گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود روش تحقیق معلمان و مربيان مدارس ابتدايي دخترانه شهر كرج -دانلود رایگان تحقیق معلمان و مربيان مدارس ابتدايي دخترانه شهر كرج -دانلود رایگان مقاله معلمان و مربيان مدارس ابتدايي دخترانه شهر كرج -تحقیق معلمان و مربيان مدارس ابتدايي دخترانه شهر كرج 

این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:


  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق حجم نمونه و جامعة آماري-خرید اینترنتی تحقیق حجم نمونه و جامعة آماري-دانلود رایگان مقاله حجم نمونه و جامعة آماري-تحقیق حجم نمونه و جامعة آماري
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در تعريف نمونه يا جمعيت نمونه بايد گفت، در معناي كلي هر فرد از جامعه را مي‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معناي متعارف، در همان جامعه به آن جزئي نمونه گفته مي‌شود 
در تعريف نمونه يا جمعيت نمونه بايد گفت، در معناي كلي هر فرد از جامعه را مي‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معناي متعارف، در همان جامعه به آن جزئي نمونه گفته مي‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتي كه از لحاظ موضوع تحقيق داراي اهميت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتايج حاصل از آن را به كل جامعه آماري پس بطور كلي و با توجه به توضيحات فوق در تعريف حجم نمونه مي‌توان گفت كه حجم نمونه، تعداد كل عناصر موجود در نمونه است. 
اما منظور از جامعة آماري همان جامعه اصلي است كه از آن نمونه‌اي نمايا، يا معرف بدست آمده باشد. جامعة آماري را در مواردي جمعيت و در مواردي ديگر نيز حيطه مي‌خوانند. حجم جامعة آماري شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماري است كه مبناي محاسبه در نمونه‌گيري محسوب مي‌شود. 
روش شناسي تحقيق 
روش مورد استفاده در اين تحقيق، روش پيمايشي يا Surrey مي‌باشد. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از دو تكنيك استفاده نموده‌ايم: 
۱- كتابخانه‌اي: براي دست‌يابي به آراء و نظريه‌هاي بزرگان و هم چنين براي آشنا شدن با سابقة تاريخي موضوع از اين روش سود جسته‌ايم. 
۲- پرسشنامه‌اي: اين تكنيك عبارت است از مطرح كردن يكسري پرسش براي مجموعه‌اي از پاسخوگيان كه غالباً معرف يك جمعيت وسيع‌تر دربارة وضعيت اجتماعي شغلي و خانوادگيشان دربارة عقايد و ايستارهايشان راجع به مسائل اجتماعي انساني، دنيوي، معنوي و دربارة انتظارتشان، سطح معرفت يا آگاهيشان در مورد يك حادثه يا يك مسئله دربارة هر نكته‌اي‌ كه اطلاع آن براي محقق جالب است. بررسي پرسشنامه‌اي با چشم‌انداز جامعه شناختي، از نظرسنجي ساده عميق متمايز است. براي آنكه در بررسي جامعه شناختي باز، يبن فرضيه‌هاي نظري در آزمون همبستگي‌هايي كه اين فرضيه‌‌ها توصيه مي‌كنند، در نظر است از اين لحاظ اين بررسي به مراتب سنجيده‌تر و پايدارتر از نظر سنجيها هستند. 
به همين منظور و دست‌يابي به نتيجه و تعيين علل گرايش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌اي با ۲۸ سئوال مطرح نموديم و در اختيار جامعة آماري خود قرار داديم. 
تعريف مفاهيم نظري
۱- فقر 
از ديدگاه‌ تنازعي، فقر يك نتيجه محتوم استشار است كه روابط نابرابر ميان طبقات اجتماعي ايجاد مي‌كند. در نتيجه ثروتمندان شرايط كار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معين مي‌كنند و طبقه زحمتكش چاره‌اي جز تن به اين وضعيت ندارد. اين طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغيير روابط نابرابر نيست و ادامه اين وضعيت اجتناب‌ناپذير است.
۲- اعتياد 
احتياج رواني و جسماني مبرم بر استعمال الكل يا داروي مخدر ديگر كه اختيار مصرف و ترك آن از قدرت ارادة شخص خارج شده باشد. 
۳- معتاد
كسي است كه رد اثر استفاده مكرر مداوم، متكي و وابسته به مواد مخدر يا دارو شده باشد. به عبارت ديگر قرباني هر نوع وابستگي دارويي يا رواني به مواد مخدر شناخته مي‌شود. 
۴- فرهنگ 
 مجموعه دستاوردهاي مادي و معنيو بشر را فرهنگ مي‌خوانند. فرهنگ از دو بخش مادي و معنوي تشكيل شده است. فرهنگ مادي دلالت دارد بر كيله ابزار و وسايلي كه توسط بشر شاخته شده و چگونگي بهره‌برداري از آنها و فرهنگ معنوي اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و ميثاق انسانها دارد. 
 
