گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابراء : براي ءالذمه كردن و آن بدين گونه است كه طلبكار، حقي را كه بر گردن ديگري دارد ساقط كند ، و از آن به اختيار صرفنظر نمايد.
بضاعت: نوعي معامله است و در آن عامل با پول و سرماية ملك كار مي كند و شرط به اين است كه همة سود از مالك باشد. آن كس كه با سرماية ملك كار كرده و از تمام سود را به مالك داده مستحق اجره المثل است.
بيع معامله: داد و ستد، دادن هر يك از فروشندگان و خريداران مالي را به ديگري در برابر آنچه از ديگري مي گيرد بدون اجراي صيغ، 
تقاص: عين يا مثل مال خود را در نزد ديگري برداشتن.
ثيب: زني كه قبلاً شوهر كرده بوده است : بيوه، بيوه زن،‌ساهي : كسي كه فراموشكار است.
زنا عبارتند از رابطة جنسي زن و مرد به طور نامشروع، در صورتي كه در حين نزديكي از غير مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولي اگر آگاه نباشد شبهه ممكن است كه از طرقين يا از ناحيه طرقين يك طرف است.
حد زنا ۸ قسمت است: ۱- كشتن ۲- سنگسار كردن ۳- شلاق به تنهايي ۴- شلاق، جز و تعزيب ۵- ضربه شلاق ۶- حد مبعض ۷- فغث (جمع تازيانه و جمع آن يكبار بر كسي كه زنا كرده مي زنند) كه مشتمل است از دسته اي شلاق به تعداد ضربها ۸) شلاق همراه با مجازاتي علاوه بر آن.
قذف: نسبت دادن زنا يا لوط است به ديگري .
در ديه زخمهاي سر وصورت و توابع آن (حارصه، داميه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه
در توابع   1) در خونبهاي جنين ۲) عاقله ۳) در كفاره ۴) در جنايت بر حيوان
شرطوهاي ماهيتي : ۱- شروط ماهيتي : محكوميت قطعي حد ۲- محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو
۳- محكوميت قطعي به مجازات حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي.
۴- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ پيش از دو ميليون ريال
۵- سابقة محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات است.
نياز بر ۱۴ قسم است: خيار مجلس، خيار حيوان ، خيار شرط، خيار تأخير از سه روز، خيار (در خصوص) آنچه كه در همان روز فاسد مي شود، خيار رؤيت، خيار غبن، خيار عيب، خيار شركت ، خيار تعذر تسليم ، خيار تبعض متفقه، خيار تفليس.
رهن (وثيقه اي براي دين)
سبب هاي حجر شش چيز است:‌كودكي (صغير بودن) جنون (ديوانگي ) بندگي، ورشكستگي، سفاهت،‌بيماري (مشرف به مرگ).
شياع: ۱) نسب، مرگ ، ملك ، مطلق ، وقف، نكاح ، عتق، ولايت قاضي.
مؤسسات و نهادهاي انقلاب اسلامي:
وزارت پست و تلگراف و تلفن
شركت مخابرات و پست جمهوري اسلامي ايران
۳) وزارت دادگستري:
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
دانشكدة علوم قضائي و خدمات اداري جمهوري اسلامي ايران
وزارت تعاوت:
سازمان حفظ نبابات
مؤسسة اصلاح و تهيه نهال و بذر
وزارت كشور:
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
سازمان ثبت و احوال كشور
شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
وزارت كار و امور اجتماعي
سازمان آموزش فني و حرفه اي
مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
دانشكده حفاظت و بهداشت كار
بنياد امور مهاجرت جنگ تحميلي
نهاد و مؤسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري قرار دارند:
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
بنياد شهيد انقلاب اسلامي
كميتة ملي المپيك ايران
سازمان تبليغات اسلامي
بنياد پانزده خرداد
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
كميتة امداد امام
جمعيت هلال احمر
وزارت مسكن و شهرسازي
سازمان مسكن
سازمان زمين شهري
شركت سهامي كارخانجات خانه سازي ايران
۴) شركت سهامي تأسيسات ساختمان (تسيس)
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
شركت سهامي خدمات فني و آباداني مسكن
مؤسسات زير نظر قوه مقننه :
ديوان محاسبات عمومي كشور
وزارت امور خارجه:
دانشكده آموزش عالي روابط بين الملل
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بانك ملي ايران
بانكهاي استان
بانك تجارت
بانك سپه
بانك صادرات
بانك كشاورزي
بانك ملت
بانك مسكن
بانك صنعت و معدن
دانشكده امور اقتصادي
شركتهاي سهامي بيمه ايران – آسيا – البرز – دانا
بيمه مركزي ايران
گمرك ايران
شركت سهامي چاپخانة دولتي ايران
شركت حسابرسي جمهوري اسلامي ايران
شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي (شركت سهامي)
شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي 
۵) مناسبات عفو عمومي :
مبعث حضرت رسول اكرم (ص) ۲۷ رجب
ولادت حضرت رسول اكرم ۱۷ ربيع الاول
ولايت حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) ۱۳ رجب
ولايت حضرت امام حسين (ع) ۳ شعبان
ولايت حضرت قائم (عج) ۱۵ شعبان
عيد سطر فطر اول شوال
عيد سعيد قربان ۱۰ ذي الحجه
عيد سعيد غدير ۱۸ ذي الحجه
سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ۲۲ بهمن
سالروز جمهوري اسلامي ۱۲ فروردين
عيد نوروز اول فروردين
اطاف: سوگند دادن كسي را
رهن: رهن دهنده ، مالك عين مرهونه
شياع ۷ چيز است: نسب ، مرگ، ملك، مطلق، وقف ، نكاح ، عتق، ولايت قاضي
طلاق بر ۶ گونه است: طلاق سنت، طلاق بائن، طلاق رجعي، طلاق عدي، طلاق دادن زن با ردا ؟؟ طلاقي زني كه در حق شوهر خود نامردي كرده است.
