گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 226 views
 • بدون نظر

نوع فایل : ورد(word)

تعداد صفحات : ۱۲۰
در این نوشتار به بررسی تاریخچه  تصفیه اب و فاضلاب ها  ، اهمیت تصفیه پساب های صنعتی ، استاندارد خروجي فاضلاب ها و تعاریف و ملاحضات ،  انواع روشهاي تصفيه فاضلاب، روشهاي تصفيه فيزيکي ،روشهاي تصفيه شيميائي،روشهاي تصفيه بيولوژيکي ،روشهاي متداول تصفيه فاضلاب صنعتي ،ميکروبيولوژي فاضلاب،تصفيه هاي پيشرفته،استفاده از تالابهاي مصنوعي در تصفيه فاضلابهاي صنعتي، مناسب ترين گزينه فاضلاب صنعتي از ديدگاه مديريتو در اخر به بررسی گزارش تصفيه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) پرداخته شده است . 
قسمتی از متن :
تاکنون روشهاي بيولوژيکي گوناگوني چه هوازي و غير هوازي در رابطه با تصفيه فاضلابها بکار گرفته شده است. هر يک از اين روشها از امتيازات و بعضا” معايبي برخوردار هستند. مثلا” روش هوازي ( لجن فعال ، فيلترهاي چکنده و … ) در تصفيه فاضلابهاي خانگي و صنعتي داراي کارائي بالا در کاهش مواد آلي و معدني موجود بوده و اين خود يک مزيت عالي است. ليکن همين روش هوازي نياز به وسايل هوادهي و مکانيکي در مراحل مختلف تصفيه دارد و ضمنا” با لجن زيادي که توليد مي‌گردد مشکل هضم لجن آغاز کار است . در روش غير هوازي تصفيه فاضلاب، هرچند که BOD پساب خروجي از واحد تصفيه کننده بيشتر از BOD پساب خروجي در روش هوازي است، ولي امتيازاتي از قبيل عدم نياز به وسايل هوادهي ، لجن توليدي بسيار کمتر ، توليد گاز متان قابل استفاده و … براي روش غير هوازي متصور مي‌باشد. (۱)
بر اساس اطلاعات موجود و به نوشته M.N.Baker  در کتاب ” در جستجوي آب خالص و بهداشتي” قدمت اين مقوله به دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح ميرسد. اما آنچه از نقطه نظر تاريخي مدون شده به ۴۰۰ سال پس از ميلاد مسيح تعلق دارد که در آن براي بهداشتي کردن آب ، جوشانيدن آن بر روي آتش و يا فروکردن ميله سرخ آهني در درون آب را توصيه نموده است. گرم کردن آب بوسيله آفتاب و يا صاف نمودنش ، با عبور دادن آن از ميان لايه‌هاي شني نيز آمده است.


فهرست مطالب 
فصل اول- مقدمه و تاريخچه                                       1
مقدمه                                                                    2
تاريخچه تصفيه آب به روش صنعتي                                3
 فصل دوم – اهميت تصفيه پسابهاي صنعتي            7
آب و پساب در صنعت ۸
پساب صنعتي  (Industrial Wastewater) 8
مقدار مجاز براي آب مزروعي ( عناصر محلول )           11
پارامترهاي مهم                                                           11
۱- اندازه گيري جريان فاضلاب                                    11
۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS 11
۳- اندازه مواد قابل ته نشيني                                   11
۴- تعيين قليائيت :                                                   12
۵- اندازه گيري مواد آلي                                           12
۶-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب :                   13
۷- COD (Chemical Oxygen Demand) : 14
۸-  TOC 14
۹- THOD 14
فصل سوم- استاندارد خروجي فاضلاب ها                   15
الف- تعاريف                                                           16
ب- ملاحظات کلي                                                   16
ج- جدول استاندارد خروجي فاضلابها                           19
فصل چهارم – انواع روشهاي تصفيه فاضلاب ۲۲
۱- روشهاي تصفيه فيزيکي                                          23
۲- روشهاي تصفيه شيميائي                                  23
۳- روشهاي تصفيه بيولوژيکي                                  23
روشهاي متداول تصفيه فاضلاب صنعتي                  24
۱- تصفيه فيزيکي – شيميايي                                  24
۲- تصفيه بيولوژيکي                                                  30
۲-۱ تصفيه بي هوازي                                                  33
۲-۲  تصفيه هوازي                                                 39
فصل پنجم- ميکروبيولوژي فاضلاب                          44
الف – شرايط تغذيه و رشد در جمعيتهاي مخلوط ميکروبي ۴۶
ب- اثر دما روي رشد ميکروبي                                 47
ج- اثر درجه اسيديته (PH)  روي رشد ميکروبي         50
د- نياز رشد ميکروبي به اکسيژن                         52
ح- منحني رشد ميکروبي                                         52
و- سينتيک رشد بيولوژيکي                                 57
فصل ششم – تصفيه هاي پيشرفته                         59
۱) فاضلابهاي صنعتي ونحوه مقابله با آن                 60
۲) نقش پودر کربن فعال در بهينه سازي سيستمهاي تصفيه فاضلاب صنعتي ۶۱
فصل هفتم- استفاده از تالابهاي مصنوعي در تصفيه فاضلابهاي صنعتي ۸۲
۱) تالابهاي مصنوعي                                               83
۲) ساختار تالابهاي مصنوعي                                 83
۳) وظايف اجزاء اصلي تالاب                                 87
۴) حذف فلزات سنگين در تالاب مصنوعي                 90
۵) تصفيه پساب‌هاي صنعتي توسط تالاب‌هاي مصنوعي ۹۱
فصل هشتم- مناسب ترين گزينه فاضلاب صنعتي از ديدگاه مديريت ۹۳
– هزينه خريد و راه اندازي                                           100
– راهبري و تعميرات نگهداري                                 102
– دفع مواد زايد                                                         103
– ملاحظات راهبري                                                 104
– دفع آب تصفيه                                                         104
– دفع مواد زايد حاصل از تصفيه فاضلاب                 105
– مزايا وکمبودها ۱۰۶
– تجزيه و تحليل منافع اقتصادي                                107
فصل نهم – گزارش تصفيه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) ۱۰۹
الف- گزارش کلي مراحل تصفيه                                110
ب- توصيف ۱۱۱
ج- آزمايشات مهم انجام شده روي فاضلاب                114
منابع                                                                        115
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر

