گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر ۶۳اسلاید تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فرآيند ايجاد يک طرح کسب و کار جديد را کارآفريني گويند.حالا خواه اين طرح در هر زمينه باشد. کشاورزي, صنعت و خدماتی و غيره. کارآفريني به ايجاد فرصتهای شغلی برای افراد جامعه را گويند.
    در کارآفريني يک فرد با يک ايده جديد می خواهد زمينه اي را برای کسب و کار خود يا ديگران راه اندازی کند. البته يک کارآفرين موفق کسی است که طرحی بدهد که جديد باشد و از نظر علمی و عملی صحيح و مورد قبول باشد
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
کارآفرينان امروزی با طرحهای  جديد و تازه چنان رقابتی به وجود آورده اند که اگر يکي کمی در کارش خلاقيت نداشته باشد حتماً از ميدان رقابت کنار خواهد رفت.
    در کارآفرينی چه در زمينه کشاورزی و يا در صنعت و يا هر نوع فعاليتي نياز به تفکر و ايده جديد می باشد. که يک کارآفرين خوب و موفق يکي از صفاتش نوآوری است. تازگی در کارآفريني خيلي مهم  و موفق باشد. اگر ما در صحنه ای يک ايده يا چيزي را که عملی باشد ارائه دهيم حتماً ما يک کارآفرين نمونه خواهيم شد.
نياز به توفيق ـ کارآفرين هميشه تمايل دارد کارش درحد استانداردهای عالی باشد تا هميشه در ضميته فعاليتش موفق باشد. کارافرين با ايجاد طرحهای جديد در زمينه فعاليت خود می تواند راندمان کار و صرفه جويي و… بکند.

استقلال به معنای واقعی روی پاي خود ايستادن است. به عبارت ديگر آقای خود بودن نياز نداشتن به ديگران و مستقل بودن است.

     امروزه در جامعه کارهای وجود دارد که بايد مثل کارمند کار کنی. يعنی سرساعت بری و سرساعت برگردی. ولی با يک طرح مفيد و جامع می توان کاری را فراهم کرد که خودمان توليد کرد. استقلال طلبی يکی از ويژگي های تقريباً همه افراد است. هر کس دوست دارد توليد کننده باشد ولی متأسفانه يا شرايط ندارد يا در بخشی مجبور به کار هستند. کارهای توليد نياز به سرمايه اوليه و پشتکار فراوان می باشد. که ۵% شايد اين شرايط را دارا نباشند.

     ايجاد يک طرح جديد, توانايي خلق محصولات نو و جديد و بازار پسند يکي از صفات کارآفرين است که بايد همواره به آن توجه داشته باشد. 

     اگر کارآفرين در ابتدای کار يک طرح جديد را بدهد و يک زمان طولانی از ان استفاده کند مطمئناً موفقيت زيادی را در انتها کسب نخواهد کرد.

     بايد همگام و همراه با علم روز و تکنيک جديد حرکت کند و از ايده های جديد استقبال کند. کارآفرينان همواره به دنبال ايده جديد و مناسب و عملی هستند.

ديگر ازويژگيهای کارآفري«ان می توان به تحمل ابهام اشاره کرد. بعينه با ايهام روبه رو شوند و آنرا با موفقيت شکست دهند.سؤالات توهم کننده مانند آيا من در اين صحنه موفق می شوم. اگر شکست خوردم چه می شود و سؤالاتی از اين نظر که بايد با آن کنار بيايند.
     در طرح پيشنهادی که من آن را ارائه داده ام طرح کشاورزی  و کاشت خربزه است., مثلاً ما اگر در ابتدای کار اين تصور را داشته باشيم که خربزه ما محصول خوبی نخواهد داشت مطمئناً محصول خوبی نخواهيم داشت.  يا مثلاً بگوييم که بازار خراب خواهد شد. آفات بر محصول غلبه خواهند کرد. علفهای هرز و شرايط اکولوژيکي نامناسب مانع رشد مطلوب خواهند شد و سؤالاتی مانند اينها.

اصطلاحات و کلماتی در کارآفريني وجود دارد که ما از بعضي از آنها استفاده می کنيم تا در کارمان موفق شويم.
     ابتکار:فرآيند ايجاد هر چيز جديد که از قبل وجود نداشته است.
    به عنوان مثال در طرح خودم استفاده از کودهای مايع و استفاده به صورت محلول پاشی, که اين کار خود باعث جلوگيري از هدر رفتن کود و مانع از ته نشين شدن آن در خاک و جذب سريع ان به وسيله برگها و سرسبزی آنها و شادابی که صددرصد در رشدشان تأثير دارد. بعلاوه مانع از رسيدن کود به علف هرز خواهد شده و موجب قدر گيآه و در نتيجه غلبه آن بر علف هرز, بيماری و آفت خواهد بود.
    يا ابتکار سيستم آبياری بارانی که مزايا زيادی خواهد داشت.

عتیقه زیرخاکی گنج