گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 به عنوان يك بازپرس ممكن است كه از شما بخواهند تا يك مورد تجاوز جنسي را كه در MCM ذكر شده بازرسي كنيد. همچنين ممكن است فعاليت‌هاي جنسي را كه شامل موارد ذكر شده در UCMJ هستند را بدلايل امنيتي و يا خطر بي اعتباري ارتش موردبازجويي قرار دهيد. اين امكان وجود دارد كه بازپرسي شما منجر به رسيدگي در دادگاه عالي شود. در همه موارد بايد بازپرسي و بازجويي كاملي به عمل آوريد.
بازرسي و تحقيق از شكايات مبني بر تجاوز جنسي بايد با احتياط وبا سليقه انجام شود بيشتر محاكم قضايي اجازه نمي دهند كه از قرباني جنسي در ملاء عام بازجويي بعمل آيند اين مساله بيشتر براي كودكان و زنان صادق است. جزئيات  حملات جنسي ممكن است كه در جرائد منتشر شود ولي نبايد تحقيقات خود را بر اساس  شايعاتي كه معمولاً بعد از يك تجاوز جنسي زاييده مي شود شروع كنيد. مادة ۲-۱۹۵-AR نسبت به مسائل پيرامون افشاء اين موارد هشدار مي‌دهد
مظنون
– بررسي صحنه جنايت
– مصاحبه با قرباني
– مصاحبه با بزرگسالان
– مصاحبه با بچه‌ها
هر حملة جنسي با ديگري متفاوت است وقتي كه به صحنة جرم وارد شديد، ارزيابي روحي و رواني و سنجش حالت جسماني قرباني با شما است اين عمل به شما كمك مي‌كند تا فعاليت‌ها وك ارها را تنظيم كند شايد به استثناي قتل،  تجاوز جدي‌ترين جرم محسوب مي‌شود اثرات منفي ناشي از تجاوز جنسي بسيار طولاني است لازم و حياتي است كه كساني كه براي موارد حملات جنسي بعنوان بازپرس  انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌هاي مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قرباني و مهاجمين صحبت كنند. براي يكمورد بايد دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترين حالت اين است كه براي هر مورد  هم زن و هم مرد براي بازجويي حضور داشته باشند.
در مورد جرائم جنسي، جمع آوري مناسب مدارك و محاسبه و ارزيابي شهادت‌ها بسيار ضروري است مدارك و شواهد، حتي اگر در ابتداي امر بسيار كم ارزش به نظر برسد، بايد ثبت شوند و آگاهانه مورد استفاده قرار گيرند. مشكل است بتوان مهاجمين جنسي را محكوم كرد بايد از تمام نيروي خود استفاده كنيد تا از تصميم‌گيري اشتباه جلوگيري شود و در جريان بازپرسي مرتكب اشتباه نشويد.
مسير بازپرسي شما بايد در اين جهت باشد كه ثابت كنيد اولاً تجاوزي صورت گرفته يا نه. دوماً ماهيت تجاوز چه بوده است. و سوماً چه كسي عمل تجاوز را انجام داده. سابق را نگهداري كنيد تا دردادگاه نظامي بتوانيد با ارائه مدارك، زنداني را در حبس نگه داريد در گزارشات  خود سعي كنيد اوضاع روحي و رواني را تجزيه و تحليل نكنيد. همچنين با ارزيابي‌هاي شخصي خود گزارشتان را آب و تاب ندهيد. بايد بطريقي اقدام كنيد كه بتوانيد متجاوز رات توقيف كنيد. مقامات محلي و بيمارستان مي‌توانند حالات شخصي متجاوز را پس از تجزيه وتحليل حرفه‌اي مورد بررسي وتشريح قرار دهند.
انواع مختلف اقدامات و تجاوزات
 خودفروشي، زنا، فحشا، جاكشي
اعمال ذكر شده با قانون UCMJ مغايرت دارد. هنگامي كه يك نفر خودفروشي مي‌كند يا با قصد و نيت خلاف قانون به نفر ديگري توصيه مي‌كند كه به تجاوز جنسي دست بزند، مرتكب جرايمي مطابق با ماده ۱۳۴ قانون UCMJ شده است.  مهم نيست كه خودفروشي يا توصيه به انجام اينكار جامه عمل به خود بپوشد. خودفروشي ممكناست كه با وسايلي غير از كلمات خارج شده از دهان و يا نوشتن صورت گيرد خودفروش ممكناست كه به تنهايي يا با افراد ديگري عمل كند. و  اقدام به اين كاريا  دسيسه و تباني براي اقدام به تجاوز جنسي مطابق با قانون UCMJ مجازات خواهد شد. اين موضوع موقعي با اهميت استكه اقدام به تجاوز جنسي طراحي شده و در انجام آن سعي شده اما كامل انجام نشده واجزاء لازم براي ارائه در دادگاه در دست نباشد.
