گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين شاخه از نقشه برداري ، شكل واقعي زمين ، انحناء ، اثر ميداثقل آن در اندازه گيري ها و محاسبات نقشه برداري ، در نظر گرفته مي شود. اين شاخه از علم نقشه برداري با دقت بسيار بالا و در مناطق با وسعت زياد انجام مي شود. در اين شاخه از نقشه برداري مشاهدات انجام شده بدليل اينكه تحت تاثير عوامل فيزيكي مانند انكسار ، انحناء نور ، كرويت ، دما و… قرار دارند ، قبل از استفاده ، بايستي تصحيحات بر روي آنها اعمال گردد
وسايل مورد استفاده در عمليات:
۱-ميخ فولادي ، ۲-چكش ، ۳-ماسه ، ۴-استمبلي ، ۵-كلنگ
مراحل انجام كار:
در روز اول كلاس تئوري تشكيل شد براي آشنايي با درس كنترل مهندسي ، توضيحاتي در مورد كارهايي كه مي بايست در عمليات (سرزمين) انجام دهيم داده شد و بعد به منطقه ي مورد نظر رفته و يك پلي گونه چهارضلعي تشكيل داديم مطابق شكل (۱-الف) چون كنترل مهندسي بيشتر بحث در مورد ژئودزي مي باشد و ژئودزي بيشتر بحث ، در فواصل زياد مي باشد. به همين دليل فواصل بين ايستگاهها بيش از ۵۰۰m مي باشد. چهار ايستگاه بر روي زمين ايجاد كرديم شكل شماره (۱-الف) پلي گونه را نمايش مي دهد و به اين صورت كه براي هر ايستگاه چاله اي به قطر ۳۰cm-20cm و عمق ۵۰cm-40cm حفر كرده و بعد يك ميله ي فولادي به طوري در گودال قرار مي دهيم كه ۳cm-2cm از ميله بيشتر از زمين بيرون نباشد و اطراف ميله ي فولادي را با بتن پر مي كنيم و به همين ترتيب بقيه ي ميخ ها را بر روي زمين پياده كرديم و كنار هر ميخ را كُپه گذاري مي كنيم و روي كپه ها را رنگ آميزي مي كنيم تا نسبت به محيط طبيعي قابل تشخيص باشد.
گزارش كار روز دوم:
تاريخ:۱۷/۵/۸۷
وسايل مورد استفاده:
۱-تونل Leica TC407 ، ۲-ترازياب DZS2 ، ۳-دو عدد سه پايه ي دوربين ، ۴-دو عدد شاخص ، ۵-دو عدد تراز= ، ۶-دو عدد ژالن ، ۷-دو عدد منشور ، ۸-سه پايه ي ژالن
مراحل انجام كار:
در روز دوم مي بايست فاصله ي بين هر ايستگاه با ايستگاه بعدي (امتداد) سه بار اندازه گيري شود و زواياي داخلي پلي گون را هر كدام سه كوپل قرائت و در جدول مربوط به هر كدام يادداشت نمائيم و ترازيابي رفت و برگشتي بين ايستگاهها انجام شود و اعضاي گروه به دو اكيپ تقسيم بندي شدند. اكيپ اول به ترازيابي و اكيپ دوم به اندازه گيري فاصله و زواياي داخلي پلي گون پرداختند و اعضاي اكيپ دوم سيد امير سيد احمدي – مجيد مهدوي – سيد رحيم مرتضوي – سجاد يوسفي – محمد شفيعي – هادي ملاحسيني بودند اكيپ دوم دوربين را روي ايستگاه S1 مستقر كرده و بعد روي ايستگاههاي  S3,S4,S2 منشور و ژالن ها را در حالت تراز قرار داده به صورتي كه منشور روي ژالن قرار گرفته و بعد نوك ژالن را روي ميخ گذاشته و آن را به كمك سه پايه ي ژالن در حالت تراز قرار مي دهيم چون فاصله ي بين ايستگاه زياد مي باشد ما نمي توانيم ژالن و منشور را ببينيم از آئينه استفاده مي كنيم به طوري كه دو نفر آئينه به دست روي ايستگاههاي S3,S4,S2 ايستاده اند هر وقت اپراتور دوربين بخواهد به هر كدام از ايستگاهها نشانه روي كند ، يك نفر آئينه بدست كنار او ايستاده است و به او مي گويد نور بدهد به سمت ايستگاه مورد نظر نور مي دهد و آن فردي كه روي آن ايستگاه ايستاده است به طرف ما نور مي دهد و اپراتور دوربين به سمت نور نشانه روي مي كند تا ژالن و منشور را در تلسكوپ دوربين مشاهده كند و به همين ترتيب براي ايستگاههاي بعدي همين عمليات را انجام مي دهيم تا مشاهدات طول و زاويه اي را انجام دهيم ، فرم مشاهده شده از شماره يك و دو مي باشد و بعد مشاهدات انجام شده را تصحيح كرده و مختصات تك تك نقاط را طبق محاسبات انجام شده بدست مي آوريم و اكيپ اول مي بايست ترازيابي انجام دهند اعضاي اكيپ ترازيابي: ماهرويي زاده – دبستاني – كاظمي پور – حاج حسيني بودند در اين مرحله به دليل كمبود وقت ترازيابي فقط بين نقاط S2,S3 به صورت رفت و برگشتي صورت گرفت به اين ترتيب كه ابتدا دوربين را بر روي سه پايه گذاشته و آن را بر روي سه پايه تراز كرده و در اينجا از نقظه ي S3 به S2 حركت مي كنيم حال يك شاخص را بر روي نقطه ي S3 در حالت تراز قرار مي دهيم و يك قرائت B.S روي نقطه ي S3 انجام داده و در جدول ترازيابي يادداشت مي كنيم و با توجه به اينكه بايد فاصله ي هر شاخص از دوربين به طوري باشد كه ديد و وضوح داشته باشد و حداكثر فاصله بين شاخص و دوربين بين ۴۰m تا ۵۰m مي باشد و در ادامه شاخص دوم را در فاصله ي ديد دوربين قرار مي دهيم و يك قرائت F.S انجام داده و يادداشت مي كنيم و حال دوربين را جابجا كرده و در دهانه دوم قرار مي دهيم و روي همان شاخص قرائت B.S انجام مي دهيم و به همين ترتيب اين مراحل را انجام مي دهيم تا به نقطه ي S2 برسيم و در برگشت از S2 به S3 همين مراحل را انجام مي دهيم تا به نقطه ي S3 برسيم و فرمهاي مشاهده شده سه تا شش مربوط به اين عمليات مي باشد و در اين حالت مي توان اختلاف ارتفاع بين دو نقطه و مقدار خطا ترازيابي رفت.
مشكلات مراحل انجام كار:
۱-مهمترين مشكل وزش بادهاي شديد كه باعث تكان خوردن شاخص مي شود و در قرائت عامل را با مشكل دچار مي سازد و درصد خطا را بالا مي برد.
۲-گرم بودن هوا
 • بازدید : 100 views
 • بدون نظر

این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:


افزایش نیاز شهر تهران در طی ۲۵ سال آینده به آب آشامیدنی و صنعتی باعث شده است تا برای پیشگیری از کمبود در دهه های آتی پروژه های وسیعی طراحی و اجرا شوند . پروژه انتقال آب کرج – تهران از جمله این طرح ها می باشد . پروژه انتقال آب کرج – تهران با طولی نزدیک به ۱۶ کیلومتر و به وسیله دستگاه تمام مقطع حفاری خواهد شد . نوع دستگاه از نوع تلسکوپی ( سپری دوبل ) بوده و قطر حفاری آن ۴/۵۶۶ متر می باشد . م سیر حفاری به ۹ منطق ه لیتولوژیکی تقسیم شده است . برای تحلیل و ارزیابی عملکرد دستگاه حفاری روش های مختلفی ارائه شده است
از آن جمله می توان به مدل دانشگاه کلرادو ، مدل انستیتو مکانیک سنگ نروژ ) ) RMI و مدل شاخص کیفی تونل زنی با ) QTBM ) TBM اشاره کرد . در این مقاله برای محاسبه نرخ پیشروی پروژه مورد بحث، از دو روش مدل انستیتو مکانیک سنگ نروژ و مدل شاخص کیفی تونل زنی با TBM استفاده شده است . با توجه به نتایج بدست آمده، زمان کل اجرای پروژه با توجه به روش QTBM ، مدت ۵۲ ماه و در خصوص روش RMI ، ۵۶ ماه خواهد بود . پارامترهای روش ب ارتن به دلیل تکیه بر شاخص کیفی تونل زنی در سنگ (Q) برخوردار می باشند . در مواردی که امکان انجام تست های قابلیت حفاری، RMI از قابلیت اندازه گیری بیشتری نسبت به روش فاکتور پوشش دیسک، نیروی رانش معادل وجود دارد، استفاده از روش RMI نتایج دقیق تری را ارائه خواهد کرد . در انتها با توجه به قابلیت های روش ها و اطلاعات اولیه موجود نتیجه می شود که در پروژه حاضر نتایج مدل شاخص کیفی تونل زنی با نتایج واقعی مطابفت بیشتری دارد .

