گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 195 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه         طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار  MECHANICAL DESKTOP-دانلود رایگان پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه         طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار  MECHANICAL DESKTOP-پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه         طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار  MECHANICAL DESKTOP
این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فایل برای دانشجویان مکانیک که می خواهند با این نرم افزار کار کنند به جای خریدن کتاب های سنگین آموزشی کافی است نرم افزار را نصب کنند وبا تهیه این فایل به سادگی وخیلی راحت این نرم افزار ار یاد بگیرند در ادامه توضیحات مفصلی می دهیم

شرايط لازم براي مقاطع :

وقتي كه شما يك حجم Loft را از پروفيل ها و يا سطوح تخت قطعه ايجاد مي كنيد شكل حجم توليد شده به طور كامل به پروفيل ها ويا سطوح قطعه در مقطع وابسته خواهد بود و تنها وقتي تغييرشكل مي دهد كه شكل پروفيل تغيير كند.

هنگامي كه شما يك پروفيل يا يك سطح از قطعه را به عنوان يكي از مقاطع Loft انتخاب مي كنيد تعداد حلقه ها در آن مقطع بررسي شده و در صورتي كه بيش از يك حلقه در آن مقطع وجود داشته باشد شما بايد از بين حلقه ها يكي را انتخاب كنيد چون تنها امكان استفاده از يك حلقه در هر مقطع وجود دارد .

 

كاربر مجاز است كه از نقاط كاري به عنوان يكي از مقاطع چه در حالت خطي و چه در حالت تغيير شكل تدريجي استفاده كند .

با اين وجود استفاده از نقاط كاري به عنوان يكي از مقاطع مياني مسير ممكن نيست و اين نقاط تنها در مقاطع شروع و يا پاياني قابل استفاده مي باشد.

 توليد حجم با تغيير شكل مقطع :

در بسياري از قطعات لازم است كه شكل مقطع قطعه در قسمت هاي مختلف تغيير كند.

در MDT  بهترين روش براي ايجاد چنين قطعاتي اين است كه شكل مقطع قطعه در هر موقعيت رسم شده و از آن پروفيل ساخته مي شود.

سپس به روش Loft  از پروفيل يك حجم سه بعدي توليد گردد .

براي تعريف سطح مقطع مي توان از سطوح تخت قطعات سه بعدي پروفيل ها و نقاط كاري استفاده كرد .

 فرمان AMREVOLVE :

اين فرمان از يك پروفيل يك حجم داراي محور تقارن ايجاد مي كند

محور تقارن مي تواند يك ضلع مستقيم از قطعه سه بعدي يك محور كاري ويا يكي از اضلاع مستقيم خود پروفيل باشد .

از آنجا كه فاصله محور تقارن از پروفيل در شكل نهايي حجم سه بعدي تاثير گذار است بايد پروفيل ومحور تقارن در موقعيت مناسب نسبت به هم قرار گرفته باشند .

اگر محور تقارن نسبت به پروفيل به گونه اي قرار گرفته باشد كه به هنگام توليد حجم سه بعدي تداخل ايجاد شود يك پيام خطا در خط فرمان ظاهر شده وادامه كار متوقف خواهد شد .

در صورتي كه در هنگام وارد كردن فرمان بيش از يك پروفيل مربوط به نقطه فعال در ترسيم موجود باشد كاربر بايد در شروع پروفيل مورد نظر خود را براي عمليات   Revolve  انتخاب كند . در مرحله بعد بايد محور تقارن انتخاب شود و در آخر جعبه گفتگوي Revolution  مطابق شكل ۸-۴  ظاهر خواهد شد.

 

توليد حجم هاي داراي محور تقارن:

در بسياري از قطعات لازم است كه از حجم هاي داراي محور تقارن استفاده شود .

باري چنين حجم هايي بايد يك پروفيل به عنوان مقطع ويك محور تقارن تعريف شود .