زناي محصنه (يعني عمل جنسي بين زن و مرد در حاليكه يكي از آنها با شخص سوم ازدواج كرده است) مغاير قانون شماره ۱۳۴ از UCMJ مي‌باشد. فحشا يعني تن به عمل جنسي دادن در مقابل پول يا غيره مي‌باشد. با استناد به مادة ۱۳۴ قانون UCMJ فاحشه‌گري نيروهاي مسلح خلاق قانون مي‌باشد. اگر در پايگاه‌هاي نظامي فحشايي صورت گرفت كه خلاف قانون بود، در آن‌صورت توسط پليس نظامي رسيدگي شده و به مقامات ذي‌سلاح ارجاع داده مي‌شود. جاكشي يك نوع اجبار غير قانوني يا اغوا و تطميع افراد جهت انجام عمل فاحشه‌گري با يك فاحشه مي باشد كه فرد جاكش ديگران را به سمت فرد فاحشه سوق مي دهد همچنين به ترتيب دادن عمل جنسي بين دو نفر توسط شخص سوم جاكشي مي گويند.
همجنس بازي
 هجنس بازي يك نوع عمل جنسي است بين دو نفر از يك چنس و به منظور لذت بردن همجنس بازي شامل هر نوع پيشنهاد براي انجام اين كار، خودفروشي يا اقدام به انجام چنين كاري مي باشد اگر شخصي كه به انجام اين كار مبادرت كرده برخلاف ميل باطني‌اش مجبور شود كه اين كار را انجام دهد در اين صورت اتهام شامل تهديد و آزار، كلاهبرداري ، يا اجبار نيز خواهد بود.
بعضي از افراد ارتش ادعا مي كنند كه همجنسب باز هستند. مواردي كه در آن افرادي كه به همجنس باز بودن خود اقرار دارند، جهت بازپرس به USACIDC ارجاع داده مي‌شوند تا طبق مادة ۲-۱۹۵-AR بررسي شود كه آيا جرمي انجام گرفته  است يا خير.
اگر باپرسي بايد باتوجه به مسائل امنيتي صورت بگيرد در آنصورت مساله را به ماموران امنيتي ويژه واگذار مي‌نمايند. در اينصورت اطمينان حاصل مي گردد كه موارد امنيتي انتشار نمي‌گردد.
لذت از تماشاي عمل جنسي
 اين عمل تجاوز به خلوت شخصي ديگران است. در واقع نوعي ورود غير قانوني به ملك ديگران براي مشاهده افراد برهنه در منزل مي باشد اين عمل براي لذت بردن اجازه به ملك ديگري وارد شده و به خلوت ديگران تجاوز كنند. اگر اين كار از منزل خود متهم يا در مكان‌هاي عمومي صورت گيرد، در اين صورت جرم نخواهد بود.
بدليل اينكه اين عمل مي تواند باعث بي اعتباري نيروهاي مسلح شود بايد مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد.
كه خلاف عرف و شرع باشد (شامل مرد و زن). هر ارتباط عملي يا شفاهي بين افراد كه شامل كملمات ناشايست. توهين آميز و وقيح باشد و مغاير قانون UCMJ خواهد بود.
همچنين است هر عملي كه با افراد زير ۱۶ سال انجام شود. در اين مورد نيت شامل تحريك يا لذت بردن يا وجود خواهشهاي نفساني  مي‌شود تمايل به اين كار ممكن است از طرف شخصي باشد كه به اين كار مبادرت كرده يا از طرف بچه باشد يا از دو طرف باشد.
اعمال ديگري كه مخالف قانون UCMJ هستند عبارتند از: فحاشي، هرزگي، اعمال شهوت انگيز، استمناء، نوازش شهواني شخص ديگر اينكه كدام يك و يا هر دوي اين افراد بايد تحت تعقيب قرار بگيرند يا نه به اين بستگي دارد كه توانايي وي در مورد انجام اين قبيل كارها تا چه مقدار بوده و تا چه مقدار در اين عمل همكاري نشان داده است.
لواط
 همخوابي با دختر بچه‌ها و لواط، خلاف قانون UCMJ هستند. همخوابي با دختر بچه عملي است جنسي بين يك مرد و يك زن كه در آن زن، زير ۱۶ سال دارد و زن و مرد با يكديگر ازدواج نكرده‌اند. هر دخولي كافي است تا جرم كامل گردد:
لواط عمل غير طبيعي جماع است با شخص هم جنس يا با حيوانات هر دخولي كافي است كه جرم كامل گردد. لازم است كه خروج مني صورت گرفته باشد. اگر عمل لواط با بچه زير ۱۶ سال صورت گرفته باشد. جرم بسيار سنگين تر خواهد بود.
اقدام به انجام شهواني و لذت طلبي مي كند. عمل جنسي  بايد برخلاف ميل و رضايت طرف مقابل بوده و بدون رضايت وي صورت گيرد. هدف از انجام اين كار لذت بردن شخص متجاوز و خواهش نفساني است. تجاوز ممكن است از طرف مرد يا زن باشد.
