گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

موضوع : کمک پایان نامه توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي ۶۶ ص
نوع فایل: pdf
مقدمه :
كاغذ در طول تاريخ پيدايش خود تا كنون مانوس ترين ، پايدار ترين و قابل اعتمادترين ابزار انتقال
انديشه بشري بوده و بي ترديد تا مدتهاي مديد چنين خواهد بود .در واقع بخش عظيمي از دانش
بشر كه مجموعه بزرگي از تجربيات و تفكرات او را در بر دارد به بركت كاغذ به دست ما رسيده
است و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است بطوركلي از زماني كه بشر كوشش كرد تا دانسته ها
و تجربيات خود را به آسان ترين شيوه ضبط و ثبت نموده و پس از آن به ديگران نيز منتقل نمايد .با
توجه به احتياجات و نياز هاي مختلف انسان اين پديده همواره دار اي كاربردهاي وسيعي شده و
سرانجام به كلي در هر شرايطي با نيازهاي بشر تناسب يافته است بطوريكه مي توان گذشته از نقش
اساسي فوق ، كاربرد بسيار زياد كاغذ و مقوا را در صنايع بسته بندي ذكر نمود .بطوركلي افزايش
مصرف سرانه كاغذ نشان دهنده غناي سيستم ارتباطي و تنوع تو ليدات ناشي از سيستم هاي مختلف
بسته بندي جامعه است كه در كل بيانگر رشد و تحول تكنولوژي آن جامعه به شمار مي رود.


عتیقه زیرخاکی گنج