گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سيستم ترمز الكتريكي دلفي از تكنولوژي  ABS در بسته آلومينيومي با كيفيت عالي استفاده مي كند. لنتهاي ترمز مستقيماً بر روي سطوح آلومينيوم وارد عمل مي گردند. گشتاور چرخشي ترمز با استفاده از جريان مستقيم به منظور به كار انداختن موتور در مجموعه ترمز چرخ توليد مي گردد.
اين سيستم از تكنولوژي بكار اندازنده موتور كه اكنون در ABS VI بكار گرفته مي شود بهره مند مي گردد. هر چند ، مكانيسم به كار اندازنده در ترمز استوانه اي بكار انداخته مي شود و جايگزين سيلندر ترمز چرخ هيدروليكي معمولي ميگردد.  سيلندر اصلي يك ترمز هيدروليكي جلويي دو كاناله را فراهم مي آورد و در اين استثناء كنترل كننده ترمزهاي عقبي بر مبناي سيگنالهاي حاصل از مبدل فشار در سيلندر اصلي پر انرژي مي كند و اين عمل را بوسيله سيم رابط به ترمز عقبي انجام مي دهد
گيرنده بطور مداوم سرعت چرخ را در هر چرخ تنظيم مي كند و مدول كنترل الكترونيكي (EMC) عملكرد مناسب ترمز را در هر چرخ عقبي محاسبه و سپس بكار مي اندازد . عملكرد ترمزگيري در هر زمان و در هر چرخ عقبي بوسيله ECM به منظور فراهم آوردن تغذيه مناسب جلو به عقب و پهلو بهينه مي گردد. اين  كار بالانس ترمز را تقريباً بطور ايده ال در دامنه وسيعي از شرايط عملكردي با توجه به تغييرات بار فراهم مي آورد.
سرويس عقبي ترمز معمول نمي باشد و خطوط ترمز هيدروليكي عقبي معمول ،منابع تغذيه و مكانيسم هاي ترمز توقف را بر طرف مي نمايد . اگر وسيله نقليه در حال حركت باشد،ABS عقبي بطور اتوماتيك به كار مي افتد . زمانيكه وسيله نقليه متوقف مي باشد، ترمز توقف كامل به كار مي افتد.
عملكرد ABS به عملكرد سيستم نزديك مي باشد.در اغلب وسايط نقليه اي كه محرك عقب هستند كنترل حركت در بر گيرنده بخشهاي اضافي نمي باشد چونكه ترمزها در زمان ممكن وارد عمل مي گردند. 
مشخصه هاي سيستم دلفي
-داشتن حجم سيستم كمتر تا پنچ كيلوگرم
-ساختار حرارتي مناسب
-تغذيه مناسب ديناميكي
-بالانس ايده ال بدون به بارگذاري وسيله نقليه
-افزايش طول عمر لنتهاي جلويي
سيستمهاي خودكار دلفي 
شرح كاربردي اين نوع سيستم 
واحد كنترل الكترونيكي ABS وروديهاي روغن ترمز چرخ را تحت عملكرد قرار مي دهد و سوپاپهاي سلونوئيدي واحد كنترل هيدروليكي (HCU) را كنترل و روغن را پمپ مي نمايد. در مورد حركت ECU به كنترل HCU مي پردازد و موجب كاهش گشتاور دوراني از طريق كنترل كننده جريان متوالي نيرو مي گردد.
مزاياي ABS :
كاهش سر و صداي صوتي 
افزايش كارآيي و پايايي وسيله نقليه در سطح جاده
طراحي فشرده و كوچك كه با HCU مجتمع مي گردد.
دارا بودن تراشه هاي كم و هزينه اندك ABS با ۳ICS 
عملكردهاي اضافي نظير كنترل حركت كه در  ABS EUC متمركز مي گردند.
مشخصه هاي توليد سيستم ABS 
پياده سازي سه IC در مورد ABS
HCU , ECU متمركز شده در يك بسته واحد همراه با سيستم دروني كه مجهز به رله يا تقويت كننده مي باشد.