لازم نيست كه حجم مورد نظر از چرخش كامل مقطع حاصل شود بلكه مي تواند حجم را از گردش پروفيل مقطع حول محور تقارن روي قسمتي از دايره ايجاد كرد

 ·       نقاط مهار شده (Constrained Points ) :

نقاطي از مسير هستند كه بوسيله يك نقطه كاري مهار مي شوند . مهار كردن هر نقطه از مسير سه بعدي Spline به وسيله يك نقطه كاري موجب مي شود كه موقعيت هندسي آن نقطه كنترلي بر نقطه كاري انتخاب شده منطبق گردد و با جابجا شدن نقطه كاري نقطه كنترلي مربوط به مسير نيز جابجا خواهد شد .


·       نقاط شناور مهار شده (Constrained  Float  Points ) :

نقاطي از مسير هستند كه به وسيله نقطه ديگري از همان مسير مهار شده اند.

در اين روش عمل مهار كردن به اين شكل است كه يك فاصله سه بعدي بين نقطه مهار كننده و نقطه مهار شده تعريف مي شود كه اين فاصله هميشه ثابت مانده وبا تغيير موقعيت نقطه مهار كننده نقطه مهار شده طوري جابجا مي شود كه فاصله سه بعدي آنها بي تغيير بماند . 

