گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴    کد محصول : ۱۸۵۳۷    حجم فایل : ۲۹۵ کیلوبایت   

دانلود مقاله با عنوان نقش شبيه سازي کامپيوتري المان محدود فرآيند آهنگري، در طراحي قالب و طراحي پيش فرم که شامل ۱۴ صفحه و به شرح زیر است :

نوع فایل : Word

هنگام توليد يک قطعه جديد آهنگري ، معمولا يک مرحله سعي وخطا جهت بدست آوردن قطعه بدون عيوب آهنگري، وجود دارد. در اين مرحله ، تجربه هاي قبلي طراح و سازنده، کمک مهمي جهت کاهش آزمايشات مي کند. با اين وجود ، با ورود قطعات با شکلهاي متفاوت و طراحي هاي گوناگوني که مي توانند براي آنها پيشنهاد گردد ، شبيه سازهاي کامپيوتري در مرحله طراحي ، مي توانند در جهت مشاهده رفتار جريان مواد ، رؤيت عيوب احتمالي و بهينه سازي طرح، بکار گرفته شوند . در اين مقاله ، به شبيه سازي فرآيند آهنگري و کاربرد آن در صنعت و بهينه سازي طراحي به منظور توليد قطعه بدون عيب، پرداخته مي شود .در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ استفاده از تكنيك هاي كامپيوتري مهندسي CAE)، طراحيCAD و ساخت بكمك كامپيوتر (CAMدر زمينه صنعت شكل دهي فلزات بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته و بنظر مي رسد اين تمايل بسمت كاربرد وسيعتري در زمينه شبيه سازي انواع فرآيندها و طراحي بهينه عوامل موثر در توليد، در حال گسترش باشد.از ميان روشهاي مختلف جهت شبيه سازي فرآيندها، شبيه سازي به روش المان محدود FEM جايگاه ويژه اي در ساخت وتوليد به خود اختصاص داده است . از مزاياي مهم بكارگيري روش المان محدود در شبيه سازي فرآيندهاي ساخت وتوليد، مي توان موارد زير را ذكر نمود:

۱- تحليل مدلها با هندسه پيچيده و شرايط مرزي و اوليه مشكل
۲- قابليت دستيابي به جزئيات بعنوان مثال جزئيات مكانيكي در جسم تغيير شكل پذير همچون سرعت, كرنش ها, تنش ها, دماها و يا توزيع فشار در سطح تماس.
در ميان روشهاي شکل دهي ، آهنگري يکي از فرآيند هاي رايج و مهم مي باشد . در روشهاي سنتي طراحي قالب آهنگري، روابط تجربي و کار هاي انجام گرفته در گذشته مبناي طراحي بوده و براي حصول يک قالب قابل قبول و ابعاد و شکل مناسب بيلت اوليه ، معمولآ چندين مرحله سعي و خطا لازم مي باشد . ……..

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۱    کد محصول : ۱۸۷۶۸    حجم فایل : ۵۴۶ کیلوبایت   

دانلود تحقیق کامل در مورد فناوری نانو ، نانو تکنولوژی و کاربردهای نانو که شامل 111 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : Word

دانلود تحقیق کامل در مورد فناوری نانو ، نانو تکنولوژی و کاربردهای نانو که شامل ۱۱۱ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

