گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نقشه ی زمین شناسی خلاصه ی بررسی ها و عملیاتی است که در یک محل و در روی زمین انجام می گردد و بین چینه شناسی ، تکتونیک ، پالئونتولوژی و مشاهدات سنگ شناسی آن ناحیه است .
نقشه ی زمین شناسی از یک طرف سند علمی معتبری است و از طرف دیگر وسیله ی کار جهت استخراج معادن و تهیه ی محصولات صنعتی و نفت و آب و سد سازی و کشاورزی و کارهای مهم دیگر مانند پل سازی و غیره می باشد . 
نقشه پستی و بلندی یا توپوگرافی :
نقشه ی توپ.گرافی عبارت است از ؛ یک نقشه مسطح که وضع پستی و بلندی یک محل را نشان می دهد . 
نقشه ی زمین شناسی :
نقشه ی زمین شناسی عبارت است از : نقشه ای که وضع زمین را از نظر جنس سنگ ها و سن آنها در سطح یا در اعماق مختلف قرار گرفتن لایه ها روی یکدیگر را مشخص می نماید .
برش یا مقطع : 
معمولاً نقشه های زمین شناسی را با تهیه مقاطع زمین شناسی مورد مطالعه قرار می دهند . برای این منظور در امتدادی مشخص نیم رخی از آن تهیه می نمایند و آن عبارت است از ، مقطع سطح قائم با سطح افق . 
نقشه زمین شناسی :
با افزودن پدیده ها و خصوصیات زمین شناسی بر روی یک نقشه ی توپوگرافی نقشه ی زمین شناسی بدست می آید . هر یک از اشکوب ها با علامت ثابت و رنگی مخصوص نشان داده می شود ، مثلاً (  j) نشان ژوراسیک است . و هر یک از این رنگ ها با خطوط سیاه نازکی محدود می گردد . بطور خلاصه نقشه ی زمین شناسی برخورد طبقات زمین شناسی را با سطح توپوگرافی محل نشان می دهد . 
جنبش های تکتونیکی و گسلها را با خط درشت و سیاه یا رنگی روی نقشه مشخص می نمائید. 
زمین های رسوبی :
در نقشه های زمین شناسی هر یک از اشکوب ها رنگ ثابتی دارند . در کنار نقشه نمونه رنگها دیده می شود و آنها طوری تنظیم شده اند که نظو رسوبی طبقات حفظ می گردد ، یعنی در قسمت پایین ، طبقات قدیمی و رو به بالا طبقات جدیدترین نشان داده می شود . 
برخی از نشانه های نقشه های زمین شناسی : 
نمونه علامتگذاری و رنگ طبقاط به صورت زیر است :
– دوران چهارم : بیرنگ یا طراحی کم رنگ –  پلیوسن : سبز – خاکستری تا زرد کم رنگ 
– اثیلوسن – میوسن : زرد پر رنگ – نارنجی 
– ائوسن : قرمز قهوه ای و یا سبز مایل به زرد          – کرتاسه : سبز 
– ژوراسیک فوقانی : آبی کم رنگ 
– لیاس : آبی پررنگ         – تریاس : بنفش        – برمین : خاکستری  
زمین های آتشفشانی با رنگ قرمز مشخص می گردد . خایی که دارای فسیل است یا علامت F  نمایش داده می شود . شیب زمین را با خطی عمود بر جهت طبقات نشان می دهند . 
گسلها با خط سیاه مشخص می شوند . 
روراندگی را با علامت و با مثلث های کوچک نمایش می دهند . 
برش یا مقطع زمین شناسی :
 مقطع زمین شناسی نظم وترتیب طبقات را در زیر و در سطح زمین نشان می دهد . و معمولاً آنرا روی نقشه ی توپوگرافی رسم می نمایند . قطر طبقات ، شیب ، جهت ، نوع سنگها ، حوادث ؟؟؟؟ و غیره را در آن نمایش می دهند . 
ساختمان طبقات :
معمولاً وقتی مقطعی از زمین تهیه می شود به دو نوع ساختمان برخورد می کنیم : یا ساختمان افقی است و یا چین خورده .
ساختمان افقی :
طبقاتی که کاملاً افقی باشند قادرند در روی نقشه اثر حدود گسترش ها و بیرون زدگی ها موازی خطوط تراز باشند طبقات آن زمین ها افقی می باشند . 
زمین چین خورده :
بیشتر زمین ها چین خورده اند و این مطلب از راه طاقدیس ها که به وسیله ی ناودیس ها از یکدیگر جدا شده اند معلوم می گردد . 
– نقشه های زمین شناسی در ایران توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت نفت . 