عملكردهاي سيستم ABS 
چك كردن ميزان فشار تاير 
كنترل ميزان كاركرد موتور (ETS)
كنترل ميزان كاركرد موتور و ترمز (TCS)
عملكردهاي متفاوت فرمان (VES)
تغذيه مناسب ديناميكي عقبي (DRP)
تقويت پايايي وسيله نقليه Traxxar     -(vse)
موجب به حداكثر رساندن راندمان سيستم ترمز مي گردد.
.كه حركت آزاد را موجب مي گردد.
.قابليت تغيير گشتاور دوراني خروجي در يك حلقه بسته كه قابل مقايسه با ترمز ديسكي مي باشد كنترل مي گردد.
. قابليت كنترل حركت
۰ داراي عملكرد ترمز توقف ديناميكي ABS
۰ دكمه فشاري كليد ترمز براي توقف در قالب حركت به سمت چپ و راست كمك كننده است.
۰ داراي ترمز توقف كاملاً استاتيكي
۰ قابليت و توانايي در بالا رفتن از سربالاييها
۰ توانايي در حركتهاي غير پيوسته
۰ قابليت افزايش عملكرد غير خودكار وسيله نقليه
مزايا:
-داراي ترمز پايي عقبي همراه با عملكرد تقويت شده
-ABS (چرخهاي عقبي)
-كنترل حركت در وسايط نقليه اي كه با چرخ عقبي حركت مي كنند 
-بالانس ديناميكي 
-تغذيه مناسب ديناميكي 
-پدال ترمز نسبت بهسيستمهاي قبلي بهبود يافته و اصلاع شده
-طول عمر بيشتر لنتها
*سيستم هاي ترمز الكتريكي در سيستم دلفي
اين سستم ها موجب تسهيل در توقف ميگردند.
عملكرد ترمز توقف  با فشار كليد و يا قدرت دادن انتخابگر تغيير مكان در زمان توقف شروع به كار مي كند.
ECM موجب بكار اندازي مكانيسم هاي كاربرد ترمز مي گردد و به موجب آن از يك محرك الكترونيكي كوچك به منظور سيگنال دادن فيليپ فلاپ مكانيكي يا تبديل ترمز به روش مورد نظر استفاده   مي كند. نيرويي براي حفظ ترمز ضرورت ندارد و چونكه ترمز توقف بوسيله كنترل تنظيم مي گردد، ترمز هميشه با نيروي ويژه اي  بكار گرفته مي شود.
همچنين كنترل كننده بطور اتوماتيك به حالت ABS در زمانيكه ترمز توقف در خواست مي گردد و وسيله نقليه در حال حركت  مي باشد تغيير مييابد.
مشخصه هاي حركت در سربالايي ، دزدگير و حركت غير پيوسته نيز در اين مراحل وجود دارند.
سيستم هاي ترمز ضد قفل DBC7
قدرت تكنولوژي سيستم هاي ABS ،سايز ، وزن و مزيتهاي عملكردي هر بخش سلونوئيدي ، همگي در يك سيستم ترمز جاي مي گيرد.
با معرفي اين سيستم در سال۱۹۹۴ ، سيستم ترمز ضد قفل ABS VI در بين تمام صنايع ترمز خودكار بواسطه توانائيش در فراهم آوردن عملكرد تقويت شده يا تقويت سيستم هاي ترمز هيدروليكي معمولي منحصر به فرد بوده است. اين سيستم از مكانيسم هاي حركت موتور به منظور فراهم آوردن كنترل فشار چرخ به منظور بهينه سازي عملكرد ABS بهره مند گرديده است كه شامل : كاهش فواصل توقف ،قابليت حركت توقف يافته، بهبود پايابي وسيله نقليه و حذف يا برطرف كردن قفل چرخ . الكترونيكهاي دلفي دلكو و دلفي شاسي نسل بعدي سيستم كنترل حركت وترمز ضد قفل را  توسعه بخشيده اند.
