گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۳۸ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
در حالت كلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشكیل مى‌شود كه رسماً از یكدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌هاى مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالى به یكدیگر مربوط مى‌شوند این سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هایى باشند كه مواد اولیه، قطعات، محصول نهایى و یا خدماتى چون توزیع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى تولید مى‌كنند .در سال های اخیر افراد تأمین كننده خود در برآورد كردن نیازهای مشتریان از طریق یك روش مفید بسیار موفق بوده اند .با توجه به نیروی خلاق می توان گفت كه تفاوت هایی بین انواع صنایع وجود داشته كه خود توانایی برطرف كردن نیازها ی مشتریان را خواهد داشت .در ضمن برای شركت ها حالت انعطاف فردی خود به حدی رسیده است كه اشباع می باشد. تلاش های زیادی با توجه به هزینه های بالا برای برطرف كردن نیازهای مشتریان نیازی می باشد .توضیحات بیشتر و فهرست مطالب در ادامه مطلب

مقدمه :

مصرف كنندگان ومشتریان صنعتی خود تقاضای فرآورده های زیاد وخدمات بیشتر را دارند. این صنعت خود مستلزم پیشرفت وتوسعه هایی در میزان فراورده ها می باشد . مصرف كننده خود تقاضای كالای جدید می كند و درصدد یافتن كیفیتهایی  را در مدت زمان كوتاه می باشد . این نوع پیشرفت ها در (BTC) و BTB  خود از طریق مثال های متفاوتی قابل بیان می باشد .

در سال های اخیر افراد تأمین كننده خود در برآورد كردن نیازهای مشتریان از طریق یك روش مفید بسیار موفق بوده اند .با توجه به نیروی خلاق می توان گفت كه تفاوت هایی بین انواع صنایع وجود داشته كه خود توانایی برطرف كردن نیازها ی مشتریان را خواهد داشت .در ضمن برای شركت ها حالت انعطاف فردی خود به حدی رسیده است كه اشباع می باشد. تلاش های زیادی با توجه به هزینه های بالا برای برطرف كردن نیازهای مشتریان نیازی می باشد .

افزایش عرضه وتقاضا وCM خود از طریق درك كلی تركیبات شركت هایی كه توانایی برآورده كردن نیازهای مشتریان به صورت مفید دارند بیان شده و اشتراك وهمكاری بین افراد تأمین كننده ، تولید كننده و افراد واسطه خود باعث افزایش تعداد مشتریان از طریق كاهش زمان و افزایش میزان هزینه ها می شود .

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه

۲

فصل اول

تعریف مدیریت زنجیره تامین

۵

طرح کلی یک زنجیره تامین

۷

فرآیند اصلی

۸

فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین

۱۰

انقلاب زنجیره تامین

۱۱

شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند

۱۴

فصل دوم

مدیریت موجودی کالا

۱۷

تدارکات

۱۸

ارسال به موقع کالا

۲۰

نکات کلیدی که باید آموخت

۲۳

فصل سوم

رقابت پذیری

۲۵

موضوعات کلیدی

۲۵

اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی

۲۶

فرمان های راهبردی

۲۷

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

۲۹

فصل چهارم

بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین

۳۲

چشم انداز مدیریت راهبردی

۳۵

مزیت رقابتی پایدار

۳۶

تمرکز راهبردی

۳۷

فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید

۳۸

فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید

۳۹

فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید

۳۹

از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید

۴۰

سیستم های پشتیبانی کار تیمی

۴۷

راهبردهایی برای مزیت رقابتی

۴۹

فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند

۵۱

ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری

۵۲

مدیریت توسعه دانش فرایند

۵۳

مدیریت دانش راهبردی

۵۴

الگوهای اندیشه و عمل

۵۵

فناوری و الگو ها

۵۶

انفورماتیک شناختی

۵۷

پشتیبانی فناوری از الگوها

۵۹

فرصتهای راهبردی  در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر

۶۰

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

۶۲

فرست برای لجستیک

۶۳

مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری

۶۴

فصل پنجم

فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین

۶۷

بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک

۶۸

موانع پیاده سازی SCM

۶۹

بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز

۷۰

ساختار شبکه تامین

۷۰

ابعاد ساختاری شبکه

۷۲

ارتباطات اطلاعات درون شبکه

۷۲

فرایند های شبکه تامین

۷۴

شبکه تامین یکپارچه چیست ؟

۷۶

مراحل یکپارچه سازی

۷۷

تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین

۷۸

۱۰ مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین

۸۲

مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین

۸۸

گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین

۹۳

مسیر تکامل گروه های همیار

۹۳

امکان بهبود کیفیت در جبهه IT

۹۴

مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل

۹۵

مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی

۹۶

فصل ششم

حمل و نقل الکترونیکی

۹۸

تدارکات الکترونیکی

۹۹

وضعیت تدارکات الکترونیکی

۱۰۰

دسترسی الکترونیکی به منابع

۱۰۰

تهیه الکترونیکی مواد اولیه

۱۰۱

بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی

۱۰۴

تاکید روی آموزش الکترونیکی

۱۰۵

افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است

۱۰۶

ترجمه مقاله

۱۰۸

نتیجه گیری

۱۲۸

منابع

ضمائم :

مقاله Demand & Supply chain management

۱۳۶

۱۳۸


عتیقه زیرخاکی گنج