فصل اول 
ایستگاه یک :
در این منطقه جنس سنگها آهکی است و سن ها مربوط به زمان کرتاسه شواهد نشان می دهد . 
سنگها در این منطقه سنگهای رسوبی از نوع آهکی می باشد ، محیط تشکیل دریایی اعماق کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر بوده است که بی کربنات کلسیم در آب دریا زیاد بوده است و در اثر تبخیر آب ، رسوب کرئه اند . تشکیلات آهکی بصورت توده ای و لایه بندی در منطقه دیده می شود . منطقه از لحاظ تکتونیکی شدید است ، گسل قابل رویت است که لایه ها جا به جا شده است . لایه ها وقتی رسوب کرده اند افقی شکل گرفته بوده اند که در اثر فاز عظیم تکتونیکی در زمان کرتاسه از حالت افقی خارج شده اند .
فرسایش و هوا زدگی :
عملکرد باد در محیط های بیابانی ، در محیط های بیابانی نوع فرسایش بادی است که حجم زیادی از رسوبات به صورت شن های روان در منطقه پخش شده است . موانع طبیعی باعث می شوند که یک جا جمع شوند و جلو آنها بگیرد . 
شن ها از نوع ماسه ها از مانع عبور نکرده اند و رسوبات به صورت تپه های شنی ، شن ها ی روان یا تپه های شنی که یکی از پدیده های مربوط به بادهای فرسایشی است در منطقه قابل دیدن است . در این منطقه هوازدگی ، انتظار ما ، هوازدگی مکانیکی است .
حفرات انحلالی کوچک مقیاس ، حفره های لانه زنبوری که نتیجه تماس آبهای باران با کربنات کلسیم است و شیارهای ؟؟؟؟ که هوازدگی شیمیایی را نشان می دهد دیده می شود . 
نرول های چرت پدیده دیاژنتیک سیلیسی است در موقع دیاژنز سیلیس آزاد می شود و در یک جا جمع می شوند . در اثر فشارهای که به سنگ می آید حفرات بوجود می آیند محلول های شیمیایی اغلب از جنس آن سنگ اشباع می شود ، کربنات کلسیم رگه ها هستند در آهک منطقه به طور ثانویه دیده می شود با توجه به جنس آنها ممکن است اقتصادی هم باریت باشند . 
فسیلها درمنطقه از نوع جلبکها می باشند که نماینده زمان کرتاسه هستند . 
ایستگاه دوم :
اغلب آهک ها معادن سرب و روی و باریت در ایران مرکزی هستند . 
منطقه دارای سازند آهک های مرمرا یس شده و دولومیت سن پرمین داریم . 
در منطقه اردکان در ایستگاه اول کرتاسه داشتیم و در این جا سن سازند پرمین است جوان تر شدن سازند نشان می دهد و 
در این منطقه آهکو دولومیت به مرمر تبدیل شده است . سنگهای کربناته از نوع آهک که به رنگ خاکستری دیده می شود و دولومیت که کربنات مضاعف منیزیم است که به رنگ زرد وقهوه ای مشهود است . 
در منطقه مرز مشخصی بین دولومیت و آهک دیده می شود . 
در زیر زمین منیزیم به صورت محلول های شیمیایی دیده می شود و با آهک واکنش می دهد و جانشین کلسیم می شود و کلسیم آزاد می شود و دولومیت تشکیل می شود .
اولیه یا ثانویه بودن دولومیت مهم است . در این ایستگاه دولومیت ها از نوع ثانویه می باشند ، که آهک تبدیل به دولومیت شده است . 
در این منطقه فرآیند برشی شدن (خرد شدگی ) سنگ که حاصل حرکت گسلها می باشد دیده می شود .
برش ها دو منشع دارند : برش ؟؟؟؟ که به صورت غار چون در فضای باز هستند حالت گردند. 
به خود می گیرند و برش های تکتونیکی که در ارتباط با گسل است که قطعات سنگ را خرد و زاویه دار می کنند . 
ایستگاه سوم :