مقدمه
افزايش نياز شهر تهران به آب آشاميدني و صنعتي موجب گرديده تا براي جلوگيري از كمبود در طي دو دهه آينده پروژه هاي وسيعي طراحي و اجرا
شوند. از جمله اين طرح ها پروژه انتقال آب كرج – تهران مي باش د. اين تونل به طول تقريبي ۱۶۰۰۰ متر [ ۱] بوسيله دستگاه حفاري تمام مقطع
تلسكوپي به منظور انتقال آب از سد امير كبير به تصفيه خانه شماره شش تهران ،در حال حفاري مي باشد.
ماشين هاي حفاري تمام مقطع به دليل سرعت بالاي حفاري جايگاه ويژه اي را در اجراي تونل هاي بيش از ۶ كيلو متر به خود اختصاص داده اند . با
توجه به افزايش به كارگيري شيوه هاي مكانيزه حفاري تونل از اوايل دهه نود ، توانايي پيش بيني عملكرد دستگاه هاي حفاري به خصوص در پروژه
هاي بلند مدت از اهميت بالايي برخوردار شده است . براي پيش بيني عملكرد اين دستگاه ها روش هاي مختلفي ارائه شده است. از آن جمله مي توان
اشاره نمود. در اين مقاله براي TBM به مدل ارائه شده از سوي دانشگ اه كلرادو ، مدل انستيتو مكانيك سنگ نروژ و مدل شاخص كيفي تونل زني با
استفاده شده و نتايج حاصل از دو روش TBM تحليل پروژه مورد بحث از دو روش مدل انستيتو مكانيك سنگ نروژ و مدل شاخص كيفي تونل زني با
با نتايج ثبت شده در عمل مقايسه خواهند شد.
نرخ پيشروي
در مقاله حاضر نرخ پيشروي به صورت زير تعريف مي شود:
ميزان طولي از تونل است كه در واحد زمان براي بهره برداري آماده شده است. به عبارت ديگر طولي از سازه زير زميني است كه كليه عمليات
هاي حفاري، نگهداري و رو سازي و …. در آن در واحد زمان صورت گرفته است. بنابراين ديمانسيون اين پارامتر از جنس سرعت بوده و بر حسب متر
بيان مي شود. 
از نظر رياضي پيشروي برابر است با حاصل ضرب نرخ نفوذ در شاخص بهره وري . بديهي است براي محاسبه پيشروي ابتدا بايد دو پارمتر نرخ نفوذ و
بهره وري محاسبه شود. اغلب مدل هاي مرسوم محاسبه نرخ پيشروي ، روش خاص خود را در محاسبه بهره وري دارا هستند.
نرخ نفوذ، بيانگر سرعت نفوذ ماشين در سنگ به هنگام حفاري بوده و بر حسب ميلي متر در هر چرخش صفحه و يا به صورت متر در ساعت بيان مي
شود. آهنگ نفوذ ماشين با سرعت چرخش صفحه حفار رابطه مستقيم دارد. از سويي ديگر سرعت چرخش صفحه حفار محدود و تابع مشخصات
PR دستگاه و زمين است. بديهي است كه سرعت نفوذ در سنگ هاي نرم بيشتر از سنگ هاي سخت و محكم خواهد بود. در اينجا نرخ نفوذ با ۱
نمايش
داده مي شود.
بهره وري يا فرآورش ، در واژگان فارسي به معناي سود آوري ، مفيد بودن و كاميابي است[ ۲]. به بيان ديگر بهره وري عبارت است از درصد استفاده از
منابع در دسترس و يا خارج قسمت خروجي بر عوامل توليد كننده . بهره وري يك شاخص براي سنجش عملكرد يك واحد كاري و يا يك فعاليت مي
نشان داده مي شود. افزايش يا كاهش بهره وري ارتباط مستقيم با وضعيت سود دهي دارد. بنابراين تغييرات بهره وري حائز اهميت است. U باشد و با ۲
بهره وري به دو گونه كلي و جزئي قابل بيان مي باشد . بهره وري كلي نسبت بين كليه محصولات خروجي از سيستم و كليه عوامل ورودي به آن
سيستم مي باشد و اگر به صورت جزئي بيان گردد, نسبت بين اجزاء آن را تشكيل خواهند داد . در محاسبه بهره وري كلي تمامي مقادير موجود( در
مخرج يا صورت كسر) بايد از يك جنس باشند تا بتوان آنها را با يكديگر جمع كرد. زماني كه بهره وري كلي مد نظر باشد، يك واحد نمودن تمامي
عوامل ورودي و يا خروجي به سيستم امري چندان آسان و به دور از خطا نخواهد بود. از اين رو تعدادي از شاخص هاي بهره وري جزئي كه متاثر از دو
و يا چند پارامتر ديگر( مستقيم و يا غير مستقيم) هستند، در فعاليت ها محاسبه شده و به عنوان شاخص هاي اصلي براي تحليل فرآيند بكار مي روند.
بعنوان مثال مي توان به تن بر هزينه و يا سود به هزينه اشاره كرد.
نيز اين امر صادق است. چرا كه در نظر گرفتن تمامي عواملي چون قطعات مصرفي دستگاه، انرژي مصرفي، TBM در رابطه با محاسبه بهره وري
استهلاك و حتي پايداري ناحيه تحت حفاري و تبديل تمامي آنها به يك واحد مشترك، مشكل است. بهره وري زماني به عنوان يك شاخص جامع،
معرف عملكرد دستگاه مي باشد. به طوري كه نرخ مصرف ديسك ها و زمان لازم جهت تعويض آنها، استهلاك دستگاه حفاري ، پايداري فضا براي ادامه
حفاري ، حركت ديوار گيرها همگي يا بر زمان پيشروي موثر بوده و يا از آن تاثير مي پذيرند.
در محاسبه و آناليز بهره وري زماني، بايستي تمامي داده ها در يك بازه زماني يكسان مورد تحليل قرار گيرند. با افزايش زمان مورد تحليل، شاخص
بهره وري كاهش مي يابد. دليل اين امر افزايش زمان استراحت دستگاه و عدم استفاده مفيد از آن مي باشد.