  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شايد به جرات بتوان بحث در وادي موجودات ماوراءالطبيعه را به قدمت تاريخ بشري دانست،چه در ميان عوام وچه در ميان روشنفكران،دانش پژوهان و محققين هر عصر.از اين رو بعد از گذشت قرن ها اين بحث هنوز هم به همان تازگي دنبال شده و چنانچه وقتي نوشته اي،گفتگويي،داستاني ويا حتي فيلمي در مورد آنها تهيه مي شود از استقبال عموم برخوردار مي گردد،چرا كه بشر هميشه تشنه برداشتن حجاب از مستورهاي پيرامون خويش است،تا بتواند حس غريزي كنجكاوي خود را نسبت به اين موجودات به طريقي تسكين بخشد.شايد يك وجه اشتراك را بتوان در ميان عوام و روشنفكران و دانشمندان يافت وآن شك و ترديد نسبت به واقعيت وجودي آنان است؛چراكه حتي سير تكاملي علم در قاره اروپا و آمريكا هم نتوانسته آن را از محالات بداند و علي رغم همه پيشرفت هاي علوم بشري هيچ راه حل علمي براي پي بردن به چگونگي اين موجودات عنوان نشده و همه چيز مانند ازل در شك و ترديد است
جن يك واقعيت است يا افسانه 
در ميان انسان ها بر خلقت نظام عالم دو ديدگاه كلي وجود دارد،عده اي كه همه چيز را ناشي از خلقت ذات الهي مي دانند و گروهي ديگر كه سر منشاء خلقت نظام دو عالم را در طبيعت جستجو مي كنند.اگر چه در ميان آنان اختلاف نظرها بسيار عميق واساسي است،ولي هيچ يك از اين دو گروه نتوانسته اند وجود موجودات ماوراء الطبيعه را انكار كنند. 
آنهايي كه خدا باورند و به روح و معاد معتقدند(غير از مسلمانان)از آنها به عنوان ارواح خبيثه ويا ارواح شرير يا شيطان ياد مي كنند،برخي هم آنها را موجودات فضايي قلمداد مي كنند،ماديون هم اعتقادي به ذات الهي و قدرت پروردگار ندارند،اين موجودات را همان انسان هاي اوليه اي مي دانند كه در سير تكامل بين انسان وميمون حيوان مانده وبه شكل و شمايل غريب در آمده اند و يا حتي برخي از آنها معتقدند كه اينان انسان هاي وحشي و بدوي در اعماق جنگل هستند و گاهي خود را نمايان ساخته و موجب اذيت و آزار انسان هاي متمدن ميشوند. 
بنا به نص صريح قرآن،موجودات عالم به سه گروه تقسيم مي شوند: 
۱٫ جامدات 
۲٫ نباتات 
حيوانات؛كه يا داراي عقلند مانند انسان،فرشتگان و جنيان و يا فاقد عقل و شعور مانند حيوانات وباز بنا به آيات نوراني قرآن كريم، بايد بدانيم كه بدون هيچ شك و ترديدي موجودي با نام«جن» در جهان آفرينش وجود دارد كه از نظر تكليف و شايستگي مورد خطاب پروردگار قرار گرفته و مشابه انسان مي باشد، چرا كه: 
۱٫ سي و چهار بار نام جن در قرآن كريم آورده شده است. 
۲٫ هفتادودومين سوره قرآن با نام اين موجود مزين گرديده است. 
۳٫ احاديث و روايات فراواني از پيامبر اكرم (ص)،حضرت علي(ع)،امامان و بزرگان علوم ديني در اين خصوص،موجود بوده ودر دسترس قرار دارد. 
۴٫ به وسيله بسياري از انسان ها رؤيت شده اند. 
به آياتي از قرآن كريم كه وجود جن را مبرهن مي داند اشاره مي كنيم: 
– سپاهيان سليمان از جن و آدمي و پرنده گرد آمده و به صف مي رفتند.(سوره نمل،آيه ۱۷) 
– براي خدا شريكاني از جن قرار دادند و حال آن كه جن را خدا آفريده است.(سوره انعام،آيه۱۷) 
– بگو از جن و انس گرد آيند تا همانند اين قرآن بياورند،نمي توانند،هر چند كه يكديگر را ياري دهند.(سوره اسرا،آيه۸)
– سخن پروردگارت بر تو مقرر شد كه جهنم را از جن و انس انباشته مي كنيم.(سوره هود،آيه۱۱۹) 
– اي گروه جنيان و آدميان،اگر مي توانيد از قطر آسمان و زمين بگذريد،بيرون رويد ولي بيرون نتوانيد رفت مگر با قدرتي.(سوره الرحمن،آيه۳۳) 
مرحوم شيخ مفيد در كتاب «ارشاد» آورده است: 
در آثاري از ابن عباس نقل شده:زماني كه پيامبر اسلام(ص) به قصد جنگ با قبيله مصطلق از مدينه خارج شد،هنگام شب به دره وحشتناك و صعب العبوري رسيد.اواخر شب جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد كه طايفه اي از جن در وسط دره جمع شده و قصد مكر و شر و اذيت شما و اصحابتان را دارند.(ارشاد،ص۳۹۹) 
از حضرت امام صادق(ع)روايت شده: 
روزي حضرت رسول(ص)نشسته بود،مردي به خدمتشان رسيد كه بلندي قامتش مثل درخت خرما بود.سلام كرد،حضرت جواب داد و سپس فرمود«خودش وكلامش شبيه جن است».سپس به او فرمود كيستي؟ عرض كرد :من هام،پسر هيم،فرزند لاتيس،پسر ابليس هستم.(بحارالانوار،ص۸۳) 
بانو حكيميه دختر امام كاظم(ع) مي گويدكه برادرم رضا(ع) را ديدم كه تنها بود،عرض كردم:با چه كسي سخن مي گوييد؟ فرمودند:فردي از جن آمده تا مسائلي بپرسد و از چيزهايي شكايت كند.(اصول كافي،ص۳۹۵) 
علامه طباطبايي(ره)مي فرمودند: 
روزي آقاي بحريني كه يكي از افراد معروف و مشهور در احضار جن و از متبحرترين در علم ابجد و حساب مربعات بود در مجلس ما حضور يافت،چادري آوردند،دو طرفش را به دست من داد و دو طرف ديگر را به دست هاي خودش گرفت.اين چادر به فاصله دو وجب از زمين فاصله داشت. در اين حال جنيان را حاضر كرد،صداي غلغله و همهمه شديدي از زير چادر برخاست.چادر به شدت تكان مي خورد چنان كه نزديك بود از دست ما خارج شود. من محكم نگه داشته بودم،آدمك هايي به قامت دو وجب در زير چادر بودند وبسيار ازدحام كرده و تكان مي خوردند و رفت و آمد داشتند،من با كمال فراست متوجه بودم اين صحنه،چشم بندي و صحنه سازي نبوده و صد در صد وقوع امر خارجي بوده است.(رجايي،تهراني،جن و شيطان،ص۴۷) 
جن چگونه موجودي است؟ 
به واقع جن چگونه موجودي است وآيا مي توان توسط علوم پيشرفته امروزي آن را اثبات كرد؟ جن در لغت به معناي مستور و پوشيده است،همان طور كه بچه در رحم و پنهان از چشم ما را «جنين»گويند و جنت اشاره به باغي است كه درختان آن مانع از به چشم آمدن زمينش مي گردد. 
وشايد علت شك و ترديد در وجود جن نيز همان مستور و پنهان بودنش از انظار و حس بشري است،كه به علت آن در ذات خلقتش نهفته است. 
قرآن كريم خلقت جن را چنين بيان مي دارد: 
– و جان (كه در بعضي از متون اسلامي آمده است،جان پدر جن است همانطور كه آدم پدر انسان)را پيشتر،از آتش زهرآگين آفريديم.(سوره حجر،آيه۲۷) 