۵- سواد 
كيفيت يا حالت توانايي خواندن و نوشتن پيامهاي روزمره در زبان مادري.
۶- باورهاي ديني 
دين عبارت است از اعتقاد به وجود برتر آفريننده جهان و كاينات و همه لوازم منطقي با اين عقيده. بر اساس اين تعريف دين در برگيرنده تمامي اصول جهان بيني (توحيدي و الهي) و نيز كليه قواعد و روشهاي ايدئولوژي است و فارغ از زمان و مكان به صورت بالقوه در او وجود دارد و در شرايط خاصي در انديشه و رفتار را بروز مي‌كنند. در ديگر سخن دين عبارت است از يك سلسله اعتقادات كه ريشه در تعاليم ماوراء الطبيعي، مقدس آسماني دارد.
تعريف مفاهيم عملياتي
۱- فقر 
سازمان ملل: كسي را فقير دانسته است كه از حداقل زندگي در شأن انسان، محروم باشد و حداقل را به اين معنا اندازه مي‌گيريم كه نياز متعارف بدن به ۲۵۰۰ كالري از طريق ارزانترين، دردستريترين و متعارفترين انرژي يا ماده حاوي انرژي تأمين مي‌گردد. 
۲- فقر فرهنگي
عبارت است از عدم، آگاهي و تحصيلات كم و عدم آينده نگري و درست انديشي.
۳- ضعف باورهاي ديني 
عبارت است از تضعيف در اداي تكليف الهي كه از طريق اديان مختلف و مذاهب مختلف براي بندگان خود وضع كرده است. يا عدم اجراي احكام الهي و آنچه كه در يك مذهب و يا دين بايد بجا آورد. 
۴- اختلاف والدين
عبارت است از جنگ وصول، يا ستيزه و مشاجر‌ه‌هايي كه بين دو نفر به علت عدم توافق فكري و زيستي بوجود مي‌آيد.
۵- اختلالات رواني 
شكل مهم ديگري انحراف، ناشي از اختلال رواني يعني عدم توانايي روان شناختي براي مقابله واقع بينانه و مؤثر با سختيهاي معمولي زندگي است. كساني كه اختلال رواني دارند، هنجارهاي اجتماعي مربوط به واقعيت را نقض مي‌كنند. زيرا رفتار آنان مي‌تواند افسردگي غير منطقيتا خوش خياليها. خيالات باطل و نارساييها تفكر و زبان را در بر گيرد، رفتار چنين بيماراني غير قابل پيش‌بيني و غير قابل درك مي‌باشد و حتي مي‌تواند در تضاد با ديگران باشد. دين امر موجب مي‌شود روابط متقابل اجتماعي دشوار و يا حتي غير ممكن شود. مشكلات روحي موجب افسردگي و اضطراب و گوشه نشيني فرد مي‌شود. 
  • بازدید : 287 views
  • 2 نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۳    کد محصول : ۱۴۵۱۷    حجم فایل : ۶۴۹ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی درباره عوامل بروز افسردگی و روشهای درمان

برخی انسانها در برخورد با ناکامی‌ها، ناامیدی‌ها، حوادث تنش‌زای زندگی، دچار معضل یا بیماری‌ای به نام افسردگی می‌شوند. شما در این پژوهش با این بیماری به طور کامل آشنا می‌شوید. مشکاتی که افراد افسرده احساس می‌کنند پایدار، کلی و درو نی است.  افسردگی در مفهوم بالینی پنج یا بیش از پنج مورد را در بر می‌گیرد. يكي از بهترين كارهايي كه روان درمانگرها مي توانند براي مراجعان خود انجام دهند كمك به آنها براي غلبه بر يأس و نا اميدي شان است که رو شهای این کار را در این مقاله خواهید دانست و بسیاری موارد دیگر برای دانستن درباره این بیماری …

  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۶    کد محصول : ۱۴۱۸۱    حجم فایل : ۲۵۱ کیلوبایت   

این مقاله همان طور که در عنوان ذکر شده به بررسی نگرش مردان در باره خشونت نسبت به زنان پرداخته است.شما خواهید دانست که ریشه خشونتها علیه زنان از کجاست؟ و چه عوامل گوناگونی به خشونت علیه زنان دامن می‌زند؟ همچنین در این مقاله درباره تاریخچه این موضوع در جهان نیز مطالبی گفته شده و چند کشور خارجی و کشور خودمان نیز به عنوان نمونه بررسی شده است.نظریه های مربوط به موضوع نیز بررسی شده اند.


عتیقه زیرخاکی گنج