گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

cnc  مخفف computer numerical control  مي باشد در ايران اين ماشين ها CNC خالي خوانده ميشوند ولي نام آنها به فارسي ماشين هاي (دستگاه هاي ) کنترل عددي ترجمه مي شود.
نسل اول اين دستگاه ها NC ها بوده اند يعني کامپيوتر را نداشته است و دستگاه طبق منطقي خاص دستورات را درک مي کرده مثلا با استفاده از کارت هاي پانچ شده.
به عنوان مثال در دستگاه تراش براي دستور پيشروي بدين صورت عمل مي شود که قسمت ساپورت دستگاه را بوسيله دسته چرخان به جلو ميبريم در ماشين هاي NC  اين کار توسط يک سري دستورات پانچ شده بر روي نوار پانچ صورت مي گرفت در دستگاه هاي CNC  امروزين اينکار توسط يک کد صورت مي گيرد .
پس يک دستگاه CNC  عملا همان همان دستگاه دستي ساده مي باشد که قابليت فرمان پذيري از طريق کد ها و منطق رياضياتي را دارد در اين دستگاه حضور کاربر (اپراتور) براي کار با دستگاه محدود به ايستادن اين فرد پشت بخش کنترل کننده دستگاه مي باشد و نوشتن برنامه هاي حرکتي آنهم فقط براي يکبار ، ديگر دستگاه اين عمل را بصورت خودکار هر چند بار که بخواهيم تکرار مي نمايدالبته  بدون حضور کاربر.
بدنه اين دستگاه تقريبا شبيه دستگاه هاي دستي مي باشند يک CNC  فرز عملا همان بدنه سخت افزاري فرز دستي را دارد همينطور براي CNC تراش و CNC سنگ و…
تنها تفاوت اضافه شدن بخش کنترل گر ميباشد (البته اين تفاوت بصورت عام مي باشد ولي به صورت خاص مطمئنا بخش الکترونيکي هم تغيير کرده است )
اما بخش کنترلگر ،اين بخش ،بخش اصلي يک دستگاه CNC  مي باشد در صنعت اين بخش با نام کنترلر CONTROLER  خوانده مي شود يک دستگاه CNC  از هر نوع (تراش،فرز ،سنگ،ابزار تيز کن،تزريق ،پرس ،و…)بيشتربا نوع کنترلرش شناخته شده است مطمئنا آموزشي که به افراد داده ميشود در اصل براساس کنترلر اين دستگا ه ها مي باشد 
کنترلر هاي مختلفي براي دستگاه هاي CNC موجود ميباشد مانند فانوک – هايدن هاين، زيمنس – C39 –  2P22 –C15 – فاگورو ميتسوبيشي و…
زيمنس و هايدن هاين از مارک هايي مي باشند که در ايران فراوان استفاده مي شوند اما تفاوت هاي اينها به چگونه است 
منطق در يافت اطلاعات بصورت کد هائي مي باشد که با G  شروع مي شوند به عنوان مثال کد G01  حرکت خطي است G02  و G03  حرکت دوراني مي باشند و G90  نوع مختصات را از نظر مطلق بودن يا نسبي بودن مشخص مي نمايد .
کدهاي عنوان شده کدهاي عمومي مي باشند و در کدهاي خاص با توجه به نوع کنترلر شايد شماره کد فرق تمايد به عنوان مثال G20  در زيمنس منظور انتخاب سيستم اندازه گيري متريک مي باشد ولي اين در هايدن هاين کد G70  اين کار را امجام ميدهد پس همانطور که گفته شد آموزش کدها بايد با توجه به نوع کنترلر صورت گيرد خدا را شکر که استاد بنده در دانشگاه کد نويسي را تحت زيمنس و مدل هاي بالاي اين مارک به ما ياد داد.
ولي واقعا بايد در دانشگاه چه چيزي را از اين دستگاهها بايد اموخت 
•         اصول اوليه از بدنه دستگاه و فرمت آنها 
•         اصول اوليه اي از کدها به عنوان مثال کدها چگونه عمل مي نمايند ساده ترين مثال باز هم کد G01 مي باشد 
مثلا در خط فرمان دستگاه تراش تايپ مي شود
 G01 X20 Z-30 F10 S100 M7
دستگاه ابزار را به اين نقطه ،با سرعت ۱۰ با هر واخد از پيش تعيين شده با سرعت اسپيندل هزار و…مي برد 
•    آشنائي اوليه با منطق ها مثلا بايد انتخاب شود که سيستم اندازه گيري مطلق باشد يا نسبي و يا حتي قطبي متريک باشد يا نه کدهاي جانبي براي مشخص کردن سرعت و غيره
•    چگونه زير گروه کاري انتخاب مي شود مثلا برنامه اي نوشته شود که دستگاه بايد به نقاط مختلف برود و بعد از انجام عمليات در ان محل يک عمل با يک گروه عمل خاص را تکرار کند مثلا براي اين کار يک زير برنامه نوشته ميشود که بايد هربار دستگاه در ان موقعيت آنها را انجام دهد                                                                                                                   
•         معرفي M کدها که کارهاي جانبي مانند روشن کردن پمپ ماده خنک کننده و ..
•    حل چند مثال از قطعات مختلف در تراش و فرزو حتي الامکان در يک دستگاه ديگر نظير سنگ يا پرس،مثال ها بايد به گونه اي باشد که کاربر به سادگي درکي از نحوه انجام کار بدست بياورد