تجاوز با قصد انجام عمل لواط با انسان ديگري بدون اجازه و ميل باطني وي انجام مي شود. تجاوز با نيت انجام عمل جماع هنگامي صورت مي گيرد كه يك مرد قصد دارد با يك زن كه همسر وي نيست و بدون رضايت  و اجازه وي و با زور، عمل جماع انجام دهد براي وقوع جرم كافي است كه بر مقاومت زن در برابر دخول وي فائق آيد و تماس بيشتري مورد نياز نمي‌باشد.
زماني كه يك مرد به زور با زني كه همسر وي نبوده و از انجام اينكار راضي نيست عمل جماع انجام دهد. تجاوز جنسي بوقوع مي‌پيوندد. هر دخولي كافي است كه جرم كامل شود. به همراه اين حملات كه شامل عمل خلاف تجاوز نيز مي باشد. همخوابي با دختر زير ۱۶ سال  اهانت، ضرب و شتم و حمله به قصد ارتكاب تجاوز نيز وجود دارد. در همة اين جرائم ممكن است كه حمله، اعمال شهواني، آزادي بي‌قيد و بند جنسي و شهوت راني با جنس زن نيز وجود داشته باشد.
بررسي و تحقيق در مورد جرائم جنسي
هنگامي كه براي تحقيق در مورد يك تجاوز جنسي فراخوانده شديد، زمان، تاريخ و شخصي را كه به شما خبر داده يادداشت كنيد. شرايط آب و هوايي و هر اطلاعات ديگري كه ممكن است به دستگيري متجاوز كمك كند را ثبت كنيد. براي ثبت اين موارد فقط چند دقيقه لازم داريد زماني را كه به محل وارد مي‌شويد ثبت كنيد.
از كساني كه واقعة تجاوز را اطلاع داده‌اند تا مي توانيد اطلاعات كسب كنيد. اطلاعات مربوط به چگونگي، زمان، اشخاص، مكان، چراها و بقية نيازهاي اطلاعاتي را مرتب كنيد. بدين ترتيب قضاوت صورت گرفته و تحقيقات را شروع كنيد. و تا هنگامي كه متهم به دادگاه مي رود همه وقايع و اطلاعات را ثبت كنيد.
اولين تماس شما با قرباني از اهميت ويژه اي برخوردار است گمان نكنيد كه قرباني آنقدر بزرگ و بالغ است كه مي توانند با مساله پيش آمده خود را سازگار كرده وفق دهد. علاقه‌مندي شما به قرباني و توجه شما به آسايش وي باعث همكاري قرباني با شما در آينده مي‌باشد. اگر قرباني كودك است، ترجيحاً از والدين او بخواهيد كه از وي مراقبت كنند. اگر بازپرس‌ها هر دو مرد هستند، از يكي ديگر از بازپرسين زن كه در خدمت نيروهاي مسلح مي‌باشد بخواهيد كه به قضيه رسيدگي كند.
اگر جرم اعلام شده از نوع نسي است اولين كار لازم كمك به مصدوم است در حاليكه يكي از افراد تيم به تيمار و مراقبت قرباني مي پردازد و از او كسب اطلاعات مي كند باپرس ديگر بايد مشغول جمع‌آوري مدارك فيزيكي باشد تا مبادا اشتباهاً از بين بروند.
همه قربانيان بايد هرچه سريعتر توسط پرسنل ارتش معاينه شوند زيرا ارزش شواهد منطقي در اثر گذشت زمان كم مي شود مي توانيد بعدا از قرباني سوالات مفصل داشته باشيد تا شما را به سمت فرد متجاوز نزديكتر كند.
تحقيق كنيد كه قرباني توسط چه كسي و به چه طريقي و تا چه اندازه‌اي در رابطه با تجاوز صورت گرفته، بازجويي شده است. به طور معمول هر چه بيشتر سوال كنيد، قرباني بيشتر اكراه پيدا مي كند كه جواب داده و همكاري كند. به ديگر بازپرسان كه به اين مورد علاقه‌مند شده اند اجازه ندهيد كه از قرباني سوال و بازجويي كنند.
بايد در صورت امكان هر مصاحبه‌اي ثبت شود. اگر شرايط موجود به شما اجازه نمي دهند كه از مصاحبه با قرباني ضبط الكترونيكي داشته باشيد از يك تندئويس بخواهيد كه اظهارات قرباني را ثبت كند. تمام اظهارات بعدي بايد با اعترافات و گفته هاي اوليه تطبيق داده شود و مقايسه گردد. تناقضات را ثبت كنيد.
طي انجام مصاحبه  به قرباني توضيح دهيد كه شما داراي صلاحيت براي بازپرسي هستيد و متوجه شرايط موجود مي باشيد. سعي كنيد كه اطمينان قرباني را كسب كنيد.