قبل از اجراي حكم اعدام آداب مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه بايد اجرا شود نسبت به موقع بودن اعدام به دست دادستان دادگاه كه حاضر است و رئيس شهرباني يا نمايندة آنها و پزشك و منشي دادگاه جنايي بايد حاضر باشد و اگر اجراي حكم در محوطة زندان باشند رئيس زندان نيز حضور خواهد داشت. وكيل محكوم عليه نيز ميتواند حاضر شود بعد از حاضر كردن محكوم عليه در محل اجراي حكم دادستان دستور اجراي حكم را مي دهد و منشي دادگاه حكم را به صداي بلند قرائت مي كند و سپس مباشر اجرا حكم اجرا مي كند. در جرم شناسي اصل بررسي و تحقيق در مورد بزهكار است.
ازدواج
شرايط ماهوي ازدواج:
برحسب ماده ۶ قانون مدني ازدواج نمونه اي از اموال شخصي است. شرايط ماهوي ازدواج، افزون بر قصد و رضاي طرفين ، شامل اهليت آنها براي ازدواج مي باشد اهليت براي ازدواج ۲ نوع است : ۱) نخست رسيدن شخص به سن معين است كه از سوي قانونگذار تعيين شده است. در مادة ۱۰۵۹ قانون مدني ايران به آن به اين عبارت «نكاح مسلم با غير مسلم جايز نيست» و يا در مادة ۱۰۶۰ قانون مدني كه دربارة «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه است» اجازة اولياء دربارة ازدواج صغار نيز در حقوق ايران جزء شرايط اساسي نكاح تلقي گرديده است.
۲- شرايط شكلي ازدواج:
دو قاعدة موازي دربارة شرايط شكلي ازدواج:
عقد؟؟ اگر از حيث شرايط ماهوي تابع قانون كشور متبوع شخص تلقي گرديده از حيث شرايط شكلي به عنوان يك عمل حقوقي تابع قانون محل وقوع عقد يا به بيان ديگر محل برگزاري تشريفات ازدواج دانسته است در مادة ۹۶۹ اين اسناد از حيث طرز تقسيم تابع محل تنظيم خود مي باشند يعني با وضع قاعده اي عام دربارة شكل اسناد از جمله سند ازدواج ، از همين قانون پيروي مي كند.
۳- اجراي تشريفات ازدواج توسط مأموران كنسولي:
در حقوق بسياري از كشورها حتي كشوري مانند انگلستان كه در انجا اموال شخصي تابع قانون اقامتگاه است با وجود اعتباري كه در آن كشور دربارة قاعدة محل وقوع عقد در اين باره شناخته شده اين قاعده پذيرفته گرديده كه تشريفات قانوني ازدواج را بتوان در خارج از كشور در نزد كنسولي دولت متبوع پذيرفت. از جمله وظائف ثبت واقعة ازدواج است.
ازدواج اتباع ايران در خارجه:
شرايط شكلي ازدواج اتباع ايران در خارجه از يك سو تابع قاعدة محل وقوع عقد است و از سوي ديگر به لحاظ وظائفي كه در قوانين ايران تلقي گردد، براي ثبت ازدواج در خارج از كشور بايد به مأموران كنسولي ايران مراجعه كنند و اگر به هر سببي چنين ازدواج در خارج بدون مداخلة آن مأموران و تنها براساس شرايطي كه در محل مرسوم است صورت بگيرد اگر اين قوانين رعايت شود ازدواج معتبر است.
فسخ نكاح (جهات مؤثر در فسخ نكاح) :
فسخ نكاح عمل يك جانبه يا ايقاع است در اختيار زن يا مرد كه ، با احراز هر يك از جهات تعيين شده از سوي قانونگذار، دارندة اختيار مي تواند با اعمال آن نكاح ميان خود و همسر را منحل سازد.
خيار فسخ فوري است و فوريت آن منوط است به آگاهي دارندة حق نسبت به اختيار خود و فوريت آن در مادة (۱۱۳۱) قانون مدني جمهوري اسلامي ايران است.
انواع اقامتگاهها:
اقامتگاههاي اداري : ۱) اقامتگاه اختياري، اقامتگاه قراردادي
اقامتگاههاي قانوني يا تبعي ۱) اقامتگاه صغير و مجهور ۲) اقامتگاه زن شوهردار ۳) اقامتگاه كارگر و خدمتكار ۴) اقامتگاه مأموران دولت ۵) اقامتگاه نظاميان كه در ساخلو مي باشند.
ماده هاي قانون مدني در باب نكاح
ماده ۱۳۰۴- هر زني را كه خالي از موانع باشد مي توان خواستگاري كرد.
ماده ۱۳۰۵- وعدة ازدواج ايجاد علقة زوجيت نمي كند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده باشد.
در موانع نكاح :
ماده ۱۰۴۸ : جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
مادة ۱۰۴۹ : هيچس حق ندارد با دختر خواهر زن و يا دختر برادرزن خود ازدواج كند مگر اينكه با اجازة و اذن زن خود.
ماده ۱۰۵۲ : تفريقي كه بالعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است.
مادة ۱۰۵۳ : عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده ۱۰۵۹ : نكاح مسلم با غير مسلم جايز نيست.

عتیقه زیرخاکی گنج