انلود رایگان تحقیق دیافیلتریشن-خرید اینترنتی مقالهدیافیلتریشن-دانلود رایگان پایان نامه دیافیلتریشن

این فایل در ۱۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده  وشامل موارد زیر است:
غلظت:
   مواد محلول از طريق غشايي كه به عنوان تغليظ يا ابقا (حفظ كردن) شناخته شده در محلول حفظ مي شود. مواد محلول از درون غشايي مي گذرند كه صافي يا تراوش ناميده مي شود. يك غشاء، براساس خصوصيت دفعش براي نمونه  اي كه غليظ مي شود، انتخاب مي شود. طبق يك قاعده كلي، وزن مولكول براي غشاء (MWCO) بايد rd3/1 تا th6/1 وزن طبق، مولكولي باشد كه از غشا عبور نمي كند. اين يك ابقا كامل است. هر چند MWCO به آن نمونه (محلول) نزديك تر باشد، تشكيل ضايعات كوچك هم در طول مراحل غلظت بيشتر مي شود. ميزان جريان غشا (ميزان جريان صافي در هر واحد غشا) به اندازه منفذ ارتباط دارد. هر چه اندازه منفذ ها كوچكتر باشد، ميزان سرعت جريان غشاء براي همان فشار به كار رفته، كمتر مي شود. بنابراين وقتي غشايي براي غلظت/ تصفيه انتخاب مي شود بايد به عامل زمان در مقابل بازيافت توجه داشت. در بسياري از كاربردهاي بيولوژيكي، عامل بازيابي مهمتر از عامل زمان است. مرحله زمان هميشه مي تواند با افزياش ميزان سطح غشا به كار برده، كاهش يابد. شكل ۱ نمونه يك محلول غليظ را نشان مي دهد.


شكل ۱
در اين نمونه غشا تصفيه‌اي مناسبي قرار داده شده كه مولكول هاي بزرگ را در خودنگه مي دارد. فشار تا زماني وارد مي شود كه نصف حجم محلول از غشا عبور كند. مولكولهاي بزرگ در نصف حجم اصلي (محلول غليظ) باقي مي مانند كه در اين بخش نصف مولكول هاي نمك هم قرار دارند. تصفيه، نصف ديگر مولكول هاي نمك را در بر مي گيرد و شامل هيچكدام از مولكولهاي بزرگ نمي شود. بنابراين،  مولكول هاي بزرگ به عنوان مايع غليظ مي شوند و نمك خارج مي شود. مولكول هاي نمك به تناسب حجم در غلظت، ثابت مي ماند پس قدرت يوني محلول غليظ شده نسبتاً ثابت باقي مي ماند. قدرت يوني محلول غليظ مي تواند با «شستن» نمك باقيمانده كاهش يابد. اين مرحله تصفيه ناميده مي شود. مرحله رقيق سازي هم بسيار مهم است كه بعد از مرحله غلظت، انجام مي شود. در حالي كه صافي خارج مي شود، آب هم اضافه مي شود اگر محلول شستشو، به جاي آب، بافر ديگري باشد، نمك بافر جديد در نمك اوليه موجود در نمونه، جابجا خواهد شد.
تصفيه ناپيوسته- رقيق سازي مداوم (پي در پي):
در اين روش ابتدا نمونه را با آب بافر ديگر، به حجم از پيش تعيين شده، رقيق مي كنند. سپس نمونه رقيق شده با فراپالايش،  غليظ شده و به حجم اصلي اش بر مي گردد. اين مرحله آن قدر تكرار مي شود تا زماني كه نمك، مواد حلال در محلول يا مولكول هاي كوچكتر خارج شوند. با هر مرحله رقيق سازي مداوم، مولكول هاي كوچك بيشتري خارج مي شوند. همان طور كه در شكل ۲ نشان داده شده اين نمونه معمولا با يك حجم مشخصي از بافر رقيق مي شود (۱DV). در صورتي كه مخزن به اندازه كل حجم جا داشته باشد متناوباً چندين عامل ممكن است ميزان جريان صافي را افزايش دهد. 
شكل ۲
تصفيه ناپيوسته- كاهش حجم:
در اين روش ابتدا نمونه با يك حجم از پيسش تعيين شده غليظ مي شود و سپس محلول رقيق شده با آب يا بافر ديگري به حجم اصلي اش بر مي گردد. اين عمل آنقدر تكرار مي شود تا نمك، مواد حلال در محلول و مولكول هاي ريز خارج شوند. با هر مرحله غليظ سازي و رقيق سازي مولكول هاي ريز بيشتري خارج مي شوند
بعد از اينكه آخرين محلول بافر براي تكميل مرحله رقيق سازي اضافه شد، نمونه ممكن است قبل از تجزيه يا مرحله بعدي تصفيه غليظ شود. آخرين محلول به دست آمده بعد از تصفيه با هر روشي (كاهش حجم ناپيوسته x2 يا رقيق سازي مداوم) به اندازه همان حجم و غلظت شروع رقيق سازي است. غلظت نمك به طور مساوي در هر دو نمونه كاهش مي يابد. هرچند حجم تصفيه بافر كه با روش كاهش حجم به كار مي رود نصف آن حجمي است كه در رقيق سازي مداوم به كار مي رود. اين به خاطر، غلظت اوليه‌اي است كه حجم را تا نصف كاهش مي دهد. حجم تصفيه برابر با حجمي است كه رقيق سازي انجام مي گيرد بنابراين، نصف حجم نياز مي باشد. با اين مورد به نظر مي رسد كه غليظ سازي قبل از رقيق سازي با هر دو روش (تصفيه ناپيوسته يا تصفيه با حجم ثابت) بايد حجم تصفيه بافر مورد نياز را كاهش داده و زمان را هم حفظ كند. (هدر ندهد در بيشتر موارد اين حالت اتفاق مي افتد. عاملي كه ما آن را محاسبه نكرديم، سرعت جريان صافي است، كه برابر با مرحله زمان است. همان طور كه محلول توليد شده غليظ ميشود چسبندگي افزايش يافته و سرعت جريان صافي هم كاهش مي يابد. سرعت جريان صافي عكس سرعت غلظت است.