در این منطقه تناوبیاز لایه های کربناته آهکی با دولومیته و لایه های ماسه سنگی دیده می شود که دارای سن پرمین می باشند . دراین منطقه دولومیت های پرمین که کانی سازی از باریت دارند دیده می شود که استخراج شده است . تناوب خوبی از لایه ها دیده می شود . 
در مجموع شیب بالاترین لایه و پایین ترین لایه یکی است .  
ور؟؟؟ صحرا 
یک جلای صحرا با یک پوشش بسیار نازک از اکسید آهن و منگنز که به علت هوازدگی در سطح سنگها به ویژه کوارتزیت بت ماسه سنگ ها دیده می شود . 
وجود درزه های کششی یا پر مانند که نشان دهنده این است که منطقه تحت تنش کششی در زمان تشکیل است . در این منطقه رگه های باریت در آهک تزریق شده است که منابع خوبی از باریت تشکیل می دهند که بیشتر آن ها استخراج گردیده است و به صورت معادن متروکه موجود است . 
ایستگاه چهارم ( کوه منجیل ) :
هر چین در زمین دارای یک قسمت به نام ناودیس و یک قسمت به نام تاقدیس است . لولا به نقطه عطف دو شیب دو طرف تاقدیس و یا ناودیس گفته می شود . دامنه چین سطحی است که دو لولای تاقدیس و ناودیس را به یکدیگر متصل می نماید . سطحی که از لولا های چین طبقات مختلف موجود در یک تاقدیس و یا ناودیس می گذرد به نام سطح محوری خوانده می شود . محور به فصل مشترک سطح محوری و سطح افق اطلاق می گردد . 
انواع چین :
چین راست ، چین برگشته ، چین زانویی ، چین خوابیده ، چین عادی یا نرمال ، چین هماهنگ
 ، چین کشیده ، چین گسل ، چین ناهماهنگ . 
منطقه مورد مطالعه کوه منجیل می باشد که دارای چین خوردگی های فراوانی می باشد . در
 اعماق زیاد فشار همه جانبه زیاد و زمین گرمایی زیاد بدون اینکه لایه ها بکشند لایه ها چین 
خورد می شوند . 
در اینجا چین ها از نوع خوابیده می باشند اغلب چین ها که از نوع خوابیده می باشد در
 اعماق بوده اند ، و با نیروی تکتونیکی بالا آمده اند و بعد از فرسایش قابل رویت شده اند از
 نظر سن زمین شناسی متعلق به اوایل تا اواسط کرپالئوزوئیک می باشد . 
در منطقه قطع ناگهانی ،کج شدگی لایه دیده می شود که با بررسی شواهد دیگر نشان دهده  گسل است . 
استیلولیت : یک سری خطوط منحنی مانند که داخل سنگ های آهکی وجود دارد که در اثر فشار تکتونیک بوجود می آیند را گویند . در سنگهای آذرین هم دیده می شود . 
استگاه پنجم : 
منطقه مورد مطالعه سازند شمشک می باشد که در آن سنگ های شیل ، ماسه سنگ ، مواد آلی و زغال قابل رویت می باشد . منطقه از نظر ژئورفولوزی به صورت هموار ، تپه های ماهوری ، دامنه کم شیب دیده می شود و مربوط به دوره تریاس ژوراسیک می باشد . در سازند شمشک ، زغال و خاک صنعتی از نظر اقتصادی مهم است و در این منطقه از پتانسیل بالایی برخوردارند که نیازمند اکتشاف دقیق تر می باشد . 
در این منطقه توالی غیر عادی مشاهده می کنیم با توجه به عملکرد قوی گسل تراستی که به جا به جایی زیادی داشته و سازندهای دوره ی پرمین روی ژوراسیک قرار گرفته است و لایه های قدیمی روی لایه های جوان قرار گرفته اند . 
تصویر لایه های قدیمی نشان می دهد که بر روی لایه های جوان به علت گسل تراستی قرار گرفته است . 
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