 • بازدید : 91 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مسئول معدن يا سرپرست معدن:
شخصي است كه توسط دارنده پروانه عمليات به اين سمت منصوب مي‌شود و مسئوليت كليه عمليات معدن را به عهده دارد.
۲ – مسئول فني:
طبق ماده ۶۶ آيين نامه اجرايي قانون معادن مسئول فني عمليات كسي است كه اداره كليه امور فني معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عمليات از ميان افراد واجد شرايط انتخاب و به وزارت صنايع و معادن معرفي مي‌شود و طبق ماده ۶۵ آيين نامه اجرايي ضوابط و حدود صلاحيت مسئولين فني معادن تا تصويب و ابلاغ قانون نظام مهندسي معدن توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‌شود.
– مسئول ايمني:
مسئول ايمني هر معدن نظارت بر ايمني عمليات معدن را به عهده داشته توسط مسئول يا سرپرست معدن به اين سمت منصوب مي‌شود. طبق ماده ۶۵ آيين نامه اجرايي قانون معادن ضوابط و حدود صلاحيت مسئول ايمني از طريق وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي‎وزارت صنايع‎ومعادن تعيين‎مي‌شود.جانشين‎مسئول ايمني نيز تابع همين‎شرايط است.
۴ – مهندس ناظر:
شخصي است كه طبق ماده ۶۹ آيين نامه اجرايي قانون معادن تعيين مي‌شود و از طرف وزارت صنايع و معادن مامور نظارت و كنترل عمليات معدني است.
۵ – پروانه اكتشاف – پروانه بهره برداري:
طبق مواد مندرج در قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن تعريف مي‌شود.
۶ – تونل:
حفاري زيرزميني افقي يا تقريباً افقي است.
۷ – تونل شيب دار:
تونل‌هايي كه تا حدود ۱۸ درجه شيب داشته باشند.
۸ – چاه مايل:
حفاري مايلي كه به سطح زمين راه داشته و داراي شيب بين ۱۸ درجه تا ۹۰ درجه باشد و براي باربري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۹ – چاه يا چاه قائم:
حفاري قائم يا با شيب ۹۰ درجه است كه به سطح زمين راه داشته باشد و معمولاً براي باربري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۱۰ – دويل:
حفاري زيرزميني شيب دار و با سطح مقطع نسبتاً كوچك كه معمولاً به طرف بالا حفاري مي‌شود و براي منظورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۱۱ – پذيرگاه:
محل توقف، بارگيري و تخليه واگن‌ها و انجام وظايف مختلف زيرزميني كه معمولاً در محل ارتباط با چاه قائم يا چاه مايل در زيرزمين احداث مي‌شود.
۱۲ – گالري – راهرو:
انواع حفاري‌هاي زيرزميني و معمولاً با طول زياد است.
۱۳ – راه مورب:
به انواع راهروهاي شيب دار راه مورب گفته مي‌شود.
۱۴ – بونكر:
محلي براي تخليه و انباشت سنگ مي‌باشد.
۱۵ – چال:
سوراخي كه در سنگ براي قراردادن ماده منفجره حفر مي‌شود.
۱۶ – خرجگذاري:
قراردادن مواد منفجره در داخل چال است.
۱۷ – فشنگ:
به هر قطعه ماده منفجره جامد (معمولاً انواع ديناميت) گفته مي‌شود.
۱۸ – آتشباري:
به عمليات خرجگذاري و انفجار مواد منفجره براي تخريب سنگ آتشباري گفته مي‌شود.
۱۹ – آتشبار:
شخصي كه مسئوليت عمليات آتشباري را به عهد دارد.
۲۰ – مواد ناريه – مواد منفجره:
موادي كه قابليت انفجار داشته و در معدن براي تخريب سنگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۲۱ – گاز ذغال:
گازي كه دركانسارهاي ذغالسنگ همراه با ساير هيدروكربورها وجوددارد و عمدتاً از متان تشكيل شده‎است. اين‎گاز چنانچه به‎نسبت معيني با هوا مخلوط‎شود قابليت‎انفجار‎پيدا مي‌كند.
۲۲ – كليه تجهيزات، دستگاه‌ها و ماشين آلات معدني كه در اين آيين نامه از آنها نام برده شده:
مانند شاول يا بيل مكانيكي، لودر، بلدوزر، پرفراتور، گريدر، واگن، لوكوموتيو، دستگاه گمانه‎زني، دستگاه سيم برش، بالا بر چاه، وينچ و غيره و كليه قسمت‌ها و قطعات آنها مطابق تعاريفي است كه در متون و كتاب‌هاي معدني آورده شده است.