فناوري‌نانو واژه‌اي است كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود ۱نانو متر تا ۱۰۰ نانو متر میباشد. (۱ نانومتر يک ميليارديم متر است). اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام شناخته نشده بود) در سال ۱۹۵۹ زده شد. در اين سال ريچارد فاينمن طي يك سخنراني با عنوان «فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد» ايده فناوري نانو را مطرح ساخت. وي اين نظريه را ارائه داد كه در آينده‌اي نزديك مي‌توانيم مولكول‌ها و اتم‌ها را به صورت مسقيم دستكاري كنيم. واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتاينگوچي استاد دانشگاه علوم توكيو در سال ۱۹۷۴ بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد (وسايل) دقيقي كه تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر مي‌باشد، به كار برد. در سال ۱۹۸۶ اين واژه توسط كي اريك دركسلر در کتابي تحت عنوان : «موتور آفرينش: آغاز دوران فناوري‌نانو» بازآفريني و تعريف مجدد شد. وي اين واژه را به شكل عميق‌تري در رساله دكتراي خود مورد بررسي قرار داده و بعدها آنرا در کتابي تحت عنوان «نانوسيستم‌ها ماشين‌هاي مولكولي چگونگي ساخت و محاسبات آنها» توسعه داد. هدف فناوری نانو یا نانوتکنولوژی تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشین‌ها توسط بازوهای روبات برنامه‌ریزی شده در مقیاس نانومتریک است (نانومتر یک میلیاردم متر است یعنی پهنای معادل با ۳ تا ۴ اتم). رایانه‌ها اطلاعات را تقریباً بدون صرف هیچ هزینه‌ای باز تولید می‌کنند. اقداماتی در دست اجراست تا دستگاههایی ساخته شوند که تقریباً بدون هزینه – شبیه عمل بیتها در رایانه – اتمها را به صورت مجزا به هم اضافه کنند (کنار هم قرار دهند). این امر ساختن خودکار فراورده‌ها را بدون نیروی کار سنتی همانند عمل کپی در ماشینهای زیراکس میسر می‌کند. صنعت الکترونیک با روند کوچک‌سازی احیاء می‌گردد و کار در ابعاد کوچکتر منجر به ساخت ابزاری می‌شود که قادر به دستکاری اتم‌های منفرد مثل پروتئین‌ها در سیب‌زمینی و همانندسازی اتم‌های خاک، هوا و آب از خودشان می‌گردد. نانوتکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاهها و سیستمها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری از خواص و پدیده‌های نو ظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند ….

فهرست

فصل ۱ ؛ مقدمه فناوري نانوچيست؟
فصل ۲ ؛ كاربردهاي نانو تكنولوژي
فصل ۳ ؛ تحولات نانوتكنولوژي
فصل ۴ ؛ نانو تكنولوژي و جهان امروز
فصل ۵ ؛ نتيجه گيري
فصل ۶ ؛ منابع
 • بازدید : 90 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۰    کد محصول : ۱۸۸۴۳    حجم فایل : ۱۷۹ کیلوبایت   

دانلود کتاب کامل انواع گیاهان دارویی عمل آوری شده در ایران به همراه خواص هایشان که شامل 100 صفحه و با فرمت Word میباشد ، به شرح زیراست :

دانلود کتاب کامل انواع گیاهان دارویی عمل آوری شده در ایران به همراه خواص هایشان که شامل ۱۰۰ صفحه و با فرمت Word میباشد ، به شرح زیراست : 