راه سازی زهکشی

مقدمه

 زهکشی از جمله دانشهایی است که علوم مختلف را بطور توام به خدمت گرفته و همین ویژگی چند بعدی سبب پیچیدگی آن شده است.زهکشی مفاهیم و مبحث علوم هیدرولیک ، هیدرولوژی و ……  را مورد استفاده قرار می دهد . کاربرد  مهندسی زهکشی در رشته های مهندسی کشاورزی ( ابیاری ) با هدف زهکشی زمینهای زراعی یا باغی  و در رشته عمران با زهکشی بستر راه ها  و یا زهکشی   با هدف خروج آب برای ایجاد پی ساختمان  و یا …  می باشد .

اولین قدم در حل مساله زهکشی کسب اطلاعات در مورد سطح آب زیرزمینی خاک پستی وبلندی ودیگر عواملی است که در طرح یک سیستم خوب موثر ند.

سطح ایستاپی

سطح ایستاپی بالاترین حد سطح آب در خاک‌های زه دار است.این سطح را می توان ازطریق حفر یک گودال در خاک و مشاهده ارتفاعی که آب در آن می‌ایستد تعیین کرد.

در مزرعه معمولاً ارتفاع سطح سفره آب به وسیله ی چاهک های مشاهده ای اندازه گیری می‌گردد. این چاهک ها گودال های روبازی هستند که نسبتاً با گراول پر شده ولوله مشبکی در آن جای گذاری شده است.اطراف لوله نیز به وسیله‌ی گراول پر شده است تا آب بتواند به آسانی وارد ویا از آن خارج گردد. به وسیله ی چاه های مشاهده ای به دقت می توان ارتفاع سطح آب را اندازه گیری کرد به شرط آنکه هیچ گونه فشار عمودی ازطریق جریان آب از سفره های محصوری که در اعماق پائین تر واقع است وارد نیاید.

در هنگام حفر چاهک ها در خاک های مطبق مشاهده میشود که لایه ی متراکم ورسی بالایی خشک است وبا برخورد مته به لایه نفوذپذیرتر خاک شنی آب به شدت وارد گودال شده وچنین به نظر می رسد که به یک لایه  آرتزین معمولا”اشتباه  است وسرعت زیاد حرکت آب به داخل گودال ناشی از این است که نفوذپذیری خاک شنی به مراتب بیشتر از نفوذپذیری لایه رسی بالایی است. خاک های رسی ممکن است اشباع باشد هر چند ظاهرا” غیر اشباع  به نظر می رسد.       

در مطالعه ی مسائل زهکشی موضعی لازم است کلیه ی آمار مربوط به سطح آب زیر زمینی جمع آوری و مورد تجزیه تحلیل قرارمی گیرد.اطلاعات مربوط به سطح آب زیرزمینی را می توان به طرق گوناگون ترسیم کرد .خطوط تراز واقعی سطح آب را می توان بر روی نقشه های تراز را رسم کرد. یک روش دیگر برای نمایش سطح آب زیرزمینی ترسیم عمق سطح آب نسبت به سطح زمین است سپس نقاطی که عمق یکسان دارند به یکدیگر متصل شده تا نقشه هایی مشابه نقشه های توپوگرافی بدست می آید.این نقشه ها به روشنی مناطقی راکه سطح آب در آنها بالا بوده ومسایلد ما در زهکشی دارند مشخص می سازد. همچنین ترسیم اطلاعات سطح آب بر روی نقشه میتواند اطلاعاتی در مورد منبع آب زهکشی نیز بدست می دهد. مثلا”آیا آب در نتیجه نفوذ از رودخانه است یا آبیاری زیاد ویا نفوذ از اراضی بالادست .این پایان نامه مهندسی کشاورزی آبیاری در ۲۵  صفحه وبا فرمت Word برای شما عزیزان جهت خرید ودانلود گذاشته شده امید است مفید باشد.