– خدا انسان راازگل خشك شده اي چون سفال آفريد و جنيان را از شعله اي بي دود.(سوره الرحمان،آيه۱۲) 
از اين آيات در مي يابيم كه جن،آتش است و انسان از جنس خاك،و اين چنين دريافت مي شود كه جنيان قبل از انسان خلق شده است،و از آنجايي كه هر دو از ماده آفريده شده اند پس مادي هستند،ولي دو تفاوت اساسي آنها را از ساير موجودات متمايز مي سازد: 
۱٫ مي توانند خود را به هر شكل و قيافه اي درآورند(آكام المرجان)(به استثناي پيامبران و ائمه معصومين وبنا به برخي روايات حتي احدي از شيعيان) 
۲٫ از چشم موجودات ديگر پنهانند. 
ملاصدرا پنهان و آشكار شدن جن را با هوا قياس مي كند و اين طور عنوان مي دارد: 
«بدن هاي لطيف در الطاف و نرمي متوسط بوده و از اين رو آماده جدايي و يا گرد آمدن هستند،چون گردهم آيند قوام آنها بهتر گشته و مشاهده مي گردند و چون جدا گردند قوامشان نازك و جسمشان لطيف مي شود و از ديده پنهان مي مانند.مانند هوا كه وقتي ذاتش گردهم مي آيند غليظ مي شود و به صورت ابر درمي آيد و وقتي ذرات ازهم جدا مي شوند لطيف مي شود وديده نمي شوند.»(ملاصدرا،مفاتيح الغيب) 
همين ذات وجودي جنيان به آنها اين امكان را مي دهد كه خود را به هر شكلي و با هر حجمي درآورند.چه به اندازه سرسوزن و چه در اندازه اتاقي بزرگ.آنها به واسطه همين ويژگي،بُعد زمان برايشان معنا ندارد،و مسافتي را كه بشر مدت ها بايد آن را طي كند.در لحظه اي مي پيمايند و اعمالي را كه از توان انسان خارج است آنها به راحتي قادر به انجامش هستند عمده ترين علت شكست و ترديد در وجود آنان هم همين پنهان بودن از چشم انسان هاست. كه البته از نظر علمي هم توجيه پذير است.چرا كه در جهان هستي چيزهاي زياذي وجود دارد كه به چشم انسان قابل رؤيت نيستند ولي قدرتشان از نظر جسمي از انسان به مراتب بيشتر است.مثل الكترون ها،امواج الكتريسيته،نورهاي ماوراي بنفش،اشعه ايكس،باكتري ها و ويروس ها،آميب ها،جانداران تك سلول و از همه مهمتر ذات اقدس الهي كه ديده نمي شود ولي كدام عقل سليمي مي تواند آن را انكار كند؟ 
بنابراين صرف اين كه با حواس خود قادر نيستيم آنان را درك كنيم،دليل بر نبودن آنها نيست. 
آيا جن ها برتر از انسان ها هستند؟ 
همه ما واژه «از ما بهتران»را به كرات شنيده ايم.اين واژه در فرهنگ عاميانه ما اغلب براي جن به كار مي رود ولي آيا واقعاً اين چنين است؟ آيا جن موجودي برتر از انسان است؟ خداوند در قرآن كريم مي فرمايد«وما فرزندان آدم را بر بسياري مخلوقات خود برتري و فضيلت كامل بخشيديم.»(سوره اسراء،آيه۷۰)و همچنين واجب شدن سجده شيطان و فرشتگان بر انسان نيز،خود دليلي براي برتر بودن نوع انسان است در پيشگاه خداوند.يك انسان كامل بر همه موجدات برتري دارد وحتي بعضي از انسان ها كه راه برقراري ارتباط با جنيان را مي دانند(مديوم ها)مي توانندبرآنهاتسلط يابند. 
باز به قرآن كريم استناد مي كنيم كه مي گويد«از پريان بودند كه به فرمان پروردگارش برايش كار مي كردند و هر كه از آنان از فرمان سر مي پيچد به او عذاب آتش سوزان را مي چشانديم.براي وي هرچه مي خواست ازبناهاي بلندوتنديس ها وكاسه هايي چون حوض وديگ هاي محكم مي ساختند.»(سوره سباء،آيه۱۲و۱۳) 
اگرچه قرآن كريم در مورد تسلط بر جن فقط از حضرت سليمان ياد كرده است ولي در بسياري از كشورها وحتي در كشور خودمان هم نمونه هاي زيادي ديده شده كه اشخاصي با عنوان جن گير و يا احضار كنندگان ارواح توانسته اند از آنها بهره گيرند. 
در هر حال بايد دانست كه در پيشگاه خداوند انسان اشرف مخلوقات است و يك انسان كامل و مؤمن بر همه خلايق برتري دارد. 
حيات وزيستن جن 
بنابر آيه كريمه قرآن: 
– اين موجود عجيب پيش از آفرينش انسان،خلق شده است.(سوره حجر،آيه۲۷) 
– جنيان از شعله هاي آتش آفريده شده اند.(سوره الرحمان،آيه۱۴) 
– جنيان چون انسان ها دسته دسته به دنيا آمده اند،تا زمان مرگ زندگي كرده و بعد به جهان آخرت خواهند رفت.(سوره فصلت،آيه۲۵) 
– آنها نيز نرو ماده دارند.(سوره جن،آيه۶) 
– آنها نيز تمايلات نفساني دارند.(سوره الرحمن،آيه۵۶) 
– تعداد جنيان بيش از آدميان است.(سوره انعام،آيه۱۲۸) 
همان طور كه پيش از اين گفته شد،جن موجودي است مادي كه از آتش خلق شده است از آنجايي كه داراي حيات است و طبق آيات الهي زاد و ولد مي كند پس نرو ماده دارد،خواب و خوراك داردوپايان زندگي اش با مرگ توام است وباز بنابر آيات كريمه،زندگي پس از مرگ نيز خواهد داشت. 
  • بازدید : 183 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از لحاظ ترمودینامیکی پایدارترین الگوهای انباشتگی متعاق به گونه ای است که انرژی آزاد آن در دما و فشار مورد نظر حداقل باشد.ارزیابی انرژی آزاد معمولا مشکل است،اما تجزیه و تحلیل سهم های مر بوط بر حسب اندر کنشهای کولمبی بین یونهاکاملا ممکن می باشد.از آنجائیکه فاکتورهایی که یک ساختمان را بر دیگری مطلوب می کنند نهایتا بایکدیگر متعادل میشوند،بسیاری از جامدات بلوری در فرمهای متفاوت وجود دارندیا اصطلاحا پلی مورف می باشند.پلی مورفیسم خاصیتی از تمام جامدات و نه تنها تر کیبات یونی است.مثالی از این خاصیت ،وجود فازهای سفید وسیاه از فسفر عنصری و فازهای کلسیت و آرگونیت و از کربنات کلسیم است
تقسیم بندی پیوند ها 
نیروهای بین اتم ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: 
۱-پیوند کوالانسی: 
زمانی این پیوند ایجاد می شود که اوربیتال لایه ظرفیت در اتم های غیر فلز به گونه ای هم پوشانی کنند که دانسیته الکترون بین اتم ها افزایش یابد (همپوشانی مثبت ) چون این اتم ها جاذبه مشابه یا یکسانی برای الکترونها دارند انتقال الکترون از یک اتم به اتم دیگر صورت نمی گیرد بلکه الکترونها بین آنها به اشتراک گذاشته می شود . یک پیوند کوالانسی مشتمل بر یک جفت الکترون با اسپین های مخالف است و دو اتم در آن نیز سهیم هستند این نیرو در حقیقت نیروی نگهدارنده بین اتم ها در یک مولکول است. 


