گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

امروزه موضوع اعتیاد از جمله مباحث مهمی است که مطالعه پیرامون آن  به سبب ضرورت کاهش آسیب های ناشی از این پدیده،الزام آور می باشد.آنچه اهمیت دارد ریشه یابی این معضل به خصوص در میان نسل جوان و نوجوان است.هرچند که این آسیب باید به طور کامل در میان تمام اقشار جامعه برطرف شود،اما از بین بردن آن در میان جوانان امری ضروری تر به نظر می رشد.برهمین اساس تحقیق حاضر به بررسی راهکارهای پبشگیری از اعتیاد در بین جوانان ۱۸ الی ۱۹ ساله در یک پیش دانشگاهی پرداخته است که البته نتایج حاصل از این تحقیق قابل تعمیم برای کلیت نسل جوان می باشد.

اعتياد به مواد مخدر، به عنوان یک نابساماني اجتماعي، پديده اي است كه بدان ‹‹ بلاي هستي سوز›› نام نهاده اند؛ زيرا ويرانگري هاي حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياري ازارزش ها وهنجارهاي فرهنگي واخلاقي مي گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره مي اندازدهرسال اين بلاي خانمان برانداز، قربانيان بي شماري را به آغوش سرد خاك مي نشاند.

اعتياد به مواد مخدر تقريباً پديده نوظهوري است كه ازعمر آن شايد بيش از۱۵۰ سال نمي گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتي خوگري ونيز استعمال تفنني بدان، تاريخي طولاني دارد. ليكن از قرن ۱۹ به بعد است كه به سبب تأثير فراوان بر جنبه هاي متفاوت زندگي اجتماعي انسان ها، توجه بسياري را بخود جلب كرده است. تحقيقات تاريخي ومردم شناختي نشان داده است كه استفاده ازمواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روي نمي آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادي ومذهبي منحصراً توسط گروه هاي خاصي درشرايط معيني صورت مي گرفت. اما بعدها هنگامي كه مرفين، هروئين،  كوكائين وبازار آمد، مواردي از اعتياد جوانان نيزمشاهده شد . دردهه ۱۹۶۰ تعداد معتادان به اين پديده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعي را درمقايسه وسيع به خود جلب نمي كرد؛ اما دراوايل دهه ۱۹۷۰ استفاده از مواد مخدر ناگهان درميان جوانان ونوجوانان شايع شد وبه صورت مسأله اي جهاني وابعاد همه گير آن بصورت يك موج از قاره اي به قاره ديگر گستــرش يافت.ودردنياي هيــپيگري مــاري جوانا وسيله اي  براي تفريح اشتراكي وگروهي شد وهمراه موسيقي وعشق به عنوان ســه ركن اساســي فرهنگي هيپيها متجلي گرديد. مشكل اين آفت ويرانگر دردهه مذكور به چند كشور صنعتي ثروتمند جهان محدود مي شد، اما اينك به يك معضل جهاني تبديل شده وآثار تخريبي آن بيشتر متوجه كشورهاي توسعه نيافته است.

از این جهت بسیار الزامی به نظر می رسد تا این معضل و آسیب مورد واکاوی عمیق تری به خصوص در میان جوانان و نوجوانان قرار گیرد تا شاید بتوان از همه گیر شدن این پدیده تا حد زیادی کاست و یا حداقل آسیب های ناشی از آن را کاهش داد.


عتیقه زیرخاکی گنج