تأثير مواد موثرهگياهيگاهي‌ بقدری قوياستكهبهعنوانداروهايضد سرطان نيز بكار ميرود. هرچند در دهههاياخير بهداروهايشيمياييسنتتيككه از مكانيسمهايتفكيكياستفادهميكنند، توجهفراوانشدهاست‌. اما عوارضآنها بتدريجپيدا شدهو آنقدر زياد ميشود كهمصرفبيرويه داروهايسنتتيكشيمياييرا مورد سوالقرار دادهاست‌. بههمينترتيب تأثيراتداروهايگياهيو از طرفيناچيز يا بدونعارضهبودناينگياهان رويكرد بيمارانو پزشكانرا بهاينداروها روز بهروز بيشتر كردهاست‌. متأسفانهتا كنوناستفادهاز داروهايگياهيبهصورتسنتيو بدونارزيابي دوز و مقادير لازمو تنظيممقدار موثرةدارو بودهاستكهاينامر اثرگذاري گياهانداروييرا كاهشميدهد. در چند سالاخير و پساز توجهبهاثرات فوقالعادهگياهاندر درمانبسيارياز بيماريها، عرضه"داروهايگياهي" بهشكلفرمولهشدهو جديد با دوزها و مقادير مشخصو كنترلشدهآغاز شده استكهاينكار باعثافزايشقابلتوجهاثراتدارو و تهيهراحتتر و مصرف آسانتر اينداروهايبيعارضه، در بيمارانگرديدهاست‌. مبحثحاضر، تلاشياستبرايمعرفيفرآوردههايداروييگياهيبهپزشكانمحترمتا با آشناييكاملتر و ديد روشنتر نسبتبهنحوهتجويز دارو، موارد منعمصرفو عوارضجانبياحتمالي، اينداروها را برايبيمارانخود توصيهو تجويز نمايند. اميد استبا ترويجفرهنگمصرفداروهايگياهيعلاوهبر كاهش هزينهدرمانهايشيمياييو كاهشعوارضجانبيآنها، گامكوچكيبراي بازگشتانسانبهطبيعتپاكو الهيبرداشتهباشيم‌.

