گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
ین فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نقشه برداری و نقشه : نقشه برداری علمی است که ریاضیات را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و به وسیله ی آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه ی عوارض آن در روی صفحه ی افقی نمایش می دهد ، پس نقشه تصویر افقی منطقه ای با مقیاس کوچک بر روی یک صفحه می باشد .
واضح است که برای نمایش عوارض در روی یک صفحه احتیاج به یکسری عملیات و اندازه گیری هاست که به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
عملیات صحرایی : شامل شناسایی        . انتخاب        کار و ایستگاه های اندازه گیری طولها و زوایا .
محاسبات : انجام محاسبات لازم با توجه به اندازه گیری های به دست آمده .
تهیه ی نقشه : انتقال اندازه گیری های انجام شده روی صفحه با توجه به محاسبات حقیقی و مقیاس مورد درخواست .

تقسیم بندی کلی نقشه برداری :
علوم نقشه برداری یا Topography   در حالت کلی به دو رشته اساسی تقسیم می شود که عبارتند از :
الف ) Topologies : که مربوط به کیفیت تشکیل زمین ( لایه های سطح زمین ) می شود و از بحث ما خارج است .
ب )                  : که مربوط به فنون اندازه گیری و تعیین مرز ظاهری زمین می باشد .

اهمیت مورد استفاده نقشه برداری : 
 نقشه برداری یکی از قدیمی ترین تکنیک های مورد استفاده ی بشر بوده و از آن برای تعیین حدود            استفاده می کرده است . امروزه از نقشه برداری برای عملیات ساختمانی ، ایجاد راه ها ، شاه راه ها و راه های آهن ، ایجاد پلها ، تونل ها ، نهر ها ، سد ها ، تأسیسات ، منابع آبی ، امور کشتیرانی ، کشاورزی ، مهندسی معادن و زمین شناسی ، جنگل داری و حتی حفظ آثار باستانی ، و تشخیص جرائم در تصادفات رانندگی استفاده می شود .

عملیات نقشه برداری :
نظر به گسترده بودن دامنه ی نقشه برداری امروزه مانند سایر          آن را به شاخه های مختلف تقسیم کرده اند که به قرار زیراند :
۱ ) نقشه برداری ژئودزی  و میکرو ژئودزی : علمی است که در مورد شکل ، ابعاد و تغییرات سطح زمین بحث می کند ولی نقشه برداری ژئودزی ایجاد یک استخوان بندی دقیق و محکم از اندازه گیری هایی با طولهای بلند می باشد که به صورت مثلث هایی که یک کشور را پوشش می دهند و به آن شکل ژئودزی می گویند که برای کارهای کوچک مثل ساختن یک سد و یا ساختمان نیز یک شبکه ی ژئودزی ایجاد می شود که به آن میکرو ژئودزی می گویند .
۲ ) نقشه برداری مسطحاتی ( پلانی متر ) و ثبتی املاکی : در این نقشه طولها و عرض ها نشان داده می شود که به آن پلان نیز گفته می شود .
ثبتی املاکی: تعیین زمین و مالکیت های آن و موضوع خدمات شهری و سامان دهی اقتصادی و مالیاتی احتیاج به نقشه هایی دارد که با نقشه های ثبتی املاکی و حقوقی ( کلاستر ) می گویند .
۳ ) نقشه برداری ارتفاعی (آلتی متری) : در این نقشه برداری فقط ارتفاعات نشان داده می شود و برای تعیین برشها به کار می رود .
۴ ) نقشه برداری توپوگرافی :  هر گاه در یک نقشه وضع ارتفاعی و وضع مسطحاتی یک زمین نیاز باشد به آن نقشه های توپوگرافی می گویند که در این نقشه ها ارتفاعات معمولاً با خطوط  تراز  یا منحنی میزان مشخص می شود . که این خطوط بیان کننده ی نقاطی با ارتفاع یکسان می باشد .

طرز تهیه نقشه های توپوگرافی :
فرض کنیم مخروط رو به رو m 300 ارتفاع داشته باشد اگر بر روی مخروط در ارتفاعات m10  و۲۰m  خطوطی ترسیم کنیم سپس تصویر این خطوط از بالا ترسیم کنیم شکل رو به رو حاصل می شود 
اگر همین عملیات را با خطوط فرضی بر روی یک تپه انجام دهیم شکل به صورت شکل (۱) خواهد بود . این خطوط ، خطوط تراز و هر منحنی نشان دهنده ی نقاطی با ارتفاع یکسان است هر چه خطوط منحنی به هم نزدیک تر باشند شیب منطقه بیشتر و هر چه خطوط تراز نسبت به هم فاصله داشته باشند شیب منطقه کمتر است .