 

 

مقدمه  1

شدت وماهیت مسایل زهکشی: ۲

سطح ایستاپی   2

شرایط آرتزینی   3

اطلاعات مربوط به خاک   5

حالت های زه دار بودن اراضی   6

آب خروجی از سیستم های زهکشی   7

 توپوگرافی   8

زهکش های زیرزمینی   8

خروجی زهکشی های زیر زمینی   9

چاه های تخلیه زه آب  10

تخلیه به یک زهکش روباز ۱۰

استخرهای تبخیر ۱۱

خروجی با پمپ   11

طرح هیدرولیکی زهکش های زیر زمینی   12

ضریب زهکشی   12

شیب خطوط زهکش    13

جزئیات کانال های زهکش    20

نتیجه‌گیری   22

منابع  23

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه پروژه راه سازی زهکشی را براتون گذاشتم ، زهکشی راه ها به منظور دور نمودن آب سطحی و آب های زیر زمینی از کل جسم راه انجام می گیرد . این آ ب ها چنانجه به بدنه راه  و یا رو سازی راه نفوذ کنند باعث بالا رفتن رطوبت خاک بستر راه و در نتیجه پایین ا مدن مقاومت آن می گردند زمانی که ترافیک سنگین از راه عبور می نماید بستر راه تغییر شکل داده وبه عبارت دیگر نشست می نماید واین نشست به لایه های رو سازی نیز منتقل شده و در اثر ایجاد تنش های بیش از حد گسیختگی در لایه ها نخستین آثار اضمحلال و گسیختگی در لایه های فوقانی روسازی به وجود خواهد آمد. بنابراین با دور نگه داشتن آب های سطحی وآب های زیرزمینی از کل جسم راه باید رطوبت خاک بستر در حد قابل قبول نگاه داشته شود.   شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.

  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

شهر اردكان در ۶۰ كيلومتري شمال غربي يزد و در مسير جاده ترانزيت ( تهران- يزد) قرار گرفته است.
شهر در طول جغرافيايي ۵۳ درجه و ۴۸ دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي ۳۲ درجه و ۲۰ دقيقه شمالي واقع شده است.
شهر برسر راه تهران به كرمان و بندرعباس واقع شده كه اين راه از مركز شهر(جاده سنتو يا دكتربهشتي)ميگذرد و در قلب كوير مركزي ايران جاي دارد.
موقعيت قرارگيري شهر در دشت يزد-اردكان مي باشد.
در قسمت غربي شهر آبادي هاي دهستان عقدا،در قسمت جنوبي دهستان ميبد ، در قسمت شرقي دهستان زرين قرار دارند.
موقعيت شهر:اردكان از جنوب به شهر ميبد ، از شمال به باغات پسته ، از غرب به زمين هاي زراعي و از شرق به خانه باغهاي معدودي محدود ميشود.
مساحت شهر اردكان ۲۸۶۸ هكتار است.
شهرستان اردكان ۳۲% پهنه استان يزد را در خود جاي داده و وسيعترين شهرستان در استان يزد است.
فاصله هوايي شهر اردكان تا تهران ۴۴۶ كيلومتر ، فاصله زميني شهر تا يزد ۶۰ كيلومتر و تا ميبد ۱۰ كيلومتر است.
توپوگرافي:
بخش عمده شهرستان با خط تراز تقريبي ۱۵۰۰ متر محدود مي شود.
تنها حدود ۵% مساحت شهرستان كوهستاني بوده و ارتفاع متوسط شهرستان از سطح دريا ۱۲۳۴ متر است.
در محدوده شهرستان بلندترين نقطه ارتفاعي مربوط به كوه خوانزا با ارتفاع ۳۱۵۸ متر است.
بلندي شهر اردكان از سطح دريا ۱۰۳۵ متر است.
ارتفاعات:
كوه هريشت( ارتفاع ۱۹۳۹)  —->12 كيلومتري شمال شرقي اردكان (محل قرارگيري پيرانگاه پير سبز هريشت ، زيارتگاه ، زرتشتيان)
كوه چك چك( ارتفاع ۲۷۴۵ ) —->38 كيلومتري شرقي اردكان (در دامنه غربي آن محل زيارتگاه زرتشتيان ، پيرسبز چك چكو )
كوه تپه ريگ(ارتفاع ۱۶۰۵ ) —->25 كيلومتري شمال شرقي اردكان
كوه هاي خرانق( ارتفاع قله ۳۱۹۹ متر)—-> جنوب شرقي شهرستان
كوه هاي ندوشن(ارتفاع ۲۸۱۷ متر)—-> غرب شهرستان

عتیقه زیرخاکی گنج