گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 252 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۰    کد محصول : ۱۱۳۵۸    حجم فایل : ۷۷۳ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد برق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ

تعمیرات اساسی در صنعت برق کشور به ویژه در نیروگاهها از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوي دیگر در صنعت برق بحث چگونگی از بین بردن ضایعات در تولید و یا بهرهگیري مجدد از آنها نیز مطرح است. در چند دهۀ گذشته، فلسفۀ نگهداري و تعمیرات بتدریج تغییر کرد و روشهاي تعمیراتی داراي تغییر و تحولات زیادي شده است، به طوري که در صنعت برق و به ویژه در نیروگاهها، دارا بودن یک سیستم مناسب نگهداري و تعمیرات همگام با توسعه و افزایش حجم واحدها در حال فزونی است وجود یک سیستم نگهداري و تعمیرات از آن جهت الزامی است که کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و نحوة عملکرد واحدهاي عملیاتی و تأسیساتی وابسته و سرویسهاي لازم را امکان پذیر میسازد.
در طی چند دهۀ اخیر راهکارهاي گوناگونی در زمینه بهبود و ارتقاء نت مورد استفاده قرار گرفته است که در این مقاله اهم آنها به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


عتیقه زیرخاکی گنج