گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

رید ودانلود پروژه گزارشی از فصل حسابداری تورمی مربوط به درس مباحث جاری در حسابداری-دانلود رایگان مقاله  گزارشی از فصل حسابداری تورمی مربوط به درس مباحث جاری در حسابداری-خرید اینترنتی تحقیق  گزارشی از فصل حسابداری تورمی مربوط به درس مباحث جاری در حسابداری-دانلود رایگان تحقیق  گزارشی از فصل حسابداری تورمی مربوط به درس مباحث جاری در حسابداری

این فایل به صورت زیر تهیه شده است:


هدف از فراگیری درس مبحث جاری در حسابداری یادگیری نحوه حسابداری پروژه های پیمانکاری،حسابداری اجاره ای،آشنایی با انواع پیمان ها،شناسایی سود یا زیان در پروژه های پیمانکاری،آشنایی با حساب سپرده حست انجام کارو…… می باشد.

مباحث جاری در حسابداری(پروژه های پیمانکاری)

در پروژه های پیمانکاری عملیات مربوط به اجرای پروژه یا کار مشخصی و یا غملیات ارائه خدمات معینی و یا ترکیبی از این دو توسط کارفرما به پیمانکار واگذار میشود.ضمن اینکه این پروژه ها معمولا طولانی مدت هستند و ممکن است منابع مالی قابل توجهی را به خود اختصاص دهد در قرار دادهای پیمانکاری اصطلاحات مختلفی به کار می رود که به شرح زیر است:

پیمان بلند مدت: قراردادی است که بین کارفرما (صاحبکار)و پیمانکار(مجری) برای انجام کار مشخصی منعقد می شود.

پیمان مقطوع:پیمان بلند مدتی است که به موجب ان پیمانکار با دریافت یک مبلغ مقطوع برای کل پروژه و یا یک نرخ ثابت برای هر واحد کالا موضوع پیمان را انجام می دهد.

پیمان امانی:پیمان بلندمدتی است که به موجب آن مخارج قابل قبول و یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار پرداخت می شود ضمن اینکه درصد مشخصی از مخارج مذبور نیز و یا حق الزحمه ثابتی علاوه بر مخارج انجام شده به پیمان کار پرداخت میشود.

پیش دریافت پیمان:عبارتند از مبالغ دریافت شده توسط پیمان کار که کار و فعالیت مربوط به آن ها تا تاریخ ترازنامه هنز انجام نشده است.

علی الحساب پیمان: عبارت است از مبالغی که به طور موقت در قبال صورت وضعیت صادر شده در دست بررسی توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود.

مباحث جاری در حسابداری(مراحل اجرای پروژه پیمانکاری)

به منظور اجرای پروژه های پیمانکاری به ترتیب بایستی مراحل زیر طی شود:

انجام مطالعات تحقیقاتی که توسط گروه مهندسین کارفرما انجام میشود.

برگذاری مناقصه:مناقصه یعنی خرید کالا و یا انجام دادن خدمات به پایین ترین قیمت ممکن.

کارفرما بعد از انتشار آگهی مناقصه بایستی پیمانکار مناسب را انتخاب نماید بدین منظور پیمانکاران متقاضی برای برای اجرای کار باید مدارک خود را ظرف مهلت مقرر در ۲ پاکت جداگانه که پاکت های الف و ب نامیده میشوند گذاشته و به کارفرما تحویل میدهند در پاکت الف مدارک مربوطه به شرکت پیمانکار شامل صلاحیت ها و تخصص های فنی امکانات موجود و…. گذاشته میشود و در پاکت ب نیز نرخ پیشنهادی پیمانکار قرار داده میشود لازم به ذکر است پیمانکار متقاضی باید علاوه بر مدارک فوق ضمانت نامه شرکت در مناقصه را نیز به کارفرما تحویل دهد.که نحوه محاسبه ضمانت نامه شرکت در مناقصه بصورت پله کانی و به شکل زیر است:

