گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ترانس جریانCT-خرید اینترنتی تحقیق ترانس جریان CT-دانلود رایگان مقاله ترانس جریان CT-تحقیق ترانس جریان CT
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تقاضاها براي كارايي و تراكم زياد و دقت بالا براي سنسورها يا ترانسفورمر هاي نوري براي آشكار سازي جريانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزايش مييابد . 

      اندازه گيري جريان نقش مهمي را در سيستمهاي قدرت الكترونيك در قسمت حفاظت و كنترل ايفا مي كند اخيراً باافزايش ولتاژ خطوط نيرو توجه قابل ملاحظه اي به ترانسفورماتورهاي جريان نوري داده مي شود . زيرا CT  نوري مزاياي زيادي بر ترانسفورماتورهاي جريان متداول با هسته آهن و سيم پيچ مسي دارد .

      براي مثال تراسفورماتورهاي جريان نوري optical  curret  transform  بر خلاف ترانسفورماتورهاي جريان معمولي فاقد روغن مي باشند و لذا در مواقعي كه خطاي داخلي باعث بروز جرقه ( flashover )  ميگردد منفجر نخواهد شد بعلاوه آنها مشخصات الكترومغناطيسي بمراتب بهتري را براي كنترل الكترونيكي پست تأمين مي نمايند .

      همچنين CT  نوري ، اثرات اشباع وايزوله الكتريكي خوب و نيز اندازه و وزن كم آن در بكارگيري بيشتر آن در وارد كردن PD , CT  نوري به سيستم قدرت الكتريكي با ولتاژ بالا و يا در يك swichegear  ايزوله گازي ( GIS )  يك تحول جديد را باعث مي شود .

      اين مزايا و ساير برتريها شركت A.B.B را وادار ساخت تا از اواسط۴ دهه ۱۹۸۰ برنامه هاي مربوط به ترانسفورماتورهاي جريان نوري را توسعه دهد دراين مدت چندين ترانسفورماتور جران نوري مراحل تست محلي ( field . test )  را با موفقيت روي سيستم هاي قدرت ۳۸۰ كيلو ولت تا ۵۵۲ كيلو ولت ( CT  نوري ) المان گذاري گرديد . همچنين نمونه ۱۱۰ كيلو ولت آن نيز قبلاً بطور آزمايشي در سرويس قرار گرفته بود . آزمايشات نشان مي دهد كه ترانسفورماتورهاي جريان نوري نيازهاي كلاس ۰٫۵  را تأمين نموده و پاسخ ديناميكي كه به نمايش ميگذارند با ترانسفورماتورهاي جريان معمولي قابل مقايسه است نياز سيستمهاي حفاظت ديجيتالي و تجهيزات الكترونيكي امروز بيشتر از چند ولت آمپر نمي باشد . با بهره گيري از اين مزيت شركت A.B.B سيستمهاي ابتو الكترونيك را كه ولت آمپرخروجي كمتري دارند توسعه داده شده و جايگزيني آنها را با ترانسفورماتورهاي اندازه گيري معمولي با جريان اينترفيس A  1 درنظر مي توان گرفت . ترانسفورماتورهاي جريان نوري چندين مزيت عمده نسبت به ترانسفورماتورهاي جريان معمولي دارند .

(۱)              تست محلي ( fild test )

       انجام  تست د رمحيطي كه قسمتي از يك شبكه واقعي بوده و امكانات تجهيزات تقريباً مشابه آزمايشگاههاي رسمي ( fabora tories )  در آن محيط براي انجام آزمايشات فراهم گرديده است . و بطورنسبي از طراحي ساده تري برخوردارند كه اساساً از انفجار جلوگيري مي نمايد .

       بنابراين امكان بروز خطر به نيروي انساني و يا يجاد خسارت به ديگر تجهيزات پست دراثر انفجار مقره ( porcelain )  وجود نداشته و احتمال ايجاد آلودگي دراثر نشت روغن نيز از بين رفته است .