 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مورد زیر است:

فعاليتهاي گروه‌بندي شده تحت عنوان خدمات آنهايي هستند كه براي فرآيند توليد خمير كاغذ قرار دارند يا مواردي كه در جايي ديگر شامل نمي‌شوند ما در اين مقالات سعي نداريم كه بطور وسيعي هر نوع جنبة كار را مطرح كنيم كه براي صنعت ما مهم است. براي مثال اولين بخش از اين نوشته به موضوع آب مي‌پردازد مقادير زيادي از آب در فرآيندهاي كاغذ و خمير كاغذ استفاده مي‌گردند اكثر اين آب در كاغذسازي و مقداري براي پيش فرآوري بكار مي‌رود قبل از اينكه آب وارد فرآيند شود. با اين حال پيش فرآيندي محدود، بويژه آب جوش، براي صنعت بي‌نظير است و بطور وسيعي توسط متخصصاني در آن حوزة خاص بكار مي‌رود
آبهاي فرآيندي تخليه شده پس از عمليات توليد محصولات كاغذي و خمير بطور كلي بصورت فاضلاب‌هاي آلي طبقه‌بندي مي‌شوند. زيرا مهمترين ناخالصي‌هاي موجود در آنها داراي طبيعت آلي هستند. بعضي از اين مواد تشكيل دهنده مانند، پوست، خرده چوب، الياف و ليگنين و محصولات تجزية آنها داراي منشأ چوبي هستند و سايرين از قبيل رس‌ها و ساير مواد معدني، نشاسته‌ها، رزين‌ها، صمغ‌ها و پروتئينها از طريق فرايند كاغذسازي وارد مي‌شوند.  اسيدها/ بازها / نمك‌ها و اكسيدهاي فلزي نيز موجود هستند آنها از خميرسازي، سفيد كردن و فرآيندهاي آماده‌سازي شيميايي منشأ مي‌گيرند. آب فرآيند بكاررفته نيز جامدات را به آب بيرون رونده به شكل نمك‌هاي غيرآلي وارد مي‌كند.بعضي از جامدات موجود در فرآيند آبها قابل تجزيه هستند و سايرين چنين نمي‌باشند. براي مثال، اكثر غيرآليها در معرض تجزية بيولوژيك هستند در جايي كه اكثر مواد آلي به استثناي ليگنين‌ها و تانن‌ها بطور بيولوژيكي تحت شرايط طبيعي يافت شده در آب‌هاي سطح تجزيه مي‌گردد. لينگنين‌ها و تانن‌ها در شكل‌هاي موجود در پس‌آبهاي خميركردن و سفيد كردن، خيلي آهسته و تا مقدار محدودي تجزيه مي‌شوند. بطور فيزيكي سازنده‌هاي پسابهاي هرز  مي‌توانند به سه طبقه تقسيم شوند: جامدهاي معلق شده و قابل رسوب، جامدات معلق شدة غيرقابل رسوب و جامدات حل شده جامدات قابل رسوب بصورت موادي تعريف مي‌شوند كه از مايع در مدت رسوب كردن و بي‌حركت ماندن در مدت يك ساعت، جدا مي‌شوند.بخشي از هر كدام از اين مواد قابل احتراق بوده و ثابت باقي مي‌مانند. جدولي از طبقه‌‌‌بندي عمومي جامدات در هرزآبهاي ( پسابهاي)كارخانه در شكل ۱-۶ نشان داده مي‌شود.