فصل دوم – كليات
ماده‌ ۱: منظور از عمليات در اين آيين نامه كليه عمليات معدني (اعم از اكتشاف يا بهره‌برداري و استخراج معدن) است كه در قانون معادن و آيين نامه اجرايي قانون معادن پيش‌بيني شده است.
ماده‌ ۲: دركليه معادن كه داراي حداقل ۲۵ نفر كارگر مي‌باشند، مي‌بايست يك نفر ذيصلاح به عنوان مسئول ايمني و يك نفر به عنوان مسئول بهداشت حرفه‌اي به استناد آيين‌نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار تعيين گردد. بديهي است در معادن كمتر از ۲۵ نفر كارگر وجود يك نفر مسئول ايمني ضروري است، اما اين مسئوليت را مي‌توان به مسئول فني واگذار كرد كه تعيين صلاحيت وي به استناد آيين نامه فوق الذكر خواهد بود.
ماده‌ ۳: مسئول ايمني هر معدن به عنوان ناظر و كنترل كننده عمليات و انطباق دادن معدن با بندهاي مندرج در اين آيين نامه و ديگر آيين نامه‌هاي مصوب شورايعالي حفاظت فني تعيين مي‌گردد، كه با حضور و بارزسي از معدن توصيه‌ها و پيشنهادهاي خود را جهت پيشيگيري و رفع خطر تذكر داده و در صورت حساسيت موضوع آن را كتباً به مسئولين معدن گزارش مي‌نمايد و در صورت تشخيص خطر حتمي برابر مقررات اين آيين نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عمليات در محل خطر اقدام نمايد.
ماده‌ ۴: كليه كارگاه‌هاي معدني اعم از سطحي يا زيرزميني لازم است در هر شيفت كاري حداقل يك بار توسط مسئول ايمني يا جانشين وي مورد بازديد قرار گيرد.
ماده‌۵: قبل ازشروع به‎كار در هرشيفت‎كاري مسئول ايمني معدن و يا جانشين او بايد از كارگاه مربوطه بازديدنمايد و پس‎از اطمينان ازايمن بودن آن‎به‎كارگران‎مجوز‎ ورودداده شود.
ماده‌ ۶: وزارت صنايع و معادن مي‌بايست رونوشت پروانه‌هاي اكتشاف و بهره برداري را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد و دارنده پروانه اكتشاف يا بهره برداري مكلف است تاريخ شروع عمليات خود را به وزارتخانه‌هاي معادن و فلزات، كار و امور اجتماعي (ادارات كل كار و امور اجتماعي) اطلاع دهد.
ماده‌ ۷: اكتشاف كننده يا بهره بردار بايد مدارك مشروحه زير را در سر معدن نگهداري كرده و براي ارايه به مهندسين ناظر وزارت صنايع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي آماده داشته باشد.
الف – پروانه اكتشاف يا پروانه بهره برداري يا كپي آنها.
ب – نقشه محدوده به مقياس حداقل  و نقشه بهره برداري به مقياس حداقل   و براي معادني كه عمليات زيرزميني دارند، نقشه به مقياس حداقل  از قسمت درون معدن و همچنين يك نقشه از كارگاه‌ها و تاسيسات خارج معدن به مقياس حداقل .
ج – دفتر حاوي مشخصات كاركنان معدن و استخراج روزانه طبق نمونه‌اي كه وزارت صنايع و معادن تعيين خواهد كرد.
د – دفتر مخصوصي جهت ثبت نظرات و تذكرات و دستوراتي كه در اجراي آيين نامه‌هاي مربوط نسبت به طرز كار و رعايت اصول فني و حفاظت و بهداشت كار و ساير مواردي كه از طرف مهندسين ناظر وزارت صنايع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي داده مي‌شود. 
هـ – دفتر مخصوص ثبت حوادث و گزارش اقدامات معموله طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود.
و – دفاتري مخصوص جهت ثبت كليه اقدامات ايمني و بهداشت كار كه به ترتيب توسط مسئول ايمني و مسئول بهداشت حرفه‌اي كه در اجراي آيين نامه‌ها و مقررات مربوطه تكميل مي‌گردد.
ز – آيين نامه ايمني معادن و كليه آيين نامه‌هاي حفاظتي فني و بهداشت كار مصوب شوراي عالي حفاظت فني.
ماده‌ ۸: رعايت مفاد كليه مقررات و آيين نامه‌هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني درخصوص نكات ايمني مرتبط با لوازم، كالاها و تجهيزات معدني لازم الاجرا است.
تبصره – كليه سفارشات و نكات احتياطي و ايمني كه از طرف سازندگان و توليدكنندگان لوازم، كالاها و تجهيزات معدني توصيه مي‌شود لازم الاجرا است.
ماده‌ ۹: تمام شاغلين در معادن زيرزميني و كارگراني كه با تغيير شغل از قسمتي به قسمت ديگر معدن منتقل مي‌شوند بايد با راه‌هاي خروجي و اضطراري معدن آشنا شده و آگاهي كامل پيدا كنند.
ماده‌ ۱۰: ورود كليه افراد غيرشاغل در معدن منوط به كسب اجازه از سرپرست معدن يا جانشين وي مي‌باشد.
ماده‌ ۱۱: ورود و كار در كارگاه‌ها و معادن زيرزميني متروكه منوط به كسب مجوز از سرپرست معدن يا مسئول ذيربط بوده و بايد با رعايت مقررات ايمني و پس از حصول اطمينان از برقراري تهويه مناسب و سالم بودن وسايل نگهداري و عدم ريزش حفريات انجام گيرد.
ماده‌ ۱۲: با تمهيداتي كه از طرف سرپرست معدن انجام مي‌گيرد، بايستي همواره تعداد و اسامي كاركناني كه در هر لحظه داخل معدن و بخصوص زيرزمين بوده مشخص باشد و تا زماني كه كارگران در زيرزمين مشغول كار هستند حداقل يك نفر از مسئولين مي‌بايست در دفتر سرمعدن حضور داشته باشد.
ماده‌ ۱۳: محل يا محل‌هاي حادثه ساز در معدن بايد بوسيله سيم خاردار يا وسايل محصور‌كننده مناسب و علائم اخباري و هشدار دهنده از محل‌هاي مجاور مجزا باشد به طوري كه مانع عبور اشخاص متفرقه و حيوانات گردد.
ماده‌ ۱۴: معادن زيرزميني (به استثناي جبهه كارهاي در حال حفاري) بايد به وسيله حداقل دو راه با شرايط زير به خارج ارتباط داشته باشد.
الف – راه‌هاي مذكور در داخل معدن به هم ارتباط داشته باشد.
ب – عبور افراد از هر يك از آنها به آساني ميسر باشد.
پ – فاصله بين آنها بيش از ۱۵ متر بوده و دهانه آنها زير پوشش يك ساختمان واحد نبوده و مدخل آنها در نقاط سيل گير و يا بهمن گير و مانند آن نباشد.
ماده‌ ۱۵: كارگاه مي‌بايست طوري تجهيز شود كه به كسي آسيب نرسد. چنانچه فردي مشاهده كرد نقصي در كارگاه وجود دارد كه آسيب به ديگران مي‌رساند بلافاصله مي‌بايست افراد را مطلع نموده و مراتب را به رييس قسمت جهت رفع نقص اعلام نمايد.
ماده‌ ۱۶: هيچ كس نمي‌بايست بدون اجازه به محل ممنوعه وارد شده و اين محل بايد به وسيله تابلوي اخباري هشدار دهنده مشخص شود.
ماده‌ ۱۷: نقاط نقشه برداري شده نبايد توسط اشخاص غيرمسئول تخريب شود.
ماده‌ ۱۸: رعايت ماده ۹۲ قانون كار جمهوري اسلامي ايران در مورد معاينات پزشكي و بهداشتي شاغلين در معدن الزامي است.
ماده‌ ۱۹: با توجه به ماده ۹۰ قانون تامين اجتماعي ارجاع مشاغل معدني به كاركنان جديدالاستخدام و يا كاركناني كه مي‌خواهند به كار جديدي گمارده شوند پس از انجام معاينات پزشكي از نظر قابليت جسماني و رواني متناسب با نوع كارهاي مرجوع ميسر است.
ماده‌ ۲۰: استعمال دخانيات در كارگاه‌هاي زيرزميني ممنوع است.
ماده‌ ۲۱: به استناد آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه‌ها مصوب شوراي عالي حفاظت فني ورود افراد همراه با سيگار، كبريت، فندك يا هر نوع وسايل و لوازم آتش‎زا به معادن زغال‎سنگ و ساير معادني كه‎خطر آتش‎سوزي يا انفجارداشته‎باشد مطلقاً ممنوع است.
تبصره – در اين گونه معادن همراه داشتن دوربين عكاسي يا فيلم برداري يا نظاير آنها كه چراغ فلاشر آنها از نظر جرقه حفاظت شده نيستند نيز ممنوع است.
ماده‌۲۲: روشن كردن آتش در سطح زمين تا شعاع ۲۰ متري از دهانه دويل‌ها، چاه‌ها و ورودي معادن زيرزميني كه احتمال خطر آتش سوزي و انفجار وجود دارد مطلقاً ممنوع مي‌باشد.
ماده‌ ۲۳: درصورت بروز حادثه يا بيماري ناشي از كار مي‌بايست برگه‌هاي مربوطه تكميل و نسخه‌اي از آن را به ادارات كار و امور اجتماعي ، مراكز بهداشت و سازمان تامين اجتماعي محل ارسال نمود.
تبصره – برگه مربوط به حوادث ناشي از كار از سوي وزارت كار و امور اجتماعي و برگه مربوط به بيماري‌هاي ناشي از كار از سوي وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي تهيه و به ترتيب مي‌بايست توسط مسئول ايمني و مسئول بهداشت حرفه‌اي تكميل گردد.
ماده‌ ۲۴: به استناد آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي مصوب شوراي عالي حفاظت فني كليه كارگران شاغل در معادن مي‌بايست در هنگام ورود به معدن به وسايل حفاظت فردي مناسب و بر اساس نوع و شرايط كار مجهز گردند.
تبصره – كليه مفاد آيين نامه مذكور درخصوص نحوه انتخاب،‌ بكارگيري، تعمير و تعويض وسايل مذكور الزامي است.
ماده‌ ۲۵: به استناد فصل هشتم قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه‌ها مصوب شورايعالي حفاظت فني مي‌بايست تسهيلات بهداشتي مناسب و كافي شامل روشوئي، حمام، توالت،‌رختكن، محل غذاخوري و نمازخانه و غيره در محل مناسبي از سطح زمين وجود داشته باشد.

فصل سوم – حفاري‌هاي معدني و اكتشافي
ماده‌ ۲۶: در حفاري‌هاي سطحي و معادن روباز شيب موقت ديواره‌ها و شيب كلي آنها با توجه به خصوصيات مكانيكي سنگ‌ها بايد به گونه‌اي تعيين شود كه خطر ريزش نداشته باشد. در جبهه كارهاي فعال وقتي انتخاب شيب موقت براي پايداري كوتاه مدت مجاز است كه اطمينان كافي از عدم ريزش وجود داشته باشد.
ماده‌ ۲۷: عبور و مرور وسايل نقليه در جاده‌هاي معدني مشمول مقررات عمومي مربوطه كشور مي‌باشد.
ماده‌ ۲۸: در معادني كه از دستگاه سيم برش الماسه استفاده مي‌شود، به منظور جلوگيري از پرتاب سگمنت (دندانه‌هاي الماسه روي سيم برش) و يا صدمات ناشي از شلاق زدن سيم پاره شده لازم است در مسير سيم برش پوشش حفاظتي مناسب بكار گرفته شود.
ماده‌ ۲۹: در هنگام برش، جدا كردن و جابجايي بلوك‌هاي سنگ، استقرار ماشين آلات و افراد در پايين دست بلوك سنگ ممنوع است.
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق مراحل ساخت تونلهای بزرگ-دانلود رایگان مراحل ساخت تونلهای بزرگ-دانلود رایگان مقاله مراحل ساخت تونلهای بزرگ-تحقیق مراحل ساخت تونملهای بزرگ
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
      ابتداي مسيري را كه مي خواهند در آن تونل حفاري شود را مورد بررسي قرار مي دهيم . به اين صورت كه هياتي از مشاورين ، طراحان و نقشه بردران مسير را بصورت هوايي يا زميني بازديد كرده و سه مسير پيشنهادي در نظر گرفته مي شود بعد در دفتر فني اين سه مسير از نظر هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد و بهترين مسير از بين آنها انتخاب مي شود در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

نحوه چاشني گذاري؛ 

      در موقع چاشني گذاري و استفاده از مواد منفجره چه از نظر مقدار ، فاصله چالها و ترتيب بندي انفجار بايد دقت زيادي كرد .

از نظر مقدار مواد جداولي وجود دارد كه مي توان به آنها رجوع كرد و آنها را مورد استفاده قرار داد ولي با توجه به مختلف بودن جنس سنگها و مواد منفجر بهتر است از روش تجربي مقدار موارد را بدست آورد .