فهرست                                                

مقدمه‌
داروهاي موثر در بيماريهاي ‌ گوارشي‌
۱) يبوست      (CONSTIPATION)
۲) ديسپپسي يا سوء هاضمه      (DYSPEPSIA)
۳) گاستريت و  اولسر پپتيك‌
۴) اسهال‌      (DIARRHEA)
۵) فيشر آنال و  هموروئيد
داروهاي موثر در بيماريهاي پوست‌
۱‌) اگزما و درماتيت تماسي‌
۲‌) شوره سر      (HEAD DANDRUFF)
۳) تبخال و بيماريهاي ويروسي‌      (HERPES SIMPLEX)
۴) آكنه‌
۵) خارش      (PRURITUS)
۶) ريزش مو و خشكي مو
۷)  خشكي پوست و ترك‌ پوست‌
۸) داروهاي ضدقارچ‌
داروهاي موثر در بيماريهاي تنفسي‌
۱‌)  سرفه‌
۲‌)  سرماخوردگي‌
۳‌)  آسم و تنگي نفس‌
داروهاي موثر در بيماريهاي دهان و دندان‌
۱‌)  التهاب مخاط دهان و  گلو
۲‌)  آفت دهان‌
۳‌) دندان درد
۴)  خوشبو كننده‌هاي دهان‌
داروهاي موثر در بيماريهاي زنان‌
۱‌)  ديسمنوره‌
۲‌)  اختلالات قاعدگي‌      (MENSTURAL DISORDER)
۳‌)  داروهاي افزايش ‌دهندة شير  مادر
۴)  داروهاي دوران يائسگي‌
داروهاي موثر در بيماريهاي اعصاب و روان‌
۱)  اختلالات اضطرابي و  استرسها
۲)  سردرد و  ميگرن‌
۳)  افسردگي      (DEPRESION)
۴)  درمان و پروفيلاكسي از  تشنج‌
داروهاي موثر در فشار خون بالا
داروهاي موثر در بيماريهاي اورولوژي‌
۱)  سنگ‌هاي ادراري‌
۲)  اختلالات ميل جنسي و  كاهش‌  ليبيدو
۳) BPH  و  مشكلات  پروستات‌
داروهاي موثر در بيماريهاي روماتولوژي‌
۱)  بيماريهاي التهابي روماتيسمال‌
داروهاي موثر در بيماريهاي متابوليك‌
۱)  هيپرليپيدمي‌
۲) ديابت و  قند خون‌
داروهاي گياهي فرآوري شده‌ در ايران‌
آفتوپلكس (ميرتول ۱۰%)        AFTOPLEX
اكبر ۲AKBAR    2      
آليكوم      ‌ALICOM
آليوم اس      ‌ALLIUM-S
آلتادين      ‌ALTADIN
آل‌تيب     ‌ALTIB
آنتوم      ‌ANETHUM
آنتي‌ديابتيك      ANTI-DIABETIC
آنتي‌ميگرن       ‌ANTI-MIGRAIN
آفروديت     APHRODIT
آوي پكت      ‌AVIPECT
قطره بابونه       ‌BABOONEH DROP
چاي بابونه      ‌BABOONEH TEA
دينه‌ برن      ‌BRAN DINEH
برونكوتيدي      ‌BRONCHO T.D
كاكره     ‌CACKRE
كالاندولا      CALANDOLA
كارامين      ‌CARAMIN
كاراوي ميكسچر      CARAWAY MIXTURE
پودر  كارميناتيف  دينه ‌CARMINATIF  DINEH      
كارمينت     ‌CARMINET
قطره خوراكي بابونه       ‌CHAMOMILL DROP
سينامول‌
سي‌لاكس      C. LAX
لوسيون C.M ‌       C.M  LOTION
قطره افشرة‌  گشنيز      CORIANDER EXTRACT
كراتاگوس      ‌CRATAEGUS
افشره زيره‌CUMIN DROP      
سينابايل      ‌CYNABILE
افشره شويد       DILL DROP
ديل‌سان      ‌DILLSUN
ژنرال تونيك دينه       ‌DINEH GENERAL TONIC
بخور دينه      ‌DINEH INHALER POWDER
ديورتيك     ‌DIURETIC
د – رگليس      ‌D-REGLIS
افشره سدر        DROP ZIZYPHUS EXTRACT
اكي‌هرب      ‌ECHIHERB
انوكسولون         ‌ENOXOLONE
بخور اكاليپتوس      ‌EUCALYPTUS INHALER
بخور اكاليپتوس دينه      ‌DINEH EUCALYPTUS INHALER
بخور اكاليپتوس گل داروGOLDARU EUCALYPTUS INHALER      
بخور اكاليپتوس ايران داروك (محلول غيرخوراكي‌)        IRAN DARUK LIQUID EUCALYPTUS INHALER
بخور اكاليپتوس ايران داروك (پودر)IRAN DAROOK POWDER EUCALYPTUS INHALER        
ماسك صورت‌(1)FACIAL MASK        
ماسك صورت ‌(2)FACIAL MASK      
افشره رازيانه      ‌FENNEL DROP
فنلين      ‌FENNELIN
چاي رازيانه‌FOENICULUM TEA      
چهار تخمه        ‌FOUR EXPECTORANT SEEDS
ضد جوش باريجه‌GALBANUM ANTI-ACNE (LOCAL DROP)        
محلول ضدجوش باريجه    (GALBANUM ANTI-ACNE (LOTION
گارسين     ‌GARCIN
گارلت     ‌GARLET
گارليك     ‌GARLIC
گارلي‌كپ     ‌GARLICAP
گارسين      ‌GARSIN
گاستروليت      ‌GASTROLIT
جنطيانا      GENTIANA
جن‌جي‌تون      ‌GINGITON
جينكوتيدي       ‌GINKO T.D