       پاسخ فركانسي اين ترانسفورماتورهاي جريان بدون رزونانس است و داراي مشخصه پايين گذرا low pass  مي باشد . اين خاصيت سازگاري الكترومغناطيسي EMG  ترانسورماتورهاي جريان را بهبود مي بخشد . و تأثير آنها را روي كنترلهاي الكترونيكي درپستها كاهش مي دهد در فركانسهاي اينتر فيس بالا ( كه مثلاً در اثر عملكرد قطع كننده ها به وجود مي آيد ) مسائل ناشي از پاسخ كاپاسيتيو ترانسفورماتورهاي جريان معمولي ( اندوكتيو ) ديگر وجود ندارد . بنابراين در رابطه با اضافه ولتاژهاي گذرا قطعات الكترونيكي به ميزان كمتري در معرض آسيب ديدگي مي باشند .

۲) امروزه CT  هاي نوري دو نوعند :

       يك CT  نوري حجم دار كه د رسنسورهاي شيشه اي حلقه اي شكل كاربرد دارد .

و يك CT  نوري كه در فيبر نوري بعنوان سنسور قرار دارد .

       در مورد فوق صرفه جويي د رهزينه و فضاي نصب و شكلي ساده كه داراي مزاياي از قبيل دقت بالاتر مي باشد مورد توجه قرار گرفته است . در  CT . GIS  نوري به دلايل هزينه كم و نصب راحت و كوچك بودن آن مطلوب مي باشد .

       سنسورجرياني با اندازه كوچك و شكل ساده در پستهاي GIS  بوسيله CT  نوري فراهم مي شود .

در اين CT  هاي با فيبر نوري ، آنچه مهم است محدود كردن جريان خطي،به منظور جلوگيري از كاهش حساسيت است .

تجربه ها ي جديد در باره كاربردهاي حفاظتي ترانس جريان وترانس ولتاژ نوري :

معرفي :

      در اين صفحه نتيجه نصب دو ترانسفور ماتور نوري جهت كاربردهاي حفاظتي د ردو شاخه مورد بررسي قرار گرفته است در هر دو مورد ترانسفور ماتور به رله هاي حفاظتي متصل است و بازبيني از اجراي اين طرح بيش از يك سال طول كشيده است.

       در اينجا به توصيف اهداف پروژه ، شكل سيستم و اتصال آن ميپردازيم آزمايش ميدان و مقايسه با ترانسفورماتورهاي قديمي تر و گزارشهاي سوئيچينگ و سپس به شرح شكل موجهاي ثبت شده ميپردازيم .

نتايج بدست آمده و چگونگي ارتباط آنها با اهداف پروژه را بررسي ميكنيم يك جريان الكتريكي آنالوگ و كم مقدار LEA اتصال بين ترانسفورماتور و رله را برقرار ميكند . كاربرد اين استاندارد براي استفاده عملي و كاربردي مورد بحث قرار خواهد گرفت نمونه هاي آزمايشي يك جريان الكتريكي ديجيتال را نشان نخواهد داد اخيرا در يك كنفرانس غربي كه در مورد رله هاي حفاظتي برگذار شده به توصيف اصول ترانس نوري و بعضي نتايج حاصله از مراحل آزمايشات اتصال كوتاه و ميزان دقت اندازه گيري در حال كار ميپردازد اين صفحه شامل اطلاعات جديد و نتايج بدست آمده از كاربرد هاي حفاظتي در حال انجام كار است.

دور نماي قبلي :

        سيستمهاي اندازه گيري ولتاژ و جريان با سطح انرژي پايين  هم اكنون در بعضي موارد استفاده ميشود آنها يك مزيتي دارند كه هزينه و خطرشان نسبت به تجهيزات قديمي تر كم تر است مخصوصا تجهيزات عايق دار روغني .

      نتايج بدست آمده از دو آزمايش بيان شده در اين صفحه داراي شباهت هايي ميباشد در هر دو مورد هدف اين بوده است كه قابليت اطمينان ترانسفورماتور  در كاربردهاي حفاظتي نشان داده شود در مجموع اين پروژه به دنبال اين بوده كه ببيند كه اين ترانسفورماتورهاي بهبود يافته كه در مورد حفاظت حساس تر و سريع تر هستند بهتر عمل ميكنند يا نه . سوئيچينگ و خطاهاي گذرا مقايسه خواهند شد . با استاندارد ( ۱ ) كه از يك سنسور به پهناي باند فركانسي وسيع استفاده ميشود .