اگر در مقدار مواد دقت نشود ، چه كم و چه زياد خسارت را به همراه دارد اگر مقدار مواد كم باشد مقاطع مورد نظر به ميزان دلخواه حفاري نمي شود و لازم به  انفجار مجدد مي باشد و اين امر از نظر وقت و مقدار مواد اقتصادي نيست ، و اگر مقدار مواد زياد باشد . اولاً ممكن است موجب ريزش تونل شود و ثانياً مقدار ريزش تونل بايد بعداً‌ توسط بتن يا سنگچين تا سقف خود كوه پرشود و اين عمل هم از نظر هزينه و وقت به ضرر مي باشد .

از نظر چاشني گذاري :

     چاشني به چند گروه تقسيم بندي مي شوند مهمترين آنها چاشني فوري  و تاخيري مي باشد كه چاشني هاي تاخيري نيز بر اساس سرعت زمان انفجار آنها به يك ناحيه ،  دو ثانيه و . . . تقسيم بندي مي شوند ، پس بايد تربيت چاشني گذاري رعايت شود . مثلاً‌ در ترانشه ها چاشني ها بايد به ترتيبي كارگذاشته شوند كه از بالا به پائين منفجر شوند تا بهترين كاربري را دارا باشند و استفاده بهينه از مواد و مصالح شود .

فاصلــه چـــالها :

     فاصله چالها بايد به نحوي باشد كه شعاع انفجار هر چال ، شعاع انفجار چال بعدي را پوشش دهد تا مقطع دلخواه تخريب شود .

بعد از هر انفجار سنگهاي خرد شده بوسيله لودر و كاميون به بيرون از تونل حمل مي شود . اگر سنگهاي خرد شده داراي مقاوت كافي باشند مي توان از اين سنگها براي مصالح بتن و غيره استفاده كرد . براي اين كار مي توانيم مقدار مواد منفجره را افزايش داده و يا چالها را به هم نزديك كنيم تا مصالح ريز بدست آيد . اين كار چند مزيت دارد ، اول اينكه ازنظر تعداد دفعات حمل ونقل به نفع بوده و استفاده بهينه از مصالح تونل مي شود و ديگر اينكه دانه هاي سنگي كه دربتن استفاده مي شود صد درصد در همه جهت شكسته و عاري از خاك مي باشند .

كـف بــرداري تــونل :

       بعد از حفاري قسمت فوقاني تونل و رسيدن دو طرف تونل به هم نوبت به كف برداري تونل مي شود اين كف برداري همانند مقطع فوقاني تونل توسط چالزدن وانفجار صورت مي گيرد با اين تفاوت كه اين بار چالها به جاي افقي بصورت عمودي و يا مايل زده و انفجار مي شوند همانطور كه در كف برداري تونل جلو مي رويم مي توان مراحل بعدي تونل را پشت سر هم انجام داد از جمله پي ريزي ، ديوار سازي ، قالب بندي ، بند ريزي ، سنگ چيني و . . . 

      بعد از پايان پي كني نوبت به بتن ريزي پي مي رسد ، اين بتن ريزي حجمي و وزني  مي باشد و فقط براي اتصال به مرحله اول ديوار ستون آماتورهائي به شكل انتظار در درون بتن خز مي كنيم ، معمولاً‌ بتن ۳۰۰ مورد مصرف قرار مي گيرد .


 بعد از بتن ريزي پي نوبت به قالب بندي وبتن ريزي مرحله اول ديوار بتني تونل مي رسد كه بتن اين مقطع نيز معمولاً بتن ۳۰۰ مي باشد

       همانطور كه ديواره ستون ساخته وبتن ريزي مي شود ،پشت سر آن تا ارتفاع بالاي ديوار خاك دستي ريخته مي شود.

اين امر براي ساختن در قالب بندي وكم كردن ارتفاع براي سنگ كاري مي باشد.

    در نزديكي تونل معدني را پيدا مي كنيم كه سنگهاي ان از نظر مقاومت و از نظر رنگ مورد قبول استاندارد ماباشد بعد اين سنگها را توسط سنگتراشان جدا كرده وبه شكل مورد نظر تراشيده مي شود.

سنگهايي كه در نما استفاده مي شود بايد ، سنگ مالويي باشدكه حتماً يك طرف آن صاف باشد وشكل آن بصورت مربع يا مستطيل باشد.وسنگهايي كه درپشت آن براي پر كردن استفاده مي شود لازم نيست صاف وصيقلي شوند.

     سنگ چيني به اين صورت انجام مي شود كه اول سنگهاي مالون نما گذاشته مي شوند وبعد از آن پشت  آن را با سنگ وملات ماسه سيمان به صورت لايه لايه كار مي كنند .

بايد توجه داشت كه اين سنگ چيني بايد تا زير سقف انفجار شده و حفاري شده ادامه پيدا كند  تا به ان بچسبد و بين آن هيچ فاصله اي نباشد .

    بايددر هرچند متر چند متر ، در طول تونل درز انبساط در نظر گرفت و اين درز انبساطها  فاصله  اشان با يونوليت پر مي شود اين امر براي انقباض و انبساط تونل و ديگر اينكه اگر قسمتي از ديوار صدمه ديد و ريزش پيدا كرد . فقط ان قسمت تعمير شود .

     بعد از اتمام سنگ چيني چند روز بعد قالبها برداشته مي شود  و بعد از خاك خاك دستي تونل به بيرون تخليه مي شود و اين كار تا حدود ۶۰ سانت زير پي صورت مي گيرد .

    قبل از كف سازي ، كانالي در يك طرف تونل تصفيه مي شود . و اين كار بخار تخليه آبهاي تونل از بارش باران و برف است صورت مي گيرد .


 

 

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي-خرید اینترنتی تحقیق  مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي-دانلود فایل تحقیق  مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي-تحقیق مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي 
این فایل در ۷۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
 در اين پروژه كه به آناليز تونل امام زاده هاشم واقع در جاده هراز پرداخته‌ايم، سعي كرده‌ايم تا با جمع‌آوري اطلاعات كاربردي بر پايه مكانيك سنگ و برداشت‌هاي زمين‌شناسي و استفاده از نرم افزارهاي phases و unwedge به اين مهم دست يابيم

ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي كه محدودة احداث تونل امام زاده هاشم نيز جزء اين منطقه مي باشد ، ساختاري تكتونيزه و پردرزه(ريزشي) مي باشد و با توجه به اينكه نمي توان تونلهاي بزرگ مقطع را در اين گونه مناطق به صورت تمام مقطع حفر نمود (بدليل مشكل ريزش و نگهداري) عموماً اساس حفاري اينگونه تونلها بصورت نيم مقطع و با طراحي هاي مختلف و در ادامه نگهداري بصورت مرحله اي مي باشد . بر اين اساس مبناي آناليز وتحليل اين تونل را بر اساس طراحي مقاطع مختلف قرار داديم تا از اين طريق بتوانيم بهترين شرايط را جهت كنترل و نگهداري گوه ها ( با توجه به تقسيم نيروي شكل خود گوه ها و حصول بهترين ضريب ايمني ) و تعيين اثر انواع مختلف تنشهاي اطراف تونل (تنش عمودي  و تنش افقي  و تنش هيدروستاتيكي  و تحليل آنها و بررسي ضريب ايمني هر يك و برطرف كردن نقاط ضعف هر قسمت از طريق حفاري بصورت مقاطع هندسي مناسب و در نهايت نگهداري هر مقطع با توجه به شرايط محيطي و خود ايستايي سنگهاي اطراف سازة زيرزميني فراهم نماييم .

از محاسن اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد :

۱- كنترل ريزش هاي ناگهاني قبل و بعد از نگهداري

۲- كاهش هزينه هاي نگهداري در دراز مدت

۳- افزايش ضريب ايمني كاري

۴- جلوگيري از تلفات جاني و مالي

۵- طراحي و نگهداري سازة زير زميني قبل از اجراء و

انواع مقاطع مورد بررسي :

در طراحي مقاطع و تحليل آنها از دو نرم افزار Phases و Unwedge استفاده گرديد و سعي خود را بر اين گذاشتيم تا از مقاطي استفاده گردد كه قابليت اجرا را دارا بوده و عموماً در حفاري تونل از آنها استفاده شده است . بر اين اساس شش مقطع بعنوان جبهة كار مورد بررسي قرار گرفت كه در پيوست (۱-۱) آمده است و در نهايت بهترين مقطع بعنوان مقطع پيش روي انتخاب گرديد كه در تحليل هر يك از نرم افزارهاي فوق الذكر بصورت مفصل در مورد هر يك توضيح خواهيم داد .

