه … براي همسرش بهترين [ شوهر ] است . 
مردي كه بر بداخلاقي همسرش تاب بياورد ، پروردگار پاداشي را كه به خاطر تحمل ناگواري ها به حضرت « ايوب ع » داده است ، به او خواهد داد۱۱ . 
هر مردي كه با زبانش زنش را بيازارد ، پروردگار نه انفاقش در راه خدا را مي پذيرد ، نه نماز مستحبي اش را و نه نيكي اش را ، تا زنش را خرسند كند ؛ و اگر آن مرد روزها روزه گيرد و شب ها [ براي نماز مستحبي ] به پا خيزد ، برده ها آزاد كند … [ باز هم ] نخستين كسي خواهد بود كه وارد دوزخ مي شود . 
بهترين شما ، كساني هستند كه براي زنان خود بهترين [ شوهر] باشند . و من از همة شما براي خانواده ام بهترم .خوش خلقي

روزي ام سلمه از او پرسيد : پدر و مادرم فدايت ! زني دو شوهر داشت . آنان هر دو مردند و به بهشت رفتند . اين زن با كدامين آن ها زندگي خواهد كرد ؟ 
– اي ام سلمه ! زن ، مردي را كه خوش اخلاق تر و با خانواده بهتر است برمي گزيند .عدالت ورزي

عايشه مي گويد : شيوه رسول گرامي چنان بود كه هر گاه مي خواست به سفر رود ، ميان همسرانش قرعه مي زد و نام هر كسي كه در مي آمد ، او را با خويش به سفر مي برد۱ . 
مردي كه دو همسر داشته باشد و ميانشان به عدالت رفتار نكند ، روز رستاخيز در حالي مي آيد كه دستانش را بسته اند و نيمي از پيكرش كج [ و فلج ] است ؛ تا او را در دوزخ افكنند.

رعايت عفاف 

حضرت ، براي پاسداري از كانون گرم خانواده ، سخن گفتن مردان با زنان و دوشيزگان بيگانه را ، بدون آن كه ضرورتي در كار باشد ، ناپسند مي شمرد . 
مردي كه با زني نامحرم شوخي كند ، پروردگار [ در رستاخيز ] به خاطر هر واژه هزار سال زنداني اش مي كند !۱
بدانيد كه هيچ مردي با زن نامحرم خلوت نمي كند ، جز آن كه سومين نفر آن جمع شيطان است . 
به مردان توصيه مي كرد : پاكدامن باشيد تا زنان شما پاكدامن باشند .


تأمين اقتصادي

ملعون است معلون ، كسي است كه افراد تحت سرپرستي خود را رها سازد . بزرگترين گناه در نظر خداوند آن است كه مردي افراد تحت سرپرستي خود را سرگردان گذارد۱ . 
مي فرمود : در بهشت مقامي است كه جز سه تن بدان نرسند : .. [ و يكي از آنها ] كسي است كه نانخورهايي دارد و صبور است . 
امام علي ع پرسيد : صبوري اين صاحب خانوار يعني چه ؟ 
– اين كه بر افراد تحت سرپرستي اش به خاطر خرج هايي كه مي كنند منت نمي گذارد۲ . 
مي فرمود از ما نيست كسي كه خداوند به او وسعت اقتصادي داده ، اما او بر خانواده اش سخت مي گيرد . 
درهمي كه براي خانواده ات خرج مي كني ، برايم محبوب تر است از ديناري كه در راه خدا خرج بكني .
كار در خانه