تا ۱۰۰ میلیون ریال  ۵%

تا ۱۰ میلیارد مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال  ۰/۵%

تا ۱۰۰۰ میلیارد مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال ۰/۳%

مازاد بر ۱۰۰۰میلیارد ریال ۰/۲%

بعد از آن که مهلت شرکت در مناقصه پایان یافت جلسه ای تحت عنوان جلسه کمیسیون معاملات و یا کمیسیون مربوط به مناقصات تشکیل میگردد و در آن جلسه پاکت های متقاضیان بازگشایی میشود و پیمانکاری که کمترین قیمت را پیشنهاد داده باشد به عنوان برنده مناقصه اعلام میشود برنده  باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز بعد از ابلاغ کارفرما برای بستن قرار داد باید مراجعه کند در غیر اینصورت چنانچه نفر اول برای بستن قرار داد مراجعه نکند ضمانت نامه شرکت در مناقصه نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام میشود چنانچه نفر دوم نیز ظرف یک هفته بعد از ابلاغ برای بستن قرار داد مراجعه نکند ضمانت نامه شرکت در مناقصه نفر دوم نیز ضبط خواهد شد و سپس ضمانت نامه سایر شرکت ها آزاد خواهد شد و بایستی مناقصه مجددا برگزار شود مباحث جاری در حسابداری در واقع نحوه انجام پیمانکاری و ثبت های مورد نظر را به طور کامل شامل میشود.

مباحث جاری در حسابداری(شناسایی زیان در پیمان های بلند مدت)

به منظور شناسایی زیان در مباحث جاری در حسابداری دو حالت ممکن است رخ دهد که عبارتند از :

۱-عملیات دوره جاری منجر به زیان میشود اما پیمان در کل سود آور است.

۲-پیمان در کل زیان ده باشد.

در دو حالت فوق مخارج پیمان بیشتر از درآمدهای آن است و بایستی به نحو مناسبی زیان مشاهده شده را در حسابها ثبت کنیم که برای انجام این کار به شکل زیر عمل میکنیم.

مباحث جاری در حسابداری(حسابداری اجاره ای)

اجاره عبارتند از واگذاری حق استفاده از دارایی در طی یک دوره مشخص با پرداخت اجاره بهای معین از سوی دیگر می توانیم اجاره را بدین صورت تعریف نمائیم که اجاره عبارتند از انتقال مزایا و مخاطرات یک دارایی از اجاره دهنده به اجاره کننده در غالب یک قرار داد مشخص.

مزایای اجاره :

هر چند که اجاره می تواند مشکلات و محدودیت هایی را برای اجاره کننده ایجاد کند اما مزایای اجاره بیشتر از معایب آن است و مزایای بیشتری را برای اجاره کننده خواهد داشت که عبارتند از:

۱-جلوگیری از خروج حجم بزرگی از نقدینگی شرکت

۲-ایجاد مزیت مالیاتی برای اجاره کننده زیرا هزینه اجاره جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است

۳-جلوگیری از افزایش بدهی شرکت و همچنین جلوگیری از افزایش خطر ورشکستگی

۴-افزایش نسبت بازده دارایی ها

۵-جلوگیری از خطر ناباب شدن و غیر قابل استفاده شدن دارایی ها

معایب اجاره ها

از معایب اجاره ها میتوانیم به بالا بودن مبلغ اجاره بها و یا نداشتن حق تصرف و تغییر در دارایی اجاره ای را اشاره کنیم

طبقه بندی اجاره ها از دیدگاه اجاره کننده:

در مباحث جاری در حسابداری میتوان اجاره را از دیدگاه اجاره کننده به ۲ دسته عملیاتی و سرمایه ای طبقه بندی کنیم.

اجاره های سرمایه ای اجاره هایی هستند که حداقل یکی از ۵ شرط زیر را داشته باشند.

۱-تقریبا تمامی مزایا و مخاطرات دارایی در پایان مدت اجاره به اجاره کننده منتقل شود.

۲-اجاره کننده امتیاز خرید دارایی اجاره ای را به قیمتی کمتر از ارزش منصفانه دارایی در پایان مدت اجاره داشته باشد به گونه ای منطقی پیش بینی شود که اجاره کننده از این اختیار استفاده می کند.

۳-مدت اجاره حداقل برابر با ۷۵ درصد عمر اقتصادی دارایی باشد.

۴-ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره بها حداقل برابر ۹۰ درصد ارزش منصفانه دارایی باشد.

۵-دارایی اجاره ای سرمایه ای شرایط خاصی را داشته باشد که فقط اجاره کننده بتواند بدون ایجاد تغییر در آن از دارایی استفاده کند.

چنانچه قرار داد اجاره یکی از شرایط پنچ گانه فوق را نداشته باشد اجاره از نوع عملیاتی خواهد بود.

نکته:شرط های اول و دوم مانعه الجمع هستند یعنی وجود آنها با یکدیگر امکان پذیر نیست از سوی دیگر شرط های سوم و چهارم فقط مربوط به دارایی هایی هستند که عمر محدودی دارند بنابراین این ۲ شرط در رابطه با زمین کاربرد ندارد.

عتیقه زیرخاکی گنج