فن آوري CNC
فن آوري سي ان سي از سال ۱۹۵۰ در امريکا توسعه يافته و پيشرفت نموده است. 
معمولا استاندارد کليه ماشينهاي کنترل عددي بر اساس 
       ساختمان برنامه DIN 66 025
موقعيت سيستم مختصات      DIN 66 217 

ميباشد، البته بسياري از سازندگان براي کنترلهاي ساخت خود از زبانهاي اختصاصي و علائم خاص خود استفاده ميکنند.
 استانداردها :
       اندازه گيري براي برنامه نويسي ماشين DIN 406 T4
       علائم فرمول کنترل DIN 19 221
       نامگذاري و تقسيم بندي کنترل کننده هاDIN 19 255
       فن آوري کنترل، اصلاحات و نامگذاريهاDIN 19 266
       علائم تکنيک فرآيندها، علائم نمايش دستگاهها  DIN 19 227
       علائم اندازه گيري، کنترلDIN 19 228
       تکنيک کنترل، اصلاحات DIN 19 237
       علائم ماشين سازي DIN 24 900 
       علائم کاري، پردازش رقمي اطلاعاتDIN 40 700
       علائم کاري، موتورها، راه اندازه ها، دستگاههاي قطع و وصل DIN 40 713
       مدارک و اسناد قطع و وصل، کنترل و علائم گرافيکي پلانهاي کاريDIN 40 719
       پردازش اطلاعات، اصلاحاتDIN 44 300
       انتقال داده ها، اصلاحاتDIN 44 302
       علائم اپراتوري بدون متن در ماشينکاري کنترل عدديDIN 55 003
       کنترل عددي ماشينهاDIN 66 024
       ساختمان برنامه ماشينهاي کنترل عدديDIN 66 025
       CLDATA       DIN 66 215
موقعيت سيستم مختصات      DIN 66 217 
       زبان ورود داده هاDIN 66 246
       ماشينهاي کنترل عددي، اصلاحاتDIN 66 257


برنامه نويسي  براي ماشينهاي کنترل عددي

۱- برنامه نويسي دستي :
  در برنامه نويسي دستي، طرح کار مطابق نقشه قطعه کار تهيه ميشود. نقاط حرکت ابزار تعيين و محاسبه ميشود. و سپس برنامه بصورت دستي و از طريق زبان برنامه نويسي آن ماشين، نوشته ميشود و باز هم به صورت دستي اطلاعات وارد حافظه ماشين مي گردد. در مورد قطعات ساده بهتر است که مستقيما روي ماشين برنامهء براده برداري نوشته شود.
۲- برنامه نويسي توسط رايانه :
    
 برنامه نويسي توسط رايانه براي قطعات پيچيده که محاسبه نقاط حرکت ابزار امکان پذير نميباشد، بکار ميرود.
 ابتدا قطعه مورد نظر توسط نرم افزارهاي طراحي، طراحي و ترسيم ميشود و سپس توسط نرم افزارهاي ساخت برنامه، نحوهء براده برداري تعيين و برنامهء قابل فهم براي ماشين کنترل عددي تهيه ميشود.