گيسو      GISSU
گل گريپ       ‌GOL-GRIPE
چاي سبزGREEN TEA      
گرايپ واتر       GRIPE WATER
حناي بدون رنگ     ‌HENNA
افشره حنا     HENNA EXTRACT
هربي‌لاكس     ‌HERBILAX
چاي ترش (مكي‌)HIBISCUS      
هايپيران     ‌HYPIRAN
بخور درمنه‌INHALER ARTEMISIA C.W     .
كاميل     ‌KAMIL
لاگزاريسين     ‌LAXARICIN
چاي ملين‌LAXATIVE TEA      
ليكوفار     LICOPHAR
شيرين بيان      ‌LICORICE
افشره  ليمو ترش     ‌LIME DROP
منتول مايع     ‌LIQUID MENTHOL
لوبري تيدي      ‌LUBRI T.D
ماسومنت     ‌MASUMENT
ماتريكا        MATRICA
مليسان      ‌MELLISAN
منتازين       ‌MENTHAZIN
منتا      MENTHA
محلول M.G LOTION        M.G
افشره نعناع        ‌MINT DROP
بادرنج‌بويه‌MELISSA OFFICINALISE        
چاي نعناع فلفلي        ‌MENTHA PIPERMINT TEA
مايكودرم       ‌MYCODERM
محلول ميرتكس       ‌MYRTEX (SOLUTION)
ميرتوپلكس        ‌MYRTOPLEX
نورا گل‌        NEUROGOL
اولئاكرات       ‌OLEA-CRAT
افشره ليموترش  2%  ORAL DROP LIME C.W        2%
افشره پرتقال  2%ORAL DROP ORANGE CW        2%
افشره پرتقال        ‌ORANGE DROP
اطريفل       ‌OTRIFEL
پرند      PARAND
پاسي‌پي       ‌PASIPAY
پرفوران      ‌PERFORAN
پرسيكا        PERSICA
پلانتاژل‌PLANTAGEL      
پروستاتان        ‌PROSTATAN
پسيليوم (۱)          PSYLLIUM
پسيليوم‌ (2)PSYLIUM      
رازين         ‌RAZIN
رگليس‌-دي        ‌REGLIS-D
رگليسيدين        ‌REGLISIDIN
رگليس معطر       REGLIS MOATTAR
رزماري (الكيل كوهي‌)        ROSMARINUS OFFICINALIS
 • بازدید : 175 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله و تحقیق با موضوع كودهاي بيولوژيك و آلي و مشکلات آن در ايران که در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است : چکیده : جمعيت جهان در حال حاضر 7ميليارد نفر است و پيش بيني مي شود در 25 سال آينده بيش از 2 ميليارد نفر افزايش جمعيت داشته باشد، در نتيجه لازم است غذاي بيشتري توليد شود. اگرچه بر طبق نظر دانشمندان اين افزايش در توليد به تنهايي نمي تواند با توسعه مناطق كشاورزي در جهان انجام بپذيرد،‌اما به طور عمده با افزون سازي توليد در مناطق حاصلخيز و استفاده از خاكهاي كم حاصلخيزتر،‌امكان پذير است. اين عمل براي كشورهاي در حال توسعه به معناي افزايش مصرف كود مي باشد. به منظور ممانعت از كاهش محصول توليدي در نتيجه مصرف كمتر كودهاي شيميايي ، دانش بشري به كار گرفته شده و راه هاي معقول تري بكار گرفته شده از جمله اين راه كارها مي توان به اين موارد اشاره كرد، استفاده از جايگزين هاي بيولوژيك ، اصلاح و مهندسي ريشه گياهان، فعال كردن منابع نامحلول با استفاده از ميكروارگانيسمها،‌همسان كردن زمان آزادسازي عناصر غذايي با نياز حداكثري گياه از منابع كودي ، كند رهاكردن كودهاي شيميايي بسيار محلول با استفاده از انواع تكنيك ها و پليمرها ، مصرف كودها به صورت برگ پاشي ،‌كشت هاي بدون خاك و اصلاح خاك بجاي مصرف كودهاي شيميايي و مصرف بقاياي گياهي در مزرعه و در نهايت استفاده از منابع كودي با غلظت عناصر پاينتر به همراه نوع خاصي از كودهاي بيولوژيك. كشورهايي كه ديرتر براي استفاده از اين روش ها اقدام نمايند، هزينه هاي بيشتري را نيز خواهند پرداخت و پافشاري بر استفاده سنتي از نهاده ها، عامل عقب ماندگي كشاورزي ، تخريب محيط زيست و به خطر انداختن سلامت غذايي جامعه را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و حفظ محیط زیست توجه به مصرف کودهای بیولوژیک و آلی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دانلود مقاله و تحقیق با موضوع كودهاي بيولوژيك و آلي و مشکلات آن در ايران که در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