يك تصوير حرفه اي از ماوقع درست كنيد. براي قرباني توضيح ديهد كه چه مي كنيد و براي چه اين كار را مي‌كنيد. هنگامي كه براي پرداختن و بررسي صحنة ارتكاب جرم اطلاعات كافي بدست آوريد، بايد فوراً قرباني را به مراكز پزشكي اعزام كنيد تا از وي معاينه كامل بعمل بيايد. بايد يك بازپرس همراه قرباني باشد و ديگري در صحنه بماندو بقية تحقيقات خود را ادامه دهد. اگر تجاوز در منزل قرباني صورت گرفته از وي بخواهيد براي رفتن به مراكز درماني لباسش را عوض كند. به قرباني توضيح بدهيد كه لباس‌هايي كه به هنگام حمله به تن وي بوده بايد به عنوان  مدرك مورد آزمايش قرار گيرد. اگر حمله در محل ديگري صورت گرفته به قرباني بگوييد تا از يكي از افراد فاميل بخواهد تا براي وي لباس تهي كرده و براي تعويض به بيمارستان بياورد
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سياست جنايي ايران، بزه‌ديده جايگاه واقعي خود را نداشته و لذا حمايت از بزه‌ديده نيز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نيست. اما در جرايم جنسي به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌ديده که حتي ممکن است روند زندگي عادي او را براي هميشه مختل کند، اين نقص بيشتر جلوه مي‌کند و بايد در خصوص آن چاره‌انديشي شود. در اين راستا اصلاح قوانين موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمايت‌ها ضروري است. ضمن اين که قانونگذار بايد زمينه رسيدگي سريع و دقيق به اين پرونده‌ها را ايجاد و راه‌کارهايي عيني، ملموس و مفيد را جهت کاهش اثرات منفي جرم بر بزه‌ديده و جبران تألمات و خسارات عاطفي و معنوي او و همچنين اعاده موقعيت بزه‌ديده ارائه دهد. 
عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن
بدون ريشه‌يابي عامل وقوع جرم، نمي‌توان انتظار دست‌يابي به تدابير صحيح و کارآمد پيشگيرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسي نيز براي اتخاذ تدابير مناسب در جهت کاهش اين خشونت بايد عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بي‌شک انگيزه ارضاء ميل جنسي در اين جرم، عمده‌ترين محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و ميزان تأثير عوامل ديگر در انواع مختلف تعرضات جنسي، بسته به ويژگيهاي مرتکب، بزه‌ديده و حتي نوع جامعه متفاوت است. براي مثال تأثير ميل جنسي در وقوع تجاوز در مواردي که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار مي‌کند و دور از شهر به آنها تعرض مي‌کند ، با مواردي که مرتکب به جهت انتقام‌جويي از جامعه به کودکان تعرض مي‌کند و بعد آنها را بي‌رحمانه مي‌کشد متفاوت است. به هر حال تمايلات جنسي در کليه تجاوزات جنسي دخالت دارند. اما در اين که ميزان اين انگيزه و تأثير محرک‌ها و عوامل ديگري چون خشونت و برتري جويي متجاوز و يا حتي نفرت او از بزه‌ديده، در چه حدي بوده مي‌توان به نکاتي از جمله صحبت‌هاي متجاوز با قرباني در حين ارتکاب توجه کرد. متجاوزي که در حين تجاوز قرباني را تحقير نموده و به او فحاشي مي‌کند، از متجاوزي که سعي در جلب رضايت قرباني دارد و يا با بعضي اظهارات و حرکات سعي در نشان دادن ادب و علاقه به قرباني دارد، کاملاً متفاوت بوده و ميزان لذت‌جويي هر کدام متفاوت است .
در اين فصل ابتدا عوامل بروز جرايم جنسي و در ادامه راههاي پيشگيري از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت
بخش اول: عوامل بروز جرايم جنسي به عنف
شايد بتوان گفت ميزان تأثير انگيزه ارضاء جنسي در جوامعي مثل ايران، که روابط جنسي خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقي شده در بروز تجاوز، بيشتر از جوامعي است که حتي مراکز مخصوص و داراي مجوز براي روابط جنسي غيرزناشويي دارند. به همين دليل است که تحقيقات انجام شده در غرب نشان مي‌دهد که «در بيشتر موارد انگيزه تجاوز، ارضاء جنسي نبوده بلکه بيشتر تحقير، مرعوب کردن و سرافکندگي قرباني بوده»  و پس از آن نيز متجاوز قرباني را از طرق مختلف تحقير و مجروح کرده و حتي به قتل او نيز منجر شده است.
