گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۳۸
فرمت فایل : pdf
كود كامل ماكرو از مهمترين كودهاي توليد داخل كشور است كه داراي سه عنصر اصلي ازت، فسفر و نيز شناخته مي شود . بعضاً در تركيب اين كود از تركيبات روي نيز به NPK پتاسيم است و تحت عنوان ميزان بسيار كم استفاده مي شود. اين كود مصرف عمده و فراواني در بخش كشاور زي داشته و به صورت گرانول به بازار عرضه مي گردد. استفاده از كود ماكرو در مقايسه با كودهاي ازته، فسفر و پتاسيم سبب استفاده بهينه از خاك مي شود.
به طور كلي هر ماده معدني يا آلي كه عناصر مورد نياز گياه را از نظر كمي و كيفي تأمين كند و باعث بهبود وضعيت گياه از لحاظ رشد، عملكرد و مقاومت به بيماري ها شود، كود ناميده مي شود. كودها به دو دسته اصلي تقسيم مي شود.
الف- كودهاي شيميايي يا معدني
ب- كودهاي آلي و بيولوژيك
الف- كودهاي شيميايي يا معدني
اين دسته از كودها شامل كودهاي ازته، كودهاي فسفاته، كود كامل ماكرو، كودهاي گوگردي و كودهاي ريز مغذي و… مي شود.
فهرست مطالب
شرح شماره صفحه
١- معرفي محصول ١
١- نام و كد محصول ١ -١
١- شماره تعرفه گمركي ٣ -٢
١- شرايط واردات ٣ -٣
١ – بررسي و ارائه استاندارد ٤ -٤
١- قيمت داخلي و جهاني محصول ٤ -٥
١- موارد كاربرد ٥ -٦
١- كالاي جايگزين ٧ -٧
١- اهميت استراتژيك كالا ٨ -٨
١- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول -٩
١-شرايط صادرات -١٠
٩
١٠
٢- وضعيت عرضه و تقاضا
١١
٢- بررسي واحدهاي موجود ١١ -١
٢- بررسي وضعيت طرح حاي موجود و طرح هاي دردست اجرا ١٢ -٢
٢- بررسي روند واردات ١٣ -٣
٢- بررسي روند مصرف ١٥ -٤
٢- بررسي روند صادرات ١٧ -٥
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات -٦
١٧
٣- فرايند توليد كود كامل
١٩
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي
٢٠
٥- برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت در حداقل ظرفيت اقتصادي
٢٠
٦- برآورد مواد اوليه مورد نياز و محل تامين
٢٣
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٢٧
٨-تامين نيروي انساني
٢٨
٩- تعيين ميزان يوتيليتي مورد نياز واحد
٢٩
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
٢٩
١١ – تجزيه و تحليل
٣٢
مراجع و منابع مطالعاتي ٣٣


عتیقه زیرخاکی گنج