گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

بخش زلزله‌شناسي از بدو تأسيس موسسه در سال ۱۳۳۶ هجري‌شمسي با هدف مطالعه زلزله‌خيزي كشور و بررسي شيوه‌هاي كاهش خطرات ناشي از زلزله ايجاد و در اين راستا به علت اهميت و نياز كشور به راه‌اندازي ايستگاهها و شبكه‌هاي لرزه‌نگاري به تدريج گسترش پيدا كرده است. اين بخش در زمينه‌هاي مختلف از جمله اطلاع‌رساني، تهيه بايگاني اطلاعات مربوط به زمين‌لرزه‌ها، بررسي و مطالعه زلزله‌خيزي مناطق، برآورد پارامترهاي زلزله‌خيزي جهت مقاوم‌سازي سازه‌ها در برابر زمين‌لرزه، برگزاري دوره‌هاي تخصصي كوتاه‌مدت و همچنين آزمايشگاهي جهت دانشجويان كارشناسي ‌ارشد با گرايشهاي زلزله فعاليت مي‌كند.
الف ـ اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي اين بخش عبارتند از :

استفاده از داده‌هاي زمين‌لرزه‌ها جهت مطالعه خصوصيات آنها و مطالعه پوسته كه بصورت پايان‌نامه يا طرحهاي تحقيقاتي انجام مي‌گيرد
انجام طرحهاي پژوهشي ـ كاربردي در زمينه‌هاي مختلف لرزه‌خيزي بخصوص در مورد ساختگاه سازه‌هاي مهم نظير سد، نيروگاه و غيره
همكاري نزديك با مراكز لرزه‌نگاري كشور
همكاري بين‌المللي در مورد زلزله‌شناسي و اجراي كنفرانسهاي بين‌المللي در سطح قاره آسيا
ب ـ اهداف اصلي فعاليتهاي آموزشي اين بخش عبارتند از :

فراهم آوردن زمينه‌هاي بكارگيري آموخته‌هاي نظري دانشجويان
استفاده از اطلاعات جمع‌آوري شده زمين‌لرزه‌ها در تحقيقات دانشجويي
مشاركت در برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي كار‌آموزان و كار‌ورزان داخل كشور
ج ـاهداف اصلي فعاليتهاي اين بخش در ارتباط با سازمانها و مراكز ديگر عبارتند از :

مشاوره و همكاري در مطالعات لرزه‌خيزي و طرحهاي پژوهشي ـ كاربردي
مطالعه اثر انفجارات معادن در سازه‌هاي مجاور آنها
بررسيهاي لرزه زمينساختي مناطق مختلف
اعضاي بخش

اعضاي هيات علمي :

مهندس اشتري ‌جعفري، محمد
دكتر بايرام‌نژاد، اسماعيل
دكتر حاتمي، محمدرضا
دكتر رحيمي، حبيب
دكتر رضا‌پور، مهدي
دكتر سديدخوي، احمد (رئيس بخش)
دكتر شعباني،‌ الهام
دكتر شمالي، ظاهر حسين
دكتر فتاحي، مرتضي
دكتر قيطانچي، محمد‌رضا
دكتر مرادي، علي
دكتر ميرزائي، نور‌بخش
كارشناسان:

دكتر جميله واشقاني فراهاني
مهندس سيد حسين ابره دري
تجهيزات (آزمايشگاهي و ميداني)

دستگاه لرزه‌نگار SS-1
دستگاه لرزه‌نگار L4CD
دستگاه ثبات مانستهPS-2 (Analog)
دستگاه ثبات رقمي PDAS-100 (Digital)
دستگاه ذخيره‌داده اسكازي (SCSI)
امكانات رايانه‌اي و نرم‌افزارهاي تخصصي زلزله‌شناسي
طرح‌هاي پژوهشي

بهره‌برداري از دستگاه‌هاي لرزه‌نگار مؤسسه در منطقه سد و نيروگاه كارون ۴ و تعيين مشخصات زمين‌لرزه‌هاي منطقه به منظور برآورد سطح زلزله‌خيزي ساختگاه سد و نيروگاه و شناسايي و ارزيابي وضعيت گسل‌ها
بهره‌برداري از دستگاه‌هاي لرزه‌نگار مؤسسه در منطقه عمراني كارون ۳
نصب و راه‌اندازي و تجزيه و تحليل داده‌هاي شبكه لرزه‌نگاري سد كرخه با استفاده از شبكه تله‌متري

عتیقه زیرخاکی گنج