گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
با توجه به توسعه قطارهای شهری و حمل تونل در زیر مناطق مسکونی و احتمال ریزش بدلیل نزدیکی تونل حفر شده در سطح روش حفاری تونل با استفاده از سپری گسترش یافته و آشنایی با آن لازم می باشد. لذا در حفر تونلهای سطحی به صورت حفاری سنتی و یا مکانیزه نیاز به استفاده از انواع سپر را دارد که در این سمینار با انواع سپر و موارد استفاده آنها آشنا می شوید. سپر بایستی در برابر فشار زمین های اطراف مقاومت کرده و در صورت وجود آب از ورود آن جلوگیری کند. زمانی که حفارات و فضای خالی موجود در سقف تونل به وسیله سپر نگهداری می شود، اقدامات تکمیلی برای محافظت از سینه کار با توجه به شرایط زمین و آب های زیرزمینی مورد نیاز است.

فهرست مطالب

چکیده 
مقدمه
فصل اول آشنایی با روش سپری
مزایا و معایب
اصول کلی
فصل دوم روش های نگهداری
روش طبیعی 
روش مکانیکی
روش هوای فشرده
روش نگهداری دوغابی سینه کار
روش نگهداری فشار تعادل زمین
فصل سوم اجزا سپر
فصل چهارم ابزارهای حفاری
دستی 
لبه برشی
دندانه ها و ناخن ها
سرمته های برشی
ریپرها
برش دهنده های دیسکی
فصل پنجم روش های حفاری
تونل زنی بدون ابزار حفاری
حفاری دستی
حفاری مکانیکی بخشی
حفاری مکانیکی تمام مقطع
حفاری هیدرولیکی
سایر روش های حفاری
فصل ششم انتقال مواد حفر شده
انتقال خشک 
حمل و نقل دوغابی
فصل هفتم پوشش تونل
لوله رانی
قطعات از پیش ساخته (سگمنت)
بتن درجا
منابع و مآخذ

عتیقه زیرخاکی گنج