گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۹۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۰    کد محصول : ۱۲۹۱۲    حجم فایل : ۸۱۹ کیلوبایت   

به طور کلی چیپسمیوه جات به میوههایی گفته میشود که قسمت خوراکی آن پس رسیدن به
گونه طبیعی رطوبت فراوانی دارد و بخش اعظم این رطوبت با خشک کردن به شیوههاي گوناگون براي
افزایش عمر نگهداري یا کاربردهاي دیگر، از میوهها گرفته میشود.
خشک کردن میوه جات یکی از روشهاي جلوگیري از فساد میکروبی آنهاست. در این روش در اثر
کاهش میزان رطوبت، امکان فساد میکروبی بسیار کم میشود و سرعت دیگر واکنشهاي مضر نیز به
مقدار قابل توجهی کم میشود.
خشک کردن ضمن اینکه روي محصول اثر حفاظتی دارد وزن و حجم آن را نیز به میزان
چشمگیري کاهش میدهد، در نتیجه از هزینه هاي حمل و نقل و ذخیره سازي میکاهد. در ضمن
خشک کردن در برخی موارد باعث تولید فرآورده هائی میشود که مصرف آنها آسانتر است.


عتیقه زیرخاکی گنج