به هر حال اظهار نظر قطعي در مورد ميزان تأثير غليان شهوت و ميل جنسي در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمي، امري بعيد است. اما ما در بررسي علل وقوع تعرضات جنسي با مفروض گرفتن تأثير جدي تمايلات جنسي ابتدا به بررسي نقش عوامل فردي يا شخصي پرداخته و سپس عوامل بيروني يا غيرمستقيم را تحت عنوان عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر در افزايش ميزان وقوع اين جرم مورد بحث قرار مي‌دهيم. چرا که ميل جنسي امري طبيعي و مبتلا به تمامي افراد جامعه است و بايد به اين پرداخته شود که به چه دليل برخي افراد به چنين رفتارهاي غير‌متعارفي روي مي‌آورند.
گفتار اول: عوامل شخصي (مستقيم)
منظور از عوامل شخصي عواملي است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتي از خصوصيات فردي و شخصيتي وي محسوب شده و يا به طور مستقيم در گرايش او به سمت اين بزه تأثير داشته است. اين عوامل را مي‌توان شامل دو دسته عوامل رواني – شخصيتي واختلالات جنسي تقسيم‌بندي کرد.

۱- اختلالات رواني و شخصيتي
تلاش براي برقراري رابطه جنسي توأم با خشونت و بدون توجه به نيازها و مخالفت‌هاي طرف مقابل، متاثر از شخصيت نامتعادل متجاوز است. همه کساني که بررسي مختصري روي مرتکبين تجاوز به عنف داشته باشند تأييد مي‌کنند که بعضي رفتارهاي غير‌طبيعي و خصوصيات نادر شخصيتي در آنها ديده مي‌شود. حتي نگاهي اجمالي به شيوه‌هاي اقدامات متجاوزين و رفتارهاي موهن و بعضاً سخيف آنها و يا جراحات و قتل‌هاي متعاقب تجاوز که در رسانه‌ها نيز گاهي آن را مي‌شنويم ما را به اين نتيجه مي‌رسد که اين افراد دچار مشکلات شخصيتي و بيماري‌هاي رواني هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که جرايم جنسي اغلب به وسيله کساني انجام مي‌گيرد که دچار انحرافات جنسي، عدم تعادل رواني و صرع مي‌باشند . حتي در برخي کشورها مرداني که مرتکب تجاوز به عنف مي‌شوند يک بيمار رواني شناخته مي‌شوند تا مجرم . در برخي تقسيم‌بندي‌هاي متجاوزين جنسي، از جمله متجاوزين را آزارگران جنسي ناميده‌اند که از درد کشيدن قرباني لذت برده و دچار تحريک جنسي مي‌شوند. اين افراد عمدتاً داراي اختلالات عاطفي و جامعه ستيز مي‌باشند. کهن (Cohen) ويژگيهاي عمومي تجاوزگران جنسي را احساس بي‌کفايتي و بي‌لياقتي و تمايلات جنسي غالب شناخته است. او اعتقاد دارد متجاوزين جنسي در مقابل نيازهاي ديگران حساس نبوده و احساس همدلي و صميميت نمي‌کنند و مقاومت آنها در ناکامي‌ها بسيار ضعيف است . متجاوزين بعضاً داراي عقده‌هاي رواني خود کم‌بيني بوده و ميل به برتري جوئي، تحقير زن و قدرت نمايي دارند. «در آمريکا ۴۴ درصد تجاوزات با انگيزه ميل به پيروزي و برتري جويي بر مجني عليه بوده است»  و به همين جهت است که مقاومت‌ها و فريادهاي قرباني بيشتر مجرم را تحريک مي‌کند. مرتکب از نظر شخصيتي کسي است که در خود توان برقراري ارتباط صحيح با ديگران را احساس نمي‌کند و همين امر باعث مي‌شود که درک صحيحي از احساسات و نيازهاي قرباني نداشته باشد. هر چند برخي از آنها ممکن است نسبت به قرباني خود ترحم و دلسوزي بيشتري داشته و به او آسيب نرسانند، «اما به هرحال آنها در دنياي خودشان زندگي مي‌کنند که در آن نيازهاي قرباني بر ايشان مهم نيست» و لذا عليرغم فريادها و التماس‌هاي قرباني، به کار خود ادامه مي‌دهند.
۲- اختلالات جنسي
تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان چنان پيچيده و آميخته با شخصيت وي است که تأثير بسزايي بر ويژگي‌هاي روحي و رواني و ارتباطات وي با ديگران دارد. اين مسائل ذهن انديشمندان بسياري را به خود مشغول کرده و خصوصاً روانکاوان و روانشناسان به دنبال جنبه‌هاي پيدا و پنهان اميال و رفتارهاي جنسي انسان بوده‌اند که پيشگام آنها فرويد بوده است.
تعريف دقيقي از اختلالات جنسي به عمل نيامده و محققين مستقيماً به دسته‌بندي و شرح برخي اختلالات پرداخته‌اند. به عنوان نمونه آن را به سه دسته اختلال هويت جنسي، اختلال جنسي نامتمايز و اختلالات عملکرد جنسي تقسيم‌بندي کرده‌اند .