به مردان مي فرمود : خدمتتان به همسرانتان ، صدقه به شمار مي آيد۱ [ و پاداش دارد ] . 
اي علي ! … از من بشنو ؛ و من جز آنچه خدايم فرمان داده است نمي گويم : 
هر مردي كه همسرش را در [ كار ] خانه كمك كند ، به تعداد موهاي اندامش يكسال عبادت برايش محسوب مي كنند ؛ سالي كه روزهايش روزه بوده و شب هايش را به پا خاسته باشد … . 
اي علي ! كسي كه در خدمت خانواده اش در منزل باشد و خودخواهي نورزد ، آفريدگار نامش را در ديوان شهيدان مي نگارد … و براي هر قدمش ، يك حج و يك عمره پاداش مي دهد … . 
اي علي ! ساعتي را در خدمت همسر بودن ، برتر است از هزار سال پرستش ، و هزار حج و هزار عمره ، و آزاد كردن هزار برده , و شركت در هزار جهاد ، و عيادت هزار بيمار ، و حضور در هزار نماز جمعه ، و شركت در هزار تشييع جنازه ، و سير كردن هزار گرسنه ، … ، و آزاد كردن هزار اسير ، … . و چنين كسي چشم از جهان فرو نخواهد بست ، جز آن كه جايگاهش را در بهشت خواهد ديد … . 
اي علي ! خدمت به همسر ، كفارة گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو مي نشاند .

اجر شهيد

انس مي گويد : زنان مرا نزد رسول ص گرامي فرستادند تا بگويم : 
اي فرستادة خدا ! مردان به بركت جهاد گوي سبقت را ربودند ؛ آيا كاري هست كه ما با آنجام آن پاداش كار جنگاوران راه خدا را دريابيم ؟ 
ايشان فرمودند : خانه داري شما ، [ همان ] يافتن پاداش جنگاوران راه خداست۱ . 
هر زني كه [ براي انجام كار خانه ] برخيزد و براي همسرش نان بپزد و گرماي آتش آزارش دهد ، آفريدگار آتش را بر او حرام كند . 
مردي نزد پيامبر آمد و گفت : همسري دارم كه هرگاه وارد خانه مي شوم ، به پيشوازم مي آيد ؛ و چون بيرون مي آيم ، مرا بدرقه مي كند ؛ هر گاه غمگينم مي يابد ، به من گويد « از چه رنج مي بري ؟ اگر به خاطر درآمد است كه كسي جز تو [ = آفريدگار ] عهده دار آن است [ و تو تنها بايد تلاش كني ] ، و اگر به خاطر آن جهان است ، پروردگار بر اندوهت بيفزايد . » 
حضرت فرمود : خداوند كارگزاراني دارد كه اين از آنهاست . او نيمي از پاداش شهيد را دارد .

پرداخت مهريه 

مردي كه مهر همسرش را ندهد ، در نزد خداوند زناكار شمرده مي شود . در روز رستاخيز ، خداوند والا مي گويد : « بندة من ، كنيزم را به عهد خودم به عقدت درآوردم ، تو [ با نپرداختن مهريه ] به عهدم وفا نكردي و به كنيزم ستم كردي » پس ، از نيكي هاي مرد مي گيرند و به اندازة حق زن بدو مي دهند . اگر مرد نيكي نداشته باشد ، فرمان مي رسد او را به خاطر شكستن پيمان در دوزخ افكنيد۱ . 
كسي كه زني بگيرد و در انديشه اش قصد پرداخت مهريه نداشته باشد ، هنگام مرگ به سان زناكاران مي ميرد۲ . 
كسي كه به زني زيان رساند تا بدان جا كه زن گويد : « مهرم حلال ، جانم آزاد » ، پروردگار براي آن مرد به مجازاتي كمتر از آتش دوزخ راضي نخواهد شد.


منزلت شوهر

در پايان نبرد احد ، به حمنه ، دختر جحش گفتند : برادرت كشته شد . گفت : خدايش بيامرزد . همة ما از خداييم و به سوي او باز مي گرديم . 
گفتند : شوهرت كشته شد . 
گفت : دريغا !
پيامبر ص با ديدن اين صحنه فرمود : مرد در دل زنش جايگاهي دارد كه چيزي با آن برابري نمي كند .


زنان برتر 

بهترين زنان شما زن خوشبو [ براي شوهر ] است و زني كه آشپز خوبي باشد۱ . 
آيا شما را از زناني كه اهل بهشت اند آگاه كنم ؟ زن وفاداري كه فرزند بسيار آورد ؛ زود آشتي كند ؛ و همين كه بدي كرد [ به همسرش ] بگويد : دست من در دست توست [ و در اختيار توام ] ، چشم بر هم نمي گذارم مگر اين كه از من راضي شوي۲ . 
بهترين زنان شما كسي است كه مهريه اش كمتر است . زنان قريش برترين زنان اند … [ زيرا ] به خردسالان خود مهربان اند و حقوق همسران خويش را رعايت مي كنند .