محدودة مورد بررسي اطراف تونل نيز بر اساس تأثير ايجاد يك حفرة زير زميني يعني چهار برابر بيشترين شعاع تونل از جدارة تونل (۴a) در نظر گرفته شد كه در هر دو نرم افزا لحاظ گرديد .

نحوة جمع آوري اطلاعات مربوطه :

از جمله مسائلي كه بايد به دقت به آن مي پرداختيم جمع آوري اطلاعات مورد نياز بود. با توجه به اطلاعات مكانيك سنگي حاصل از جمله روش RMR و  Q و اطلاعات برداشتهاي زمين شناسي شامل امتداد – شيب – فاصله داري دسته در زه ها و شناختن جنس لايه ها اطراف تونل و با توجه به گزارشات شركت مهندسين مشاور توانستيم اطلاعات جزئي و در عين حال دقيق تر خود را بدست آوريم كه در آناليز هر يك از نرم افزارها بطور مفصل به آن خواهيم پرداخت .

نحوة ارائه تحليل :

از آنجايي كه تعداد مقاطع مورد مطالعه و محدوده هاي مورد بررسي از طريق اين دو نرم افزار زياد مي باشد و بررسي هر حالت نياز به ارائه تصاوير هر يك داشت ، سعي كرديم كه در هر نرم افزار يك محدوده را بطور كامل و با ارائه تصاوير بررسي نماييم و بقية محدوده ها و مقاطع را پس از آناليز نهايي در قالب يك CD  ضميمة  اين پايان نامه كنيم و فقط نتايج و توضيحات مربوط به هر محدوده و مقطع را بصورت مكتوب ارائه دهيم كه در نهايت علاقه مندان مي توانند با مراجعه به CD  مورد نظر به هر يك از اطلاعات دست يابد .

۲-۱ روشهاي مورد استفاده جهت طبق بندي توده هاي سنگ

براي طبقه بندي توده هاي سنگ چندين روش متكي بر پارامترهاي ژئوتكنيكي مختلف موجود است تفاوت بين اين روشها در انتخاب پارامترها و چگونگي كاربرد آنها در اندازه دهي است . مهمترين روشهاي تجربي كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از :

۱- روش بينيا و سكي يا RMR

۲- روش بارتن يا Q

 

۲-۱-۱ روش بينيا و سكي BIENIAWDKI

مهندس بينيا و سكي پنج پارامتر را جهت درجه بندي سنگها در نظر مي گيرد :

۱- مقاومت فشاري ساده يا آزمايش فرانكلين (براي سنگهاي سخت )

۲- R.Q.D براي مشخص كردن كيفيت سنگ

۳- فواصل در زه ها ،منظور از در زه تمام انواع ناپيوستگيهاي سنگ مي باشد – ( چينه بندي سنگ ، شيستي بودن ، شكاف در سنگهاي رسوبي)

۴- نوع در زه ها

۵- وروديهاي آب

مقادير مربوط به اين پارامترها در جدول شماره ۲-۱-۱-۱ پيوست درج شده است .

به هر پارامتر يك نمره داده مي شود كه مجموع اين نمرات كيفيت سنگ را مشخص مي كند پس از جمع كردن نمرات حاصل براي پنج پارامتر اصلي و منظور نمودن درجه بندي سنگ (از خيلي خوب تا خيلي بد) از جدول شماره ۲-۲-۱-۳ استفاده مي گردد .

همچنين براي تعيين زماني كه در طول آن قسمت حفاري شده بدون حائل بندي پايدار خواهد ماند نيز ازنمودار شماره ۲-۲-۱-۴ استفاده مي شود .

با حاصل جمع نمره هائي كه بدست مي آيد . رده بندي سنگ را كه R.M.R ناميده مي شود ، تعيين مي كنند . 

 • بازدید : 108 views
 • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده:


اگر حفر قنوات بخشي از عرضه تونلسازي محسوب شود آنگاه قدمت اين فن به ۲۸۰۰ سال قبل از ميلاد بر مي‌گردد. زيرا باستان‌شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصرو ايران از آن زمانها معمول بوده است. تذكر اين نكته در اينجا در خور توجه است كه در سال ۱۹۶۲ طول كل قنوات در ايران را ۰۰۰/۱۶۰ كيلومتر تخمين زده‌اند. اگر از اين مورد كه ذكر شد صرفنظر شود اولين تونل زيرآبي در ۲۱۷۰ سال قبل از ميلاد در زمان بابليها در زير رودخانه فرات و بطول يك كيلومتر ساخته شد كه هر چند بصورت حفاري تونل اجرا نشده است 
هدفهاي اصلي اكتشافات زمين‌شناسي
۱ـ تعيين شرايط اوليه تشكيل و وضعيت واقعي سنگها، شرايط فيزيكومكانيكي آنها در محدوده حفريات و فاصله بين حفريات تا سطح زمين
۲ـ تعيين شرايط سطحي زمين از نقطه‌نظر آبهاي سطحي، زهكشي‌هاي طبيعي، قناتها، چشمه و رودخانه‌ها
۳ـ جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گازدهي، حرارت و آب در زيرزمين
۴ـ تعيين مشخصات زمين ساختي، تنشها و اثرات آنها روي دامنه فشارها در محدوده حفريات زيرزميني

مـراحـل اكتشـافي زمين‌شناسي از ديدگاه حفر و احداث حفريات زيرزميني
اقدامات اكتشافي از ديدگاه احداث حفريات زيرزميني شامل سه مرحله زير است:
الف ـ تحقيقات و اكتشافات مربوط به مشخصات عمومي طرح قبل از شروع طراحي
۱ـ الف ـ بررسي كلي منطقه از ديدگاه تاريخي و آمارهاي موجود، سنگ‌شناسي چينه‌شناسي و محيط زيست
۲ـ الف ـ بررسي عكس‌هاي هوائي، وضعيت گياهان منطقه، مشخصات بارز شيميائي سنگها و كشف شرايط اوليه تشكيل آنها (آذرين يا رسوبي)، مطالعه گسل‌ها و چين‌خوردگي‌ها
۳ـ الف ـ مطالعات آب‌شناسي، وضعيت رودخانه‌ها، سيل‌ها، تعيين PH آب، تعيين مشخصات حرارتي و شيميائي و املاح موجود در آبهاي سطحي براي تشخيص طبيعت سنگها و جنس زمين
۴ـ الف ـ مطالعات ژئوشيمي براي تعيين مشخصات شيميائي سنگها و خاكهاي سطحي
۵ـ الف ـ تعيين مشخصات ژئوفيزيكي با روشهاي مقاومت الكتريكي، لرزه‌نگاري و غيره و مقايسه آنها با نمونه‌هاي حاصل از گمانه‌هاي اكتشافي
۶ـ الف ـ مطالعات دقيق درزه‌ها، گسيختگي‌ها و تهيه نقشه‌هاي مربوطه
ب ـ تحقيقات دقيق ژئوتكنيكي (زيرزميني) بموازات طراحي و قبل از شروع عمليات احداث
۱ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مسلم از شرايط فيزيكي و شيميائي سنگهاي دربرگيرنده حفريات، هوازدگي، وزن مخصوص و مقاومت آنها
۲ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات در مورد استقرار و شيب لايه‌ها، چين‌خوردگي‌ها، گسل‌ها، سطوح لايه‌بندي و درزه‌ها
۳ ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط به: مقدار، كيفيت، خواص شيميائي و عمق آبهاي زيرزميني
۴ ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط ب: مقدار، كيفيت و خواص شيميائي گازها و افزايش درجه حرارت زمين نسبت به عمق
ج ـ تحقيقات تكميلي در زمان عمليات احداث حفريات
تحقيقات تكميلي زير نه تنها براي كنترل اطلاعات داده شده توسط طراحان كه براي اطمينان از درستي روش اجرائي انتخاب شده و در صورت لزوم اصلاح و تغيير روشها بايستي صورت گيرد.
نمونه اين تحقيقات تكميلي در زمان احداث حفريات زيرزميني عبارتند از:
۱ـ ج ـ حفر پيش تونلها و نمونه‌گيري از سنگهاي جلوتر از سينه‌كار و مطالعه ساير شرايط زمين محل طرح
۲ ـ ج ـ تجزيه شيميائي آبها و گازها
۳ـ ج ـ اندازه‌گيري تنش‌ها و تقارب مقاطع