به اعتقاد روانپزشکان،منظور از اختلال هويت جنسي  اين است که «شخص در رابطه با هويت جنسي تعيين شده خود دچار مشکل بوده و سعي دارد تا خصوصيات جنس مخالف را در خود بروز دهد» . در حال حاضر در کشور ما افراد دچار اين اختلال مي‌توانند با تاييد پزشکي قانوني مبادرت به جراحي نموده و حتي نام خود را نيز به حکم دادگاه عوض کنند.
اما از انواع ديگر اختلالات که بيشتر مي‌تواند در وقوع جرايم جنسي مؤثر باشد و موضوع اين بحث است اختلال عملکرد جنسي و اختلال جنسي نامتمايز يا پارافيليا  مي‌باشد. لازم به ذکر است، به تناسب موضوع و تأثير آن در مطلوب ما صرفاً به بحث اختلالات جنسي مردان مي‌پردازيم.
۲-۱- اختلال عملکرد جنسي
به اين اختلال، اختلال کنش جنسي نيز مي‌گويند. اين اختلال در روند طبيعي ارضاء کامل ميل جنسي در طول دوره‌هاي تحريک، اورگاسم و فرونشيني تأثير مي‌گذارد. علت اين اختلال ممکن است بيولوژيک، رواني يا مجموع آن دو باشد و اثراتي چون فقدان نعوظ و انزال زودرس را در مردان به دنبال داشته باشد .
اين اختلال از آن جهت که مرد به صورت طبيعي و به نحو کامل ارضاء نمي‌گردد مي‌تواند منجر به رفتارهاي تهاجمي جنسي به ديگران شود. چرا که اين افراد دچار ناتواني جنسي بوده و ميل جنسي آنها با تحقير و توهين به ديگران ارضاء مي‌شود . به علاوه برخي از مرتکبين تجاوز به عنف افرادي ضعيف و منفعل از لحاظ جنسي بوده و به جهت ترس هميشگي از بي‌کفايتي جنسي، به نوعي به دنبال کسب قدرت و دست يابي به حس خود ارزشي هستند و براي رفع اين حس به تجاوز به عنف روي مي‌آورند . لازم به ذکر است برخي از اين اختلالها که منجر به کشمکش‌هاي رواني شخص نيز مي‌گردد ناشي از تنش‌ها و تعارضات جنسي دوران بلوغ است. به طوري که حتي گفته شده است ۵۰ درصد تجاوزات به عنف ناشي از مشکلات جنسي دوران بلوغ شخص مي‌باشد .
لذا در پيشگيري از بروز اين اختلالات نقش خانواده و تربيت و تعليم صحيح جنسي بسيار مؤثر است. از طرف ديگر اين اختلال آثار رواني خاصي را بر شخص گذاشته و ممکن است توأم با اختلالات رواني که در بحث قبلي به آن پرداخته شد مؤثر در وقوع جرايم جنسي باشد.
۲-۲- اختلالات رفتاري جنسي (پارافيليا)
برخي از اين اختلالات که تحت عنوان انحرافات جنسي نيز شناخته مي‌شوند مي‌توانند تأثير جدي در وقوع تجاوز به عنف داشته باشند. يکي از اين اختلالات ساديسم يا دگر آزاري جنسي است.در اين اختلال لذت از راه پرخاشگري به دست مي‌آيد . بسياري از متجاوزين به عنف که پس از تجاوز با قرباني درگير شده و به او صدماتي وارد مي‌کنند دچار ساديسم هستند . اين افراد حتي ممکن است پس از تجاوز شخص را به قتل برسانند و اصطلاحاً مرتکب قتل‌هاي شهواني  شوند. سابقه رفتارهاي سوء جنسي بر عليه شخص مي‌تواند او را مبتلا به ساديسم نمايد .
از ديگر اختلالات رفتاري جنسي که مي‌تواند منجر به وقوع تجاوز گردد، ميل به همجنس و خصوصاً بچه‌ها مي‌باشد که تحت عنوان دو انحراف همجنس‌بازي و بچه‌بازي (پدوفيلي) مورد بررسي قرار گرفته است. برخي فاعلين لواط دچار اختلالات جنسي بوه و در رابطه با زنان به ارضاء کامل نمي‌رسند و ميل به همجنس‌بازي دارند و حتي ممکن است براي دستيابي به وي او را مجبور به اين کار کنند . برخي از اين افراد که با سنين بالا هستند، ميل به رابطه جنسي با اطفال دارند که اين گرايش آنها ناشي از نوعي حس بي‌کفايتي جنسي نيز مي‌باشد. در نتيجه اين بيماري، شخص علاقه‌مند به ارتباط با اطفال حدوداً زير ۱۳ سال بوده و با سوء استفاده جنسي از کودک به ارضاء جنسي مي‌رسد. گرچه در بيشتر موارد ارضاء شخص بدون مواقعه صورت مي‌گيرد  اما در برخي موارد منجر به مواقعه با کودک با اجبار و اکراه مي‌شود.