 در مثال زير نمونه اي از يک پروسه طراحي و توليد را مشاهده ميکنيد:
     
 تصوير بزرگ       تصوير بزرگ                           تصوير بزرگ
                               
 تصوير بزرگ    تصوير بزرگ         تصوير بزرگ        تصوير بزرگ             
     
 تصوير بزرگ     تصوير بزرگ       تصوير بزرگ      تصوير بزرگ
تاثيرات تکنولوژي C.N.C
 الف – توسعه فن آوري :
بکار گيري کنترل هاي مکانيکي و نيمه مکانيکي در مسير توليد و در جايي که مقرون به صرفه باشد. مثلا در صنايع خودرو سازي،
با توجه به پيشرفته شدن کنترلهاي امروزي براحتي ميتوان محاسبات سنگين عددي را با کمال اطمينان به آنها سپرد. محاسباتي نظير جبران ابزار ، نقاط تداخل دايره و مخروط، وغيره .
ب – تغيير تجربه هاي شخصي :در گذشته مهارت فردي و نحوه بکار گيري ابزار توسط کارگر ماهر و فني بسيار مورد نياز بود، اکنون بيشتر کارهاي تکراري و خسته کننده را رايانه کنترل ميکند و ماشين قابل برنامه ريزي انجام ميدهد. 
ج – تاثيرات اجتمائي:
متاسفانه بدترين قسمت اين فرآيند ، يقينا بيکار شدن نيروهاي غير متخصص و نياز به  آموزش مهارتهاي فني و دانشگاهي است. اما صورت بهتر قضيه اينست که وقت آزاد بيشتري در اختيار انسان قرار ميگيرد، چون انجام کارها به عهده ماشين ميباشد.
نحوه راه اندازي يک سيستم کنترل عددي :
 سيستم D.N.C  
Direct Numerical Control 
انتقال مستقيم برنامه از رايانه مرکزي
يک رايانه مرکزي کنترل کليه اجزاي سيستم را به عهده دارد، ميتواند به طور همزمان خط توليد اتوماتيک خودرو را با چندين نوع ماشين کنترل عددي و ربات کنترل کند.
CAD : Computer Aided Design
طراحي به کمک رايانه
ابتدا در مرحله طراحي نوع رفتار و عملکرد ماشينها تعريف ميشود يا اينکه شکل قطعه مورد نظر حجم سازي ميشود و تبديل به زبان فابل فهم ماشين ميگردد.
CAM : Computer Aided Manu factoring

توليد توسط رايانه
اکنون برنامه ساخته شده و قابل فهم ماشينهاي کنترل عددي به حافظه آنها انتقال داده  و اجرا ميشود. 
CIM : Computer Integrated Manu factoring  
توليدکامل توسط رايانه
منظور از  سيستم رايانه اي پيشرفته براي توليد و سازماندهي کارگاه توليد است CIM 
سيستم مختصات :
 در ماشينهاي C.N.C  معمولا سه محور بر اساس مختصات کارتزين وجود دارد، که
 محور X = محور افقي 
محور Y = راستاي عمق قطعه کار 
محور Z = راستاي عمودي  
    با اين سه محور يک ميتوان هر موقعيت هر نقطه از قطعه را در فضا و با توجه به ابعاد حرکتي ماشين تعريف کرد.
اگر در راستاي حرکتي هر محور ، محور ديگري تعريف نماييم و جهت چرخشي نيز براي هر محور در نظر بگيريم آنگاه داراي ۹ محور با امکان حرکتي فراوان خواهيم بود .
پيچيده ترين قطعات مانند پره توربين را ميتوان براحتي با ۵ محور حرکتي فرز کاري کرد.
دقت عملياتي : 
حرکت محور هاي ماشين هاي C.N.C بر خلاف ديگر ماشين آلات صنعتي که بر اساس حرکت پيچ و محور با گام مشخص بود، بصورت بال اسکرول ميباشد که حرکتي بسيار نرم و بسيار دقيق را حاصل مينمايد. 
بر اين اساس به راحتي ميتوان به يک ماشين C.N.C فرمان حرکت معادل ۰٫۰۰۱ ميليمتر داد و انتظار حرکت دقيق هم داشت. معمولا ماشينهاي براده برداري C.N.C دقتي معادل ۰٫۰۰۱ ميليمتر دارند، اما ماشينهاي دقيقتر و حساس تري نيز وجود دارد که دقت بيشتري دارند.
زبان ماشين :  
زبان قابل فهم براي اکثر ماشينهاي کنترل عددي ، G – CODE ميباشد.  فرمانهاي کمکي ديگري نيز وجود دارد که با M – CODE  تعريف ميشود 

عتیقه زیرخاکی گنج