جامدات معلق و حذف آنها:  
تخليه جامدات معلق مي‌تواند براي دريافت جريانها به تعدادي از شيوه‌ها زيان آور باشد بخش قابل رسوب مي‌تواند رسوباتي را تشكيل دهد كه براي زندگي بدون هوا (بي‌هوازي) و تجزيه بدون هوا بكار مي‌روند و اكسيژن  حل شده آب را مصرف مي‌كنند و منجر به ايجاد شرايطهاي بدبو و بدمنظره مي‌شوند. مادة پراكنده معلق از قبيل الياف يك تقاضاي اكسيژن حل شده  را اعمال مي‌كند و پركننده‌ها و پيگمانها مي‌توانند تيرگي آب يا رنگي شدن آنرا موجب شوند. با محدود كردن روزانه اين تأثيرات مي‌توانند فرآيند خالص سازي طبيعي و خودبخودي جريانها را كند و آهسته نمايند. دامنة مقدار جامدات معلق مشاهده شده براي هرزآب(پسابها)ي بيحاصل از متداولترين فرايندهاي كاغذسازي و خميرسازي همراه با مقدار قابل احتراق آنها و همچنين تغييرات در  حجم هرزآب در جدول۱-۶ نشان داده مي‌شود. دامنه‌هاي وسيع مشاهده شده از تفاوتهاي در عمليات مربوط به الياف و بازيافت آن و گردش مجدد آب فرآيند ناشي مي‌شوند. هيچ تلاشي در اينجا براي بحث دربارة اين عمليات صورت نخواهد گرفت، زيرا در اينجا بخشي از فرايند توليد لحاظ شده در ساير فصل‌هاي اين مقاله و در ساير مقالات مي‌باشد. اكثر منابع جامدات معلق عبارت‌اند از هرزآب‌هاي آماده‌سازي چوب حاصل از پوست‌كندن و شستشوي گرده بينه مي‌باشد. اين هرزآبها حاوي ذرات ريز و درشت پوست چوب، ماسه، و مواد محلول آلي مي‌باشد. غلظت اين پسابها بستگي به عوامل متعددي دارد از قبيل فرآيند پوست‌كني بكاررفته و ميزان استفادة مجدد پسابها مي‌باشد. استفاده از آب براي پوست‌كني مرطوب حدود ۹۰۰ تا۱۲۰۰ gpm به‌ازاي هر پوست‌كني است و بصورت درشت برروي تسمه نقاله‌هاي سوراخ‌دار از كف، غربال مي‌شود و با تجهيزات مشابه كه قادر به حذف ذرات بيش از in‌   قطر هستند. هرزآبهاي حاصل، حاوي ۲۰تا۴۰ lb از جامدات معلق هستند و غربال ثانوي را بر روي بستر صاف و مرتعشي با غربالهاي استوانه‌اي و پوشيده از صفحات سوراخ‌دار يا غربالهاي حاوي  سوراخهاي ۰۵۰/۰ تا۲۵/۰ in دريافت مي‌كنند . چنين سيستمي در شكل ۲-۶ ديده مي‌شود تخليه چنين غربالهايي ۱۰تا ۱۵   را در مقدار جامدات شامل مي‌شوند و داراي تقاضاي اكسيژن(BOD ) بين   و   مي‌باشند جامدات معلق مي‌توانند تا ۴۵% خاكستر را شامل شوند هنگامي كه گرده بينه‌ها پوست كنده (گرده يبنه‌هاي پوست كنده) مي‌شوند و ۵۰ تا۹۵% از اين جامدات از يك سرند ۱۰۰۰ مش عبور مي‌نمايند.سرند كردن ثانوي نمي‌تواند تمام جامدانت قابل رسوب را حذف نمايند. عمليات نشان مي‌دهد كه ته‌نشين شدن اين مواد منجر به يك حذف ۷۰تا۹۰% از كل مادة باقيمانده مي‌گردد بعضي كارخانه‌ها از زلال كننده‌ها براي حذف جامدات رسوب استفاده مي‌نمايند. تجربه نشان مي‌دهد كه مقادير بارگيري سطح از ۸۰۰ تا۱۰۰۰   (روز) و يك دورة نگهداري ۲ ساعته ۲hr براي دستگاهها اجازه حذف تقريباً تمام جامدات رسوب شوندة باقيمانده را مي‌دهد اين دستگاه‌ها مجهز به دستگاههاي جمع‌آوري كنندة مواد در سطح آب هستند تا مواد شناور را از فاضلاب‌ها جمع نمايند. جريانهاي زيرسيني از اين واحدها سرعت تخليه زيادي را نشان مي‌دهند و بين ۶ و۹% مقدار جامدات را جمع‌آوري مي‌كنند آنها برروي استوانة خلاء صافي‌هاي ديسك و مدور با سرعتهاي بين ۱۰ و ۱۲   قابل آبگيري مي‌باشند و يك كيك فيلتر شده (filter cake ) حاوي ۳۰% جامدات را توليد مي‌كنند اين كيك بطور كلي برروي زميني تخليه مي‌شود يا با مقدار رطوبت كمتر پرس مي‌گردد و سپس سوزانده مي‌شود در بعضي موارد اگر چه رسوب كردن فيلتراسيون و شناورسازي همگي براي حذف جامدات معلق، از هرزآبهاي كارخانه كاغذ و خميرسازي بكار برده مي‌شوند رسوب كردن مهمترين فرآيند واحد متداول است كه بكاربرده مي‌شود. تحت اكثرشرايط، نصب اين تجهيزات كم هزينه‌تر از ساير فرآيندها مي‌باشد و نسبت به تغييرات در غلظت جامدات و جريان تغذيه حساسيت كمتري وجود دارد و مستلزم توجه و نگهداري كمتري مي‌باشد. در اوايل عمليات از حوضچه‌هاي خاكي يا مخازن مخروطي بطور متناوب و يكي در ميان استفاده گردد تا پس‌آبهاي كاغذسازي و خميرسازي رسوب كنند اگر چه مقداري از اين دستگاهها هنوز مورد كاربرد دارند و در بعضي عمليات بكار مي‌روند ولي آنها توسط انواع ضخيم كننده‌ها جايگزيني شده‌اند كه بطور مكانيكي زلال كنندة تميز شده مي‌باشد. براي بعضي مقاصد خاص واحدهاي مستطيلي بكار برده مي‌شوند. اما انواع دايره‌اي شكل مشابه با مورد نشان داده شده در شكل۳-۶ كاربرد دارد. درجايي كه جداسازها براي حذف جامدات قابل  رسوب بكار مي‌روند تصفيه كننده‌هايي از نوع راكتور كه تغليظ مكانيكي را موجب مي‌شوند بطور وسيعي كاربرد دارند. زيرا چنين واحدهايي فايدة مواد شيميايي جداكننده را افزايش مي‌دهند حدود ۶۰ دستگاه باقيمانده نشان داد كه حدود ۹۵% از جامدات قابل رسوب كردن از اكثر پس‌آبهاي كارخانجات قابل جذب مي‌باشند. حذف جامدات معلق براي پسآبهاي متفاوت تغيير مي‌كند زيرا درصد كل جامدات معلقي كه قابل رسوب  هستند تغيير مي‌نمايد. جدول ۲-۶ اطلاعات عملكرد زلال كننده‌هاي مختلف را براي انواع پس‌آبهاي كارخانجات نشان مي‌‌دهد. به استثناي پس‌آب كارخانه جوهرزدايي رسوب دهي باعث يك كاهش جامدات معلق بيش از ۸۰% و براي كارخانجات چاپ روزنامه و  دستمال كاغذي بيش از ۴۰% بود. اين نتايج نشان مي‌دهند كه در تمام موارد مقادير زيادي از كاهش جامدات معلق حاصل از حذف جامدات قابل رسوب توسط زلال‌كننده‌ها رخ مي‌دهد. حتي پس‌آب كارخانة جوهرزدايي كه حاوي غلظت قابل ملاحظه‌اي از مادة پراكنده شده است، يك كاهش ۶۹%را نشان داد كه بيشتر از مقدار بدست آمده از تصفية فاضلاب است كه از آن فقط اين ۵۰و۶۰%از كل جامدات معلق حذف مي‌گردد. بدليل اينكه حداقل  بخشي از جامدات قابل سوب موجود در پس‌آبهاي كاغذ و خمير از لحاظ بيولوژيك قابل تجزيه هستند زلال‌سازي منجر به كاهش درBOD مي‌شود. مقداري از آن كاهش مي‌تواند زياد باشد مانند در حالت آبهاي حاوي  مادة آلي كم و حاوي الياف با شكلي كه فوراً رسوب مي‌نمايد. برعكس، آبها با مواد آلي محلول و يا مقادير زياد مواد آلي پراكنده در BOD به مقدار زياد توسط حذف جامدات قابل رسوب، كاهش نمي‌يابند. عامل ديگري لحاظ مي‌شود. سرعت جذب  اكسيژن الياف كمتر از مواد حل شده مي‌باشد زيرا الياف بايد ابتدا توسط تجزية ميكروبي تبديل به مايع شوند(liquidfild ) قبل از اينكه اكسيداسيون رخ دهد. در مقايسة منحني‌ها سرعت BOD را لازم به ذكر است كه تقاضاي اكسيژن محلول در ۵ روز تأمين مي‌شود. 
 • بازدید : 69 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق تصفيه خانه اليگودرز-دانلود رایگان مقاله تصفيه خانه اليگودرز-دانلود رایگان تحقیق تصفيه خانه اليگودرز-تحقیق تصفيه خانه اليگودرز