۲-پیوند یونی :
پیوند حاصل از نیروهای جاذبه الکترواستاتیکی (کولمبی ) بین یک فلز و یک غیر فلز است. در پیوند های یونی خالص بین اتم ها اشتراک الکترون وجود ندارد مثلاً در واکنش بین سزیم وفلوئور یک الکترون از یک اتم سزیم به یک اتم فلوئور منتقل می شود و ذرات بارداری به نام یون تولید می شود. 
۳-پیوند اندروالس: 
این پیوند را نیروی پراکندگی لندن می نامند و در مولکولهای فاقد دو قطبی دائمی موجب می شود به صورت مایع درآیند منشاء این نیرو حرکت الکترونها است از واپیچش ابر الکترونی مولکول دو قطبی لحظه ای به وجود می آید و در هر لحظه موقعیت قطبهای مثبت و منفی به دلیل حرکت الکترونها تغییر می کند. در نتیجه مولکول در کل فاقد گشتاور دو قطبی است.نیروی لندن شامل جاذبه بین این دو قطبی های لحظه ای است. این نیرو در مولکولهای بزرگ و پیچیده ای که دارای ابر الکترونی بزرگی هستند و به راحتی قطبیده (پلاریزه )می شوند به سرعت افزایش می یابد نیروی اصلی افزایش می یابد نیروی اصلی در آرگون و تتراکلرید کربن جامد همین نیرو است
۴-پیوند فلزی: 
این نوع پیوند شبکه های منظم از اتم هایی که کمبود الکترون دارند یا گروهی از اتم ها مانند فلز است و آلیاژها را در کنار یکدیگر نگه می دارند بارزترین خصوصیت این پیوند این است که الکترونهای پیوندی در تمام سطوح کریستال به طور نسبتاً سستی به اتم وابسته اند و آزادانه در سراسر بلور فلزی حرکت می کنند زیرا پتانسیل یونیزاسیون و الکترونگاتیوی فلزات بسیار کم است . یونهای مثبت فلزی نقاط شبکه ای ثابت را در بلور اشغال می کنند و ابر منفی الکترونهای آزاد بلور را به هم نگه می دارد . 