با تركيب سوپاپهاي سلونوئيدي دقيق،دوران پمپ هيدروليكي بسته والكترونيكي هاي كاملاً مجتمع با آخرين تكنولوژي جديدDBC7،مزايا ومشخصه هاي عملكردكليدي را باز گو نمايد.
چرا سيستمهاي ترمز ضد قفل بصورت هوشمندي باشند.
آن چيزي كه در DBC7جديد دلفي نهفته است شامل نرم افزار هوشمند مي باشد .توانائي در عملكرد بيروني ديگر سيستمهايABCاز ساختار الگوريتمي برخوردار است  كه با كيفيت اجرايي هماهنگ مي گردد.در شاسي دلفي تكامل وتوسعه  پيشرفتهاي تكنولوژيتيABCرا مي توان مستقيماً با استفاده از مهندسي الگوريتمي ،شبيه سازي  وتحليل فعاليت ومدل سازي كامپيوتري نمود .بواسطه منابع غير همزمان،ما بايد سيستمهاي الگوريتمي پيچيده رادر توليد انبوه ودر كوتاهترين زمان ممكن بكار بريم.
سيستمهاي كنترل حركت و ترمز ضد قفلDBC7
سايز كوچك و حجم كاهش يافته موجب بهبود اقتصاد سوخت و به حداقل رساندن تجهيزات فاصله اي يا فضايي تحت پوشش مي باشد.
.ABS:102 * 104*135mm:27kg
.ABS/TCS:119*104*135mm:3.1KG
اين سيستم شامل دستگاه نقليه اي اصلاح شده با قابليت توليد         مي باشد بطوريكه مجتمع سازي سيستم را تسهيل مي نمايد و داراي:
لوله يا پايپ ترمز هيدروليكي معمولي همراه با قلابهاي نصب شده براي ABS ,ABS/TCS 
نصب مكانيكي سريع
دوران ثانوي پمپ با روش قبل از پر شدن كه به فرايند فعاليت موتوركمك مي كند.
نيروي رابط الكتريكي اندك است.
-كيفيت بالا و اعتبار بالاي تكنولوژي سيستم ABS#VI  كه در طول ساليان با توسعه و پيشرفت سيستم و تجربه توليد همراه بوده است . اين پيشرفتها شامل :
سيم كشي داخلي 
اجزاي اصلي كه كاملاً بر مبناي اصول آزمايشي هستند
تكنولوژي پروسه توليد در محفظه بي عيب 
بر اساس آزميشهاي گسترده و تائيد شده در مورد وسيله نقليه 
توليد تركيبات استاندارد مي باشند.
قيمت گذاري رقابتي در مورد موجوديهاي قابل ملاحظه .
اين قيمت گذاري ها بر اساس طراحي قطعه مورد نظر براي توليد منابع زير مي باشد:
-۱مناطق توليد اين قطعات
-۲فرآيندهاي قابل انعطاف 
DBC7 قابل ارتقاء و تطبيق با كنترل حركتي تغذيه مناسبك ديناميك عقبي و ديگر مشخصه هاي پيشرفته نظير سيستم تقويت ثبات وسيله نقليه Traxxal و افزايش فشار مي باشد. علاوه بر اين ، تكنولوژي كنترل DBC7 را مي توان به منظور متمركز كردن شاسيهاي وسيله نقليه يا عملكرد حركتي نظير بررسي ميزان تورم تاير ، كنترل فرمان و كنترل كننده پروانه بكار گرفت.
شرح كار ترمز دلفي (DBC9)
ارائه جديدترين تكنولوژي كنترل ترمز هوشمند به صورت كنترل ترمز دلفي مي باشد. بر اساس تكنولوژي سيستم هاي ترمز به وسيله سيم گاليلوي TM دلفي كه بر گرفته از تكنولوژي مدرن DBC7 مي باشد، DBC7 در بر گيرنده عملكرد بالايي از سيستم مبناي سلونوئيدي همراه با كاربرد الكترو هيدروليكي است.
