گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است، که بر قامت این دو کتاب، برازنده دوخته شده است. در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

بزرگترین گنجینه بشری، در طول تاریخ هر کشور ادبیات آن کشور است که به صورت مکتوب از گذشتگان ما، به یادگار مانده است. انسانها، یکی پس از دیگری می آیند و می روند.

ولی ادبیات، پا برجاست و به حیات خود ادامه می دهد. و هر گاه که روی به پستی و نزول می گذارد روح تازه ای در آن دمیده می شود و تنه ی تنومند آن را از گزند حفظ می کند.

محتوای رساله، به  پنج بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از:

  1. بررسی انواع نثر پارسی، ( قرن چهارم  تا  قرن نهم هـ.ق ) در بستر تاریخ ادبیات.
  2. مقامه چیست؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه میباشد؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی.
  3. ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی.
  4. بررسی حکایات گلستان و بهارستان، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات.
  5. بررسی آیات و احادیث، از جهت تأکید مطلب يا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تأکید مطلب یا اشاره شعر، به آیه و حدیث.
  6. نتیجه گیری کلی از پایان نامه

عتیقه زیرخاکی گنج