همچنين در خصوص مردان همجنس‌باز گفته شده است که گروهي از اين افراد که در کودکي مکرراً مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند در بزرگسالي خود به اين کار روي آورده و به سوء استفاده جنسي از کودکان مي‌پردازند .
لازم به ذکر است در غالب موارد کودک رضايتي به رابطه جنسي ندارد هر چند که با توجه به سن کم آنها و بعضاً عدم تشخيص موضوع، مقاومتي نيز صورت گيرد. البته پيرامون رضايت کودک در رابطه جنسي در فصل اول مطالبي مطرح شد.
گفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگي (غيرمستقيم)
امروزه هيچ کس نقش مؤثر و پررنگ محيط اجتماعي و ارتباطات پيراموني افراد را در بزهکاري آنها انکار نمي‌کند. دورکيم علت همه رفتارهاي غيرعادي را در محيط اجتماعي جستجو مي‌کند و برخي چون لاکاساني در اين راستا چنان افراط کرده‌اند که مي‌گويند: (تمام مردم دنيا به استثناء جنايتکاران مقصرند! ) کهن (cohen) و اهلاين (ohlein) معتقدند جرم شکل خاصي از راه حل جمعي اتخاذ شده به وسيله طبقه پايين است که از سرخوردگي ناشي مي‌شود. به عقيده اين دو جامعه شناس تيپ خاصي از بزهکاران تحت عنوان گروه ستيزه‌جو وجود دارند که به جرائم هتک ناموس مي‌پردازند و آن را وسيله‌اي براي برقراري پايگاه اجتماعي قرار مي‌دهند .
شاخصهاي اقتصادي و فرهنگي محيط زندگي، ميزان آموزش و آگاهي و درک روابط صحيح اجتماعي، نابسامانيهاي محيط خانواده مثل طلاق و اعتياد والدين و مسائلي از اين دست تأثير بسزايي در شکل‌گيري شخصيت اجتماعي بزهکار دارد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
۱- ناهنجاري‌هاي اخلاقي و ضعف تقيدات ديني در جامعه
کودکاني که در يک محيط فاسد و ناسالم رشد و پرورش بيابند تحت تأثير اطرافيان روحيات و شخصيت آنها شکل گرفته و هنجارها و ناهنجارهاي همان محيط را الگو مي‌گيرند. پرورش در محيطي که بي‌بندوباري جنسي و عدم رعايت قيود مذهبي از شاخصه‌هاي آن است شخص را به سمت انحرافات و جرايم جنسي سوق مي‌دهد و نمي‌توان انتظار کنترل و رعايت تقوي را از تمام افرادي داشت که پيوسته در معرض تحريک چنين فضايي بوده‌اند. تأکيد دين مبين اسلام بر حجاب و عفاف عمدتاً در راستاي سالم‌سازي محيط اجتماعي بوده و سفارش اسلام بر کنترل صحيح روابط اجتماعي و حتي ارتباطات کلامي زن و مرد هوشمندانه و هدفمند بوده که در مبحث پيشگيري بيشتر به آن خواهيم پرداخت.
اما در گسترش جرايم و انحرافات جنسي در جامعه جداي از ضعف تقيدات ديني و مذهبي نقش مشروبات الکلي و همچنين رسانه‌ها جدي و مؤثر است که به آن مي‌پردازيم.
۱-۱- الکل
مرتکبين جرايم جنسي در برخي از موارد تحت تأثير مصرف الکل بوده‌اند به طوري که گفته شده است «بيش از نيمي از جرايم جنسي مربوط به الکل است»  به طور کلي در جرايم خشن مثل قتل، ضرب و جرح، نزاع‌هاي دسته جمعي، و تجاوز به عنف مصرف مشروبات الکلي تأثير جدي دارد. گفته شده است که در آمريکا در ۳۴ درصد تجاوزات جنسي الکل تأثير مستقيم دارد .
در کشور ما از ميزان تأثير الکل بر متجاوزين آماري در دست نيست ليکن برخي آمارها نشان مي‌دهد که مصرف الکل در کشور ما عليرغم ممنوعيت شرعي و قانوني نسبتاً بالا است. در واقع کشف سالانه حدود ۵/۴ ميليون ليتر در کشور  نشان از تقاضاي نسبتاً‌ بالاي آن در کشور دارد. خصوصاً اين که مشروبات در آنچه کشف مي‌شود تنها بخش کوچکي از ميزاني است که خريد و فروش مي‌شود.
