گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق وضعیت دانشگاهها بعد از انقلاب-خرید اینترنتی تحقیق وضعیت دانشگاهها بعد از انقلاب-دانلود رایگان مقاله وعیت دانشگاهها بعد از انقلاب-تحقیق وضعیت دانشگاهها بعد از انقلاب
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در مرداد ۱۲۹۷ يعني مقارن آخر جنگ جهاني اول دولت برياست وثوق‏الدوله تشكيل گرديد. وزارت فرهنگ به نصيرالدوله (احمد بدر) سپرده شد. پس از برقراري امنيت نخستين اقدام دولت نسبت به فرهنگ تاسيس دارالمعلمين مركزي به رياست ابوالحسن فروغي و دارالمعلمات وحشت دبيرستان غير مجاني و چهل دبستان چهار كلاسه جهاني در تهران و ده دبستان در حومه پايتخت بود.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصل تری ادامه می دهیم. 

تشويق جوانان: در سال ۱۳۰۴ كه قانون نظام وظيفه وضع شد امتيازات خاصي براي شاگردان دبيرستانها و مدارس عالي قائل شدند. و به اين ترتيب جوانان را تشويق به تحصيل نمودند.

اعزام دانشجو: در سال ۱۳۰۷ در زمان وزارت اعتماد الدوله (يحيي قراگزلو) گام بسيار مهمي براي پرورش كارشناس و رفع جوائج فني و علمي برداشته شد و به موجب قانون اعزام محصل به خارج مقرر گرديد به مدت ۶ سال هر سال لااقل يكصد دانشجو براي فراگرفتن فنون و علوم طبيعي و رياضي و تعليم و تربيت و پزشكي و مهندسي از ميان فارغ‏التحصيلان دبيرستانها با امتحان مسابقه انتخاب و به اروپا روانه شدند. قانون مذكور مقرر داشت كه ۳۵ درصد از دانشجويان در رشته معلمي به تحصيل اشتغال ورزند براي آماده كردن عده مذكور در مدارس موجود اصلاحات اساسي به عمل آمده و بر عده دبيرستانها افزوده شد و عده اي معلم فرانسوي براي آنها استخدام شد.

براي تهيه دبير جهت مدارس مذكور دارالمعلمين مركزي تبديل به دارالمعلمين عالي شد و چند نفر استاد فرانسوي براي آنها جلب گرديد.

 

تعليمات جهاني: كتب درسي ممتاز براي تمام دبستانهاي كشور با اسلوب واحد توسط نويسندگان عاليقدر تاليف و توسط وزارت فرهنگ طبع و به قيمت ارزان در تمام كشور معمول گرديد. و به عده اي از شاگردان نيز به رايگان داده شد. و به موجب قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ از اول فروردين ۱۳۱۲ در تمام مملكت دبستانهاي دولتي براي كليه شاگردان مجاني شد.

و در سال ۱۳۱۷ دانشسراي تربيت بدني براي تهيه علم به وجود آمد.

 

مدارس مختلط:

 در سال ۱۳۱۴ دبستانهاي مختلط تشكيل شد و تا ده سالگي پسران و دختران در يكجا مشغول تحصيل گشتند و در دانشسراي عالي پسران، از شهريور ۱۳۱۴ دوشيزگان نيز مجاز به ورود بودند در ۱۷ دي ماه همان سال و دانش سراي تهران رضاشاه با حضور ملكه و شاهدخت ها برابري زن و مرد را اعلام داشت و بر افكندن حجاب را دستور داد.

آموزش سالمندان: در سال ۱۳۱۵ مورد توجه واقع شد و دبستانهاي دولتي كلاسهايي براي تعليم خواندن و نوشتن و حساب و مختصري تاريخ و جغرافيا در تمام كشور در اوائل شب دائر گرديد. و كتابهاي مخصوص براي اين كار تاليف و چاپ شد و به اين ترتيب صدها هزار نفر از اكابر توانستند باسواد شوند.