نتيجه‌گيري
احداث سازه‌هاي زيرزميني، در جهت دستيابي بهر هدف و يا در مسير حل هر مشكلي كه باشد، نسبت به احداث سازه‌اي مشابه در روي زمين بسيار پيچيده‌تر و مشكل‌تر و در نهايت بسيار گرانتر و پرهزينه‌تر خواهد بود
اجراي اينگونه طرحها، حتي با بكارگيري بهترين امكانات و توجه به كليه مقررات ايمني، نسبت به سازه‌هاي روي زمين، با خطرات جاني و مالي بيشتري روبرو مي‌باشد با توجه به اين حقايق است كه تهيه طرح توسط مهندسين مشاور، كه بر پايه مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي صورت پذيرفته باشد از الزامات و ضروريات هر پروژه زيرزميني است.
بدين ترتيب مشاور انتخابي براي طراحي سازه‌هاي زيرزميني بايد داراي توانائيهاي لازم جهت انجام دقيق اكتشافات و مطالعات موردنياز بوده و قدرت تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و كاربرد آنها را در طراحي صحيح پروژه داشته باشد و با كليه دستورالعمل‌هاي بين‌المللي اجرائي و روشهاي مدرن حفاري آشنا باشد.
بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني
۱ـ تنش در پوسته زمين
وضعيت تنش در پوسته زمين، براي زمان و مكان معين، نتيجه تأثير نيروهايي با خصوصيات و فشارهاي گوناگون مي‌باشد. معمولاً قبل از شروع هر كار مهندسي در ساختارهاي زميني سعي مي‌شود وضعيت تنش را بدست آورد. وضعيت تنش زمين در حالت بكر پس از انجام عمليات حفاري و ايجاد ساختار دچار دگرگوني شده است و توزيع جديدي از تنش در سنگ‌ها و محدوده آن به وجود مي‌آيد.
تنش‌هاي مؤثر بر هر نقطه از پوسته زمين را مي‌توان ناشي از فشاهاي زير دانست.
۱ـ تنش‌هاي ثقلي: اين تنش‌ها بر اثر وزن طبقات فوقاني ايجاد مي‌شود. به واسطه محصور بودن سنگ‌ها در دل زمين، تنشهاي جانبي نيز در اثر فشار ثقلي گسترش مي‌يابد. (اثر پواسون)
۲ـ تنش‌هاي تكتونيكي: اين تنش‌ها بواسطه تنش‌ها بواسطه تأثير نيروهاي تكتونيكي و زمين ساختي نظير كوهزائي و يا گسل بوجود آيد.
۳ـ تنش‌هاي محلي: اين تنش‌ها بواسطه ناهمگوني در جنس طبقات يا سنگ‌هاي همجوار بوجود مي‌آيند. نظير تمركز تنش در عدسيهاي ماسه سنگي يا اطراف كنكرسيونها.
۴ـ تنش‌هاي باقيمانده: اين تنش‌ها در حين تشكيل طبقات يا توده سنگها و در اثر فرآيندهايي نظير كريستاليزاسيون، دگرگوني، رسوبگذاري، تحكيم و بي‌آب شدن در سنگها بسته به مورد گسترش مي‌يابد. مثلاً تنش حاصل در مرز بين كريستالهاي يك سنگ كه داراي خواص فيزيكي متفاوت بوده و سرد شدن آنها متشابه يكديگر نيست از اين نوع مي‌باشند.
از بين انواع تنش‌هاي فوق تنش‌هاي ثقلي را مي‌توان از طريق محاسبه بدست آورد. ذيلاً به انواع تنش‌هاي ثقلي و نحوه برآورد آنها اشاره مي‌كنيم.
فرض كنيم كه توده سنگي در عمق H و تحت محدوديت كامل داراي رفتار الاستيك باشد. در اين صورت وضعيت تنش چنين خواهد بود.
  تنش قائم اصلي
كه در آن v وزن مخصوص سنگهاي فوقاني مي‌باشد.
 
كه در آن  ضريب پواسون سنگ موردنظر مي‌باشد.
در اين حالت نسبت تنشهاي اصلي عبارتند از:
 
اگر محدوديت جانبي براي سنگ كامل نباشد مقدار H بيشتر از حد بالا خواهد بود. همينطور اگر سنگ ما كاملاً داراي رفتار پلاستيك باشد ميزان تنش هيدرواستاتيكي (M=1 و SH=Sv)
بايد توجه داشت براي سنگي با مشخصات مكانيكي معين يك عمق بحراني وجود دارد كه پس از آن سنگ داراي رفتار الاستيك بوده و تنش افقي ثقلي را مي‌توان از ملاك تسليم بدست آورد به نحوه‌ي كه:
 
كه در آن OF برابر تنش تسليم (yield stress) مي‌باشد.
همينطور تنش قائم Sv در سنگهاي غيرهمگن (Heteregenous) ممكن است بواسطه تأثير ساختهاي زمين‌شناسي در يك فاصله افقي محدود دچار نوسانات زياد گردد. در شكل زير همانطوري كه ملاحظه مي‌شود وضع تنش قائم در صفحات افقي موازي كه يكسري طبقات چين خورده را قطع مي‌كند يكسان تغيير نمي‌كند در طول خط  تنش قائم واقعي در زير ناوديس به ۶۰% بيشتر از مقدار  و در نقطه درست زير تاقديس به صفر مي‌رسد.
 
تأثير چين‌خوردگي سنگهاي لايه‌اي غير هموژن روي تنشهاي قائم زمين(۱)
 
تأثير چين‌خوردگي سنگهاي لايه‌اي غير هموژن روي تنشهاي قائم زمين(۲)
در حالت دوم سنگ‌هاي چين‌خورده نظير يك چتر از انتقال مستقيم نيروهاي فوقاني به سنگ‌هاي تحتاني جلوگيري مي‌كند. حال اگر طبقاتي در طول تاريخ حيات خود دچار تغييراتي نظير فرسايش شده باشد مشخصات و وضعيت تنش‌هاي افقي باز هم با آنچه از رابطه ساده SH=MSv بدست مي‌آيند متفاوت خواهند بود. فرض كنيم جزئي از يك سنگ كه در عمق Ho قرار دارد و در آن M=Mo است بواسطه تخريب ضخامتي برابر  از طبقات رويي دچار كاهش بار گردد. (شكل ۲ـ۲) به واسطه حذف مقدار  از تنش قائم تنش افقي به اندازه  كاهش مي‌يابد. بنابراين بر اثر فرسايش ضخامت  از سنگ، تنش افقي در عمق  برابر خواهد بود.
 
بنابراين افزايش طبقات رويي باعث افزايش M شده و تنش افقي در اعماق كمتر از يك مقدار معين از تنش قائم بيشتر خواهد بود.
 
حال اگر چنانچه علاوه بر تنشهاي ثقلي انواه ديگر تنش نيز بر سنگ تأثير نمايد ممكن است نسبت تنشهاي افقي و قائم كاملاً متفاوت از آن است كه ذكر شد. برخي از دانشمندان معتقدند كه بواسطه خزش سنگها در طول اعصار زمين‌شناسي اختلاف تنش‌ها از بين رفته و شرايط هيدرواستاتيكي فراهم آمده است
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیر زمینی-خرید اینترنتی تحقیق تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیر زمینی-دانلود رایگان مقاله تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیر زمینی-تحقیق تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیر زمینی

این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن تحلیل پایداری تونل زیر زمینی خط ۴متروی تهران در محدوده ابتدا خیابان پیروزی رو براتون گذاشتم. 

در این تحقیق سعی بر این است برای جلوگیری از به هم خوردگی زمین اطراف تونل و نشست سطح زمین به سبب توقف های که در حین عملیات حفر بوجود می آید راهکارهای مناسب و اقتصادی ارائه گردد. 