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
آب ورودي در اين مرحله در مخازن آب خام يك بار كلرزني مي شود كه به آن كلرزني اوليه مي گويند. بعد از مدتي كه در مخزن آب خام(مدت ۳۰ ثانيه) آب ماند و بعد از ته نشيني مواد سنگين(مثل سنگ) وارد واحد زلال ساز مي شود. در ادامه برای اشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تصفيه فاضلاب صنايع غذايي-خرید اینترنتی تحقیق تصفيه فاضلاب صنايع غذايي-دانلود رایگان مقاله تصفيه فاضلاب صنايع غذايي-تحقیق تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
این فایل در ۷۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در بررسي دقيق خصوصيات آب همواره سئولاتي مطرح مي شود از جمله اينكه آب چيست؟ از كجا مي آيد؟  چگونه و در چه شرايطي بايد آب را مصرف كرد؟  چگونه بايد با مشكلات ناشي از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به كجا مي انجامد وبا جريان فاضلاب چه بايد كرد؟ 

آب  ماده اي حياتي است كه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وزن انسان رشد يافته را تشكيل مي دهد و بعد از اكسيژن  مهمترين  ماده براي  زيستن  مي باشد. دو سوم سطح زمين را آب گرفته است و بطور كلي مي توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است :

۱- آبهاي زيرزميني

۲- آبهاي سطحي

بر حسب نوع منبع نوع آب و مواد موجود در آن متفاوت مي باشد.

۱-۲-۱-  آبهاي سطحي

۱- آبهاي جوي

آب باران در پاره اي  نقاط براي مصارف عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد مناطقي كه پوشيده از زمينهاي آذرين ويادرياچه هايي كه دراين نوع زمينها مي باشند وسفره هاي آب دارزيرزميني وجود نداشته باشد از آبهاي جوي استفاده مي شود.

۲- آب رودخانه ها

رودخانه ها و نهرها  بوسيله  چشمه ها  و آبهاي  جاري تغذيه مي شوندآبدهي آنها  معمولا زياد  ودر فصول مختلف داراي درجه حرارت متفاوت مي باشند.

۳- آب درياچه ها و مخازن

آب  درياچه ها  مي تواند  براي  مصارف  شرب  مورد استفاده  قرا رگيرد درياچه هاي مصنوعي يا مخازن آب براي مصارف شهرهاي بزرگ ويا تنظيم آب مصرفي نيز بكار مي روند.

۴- آب درياها

عظمت درياها بشر را از گذشته دور به فكر استفاده از اين منابع به منظور مصارف صنعتي وشرب كشانده است  ولي  مي دانيم كه اين عمل  به  سادگي انجام پذير نيست. آب درياها ۹۸ % كل آب آزاد موجود در سطح زمين است.

۱-۲-۲–  آبهاي زيرزميني

چشمه هاي رگه هاي آبهاي زيرزميني مي توانند آب خالص طبيعي را با تركيبي  مناسب براي شرب در اختيار انسان  قرار دهند  تركيب اين آبها به صورت مختلف چون  چشمه جريان آبهاي زيرزميني سفره آبهاي آبرفتي و منابع عميق مي باشند.       آلودگيها بسيار متنوعند واز منابع مختلف و به راههاي گوناگون وارد آب مي شوند.

