گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۲۳ فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
بسیاری از معلمان نگران  اتمام برنامه های درسی خود هستند بدیهی است بخشنامه ها و  دستورالعمل های اداری و اجرایی در تولید این  نگرانی  نقش عمده دارند و باعث افت کیفی کار آنان می شود برای رفع این نگرانی باید چاره اندیشی کرد تا کیفیت فدای کمیّت نشود.ر این مباحث ابتدا در خصوص ارزشیابی و  اهداف  آن و اعتبار و اهمیّت ارزشیابی سخن به  میان  آمده و دسته  بندی  ارزشیابی ها  را داریم و با توجه به اهمیت  ارزشیابی تکوینی  و  ارتباط داشتن  این ارزشیابی با ارزشیابی توصیفی سعی  شده تا  اهداف و  اهمیّت  ارتباط آن بیان شود.

مقاله ارزشیابی کیفی (توصیفی) و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

چکیده 

در این مجموعه سعی شده که نگاهی کوتاه و گذرا درارزشیابی کیفی  یا توصیفی  داشته باشیم و تلاش کرده ایم تا بتوانیم همکارانی را که  با این ارزشیابی آشنایی ندارند و یا  ابزار و  روشها را  نمی دانند تا حدّی یاری دهیم.

 در این مباحث ابتدا در خصوص ارزشیابی و  اهداف  آن و اعتبار و اهمیّت ارزشیابی سخن به  میان  آمده و دسته  بندی  ارزشیابی ها  را داریم و با توجه به اهمیت  ارزشیابی تکوینی  و  ارتباط داشتن  این ارزشیابی با ارزشیابی توصیفی سعی  شده تا  اهداف و  اهمیّت  ارتباط آن بیان شود.

بعد از این موارد به  بررسی ارزشیابی کمّی و کیفی  و تفاوت آنها  و ارزشیابی  توصیفی  و کاربرد وابزارهای  آن صحبت شده و راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده  از ابزارها و نتایج  حاصل از ارزشیابی  توصیفی ارائه شده است.

فهرست مطالب :

 

عنوان :                                                                      صفحه:

 

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………….  1

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… ۲

ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………. ۳

مواردی که در ارزشیابی ها باید رعایت کرد ……………………………………………………….. ۴

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی …………………………………………………………………….. ۵

اهمیت ارزشیابی تکوینی ……………………………………………………………………………………. ۵

فوائد ارزشیابی تکوینی ……………………………………………………………………………………… ۶

چه موقع ارزشیابی معتبر است …………………………………………………………………………….. ۷

ارزشیابی توصیفی ……………………………………………………………………………………………… ۸

کاربرد ارزشیابی توصیفی……………………………………………………………………………………. ۹

ابزارهای ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………. ۱۰

معیارهایی برای ارزشیابی  پوشه ای ………………………………………………………………….. ۱۱

پروژه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

چگونگی ارائه یک پروژه …………………………………………………………………………………. ۱۳

سنجش عملکرد ………………………………………………………………………………………………… ۱۵

هدف از سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………. ۱۵

انواع آزمون های عملکردی ……………………………………………………………………………. ۱۶

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

منابع ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

پی نوشت ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲


عتیقه زیرخاکی گنج