گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

برخلاف فنون آبرسانی شهري و جمع آوری پساب (فاضلاب) كه تاريخچه نسبتاً طولانی وچند هزار ساله دارند،پالايش و تصفيه فاضلاب بصورت امروزی داراي سابقه تاريخي كوتاهی مي باشد و تنها در نوشته هاي تاريخي از فرمانهائي و گفته هايي در مورد پرهيز از آلوده سازي منابع طبيعی آب،خصوصاً آب رودخانه ها ياد شده است. نخست از حدود يك صد سال پيش كه رابطه بين اثر باكتريها وميكروبهاي بيماري زا در شيوع و واگيری بيماريها آشكار گشت،انسان به فكر پاكسازی آبهای آلوده افتاد. به عبارت ديگر فن تصفيه آب و فاضلاب در روند امروزی خود بيشتر در اثر پيشرفت علم پزشكي وزيست شناسي (پيداش نظريه وپاستور در نيمه دوم قرن نوزدهم در زمينه بهداشت عمومي) بوجود آمده است. پرداختن و توجه به اين فن از آنجا آغاز شد كه بتدريج برای جلوگيری از آلوده شدن منابع طبيعی آب و بويژه رودخانه ها، ورود فاضلاب به اين منابع ممنوع اعلام گرديد. لذا اين جلوگيری ملزم به تصفية فاضلاب وتكامل روشهای آن بود. با گذشت زمان و خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، بر اثر توسعه شهرها و صنايع،خطر آلودگی محيط زيست و در نتيجه نياز به تصفيه فاضلاب با شدت بی سابقه ای افزايش يافت وهمراه با آن روشهای متعددی جهت تصفيه فاضلاب پيشنهاد و به كار گرفته شد. در تكامل فن تصفيه فاضلاب از نظر زماني،روشهای طبيعی تصفيه جزو قديمی ترين روشهائی هستند كه برای تصفيه بكار گرفته شده اند. خصوصاً استفاده از فاضلاب براي آبياری در كشاورزی بعلت خاصيت كودي آن از يكصد سال پيش تا به حال در كشورهاي اروپائي متداول بوده است.

     همه جوامع،هم بصورت جامد وهم بصورت مايع،فضولات توليد مي نمايد.بخش مايع اين فضولات،فاضلاب است كه اساساً همان آب مصرفي جامعه است كه دراثر كاربردهای گوناگون آلوده شده است. فاضلاب را مي توان تركيبي از مايع يا فضولاتی دانست كه توسط آب از مناطق مسكوني،اداري وتاسيسات تجاري و صنعتي حمل شده وبر حسب مورد،با آبهاي زير زميني،آبهاي سطحی و سيلابها و بطوركلی با منابع آب آميخته شده است. اگر فاضلاب تصفيه نشده انباشته شود،تجزيه مواد آلي آن ممكن است منجر به توليد مقدار زيادي گازهاي بد بو گردد.علاوه برآن،فاضلاب تصفيه نشده حاوي ميكروارگانيسم هاي بيماري زاي فراواني است كه در دستگاه گوارش انسان زندگی می كنند ويا در برخی فضولات صنعتي موجودند. فاضلاب شامل مواد مغذي  نيز مي باشد كه مي تواند سبب تحريك رشد گياهان آبزي شده و همچنين امكان دارد شامل تركيبات سمي نيز باشد،لذا انتقال سريع وبدون دردسر فاضلاب از منابع توليد و سپس تصفيه آن ودفع آن نه تنها مطلوب است بلكه ضروری نيز مي باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج