گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر
تعداد صفحات : ۵۰
فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متنبراي گندله سازي سنگهاي آهن خرد و آسيا شده با دانه بندي بين صفر و صد ميكرون در سطح جهان به عنوان خوراك گندله عرضه مي گردد. اين ماده اوليه در صورت آسياكردن تكميلي در مدتي كوتاه براي واحدهاي احياي مستقيم مانند مجتمع هاي فولاد اهواز و مباركه كه مجهز به تجهيزات گندله سازي هستند، باري مناسب بشمار مي آيند. در برخي از فرايندهاي احياي مستقيم از گندله خام و خام سخت شده نيز استفاده مي شود.در مجتمع هاي احياي مستقيم مجهز به واحدهاي گندله سازي خوراك كلوخه براي گندله سازي نيز مناسب است بخصوص كه حمل و نقل اين ماده نسبت به خوراك گندله سهلتر و تلفات نسبي آن در حمل و نقل كمتر است،‌مضافاً به اينكه تجهيزات ويژه اي براي حمل و نقل لازم ندارد.

انتخاب شیوه های تولید آهن و فولاد به روش كوره قوس الكتریكی و غیره می تواند به نوع كمیت ذخایر مواد اولیه در دسترس و عیار آنها بستگی داشته باشد . همچنین انتخاب فرایندهای احیای مستقیم در كوره های تنوره دار ،‌كوره ها ی دوار،‌بسترهای سیال و غیره نیز به نوع سنگ آهن و عیار آهن در دسترس بستگی دارد،‌زیرا در روشهای احیای مستقیم سنگ آهن و نیز نوع و كیفیت مواد اولیه می تواند در كیفیت آهن اسفنجی، چدن و فولاد تولیدی و در نتیجه مصرف انرژی، مواد ،‌استهلاك كوره ها و بازده آنها در فرایند تولید آهن و فولاد تأثیر داشته باشد.

تركیب گاز خروجی نیز خود متأثر از نوع سنگ آهن و بازده گاز احیاكننده بوده و می تواند در فرایند تولید گاز در برخی از روشها در طول كاتالیزورهای مصرفی مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عوامل مؤثر بر قیمت آهن

بازار آهن در انتظار سرنوشت

توقف صادرات ذوب آهن ،‌كاهش قیمت ها

بازار داخلی متاثر از بازارهای جهانی

بورس فلزات سبب رشد اقتصادی ملی

وضعیت جهانی مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد

ماده اولیه برای ساخت و تولید گندله

ماده اولیه برای ساخت و تولید كلوخه

گندله طبیعی

۴ـ۱ـ مرغوبیت جهانی سنگ آهن برای احیای مستقیم

۴ـ۲ـ وضعیت جهانی آهن قراضه

سنگ آهن و مشخصات آن

سنگ آهن دانه بندی شده

سنگ آهن بصورت كلوخه

سنگ آهن به صورت گندله

طرز تشكیل سنگهای معندی آهن در طبیعت

الف ـ كانسارهای رسوبی

۱ـ تاكونیت و نیمه تاكونیت

۲ـ ژاسپیلت ها

۳ـ ایتابریت ها

۴ـ لاتریت ها

۵ـ اوولیتیك

۶ـ معادن سیدریتی

۷ـ معادن شنی

ب ) كانسارهای آتشفشانی یا هیدروترمال

ج)كانسارهای پر عیار شده در اثر حلالیت ناخالصی ها و خروجی آنها از سنگ

د) كانسار با منشاء سولفور

ه ) كانسارهای كنگلومرا

كانی شناسی سنگهای آهن

ارزشیابی سنگ معدن آ‌هن

۱ـ رطوبت و آب تبلور

۲ـ عیار آهن

۳ـ اندیس بازی

۴ـ ناخالصی ها

۵ـ ابعاد

۶ـ قابلیت پر عیار شدن

۷ـ قابلیت خردایش

الف ـ قابلیت خردایش درشت

ب ـ قابلیت خردایش نرم

۸ـ شكل و چگونگی عملیات انجام شده بر روی سنگ معدن

ـ سنگ آهن به صورت مستقیم

ـ‌كنستانتره آهن

ـ‌كلوخه

ـ‌گندله

موارد كاربرد اكسید آهن مصنوعی :

كلیات مربوط به تولید آهن و

 مواد اولیه مورد نیاز آنها

۱ـ تولید آهن و فولاد به روش سنتی كوره بلند /  كنورتور

۱ـ۱ـ تولید كلوخه و گندله در واحدهای كلوخه و گندله سازی

۱ـ۲ـ تولید كك در سلولهای كك سازی

۱ـ۳ـ تولید آهن خام در كوره بلند

۱ـ۴ـ تولید فولاد خام از آهن خام در كنورتور

۱ـ۵ـ پالایش فولاد خام در كوره پاتیلی

۲ـ تولید آهن و تولید فولاد به روشهای احیای مستقیم / كوره قوس الكتریكی

۲ـ۱ـ تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم میدركس

۲ـ۱ـ۱ـ كوره احیا به روش میدركس

۲ـ۲ـ تولید آهن اسفنجی به روشهای احیای مستقیم اچ ـ وای ـ‌ ال

۲ـ۲ـ۱ـ احیای مستقیم به روش مداوم اچ ـ وای ـ ال سه

تاسیسات جنبی احیای مستقیم به روش اچ – وای – ال یك دو سه :

۲ـ۳ـ تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم پوروفر

۲ـ۴ـ تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم قائم

تولید آهن خام به روش كوركس :

تولید فولاد خام از آهن اسفنجی در كوره قوس الكتریكی

۳ـ وضعیت واحدهای احیای مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در جهان

قیمت آهن تحت تاثیر جو سازی ها

مصارف عمده آهن

موارد كاربرد اكسید آهن میكایی :

موارد كاربرد هماتیت ریزدانه :‌

استانداردها :‌

در صنعت رنگ :

آگرگات سنگین وزن :


عتیقه زیرخاکی گنج