علت آلودگي هر چه  باشد  آب  را هنگامي آلوده  مي ناميم  كه ميزان مواد خارجي موجود  در آن به اندازه اي باشد كه استفاده از آن سبب بروز اثرات زيان آور به راههاي  مختلف  گردد.

خواص آب به دو دسته فيزيكي وشيميايي تقسيم مي گردد:

۱-۳– خواص آبهاي آشاميدني

۱- خواص فيزيكي آب

۲- خواص شيميايي آب

۱-۳-۱- خواص فيزيكي آب

خوش طعم وخوش بو بودن آب دليل برخوبي آن نمي باشد.چنانچه آبي ممكن است خوش طعم وخوش بو باشد منتهي قابل نوشيدن نباشد به طوركلي چهار حس انسان در مورد خواص فيزيكي آب قضاوت مي كنند:

۱- حس بينايي (براي تشخيص رنگ وكدري )

۲- حس چشايي ( براي تشخيص مزه )

۳- حس بويايي ( براي تشخيص بو )

۴- حس لامسه ( براي تشخيص حرارت آب )

 

 

۱-۳-۲- خواص شيميايي آب

خواص شميايي آب  با آزمايشهايي كه روي  آن انجام مي گيرد مشخص مي گردد. مهمترين  خواص شيميايي آب عبارتند از:

۱- خاصيت اسيدي و بازي

۲- قدرت اسيدي

۳- قدرت قليايي

۴- كربناتها

۵- بي كربناتها

۶- هيروكسيدها مثل سود و آهك

۱-۵- سختي آب

سختي آب مربوط به املاح خاصي است كه در آب وجود دارد مانند بيكربنات كربنات كلريد سيليكات ونيترات كه بصورت محلول در آب وجود دارند.

سختي  كل  شامل سختي موقت  يا سختي كربناتي  به اضافه سختي دائم يا سختي غير كربناتي است. سختي آب در اثر جوشاندن آب ته نشين مي شود وجرم داخل ظرف را تشكيل مي دهد.


– مصرف آب در صنايع غذايي

استفاده از آب در تمام صنايع وبه ويژه صنعت غذايي امري رايج بوده وبدون حضور اين ماده حياتي انجام فعاليتهاي صنعتي غير ممكن خواهد بود.مثالهاي ارائه شده در زير نمونه هايي ازاهميت آب درعمليات كارخانه هاي صنعتي است.

۱- توليد كاغذ منسوجات و همچنين مواد غذايي

۲- انتقال مواد اوليه (چغندر شستشوي خاكستر و رسوبات زائد كوره هاي بلند ذوب آهن)

۳- آبكشي وشستشو در صنايع (لبنيات نوشابه سازي داروسازي وآبكاري)

۴- سرد كردن محصولات (صنايع آبكاري)

۵- تهويه مطبوع ودهها مصرف ديگر

مقدارمصرف آب با توجه به فرآيند توليد وسطح فن آوريهاي مورداستفاده درهرواحد صنعتي متفاوت مي باشد.

موارد اصلي استفاده هاي آب در صنعت را مي توان به صورت ذيل خلاصه كرد

توليد انرژي از طريق تهيه بخار

انتقال حرارت

انتقال وجا به جا كردن مواد خام يا محصولات زائد

فعاليتهاي مكانيكي

توليد محصول

۲۲-۱- آلوذگيهاي ناشي از مصرف آب در فرايندهاي صنعتي

از آنجا كه آب حلال خوبي در طي تماس با مواد آنها را در خود حل كرده و همچنين قادر است مواد معلق ريز ونامحلول را نيز با خود نمايد به همين دليل درآب مصرف شده هرفرآيند صنعتي تغييراتي حاصل مي شود كه ممكن است فيزيكي شيميايي ويا بيولوژيكي باشد . نمونه هاي زير مواردي از اين تغييرات مي باشند :

الف- افزايش دما

ب- انحلال گازها گردوغبار يا محصولات شيميايي ويا بلعكس حذف گازها

ج- سوسپانسيون شدن انواع ذرات

د- انحلال تركيبات آلي و معدني مختلف

ه- ورود روغن گريس ومواذ نرم كننذه مورد استفاده در صنعت

۱-۳- جنبه هاي تاريخي مصرف صنعتي آب

طي قرن گذشته رشد عظيمي درمصرف آب فرآيندهاي صنعتي روي داده است. بر اساس بررسيهاي

انجام شده علت اصلي افزايش مصرف آب صنعتي آب تا سال ۱۳۴۹ افزايش توليد بود بعدازسال ۴۹ اين روند شروع به تنزل نموده وحتي دربرخي موارد مصرف آب كاهش يافت  دلايل كاهش مصرف مي تواند به صورت زير خلاصه شود:

۱- محدوديت منابع آب وافزايش ميزان آلودگي در اثر ورود فاضلابهاي صنعتي

۲- افزايش هزينه توليد آب از جمله هزينه پمپاژ وتصفيه به دليل آلودگي بالاتر

۳- افزايش هزينه تصفيه فاضلاب توليد شده در صنايع به دليل فشارهاي سازمانهاي دولتي

۴- تغيير و به كار گيري فن آوريهاي نوين و پيشرفته توليدي در صنعت

در زمينه كاهش مصرف آب در صنعت بايد به اين مساله توجه داشت كه مصرف ويژه آب در واحد توليد براي هرصنعت به طورچشمگيري از يك كشور به كشور ديگر واز يك ناحيه به ناحيه ديگردر در همان كشور متفاوت است . به عنوان مثال ميزان مصرف آب به ازاي هر تن محصول توليد شده روغن نباتي دركارخانه اي واقع در تهران وكارخانه اي ديگردر يكي ازاستانهاي كشورمتفاوت است اين تفاوتها  به انتخاب فناوري نوع  آب وهوا در دسترس بودن آب  و بسياري ازعوامل ديگربستگي دارد .