در این مقاله سعی شده که با مشکلات بوجود آمده و پی آمد های آن پرداخته شود. 

بررسی رفتار زمین اطراف تونل به سبب حفاری 

انواع روش های مقاوم سازی تونل.

چکیده: 

با توجه به اینکه بدست آوردن نسبت بین تنش های افقی و عمودی یا همان ضریب k با استفاده از آزمایش در محل پروژه بسیار مشکل است در ابتدا این مطالعه مقدار k با استفاده از روش های عددی به وسیله نرم افزار FLAC3D بدست آورده خواهد شد.بعد از آن به بررسی رفتار در حین توقف پروژه پرداخته می شود. ومقدار جابجایی ناشی از حفر تونل با استفاده از مدل سازی عددی پیش بینی خواهد شد.وراهکاری برای پایداری زمین با استفاده از SOILNAILS در حین حفاری ارایه خواهد شد تا از جابجایی و نشت در حین حفاری که بسیار در حفاری ها ی شهری دیده می شود جلوگیری نمود.در حقیقت از تئوری پایداری سینه کار برای کاهش جابجایی ها استفاده خواهد شد،در این حالت مقدار کاهش جابجایی ها نسبت به افزایش ضریب یانگ انواع SOIL NAILS نشان داده خواهد شد. 
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه اساس و مبناي تحليل و طراحي‌هاي سازه‌هاي زيرزميني و حفرياتي همچون تونل بر پايه اطلاعات دقيق مكانيك سنگي و زمين شناسي بوده واستفاده از نرم‌افزارهاي مرتبط و تلفيق اين داده‌ها و لحاظ نمودن آن در طراحي جزء لاينفك و اساسي مي‌باشد.
در اين پروژه كه به آناليز تونل امام زاده هاشم واقع در جاده هراز پرداخته‌ايم، سعي كرده‌ايم تا با جمع‌آوري اطلاعات كاربردي بر پايه مكانيك سنگ و برداشت‌هاي زمين‌شناسي و استفاده از نرم افزارهاي phases و unwedge به اين مهم دست يابيم.
ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي كه محدودة احداث تونل امام زاده هاشم نيز جزء اين منطقه مي باشد ، ساختاري تكتونيزه و پردرزه(ريزشي) مي باشد و با توجه به اينكه نمي توان تونلهاي بزرگ مقطع را در اين گونه مناطق به صورت تمام مقطع حفر نمود (بدليل مشكل ريزش و نگهداري) عموماً اساس حفاري اينگونه تونلها بصورت نيم مقطع و با طراحي هاي مختلف و در ادامه نگهداري بصورت مرحله اي مي باشد . بر اين اساس مبناي آناليز وتحليل اين تونل را بر اساس طراحي مقاطع مختلف قرار داديم تا از اين طريق بتوانيم بهترين شرايط را جهت كنترل و نگهداري گوه ها ( با توجه به تقسيم نيروي شكل خود گوه ها و حصول بهترين ضريب ايمني ) و تعيين اثر انواع مختلف تنشهاي اطراف تونل (تنش عمودي   و تنش افقي   و تنش هيدروستاتيكي   و تحليل آنها و بررسي ضريب ايمني هر يك و برطرف كردن نقاط ضعف هر قسمت از طريق حفاري بصورت مقاطع هندسي مناسب و در نهايت نگهداري هر مقطع با توجه به شرايط محيطي و خود ايستايي سنگهاي اطراف سازة زيرزميني فراهم نماييم . 
از محاسن اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد :
۱- كنترل ريزش هاي ناگهاني قبل و بعد از نگهداري 
۲- كاهش هزينه هاي نگهداري در دراز مدت 
۳- افزايش ضريب ايمني كاري 
۴- جلوگيري از تلفات جاني و مالي 
۵- طراحي و نگهداري سازة زير زميني قبل از اجراء و …
انواع مقاطع مورد بررسي :
در طراحي مقاطع و تحليل آنها از دو نرم افزار Phases و Unwedge استفاده گرديد و سعي خود را بر اين گذاشتيم تا از مقاطي استفاده گردد كه قابليت اجرا را دارا بوده و عموماً در حفاري تونل از آنها استفاده شده است . بر اين اساس شش مقطع بعنوان جبهة كار مورد بررسي قرار گرفت كه در پيوست (۱-۱) آمده است و در نهايت بهترين مقطع بعنوان مقطع پيش روي انتخاب گرديد كه در تحليل هر يك از نرم افزارهاي فوق الذكر بصورت مفصل در مورد هر يك توضيح خواهيم داد . 
محدودة مورد بررسي اطراف تونل نيز بر اساس تأثير ايجاد يك حفرة زير زميني يعني چهار برابر بيشترين شعاع تونل از جدارة تونل (۴a) در نظر گرفته شد كه در هر دو نرم افزا لحاظ گرديد . 
نحوة جمع آوري اطلاعات مربوطه :
از جمله مسائلي كه بايد به دقت به آن مي پرداختيم جمع آوري اطلاعات مورد نياز بود. با توجه به اطلاعات مكانيك سنگي حاصل از جمله روش RMR و  Q و اطلاعات برداشتهاي زمين شناسي شامل امتداد – شيب – فاصله داري دسته در زه ها و شناختن جنس لايه ها اطراف تونل و با توجه به گزارشات شركت مهندسين مشاور توانستيم اطلاعات جزئي و در عين حال دقيق تر خود را بدست آوريم كه در آناليز هر يك از نرم افزارها بطور مفصل به آن خواهيم پرداخت . 
نحوة ارائه تحليل :
از آنجايي كه تعداد مقاطع مورد مطالعه و محدوده هاي مورد بررسي از طريق اين دو نرم افزار زياد مي باشد و بررسي هر حالت نياز به ارائه تصاوير هر يك داشت ، سعي كرديم كه در هر نرم افزار يك محدوده را بطور كامل و با ارائه تصاوير بررسي نماييم و بقية محدوده ها و مقاطع را پس از آناليز نهايي در قالب يك CD  ضميمة  اين پايان نامه كنيم و فقط نتايج و توضيحات مربوط به هر محدوده و مقطع را بصورت مكتوب ارائه دهيم كه در نهايت علاقه مندان مي توانند با مراجعه به CD  مورد نظر به هر يك از اطلاعات دست يابد . 
۲-۱ روشهاي مورد استفاده جهت طبق بندي توده هاي سنگ 
براي طبقه بندي توده هاي سنگ چندين روش متكي بر پارامترهاي ژئوتكنيكي مختلف موجود است تفاوت بين اين روشها در انتخاب پارامترها و چگونگي كاربرد آنها در اندازه دهي است . مهمترين روشهاي تجربي كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از :
۱- روش بينيا و سكي يا RMR 
۲- روش بارتن يا Q

۲-۱-۱ روش بينيا و سكي BIENIAWDKI
مهندس بينيا و سكي پنج پارامتر را جهت درجه بندي سنگها در نظر مي گيرد :
۱- مقاومت فشاري ساده يا آزمايش فرانكلين (براي سنگهاي سخت )
۲- R.Q.D براي مشخص كردن كيفيت سنگ 
۳- فواصل در زه ها ،منظور از در زه تمام انواع ناپيوستگيهاي سنگ مي باشد – ( چينه بندي سنگ ، شيستي بودن ، شكاف در سنگهاي رسوبي)
۴- نوع در زه ها 
۵- وروديهاي آب 
مقادير مربوط به اين پارامترها در جدول شماره ۲-۱-۱-۱ پيوست درج شده است . 
به هر پارامتر يك نمره داده مي شود كه مجموع اين نمرات كيفيت سنگ را مشخص مي كند پس از جمع كردن نمرات حاصل براي پنج پارامتر اصلي و منظور نمودن درجه بندي سنگ (از خيلي خوب تا خيلي بد) از جدول شماره ۲-۲-۱-۳ استفاده مي گردد . 
همچنين براي تعيين زماني كه در طول آن قسمت حفاري شده بدون حائل بندي پايدار خواهد ماند نيز ازنمودار شماره ۲-۲-۱-۴ استفاده مي شود . 
با حاصل جمع نمره هائي كه بدست مي آيد . رده بندي سنگ را كه R.M.R ناميده مي شود ، تعيين مي كنند . 
 

عتیقه زیرخاکی گنج