كتك نزدن همسر

هر مردي كه همسرش را بيش از سه بار كتك بزند ، آفريدگار در روز رستاخيز او را چنان رسوا مي كند كه مردمان نخستين و واپسين بدو بنگرند۱ [ و آبرويش نزد همگان بريزيد ] . 
آيا كسي از شما همسرش را كتك مي زند و بعد [ از مدت كوتاهي ] او را در آغوش مي كشد ؟!۲
از مردي در شگفتم كه همسرش را مي زند ، در حالي كه او [ به خاطر اين رفتار ناشايست ] به كتك خوردن سزاوارتر است۳ . 
هر مردي كه به همسرش سيلي زند ، آفريدگار بلند پايه [ در روز رستاخيز ] به كليددار دوزخ فرمان مي دهد كه هفتاد سيلي داغ از آتش جهنم به او بزند۴ . 
همسرانتان را با چوب كتك نزنيد كه قصاص دارد .
  • بازدید : 233 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بنا به روايتی از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است که وقتی خداوند آدم وحوا را روی زمين قرار داد و آدم، حوا را مشاهده كرد به خداوند فرمود : خدايا اين موجود چه چهره زيبا و جذابي دارد، من به او تمايل دارم.
خداوند فرمود : اين بنده من، حوا است. دوست داري مطيع تر شود و مونس و همراه تو شود؟ عرض كرد پروردگاران اگر چنين شود من بسيار سپاسگزار خواهم شد. خداوند فرمود : اشكالي ندارد ، ولي براي كسب رضاي من بايد قدمي برداري ؟
آن قدم اين است كه حتماً مهريه اي را براي وي قرار دهي و آن مهريه اين است كه آئين دين من را به او تعليم وآموزش دهي ! انسان قبول كرد و خداوند حوا را به عقد آدم درآورد.
در مسير فطرت نيز مشاهده مي كنيم كه خداوند به سه طريق در دلبستگي انسانها اين ويژگي را قرار داده است :
۱ – انسان چه مرد و چه زن در وجود خود نياز به همسر را حس مي كند.
۲ – انسان چه مرد و چه زن در وجود خود نياز به پيوستگي را حس مي كند.
۳- انسان چه مرد و چه زن براي تداوم و بقاي نسل نياز به همسر را در خود حس مي كند. 
علاوه بر اين موارد مشاهده مي شود كه ازدواج انسان را از كامجويي هاي فاسد و انحرافات زشت دوري مي كند. 
• پيامبر اكرم (ص) فرموده اند : هر كس دوست دارد بر فطرت من باشد بايد به سنت و روش ، رفتار كند و يكي ازسنتهاي من ازدواج است. 
هيچ يك از مكاتب بشري نمي توانند درباره چگونگي آفرينش انسان و عالم، پاسخ دقيق و روشني را ارائه بدهند. علت اين است كه نگاه و ديد بشر محدود است و گذشته بسيار دور و آينده دور را نمي تواند، ببيند.
به طوري كه بشر مي تواند پيرامون چيزي نظر بدهد كه آن را در آزمايشگاه خود گرد آورد و پس از ۱ الي ۱۰ بار آزمايش و تست بتواند پيرامون آن نظر دقيق و قطعي علمي بدهد.
انسان به تنهايي نمي تواند، بدون كمك وحي چگونگي آفرينش خود و عالم هستي را درك كند چون در اين باره سخن، فراوان است. تنها جواب محكم و دقيقي را كه ما مي توانيم درباره چگونگي آفرينش انسان و عالم بگيريم فقط از طريق وحي و قرآن كريم و بيانات ائمه معصومين (عليهم السلام) است.
• خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : ما به تحقيق آدم ابوالبشر را از خاك پاك آفريديم . 

عتیقه زیرخاکی گنج