 

 

 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق تصفيه فاضلاب “سپتيك تانگ-خرید اینترنتی تحقیق تصفيه فاضلاب “سپتيك تانگ-دانلود رایگان مقاله تصفيه فاضلاب “سپتيك تانگ-دانلود رایگان پایان نامه تصفيه فاضلاب “سپتيك تانگ

این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق تصفيه فاضلاب صنايع غذايي-خرید اینترنتی تحقیق تصفيه فاضلاب صنايع غذايي-دانلود رایگان مقاله تصفيه فاضلاب صنايع غذايي-تحقیق تصفيه فاضلاب صنايع غذايي

این فایل در ۷۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
آب  ماده اي حياتي است كه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وزن انسان رشد يافته را تشكيل مي دهد و بعد از اكسيژن  مهمترين  ماده براي  زيستن  مي باشد. دو سوم سطح زمين را آب گرفته است و بطور كلي مي توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است : 
۱- آبهاي زيرزميني 
۲- آبهاي سطحي
بر حسب نوع منبع نوع آب و مواد موجود در آن متفاوت مي باشد.
۱-۲-۱-  آبهاي سطحي
۱- آبهاي جوي 
آب باران در پاره اي  نقاط براي مصارف عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد مناطقي كه پوشيده از زمينهاي آذرين ويادرياچه هايي كه دراين نوع زمينها مي باشند وسفره هاي آب دارزيرزميني وجود نداشته باشد از آبهاي جوي استفاده مي شود.
۲- آب رودخانه ها
رودخانه ها و نهرها  بوسيله  چشمه ها  و آبهاي  جاري تغذيه مي شوندآبدهي آنها  معمولا زياد  ودر فصول مختلف داراي درجه حرارت متفاوت مي باشند.
۳- آب درياچه ها و مخازن
آب  درياچه ها  مي تواند  براي  مصارف  شرب  مورد استفاده  قرا رگيرد درياچه هاي مصنوعي يا مخازن آب براي مصارف شهرهاي بزرگ ويا تنظيم آب مصرفي نيز بكار مي روند.
۴- آب درياها 
عظمت درياها بشر را از گذشته دور به فكر استفاده از اين منابع به منظور مصارف صنعتي وشرب كشانده است  ولي  مي دانيم كه اين عمل  به  سادگي انجام پذير نيست. آب درياها ۹۸ % كل آب آزاد موجود در سطح زمين است.
۱-۲-۲-  آبهاي زيرزميني 
چشمه هاي رگه هاي آبهاي زيرزميني مي توانند آب خالص طبيعي را با تركيبي  مناسب براي شرب در اختيار انسان  قرار دهند  تركيب اين آبها به صورت مختلف چون  چشمه جريان آبهاي زيرزميني سفره آبهاي آبرفتي و منابع عميق مي باشند. آلودگيها بسيار متنوعند واز منابع مختلف و به راههاي گوناگون وارد آب مي شوند.
علت آلودگي هر چه  باشد  آب  را هنگامي آلوده  مي ناميم  كه ميزان مواد خارجي موجود  در آن به اندازه اي باشد كه استفاده از آن سبب بروز اثرات زيان آور به راههاي  مختلف  گردد.
خواص آب به دو دسته فيزيكي وشيميايي تقسيم مي گردد:
۱-۳- خواص آبهاي آشاميدني
۱- خواص فيزيكي آب
۲- خواص شيميايي آب
۱-۳-۱- خواص فيزيكي آب
خوش طعم وخوش بو بودن آب دليل برخوبي آن نمي باشد.چنانچه آبي ممكن است خوش طعم وخوش بو باشد منتهي قابل نوشيدن نباشد به طوركلي چهار حس انسان در مورد خواص فيزيكي آب قضاوت مي كنند:
۱- حس بينايي (براي تشخيص رنگ وكدري )
۲- حس چشايي ( براي تشخيص مزه )
۳- حس بويايي ( براي تشخيص بو )
۴- حس لامسه ( براي تشخيص حرارت آب )