تقسیم بندی بلور ها : 
بهترین تقسیم بندی بلور ها بر حسب نوع ذرات تشکیل دهنده و نیروهای نگهدارنده آنهاست: 
کوالانسی، یونی، و اندوالسی، فلزی 
۱-بلورهای کوالانسی ،(مشبک): 
ذرات تشکیل دهنده این بلور اتم ها هستند که با شبکه ای از پیوند های کوالانسی به یکدیگر متصل هستند این مواد بسیار دیر گداز و سخت بوده و برای از بین بردن ساختار بلوری باید تعداد زیادی پیوند کوالانسی شکسته شود الماس که در آن اتم های کربن به وسیله پیوند های کوالانسی به یکدیگر متصل شده و ساختار سه یعدی به وجود می آورد. نمونه ای از این نوع بلورها است.شکل زیر یک نوع بلور کوالانسی را که مربوط به کوارتز (سیلسیم دیوکسید sio2</SUB


بلورهای یونی: عامل نگهدارنده یونهای مثبت و منفی در ساختار بلورها وجاذ به الکترواستاتیکی است و به دلیل قوی بودن این نیرو ها نقطه ذوب بالایی دارند سخت و شکننده اند در حالت مذاب یا محلول رسانای خوبی برای جریان الکتریسیته اند اما در حالت جامد یونها آزادی حرکت ندارند. و نارسانا هستند.شکل زیر بلور یونی فلورئوریت را نشان می دهد.
 
۳-بلورهای مولکولی_: ذرات تشکیل دهنده این بلور ها مولکول هستند و قدرت نگهدارنده آنها به اندازه نیروهای الکترواستاتیکی در بلورهای یونی نیست و در نتیجه بلورهای مولکول نرم هستند و دمای ذوب پایین تر از۳۰۰ دارند. 
نیروهای پراکندگی لندن مولکول های غیر قطبی را در ساختار بلوری نگه می دارد و بلور مولکولهای قطبی نیروهای دو قطبی_ دو قطبی و همچنین نیروهای لندن وجود دارند و دمای ذوب این ترکیبات بیش تر از ترکیبات غیر قطبی با ساختمان یکسان است. 

عتیقه زیرخاکی گنج