 

سیر قهقرائي: در سال ۱۳۱۷ در سازمان و برنامه دبيرستانها تجديد نظر شد و از دبيرستانهاي فرانسه تقليد ناقصي به عمل آمد و چون دولت مقتدر بود به انتقادات اشخاص مطلع توجه نكرد تحصيلات متوسطه شش ساله كه تا آن زمان به دو دوره سه ساله و دوره دوم به چند شعبه ادبي- علمي- بازرگاني- كشاورزي- صنعتي تقسيم مي شد به سه دوره مبدل گرديد. دوره اول سه ساله- دوره دوم دو ساله و كلاس آخر يك سال و در آخر هر دوره امتحانات اسمي مقرر گرديد. برنامه بسيار سنگين شد و بر مقدار مواد درسي افزوده شد. بدون رعايت وقت شاگرد و ساعاتي كه بايد صرف پرورش اخلاقي و بدني او شود موادي كه در برنامه منظور شد در زندگاني مورد حاجت نبود و تحميل زائدي بر حافظه دانش آموز بود. در همين سال در برنامه دانشسراي عالي، وزير فرهنگ تجديدنظر كرد و ذوق و شخصيت محصل كه از ۱۳۱۱ مواد تحصيلي و اخذ شهادتنامه‏هاي گوناگون داشت لغو گرديد و مواد معيني بين سه طي سال تحصيلي تقسيم شد و همه محصلين را مقيد به خواند آنها كرد.

تاسيس دانشگاه تهران: در سال ۱۳۱۰ كه نگارنده به دعوت دانشگاه كلمبيا در نيويورك مشغول مطالعه بود. به دستور دولت نقشه و طرح تفصيلي سازمان دانشگاه تهران را تهيه كرد. از اينرو دارالمعلمين عالي را در اراضي نگارستان هسته مركزي دانشگاه قرار داد و آن را به شكل يك موسسه نوين تعليمات عاليه در آورده با سازمان و برنامه جديد و انتظامات تازه مبتني بر آزادي و شخصيت دانشجو و شش آزمايشگاه و يك كتابخانه و شعبه علوم تربيتي و كارهاي فوق برنامه، در خرداد ۱۳۱۳ در زمان وزارت آقاي حكمت قانون تاسيس دانشگاه به تصويب مجلس رسيد. در ۱۵ بهمن همان سال بنیاد آن بدست رضا شاه در اراضي جلاليه در شمال غربي تهران گذاشته شد و از ۲۴ اسفند ۱۳۱۶ به بعد به تدريج كه بناهاي جديد آماده شد دانشكده طب و دندانسازي و داروسازي و دانشكده حقوق و علوم سياسي كه هر دوي آنها با سازمان مختصري از سابق وجود داشت و دانشكده فني كه در سال ۱۳۱۳ تاسيس گرديده بود به اينجا منتقل گرديد. دانشكده ادبيات و علوم هم در سال مذكور به وجود آمد.

تربيت معلم: از اقدامات ديگري كه در دوره رضاخان بعمل آمد تاسيس دانش سراهاي مقدماتي براي تهيه آموزگار و وضع قوانين مخصوص براي تثبيت تمام معلم و تامين آينده او بود. در اسفند ۱۳۱۲ قانون تربيت معلم تصويب شد. و به موجب آن مقرر شد ۲۵ دانشسراي مقدماتي در ظرف ۵ سال در تمام كشور داير شود.

 

تربيت بدني:

 در همان سال نسبت به ورزش توجه خاص معطوف گرديد. و انجمن ملي تربيت بدني كه توسط حسين علاء و ابراهيم حكيمي و نگارنده در آغاز ۱۳۱۲ تاسيس شده بود رسميت يافت و سازمان پيشاهنگي و اعطا جوايز بدست شاهنشاه جنبش مهمي در كشور پديدار گرديد.

در مدت زمامداري رضا شاه علاوه بر كتب درسي ابتدايي و متوسطه عده اي از شاهكارهاي زبان فارسي همچون شاهنامه و ديوان حافظ و كليات سعدي و نظامي و عده‏اي از نسخ خطي فارسي چون تفهيم ابوريحان بيروني و تاريخ بيهقي و تاريخ سيستان و حدودالعالم تصحيح و طبع گرديد. عده‏اي هم از كتب خاورشناسان و دانشمندان معذب زمين ترجمه و چاپ شده و عده زيادي كتاب در رشته‏هاي مختلف ادبي و علمي و فني و فلسفي و تاريخي و تربيتي از طرف نويسندگان مملكت تاليف و منتشر گرديد. و در تمام اين دوره نه فقط هر سال بر عده مدارس افزوده مي شد و بودجه فرهنگ رو افزايش رفت بلكه بتدريج بناهاي مرغوب براي دانشسرا و دبيرستان  و دبستان در مركز شهرهاي مهم ساخته شد


عتیقه زیرخاکی گنج