۱-۳-۲- خواص شيميايي آب
خواص شميايي آب  با آزمايشهايي كه روي  آن انجام مي گيرد مشخص مي گردد. مهمترين  خواص شيميايي آب عبارتند از:
۱- خاصيت اسيدي و بازي
۲- قدرت اسيدي
۳- قدرت قليايي
۴- كربناتها
۵- بي كربناتها
۶- هيروكسيدها مثل سود و آهك
۱-۵- سختي آب
سختي آب مربوط به املاح خاصي است كه در آب وجود دارد مانند بيكربنات كربنات كلريد سيليكات ونيترات كه بصورت محلول در آب وجود دارند.
سختي  كل  شامل سختي موقت  يا سختي كربناتي  به اضافه سختي دائم يا سختي غير كربناتي است. سختي آب در اثر جوشاندن آب ته نشين مي شود وجرم داخل ظرف را تشكيل مي دهد.
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در کتاب مقدس تورات نيز درارتباط با چگونگي تصفيه آب آلوده در آن زمان تصويري از روش مبادله يوني ارائه شده ، عملا” از روشهاي طبيعي مبادله يوني در آن موقع سخن به ميان آمده است. اين تصوير توسط داشگاه فيلادلفيا واقع در ايالت پنسيلوانياي آمريکا انتشار يافته وقدمتش را به مارس يا آوريل سال ۱۳۳۵ قبل از ميلاد مسيح نسبت داده اند.
البته، روش صنعتي تصفيه آب در قرن نوزدهم و در زمان انقلاب صنعتي رشد و تکامل يافت و پايه‌هاي اصلي آن عملا” نضج گرفت.اين صنعت، همزمان با بهره گيري از ديگ‌هاي بخار جهت توليد بخار ، به کار گرفته شد و شکل صنعتي به خود گرفت. عمدهء فعاليتهاي اوليه به منظور تصفيه آبها براي رفع مشکلات ديگ‌هاي بخار بوده است.
Nodell آغاز اين روش را به نخستين روزهاي پيدايش ماشين وات و تميزکردن ديگ بخار و پرکردن مجدد آن نسبت داده است. در همان زمان بر حسب اتفاق دريافتند که استفاده از سيب زميني در ديگهاي بخار کار جمع آوري لجن را راحت کرده و از چسبيدن رسوبات به جداره‌هاي ديگ جلوگيري مي‌کند.
در سال ۱۸۵۷ اطلاعيه‌هايي در باره کنترل مقدار رسوبات با مواد آلي تانن دار، و نيز در سال ۱۹۶۲ استفاده از فسفات دي سديک جهت جلوگيرياز ايجاد رسوب در ديگ بخار به ثبت رسيده است و از آن زمان همه روزه روش‌ها و مواد گوناگوني براي تصفيه‌هاي مختلف به ثبت ميرسد.
از حدود يکصد سال پيش که رابطه بين اثر باکتريها و ميکروبهاي بيماريزا در واگيري و شيوع بيماريها آشکار گشت ، انسان به فکر پاکسازي آبهاي آلوده افتاد.به عبارت ديگر تصفيه آبو فابضلاب در روند امروزي خود بيشتر در اثر پيشرفت علم زيست شناسي ، پزشکي و شيمي بوجود آمده است. به ويژه پس از جنگ جهاني دوم ، در نتيجه توسعه شهرها و صنايع، خطر آلودگي محيط زيست و در نتيجه نياز به تصفيه فاضلاب با شدت بي سابقه اي افزايش يافت  و همزمان با آن روشهاي بسياري براي تصفيه فاضلاب پيشنهاد و به کار گرفته شد. بويژه استفاده از فاضلاب براي آبياري در کشاورزي به علت خاصيت کودي آن از يکصد سال پيش تا کنون در کشورهاي اروپائي متداول بوده است.
در ايران نيز همانگونه که از گذشته به ياد داريم ، بيشتر فاضلابها بويژه فاضلاب توالت‌ها، لجن ته استخرها و … به مصرف کشاورزي مي‌رسيد. ولي امروزه بواسطه آلودگي‌هاي ناشي از بوي بد، و توليد حشرات مثل پشه و … در ديگر اکثر مناطق و حتي روستاها فاضلاب ناشي از توالتها و … به مخازن زيرزميني (چاهها) سرازير شده و در اثر آميخته شدن با پسآب حاصل از شستشوي ظروف و حمام‌هاي خانگي از ارزش اين لجن‌ها براي استفاده در مصارف کشاورزي تا حد زيادي کاسته شده است.
علاوه بر پسآب‌هاي متداول ذکر شده با پيشرفت تکنولوژي هسته اي ، امروزه، پسآب حاصل از راکتورهاي هسته اي که حاوي فلزات راديواکتيو هستند و از آب اطراف راکتورها حاصل مي‌شود، مشکلي اساسي بوده و بواسطه ماهيت ويژه چنين پسآب‌هايي، بايد تسريع در تصفيه و حذف اين مواد راديواکتيو به عمل آيد. يکي از روشهاي متداول در تصفيه فلزات راديواکتيو استفاده از مبادله کننده‌هاي يوني معدني ميباشد.
استفاده از زوائد کشاورزي براي گرفتن يون فلزات سنگين از دهه قبل بويژه مورد توجه قرار گرفته است. Web and Leach  در ۱۹۷۱ کار خود را روي پشم تمييز و رنگ نشده براي جذب جيوه بر روي آن مورد بررسي قرار دادند و دريافتند که پشم طبيعي و هم پشت عمل شده، تصفيه کننده‌هاي مؤثرتري نسبت به رزينهاي سنتزي Dowex 1*8,Dowex 1-A  آزمايش شده براي جيوه مي‌باشند. اين دو محقق سپسبه مطالعه روي زوائد کشاورزي پرداختند و دريافتند که جذب جيوه توسط اين مواد از پشم و مشتقات آن بيشتر است.
در ايران نيز در سال ۱۳۶۷ تحقيقي روي ميزان جذب يون مس، سرب و کرم شش ظرفيتي ، روي خاک اره صورت گرفته و نتايج خوبي در پي داشته است.
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
تعريف
پساب يا فاضلاب , آب كثيف ياآلوده مايعي آغشته به انواع موادآلي ومعدني وسازوارههاي ريز بيماري زااست كه ازكارخانه هاي صنعتي بيمارستانها محلهاي مسكوني يااداري… تخليه مي شوندويكي ازعاملهاي عمده آلودگي محيط زيست است.

 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸    کد محصول : ۱۷۹۷۲    حجم فایل : ۱۷۲ کیلوبایت   

در این مقاله توضیح داده شده به دلیل ناخالصی‌های موجود در آب نظیر املاح کربناته، بی‌کربناته و نیز کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و ذرات معلق و بیولوژیک، لوله‌ها، نازل‌ها و قطره چکان‌ها دچار رسوب و گرفتگی شده و عمر مفیدشان به شدت کاهش می‌یابد که با مصرف آب پالایش شده محصول تا یک ماه زودرس شده و مصرف آب ۳۰٪ کاهش می‌یابد همچنین به مرور خاک پوک و نرم شده و از ایجاد کلوخه ممانعت می‌شود و با فعال شدن املاح خاک مصرف کود نیز نصف خواهد شد .


عتیقه زیرخاکی گنج