چکیده : جمعيت جهان در حال حاضر ۷ميليارد نفر است و پيش بيني مي شود در ۲۵ سال آينده بيش از ۲ ميليارد نفر افزايش جمعيت داشته باشد، در نتيجه لازم است غذاي بيشتري توليد شود. اگرچه بر طبق نظر دانشمندان اين افزايش در توليد به تنهايي نمي تواند با توسعه مناطق كشاورزي در جهان انجام بپذيرد،‌اما به طور عمده با افزون سازي توليد در مناطق حاصلخيز و استفاده از خاكهاي كم حاصلخيزتر،‌امكان پذير است. اين عمل براي كشورهاي در حال توسعه به معناي افزايش مصرف كود مي باشد. به منظور ممانعت از كاهش محصول توليدي در نتيجه مصرف كمتر كودهاي شيميايي ، دانش بشري به كار گرفته شده و راه هاي معقول تري بكار گرفته شده از جمله اين راه كارها مي توان به اين موارد اشاره كرد، استفاده از جايگزين هاي بيولوژيك ، اصلاح و مهندسي ريشه گياهان، فعال كردن منابع نامحلول با استفاده از ميكروارگانيسمها،‌همسان كردن زمان آزادسازي عناصر غذايي با نياز حداكثري گياه از منابع كودي ، كند رهاكردن كودهاي شيميايي بسيار محلول با استفاده از انواع تكنيك ها و پليمرها ، مصرف كودها به صورت برگ پاشي ،‌كشت هاي بدون خاك و اصلاح خاك بجاي مصرف كودهاي شيميايي و مصرف بقاياي گياهي در مزرعه و در نهايت استفاده از منابع كودي با غلظت عناصر پاينتر به همراه نوع خاصي از كودهاي بيولوژيك. كشورهايي كه ديرتر براي استفاده از اين روش ها اقدام نمايند، هزينه هاي بيشتري را نيز خواهند پرداخت و پافشاري بر استفاده سنتي از نهاده ها، عامل عقب ماندگي كشاورزي ، تخريب محيط زيست و به خطر انداختن سلامت غذايي جامعه را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و حفظ محیط زیست توجه به مصرف کودهای بیولوژیک و آلی از اهمیت بسزایی برخوردار است….