مشروبات الکلي علاوه بر تأثيري که بر روي دستگاه عصبي رواني افراد گذاشته و از طريق ايجاد اختلالات رواني تأثير جدي در خشونت‌هاي جنسي دارد، با تحريک نيازهاي جنسي مرتکب گرايش شخص را به رفتارهاي جنسي خلاف قانون افزايش مي‌دهد. در واقعي يکي از شاخصه‌هاي گسترش بي‌بند و باري و ناهنجاري‌هاي اخلاقي افزايش ميزان مصرف مشروبات الکلي در جامعه است.
۲-۱- نقش رسانه‌ها
امروزه رسانه‌هاي مختلف و خصوصاً رسانه‌هاي ديداري نقش مهمي در فرهنگ‌سازي يک جامعه و گرايش‌هاي اخلاقي و هنجارمندي جامعه دارند. در ميان اين رسانه‌ها، تلويزيون نقش ويژه‌اي دارد. نتايج پژوهش‌ها نشان مي‌دهد نمايش خشونت توسط رسانه‌ها گرايش به رفتار خشونت‌آميز را در بين جوانان افزايش مي‌دهد و جواناني که در معرض تماشاي فيلم‌هاي خشونت‌آميزجنسي قرار مي‌گيرند، در يک فرآيند همانند سازي با بازيگران فيلم‌ها، رفتار بزهکارانه آنها را تقليد مي‌کنند .
در يک پژوهش ميداني بر روي جمعي از منحرفين که به انحرافاتي چون روابط نامشروع دچار بودند مشخص شده است که رسانه‌هاي تصويري چون ماهواره و برنامه‌هاي غير اخلاقي آن، سرگرمي بخش قابل توجهي از منحرفين را تشکيل مي‌دهد .
ترويج خشونت‌هاي جنسي توسط فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني در جوامع غربي به معضلي جدي تبديل شده که اعتراض بسياري را برانگيخته است. چنانکه نيکسون رئيس جمهور سابق آمريکا مي‌گويد «هاليوود در سرعت بخشيدن به زوال و سقوط معيارهاي اوليه پاکي در سطح وسيعي نقش دارد و همه تلاش‌هايي را که خانواده‌ها و نهادهاي مردمي انجام مي‌دهند تا ريشه خشونت را بخشکانند، ضايع مي‌گرداند» .
تماشاي پياپي صحنه‌هاي غير اخلاقي از تلويزيون علاوه بر تحريک اميال جنسي و پايين آوردن ميزان تقوي و خودکنترلي اشخاص، افراد را به سمت الگوگيري از اين صحنه‌ها سوق داده و از طرف ديگر تماشاي خشونت‌هاي جنسي از تلويزيون نگاه فرد را به زن به عنوان شخصيتي ضعيف و مستحق خشونت شکل مي‌دهد به طوري که همدردي با قربانيان خشونت ديگر معنا و مفهومي نداشته باشد .
بررسي شاخص نظام اخلاقي خانواده ۵۱۲ نفر از زنان روسپي در تهران با شاخص‌هايي چون تماشاي دسته جمعي فيلم‌هاي محرک و غير اخلاقي نشان مي‌دهد در ۵/۴۴ درصد اين افراد اين شاخص‌ها اصلاً رعايت نمي‌شود و در ۲۱ درصد خيلي کم رعايت مي‌شود .
در اين ميان نقش اينترنت نيز قابل توجه است. ترويج بي‌بند و باري جنسي از طريق گسترش سايت‌هاي مستهجن و ترويج پرنوگرافي موجب نقض حريم‌هاي اخلاقي و تحريک اميال افراد است. مطالعات دامنه‌دار در سال ۱۹۹۸ در آمريکا نشان مي‌دهد ۸۶ درصد مرتکبين تجاوز جنسي از اين تصاوير استفاده و ۵۷ درصد آنها از آن الگو گرفته‌اند .
در مورد ارتباط اينترنت با وقوع جرايم جنسي اشاره به اين نکته نيز بي‌مناسبت نيست که به گفته يکي از مقامات بلند پايه پليس کشور، ۴۰ درصد از فجايع تجاوز به عنف در کشور در پي برقراري دوستي‌هاي پنهاني و عمدتاً با استفاده از اينترنت (چت و ايميل) و با وعده ازدواج اتفاق مي‌افتد.
در مجموع بايد گفت رسانه‌ها به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي فرهنگي نقش مؤثري در هنجارمندي و يا هنجارگريزي افراد دارند. خصوصاً تلويزيون و اينترنت که امروزه در کشور ما مورد توجه جدي جوانان هستند و عليرغم ممنوعيت دريافت برنامه‌هاي ماهواره‌اي، اين برنامه‌ها که بعضاً سرشار از چنين تصاويري هستند مورد استفاده افراد قرار مي‌گيرد و نقش مهمي در انحرافات اخلاقي آنها و خصوصاً جوانان و نوجوانان دارد. چرا که برخاسته و منطبق با يکي از غرايز بشري بوده که اگر به نحو صحيح هدايت نشود نابودي فرد و اجتماع را به همراه دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج