گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انسانها در سراسر كره خاكي با تجمع هاي كوچك و بزرگ چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ توانمندي هاي كه مي تواند شامل: قدرت نظامي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي باشد انسانها با رنگها، نژادها، آداب و رسوم، فرهنگ و روشهاي گوناگون زندگي مي كنند روند زندگي انسان كه در گذشته بسيار دور بصورت كلني هاي كوچك مي بوده با تشكل جوامع شهري و مدني به جوامع شهري و بزرگ و پيشرفته تغيير يافته و سرزمينهاي بزرگي را در بر گرفته و تحت نام كشور اداره مي شود
با اينكه در عصر صنعت و عصر فناوري عرصه هاي علم بسر مي بريم، هستند انسانهاي كه در اقصي نقاط دنيا بصورت قبيله و كلني هاي كوچك زندگي مي كنند كه هنوز آداب و روش زندگي اجدادي و گذشتگان خود را حفظ كرده و اين ميراث بجا مانده از عصر قديم در رفتار، اعمال و وضع ظاهري آنان مشهود مي باشد و با وجود ترويج و تبليغ اديان هنوز هستند قبايلي كه به اعتقادات گذشته خود استوار هستند.
پيوند زندگي ميان زن و مرد از زمان خلقت و آفرينش در ذات و ضمير انسان نهفته و راز آفرينش و بقاء و حيات انسان بر روي كره زمين حاصل غرايض و احساسات و تمايلاتي است كه در وجود جنس زن و مرد وجود دارد و به اشكال گوناگون بروز مي كند.
اگر سفري داشته باشيم به سرزمينهاي گوناگون مي بينيم كه در هر نقطه از كره زمين آئين ازدواج و زندگي مشترك از تنوع قابل توجهي برخوردار بوده كه حاكي از عرف و عاداتي كه در ساليان متمادي رواج داشته كه اين عرف در ميان جوامع مدني هر چند مدتي دستخوش تغييرات بوده اما در نزد قبايل و تجمع هاي كوچك كمتر تغيير يافته است كه يكي از دلايل كلر بودن آداب و فرهنگ قبايل موجود كه به صورت تجمع هاي محدود و كوچك زندگي مي كنند عدم ارتباط با جوامع شهري و ورني است و نوع زندگي آنان مي باشد و ديده مي شود قبايلي كه هنوز با ابزار و وسايل ابتدائي، حتي عصر سنگ زندگي مي كنند و در اينجا به چند نمونه بسنده مي كنيم در جنگلهاي آمازون و در بخشي از مناطق دور افتاده كه خارج از دسترس جوامع پيشرفته مي باشد قبيله اي زندگي مي كند تحت نام پيگمه كه افراد آن بر روي درختان زندگي مي كنند و خانه سازي مي كنند و در بين اين قبيله مرسوم است كه مرد پيگمه براي احراز داشتن همسر و اداره زندگي موظف است كه با دست خالي به جنگل رفته و يك حيوان وحشي را شكار كند در غير اينصورت از داشتن زوج محروم است.
در قاره افريقا كه به نام قادره كهن معروف مي باشد قبيله اي زندگي مي كند كه غذاي اصلي آنان را خون گاو تشكيل مي دهد و ابزار ساده مورد نياز آنان همان ابزار اوليه و ابتدايي است و زن و مرد اين قبيله به جنگل رفته و بدور از چشم ديگران مدت زماني را در جنگل بسر برده و در هنگام بازگشت با بستن خود توسط علف و به نمايش گذاشتن آن خود را بعنوان زوج به ساير افراد قبيله معرفي مي كنند و در حضور ديگران با سائيدن بيني يكديگر اين پيوند را تحقق مي بخشند اين قبيله كه با نام قبيله ماسائي مشهور مي باشند با دنياي متمدن و شهرنشيني فاصله زيادي داشته و زندگي آنان از طريق نگه داري گاو و شكار حيوانات تامين مي شود.
در سرزمين آلاسكا، سرزمين اجدادي اسكيموها زندگي شرايط خاص و جالب خود را دارد.
در سرزمين يخ زده و سرد آلاسكا انسانها بصورت پراكنده و در تجمع هاي كوچك كه متشكل از زن، مرد، فرزند و پدر و مادر بزرگ مي باشند ادامه ادامه دارد و بين اين تجمع ها فواصل زيادي وجود دارد چون نياز مايحتاج ساكنين آلاسكا از راه شكار تامين مي شود لذا هر خانواده در محدوده و حريم خود زندگي مي كند در نقاطي از سرزمين كانادا هم بدين شكل است و شرايط آب و هوايي اجازه تغيير شيوه زندگي را به قبايل اسكيمو نمي دهد حتي محل اقامتشان با قطعات يخ ساخته شده و نور خورشيد در مدت زمان كمي به اين سرزمين مي تابد و اين مردم در شرايط سخت و سرد و طاقت فرسا زندگي مي كنند و تهيه غذا بسيار مشكل است و افرادي كه پيرو از كار افتاده مي شوند و توانائي حركت و تهيه غذا را ندارند به حال خود رها مي شوند[نوع ديگر اين رفتار در جوامع شهري ديده مي شود كه بزرگ خانواده به آسايشگاه سالمندان سپرده مي شود و جاي تاسف است]
و تمامي اعضاء خانواده در مبازره با طبيعت سخت اين سرزمين يخ زده مشاركت دارند زمانيكه مرد اسكيمو مبادرت به همسريابي مي كند با شكار و تهيه پوست حيوانات كه گرانبها مي باشد(مسيلك، خرس، روباه و ساير حيوانات قطبي) و هديه آن به خانواده زن شايستگي خود را ابراز مي دارد، در بين اسكيموها مردي كه داراي شهامت و جسارت در شكار حيوانات باشد از محبوبيت شاياني برخوردار و از آن بصورت يك قهرمان ياد 
مي كنند، خوب طبيعي است كه چنين باشد چرا كه جزء حيوانات كاري ديگر وجود ندارد و غذاي آنان از گوشت و چربي حيوانات تامين مي شود.

عتیقه زیرخاکی گنج