 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر

دانلود کتاب کامل فیلمنامه نویسی که شامل ۵۲ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است:

نوع فایل : Word

 فهرست مطالب                                                                                              

داستان چیست؟                                    

پیرنگ

قصه                                                                                                

تعریف قصه

هدف قصه ها

مختصات کلی قصه ها

ویژگی های عمده قصه های عامیانه                                                         

لطیفه

انواع قصه ها                                                                                       

نثر قصه های عامیانه       

داستان تمثیلی

داستان کوتاه                                                                                       

گوگول

ادگار آلن پو

جیمز جویس

فرانتس کافکا                                                                                   

ارنست همینگوی

جی دی سلینجر                                                                          

داستان کوتاه                                                                           

خصوصیات داستان کوتاه – ناولت – رمان                                              

داستانک – رمان – اشتراک داستان کوتاه با رمان                                     

عناصر ساختاری پیرنگ – گره افکنی –کشمکش – هول ولا یا حالت تعلیق     

بحران – بزنگاه یا نقطه اوج – گره گشایی                                   

حقیقت- شخصیت – شخصیت پردازی                                                

درونمایه – موضوع – صحنه                                                            

کانون تمرکز- زاویه دید- زاویه دید درون – زاویه دید بیرونی                      

گفتگو – سبک –مکتب                                                                     

عمل داستانی – تمثیل ونماد           

نماد- ارکان داستان – شرح – گسترش – دراما یا نمایش داستانی                    

تعریف گزارش                                                                   

رپورتاژ – روایت – طرح                                                              

رمانس                                                                                          

رمان و انواع رمان – رمان پیکارسک                                                      

رمان گوتیک – رمان تاریخی- رمان رسالتی                                             

رمان سیال ذهن – رمان خیال و وهم                                                     

رمان علمی – رمان تمثلی – رمان نمادین – رمان داستان وهمناک                 

رمان عمل – رمان مهیج                              

رمان حادثه – رمان پلیسی و جنایی                                                     

رمان شخصیت – رمان نمایشی                                                    

رمان رشد و کمال – رمان کلید دار – رمان رمانتیک                                   

رمان اعترافی – رمان خاطره گونه – رمان زمین  – رمان آداب و رسوم             

رمان ناحیه ای – رمان محلی – رمان تجربی                                           

رمان غنایی – رمان مستند گونه یا غیر تخیلی                                         

رمان غیر تخیلی – رمان رودوار               

رمان بازار – رمان پاورقی واژه – رمان خطی – رمان 

رمان نو – ضد رمان                                                        

رمان چند آوایی – رمان واقع گرای جادویی                                            

تقسیم رمان از زاویه دید- دانای کل زاویه دید سوم شخص- زاویه دید دانای کل محدود-زاویه دید نمایشی                                             

روایت نامه- روایت یادداشت گونه – تک گویی                                            

تک گویی درونی- تک گویی نمایشی                                         

حدیث نفس

خلاصه و چکیده مطالب مهم – درونمایه – موضوع                                

صحنه – سبک – لحن – فضا ورنگ – نماد                                         

کینه سیک – عنوان فیلم – موسیقی فیلم                                                                 

متن سینه آستیک – متن فیلمیک – تشخیص ژانر                                                        

امپرسیونیسم – اولین فیلم ناطق – ژرژمه لیس                                                          

تم – لایت موتیف – هارمونی – آکورد – واریاسیون                                                    

 • بازدید : 180 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷    کد محصول : ۱۷۳۵۴    حجم فایل : ۴۱۵ کیلوبایت   

این مقاله شامل ۱- تراکتورهای سری آر تی  2- تراکتورهای دارای گیربکس سی وی تی  3- تراکتورهای دارای سیستم انتقال قدرت ۶ حالته  4- سیستم تعلیق و کابین ویژه ۵- امکانات مهیا شده در کابین می باشد .

 • بازدید : 183 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱    کد محصول : ۱۹۹۸۹    حجم فایل : ۵۱ کیلوبایت   

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع آشنايي با آی پی تلفنی IP Telephony که در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

شرح : اگر غالبا تماسهاي تلفنی راه دور داريد‌، محتمل است كه تاكنون بدون آنكه بدانيد ، از IP Telephony  استفاده كرده باشيد . IP Telephony كه در صنعت تحت عنوان (Voice-Over IP) VoIP شناخته مي شود . انتقال تماسهاي تلفني بر روي يك شبكه ديتا ، نظير يكي از چندين شبكه اي است كه اينترنت را تشكيل مي دهند . در  حاليكه ممكن است چيزهائي در مورد VoIP شنيده ايد ، آنچه احتمالاً تا كنون نشنيده ايد اين است كه بسياري از شركتهاي تلفن سنتي از آن براي برقراري ارتباط بين دفاتر منطقه اي خود استفاده مي كنند .شما در اين تحقيق با VoIP و فن‌آوري كه آن را امكان‌پذير مي نمايد ، آشنا خواهيد شد . ما درباره پروتكلهاي مهم VoIP ، سرويسهاي مختلف فراهم شده و نرم افزارهاي ارزان قيمت و يا حتي رايگاني كه به شما امكان مي دهند از آن بهره ببريد ، صحبت خواهيم كرد . 


عتیقه زیرخاکی گنج