شکل (۲) ” درّه ”                                                                     شکل (۱) ” قله ”                           
ترانشه : سراشیبی خیلی تند یا ارتفاع زیاد مثل آبشار را ترانشه می گویند .
نکته : خطوط منحنی میزان هیچگاه یکدیگر را قطع نمی کنند مگر در ترانشه . 

۵ ) نقشه برداری زیر زمینی : موضوع این نقشه برداری تهیه ی نقشه های متر و گذرگاه های زیر زمینی است که علاوه بر مسائل نقشه برداری به دستگاه های خاص نیز احتیاج دارد .
۶ ) نقشه برداری هوایی ( مونوگرامتری ) : برای تهیه ی نقشه های وسیع مثل نقشه ی یک کشور ، استان و غیره به کمک هواپیما عکس هایی از منطقه گرفته شده  و آن ها را تبدیل به نقشه می کنیم .
۷ ) آبیکاری ( هیدراگرانی) : برای تهیه ی نقشه ی کف رودخانه ها و دریاچه ها و اقیانوس ها به کار می رود . همچنین کمک ایجاد تأسیسات دریایی و تهیه ی نقشه های مرزهای آبی از وظایف متخصصان این رشته است .
۸ ) نقشه برداری مسیر ها : برای تهیه ی نقشه های بزرگ مانند نقشه های یک کشور و ایجاد مسیر های ارتباطی استفاده می شود .
۹ ) نقشه برداری           : شاخه ای از نقشه برداری که با علوم دیگر ارتباط زیادی پیدا کرده است و بسیار وسیع و گسترده می باشد . به این نقشه برداری ” نقشه برداری موضوعی” نیز گفته می شود . از این نقشه برداری در تهیه نقشه های آماری ، نقشه های هواشناسی ، نقشه های زمین شناسی ، نقشه های خاک ها و غیره استفاده می شود .
۱۰ ) نقشه برداری نظامی : برای تهیه ی نقشه های نظامی و تعیین نقاط مهم دفاعی و حمله ی دشمن استفاده می شود .
۱۱ ) نقشه برداری مستوی : اگر در نقشه برداری از انحنای طولها صرفه نظر کنیم و آنها را مستقیم در نظر بگیریم به آن نقشه برداری مستوی گفته می شود و برای تهیه ی نقشه های مستوی با وسعت کمتر از ۱۰km * 10km استفاده می شود . فرق آن با نقشه برداری ژئودزی این است که نقشه برداری ژئودزی برای مناطق وسیع کاربردی است .

منحنی میزان رسم شده مطعلق به چه ارتفاعی است بر حسب متر ؟
GLS یا سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی:
کلیه ی اطلاعات جغرافیایی شامل اطلاعات حاصل از تصاویر ماهواره ای ، عکس های هوایی، 
نقشه های زمینی و غیره و اطلاعات غیر جغرافیایی شامل داده های آماری و توصیفی و غیره را جمع آوری نموده و بین آن ها ارتباط برقرار می نماید .
مدار : از برخورد صفحات به موازات خط استوا با کره زمین دوایری ایجاد می شود که به آنها مدار می گویند .
نکته :  مدارها با هم موازی اند ملی هر چه مدارها به قطبها نزدیک تر می شوند کوچکتر می شوند بنابراین بزرگترین مدار ” خط استوا” است .
نصف النهار :  از برخورد صفحاتی که از دو قطب کره زمین می گذرند با سطح زمین دایره هایی ایجاد میشود که به آن نصف النهار می گویند .
نکته : نصف النهار ها با هم موازی نیستند ولی با هم برابرند و نصف النهاری که از گرینویچ لندن می گذرد به عنوان نصف النهار مبدأ می شناسیم .

طول جغرافیایی:
طول جغرافیایی یک نقطه مثل A عبارت است از  زاویه ی بین سطح نصف النهار مبدأ و نصف النهار نقطه ی A . 

عتیقه زیرخاکی گنج