با بازار برنامه ريزي شده تا سال ۲۰۰۴ DBC9  كوچكتر           مي گردد و از وزن سبكتر بي صداتر ، و با هزينه مناسبتر از بهترين سيستم هاي معمول امروزي برخوردار مي باشد. سيستم DBC9 شامل تنطيم كننده هيدروليكي شبيه ساز حسگر پدال و سيلندر اصلي است. شبيه ساز حسگر پدال از تكنولوژي استومر مانند به منظور تنظيم دقيق پدال بطور پژوهشي بهره مند      مي گردد در حاليكه گيرنده هاي رونده و فشار اطلاعات ورودي محرك را ارائه مي دهند. همچنين سيستم فضاي تحت پوشش را براي كمك كننده خلاء حفظ مي كند و قابليت حمايت هيدروليكي را فراهم مي آورد.
كاربردهاي (DBC9)
سيستم (DBC9)  در مورد كاربردهاي بيشمار QEM از كوچكترين وسايط نقليه مسافري تا كاميونهاي سبك طراحي گرديده اند DBC9 دامنه كاملي از مشخصه هاي يكپارچه شاسي را نظير ABS سيستم هاي كنترل حركت TCS و سيستم تقويت وسيله نقليه  TRAXXAR TM را در بر مي گيرد. DBC9 نيز از تكنولوژي تقويت هوشمند همانند سيستم هاي جلوگيري كننده از تصادف در بزرگراهها به طور خودكار  حمايت مي كند. در اين دامنه وسيع به منظور تقويت ايمني وسيله نقليه رابطه راننده با سيستم ثابت باقي مي ماند و حسگر پدال را مي توان در دامنه وسيعي از ويژگيهاي مشتري تنظيم كرد.
مزاياي اجرايي :
با بسته بندي كوچكتر ، وزن كمتر و كنترل كننده متمركز ، سيستم DBC9 يك سيستم راحت و ايمن را با كنترل ترمز نامناسب توصيه مي كند. اين سيستم به كوچكترين محفظه در زير يك پوشش نسبت به سيستم هاي قبلي نياز مند است كه بطور كامل مهر و موم مي گردد. DBC9 نيز كنرتل سلونوئيدي خطي را به منظور كارآيي روان و بي صداي ترمز ، طراحي پيشرفته  ECU  الگوريتم هاي نرم افزاري نا منظم ، قابليت هاي كامل انتگرال گيري عالي و بداع فرايند مونتاژ به عهده دارد.
سيستمهاي خودكار دلفي 
بررسي و ارزيابي پيوسته گيرنده هاي سرعت چرخ ABS 
اخطار قبل از صاف شدن تاير 
مشخص كردن محدوده ۸-۱۲PSI
مشخص كردن فشار اندك تاير بر روي يك تاير 
هزينه اندك
بهبود اقتصاد سوخت از طريق تنظيم ميزان فشار تاير
داشتن سرعتهاي متعادل و اندك
سيستم هاي تقويت كننده ثبات وسيله نقليه  TRAXXAR TM
 مشخصه ها :
شامل خصيصه هاي اختياري و انتخابي عملكردي غير خودكار مي باشد.
قابليت هماهنگ شدن با سيستم هاي تعليقي ، فرمان ، جلوگيري كننده از تصادف  و سيستم قدرت متوالي 
حداكثر كنترل و ايمني را به وسيله تشخيص هدف و نيت راننده ، نوع وسيله نقليه و شرايط سطح جاده فراهم مي آورد.
مزايا :
به رانندگان اين اجازه را مي دهد تا مشخصه هاي  عملكرد دستي وسيله نقليه را انتخاب نمايد.
شاسي دلفي را مي توان به منظور بهينه سازي عملكرد توام با كنترلهاي متمركز بكار برد.
سيستم هاي TRAXXAR بعنوان يكنواخترين و شفافترين سيستم هاي تقويت كننده ثبات وسيله نقليه به شمار مي رود.
 

عتیقه زیرخاکی گنج