   معرفي تكنولوژي جريان نوري و اندازه گيري ولتاژ و جريان الكتريكي LEA:     

       اين پروژه ها ، يك سيستم اندازه گيري جريان Nxct  را بكار ميگيرند . كه در ادامه متن از اين عنوان به صورت CT نوري ياد ميشود و از تكنولوژي اندازه گيري ولتاژ هاي ويژه NXVT به صورت VT نوري ياد ميشود . در ادامه به بررسي اصول ويژه CT وVT نوري با جزئيات بيشتر ميپردازيم 

  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحیق اسیلوسكوپ-خرید اینترنتی تحقیق اسیلوسكوپ-دانلود رایگان مقاله اسیلوسكوپ-تحقیق اسیلوسكوپ
این فایل در ۱۳صفحه تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اسیلوسكوپ در حقیقت رسامهاي بسیار سریع هستند كه
سیگنال ورودي را در برابر زمان یا در برابر سیگنال
دیگر نمایش ميدهند. قلم این رسام یك لكه نوراني است
كه در اثر برخورد یك باریكه الكترون به پردهاي
فلوئورسان بوجود ميآید
اسیلوسكوپ در حقیقت رسامهاي بسیار سریع هستند كه
سیگنال ورودي را در برابر زمان یا در برابر سیگنال
دیگر نمایش ميدهند. قلم این رسام یك لكه نوراني است
كه در اثر برخورد یك باریكه الكترون به پردهاي
فلوئورسان بوجود ميآید.
به علت لختي بسیار كم باریكه الكترون ميتوان این
باریكه را براي دنبال كردن تغیيرات لحظهاي (ولتاژهایي
كه بسیار سریع تغیير ميكنند، یا فركانسهاي بسیار
بالا) بكار برد. اسیلوسكوپ بر اساس ولتاژ كار ميكند.
البته به كمك مبدلها (ترانزیستورها) ميتوان جریان
الكتریكي و كمیتهاي دیگر فیزیكي و مكانیكي را به
ولتاژ تبدیل كرد.
قسمتهاي مختلف اسیلوسكوپ
لامپ پرتو كاتدي
اسیلوسكوپ از یك لامپ پرتو كاتدي كه قلب دستگاه است
و تعدادي مدار براي كار كردن لامپ پرتو كاتدي تشكیل
شده است. قسمتهاي مختلف لامپ پرتو كاتدي عبارتند از:
تفنگ الكتروني : ·
تفنگ الكتروني باریكه متمركزي ازالكتروارا بوجود
ميآورد كه شتاب زیادي كسب كردهاند. این باریكه
الكترون با انرژي كافي به صفحه فلوئورسان برخورد
ميكند و بر روي آن یك لكه نوراني تولید ميكند. تفنگ
الكتروني از رشته گرمكن ، كاتد ، شبكه آند پیش شتاب
دهنده ، آند كانوني كننده و آند شتاب دهنده تشكیل
شده است.
الكتروا از كاتدي كه بطور غير مستقیم گرم ميشود،
گسیل ميشوند. این الكتروا از روزنه كوچكي در شبكه
كنترل ميگردند. شبكه كنترل معمولا یك استوانه هم محور
با لامپ است و داراي سوراخي است كه در مركز آن قرار
دارد. الكترواي گسیل شده از كاتد كه از روزنه
ميگذرند
www.powerengineering.blogfa.com
www.powerengineering.blogfa.com
٣
(به دلیل پتانسیل مثبت زیادي كه به آندهاي پیش شتاب
دهنده و شتاب دهنده اعمال ميشود)، شتاب ميگيرند.
باریكه الكتروني را آند كانوني كننده ، كانوني
ميكند.
صفحات انحراف دهنده : ·
صفحات انحراف دهنده شامل دو دسته صفحه است. صفحات
انحراف قائم كه بطور افقي نسب ميشوند و یك میدان
نامیده y الكتریكي در صفحه قائم ايجاد ميكنند و صفحات
ميشوند. صفحات انحراف افقي بطور قائم نصب ميشوند و
نامیده ميشوند. x انحراف افقي ايجاد ميكنند و صفحات
فاصله صفحات به اندازه كافي زیاد است كه باریكه
بتواند بدون برخورد با آا عبور كند.
صفحه فلوئورسان : ·
جنس این پرده كه در داخل لامپ پرتو كاتدي قرار دارد،
از جنس فسفر است. این ماده داراي این خاصیت است كه
انرژي جنبشي الكترواي برخورد كننده را جذب ميكند و
آا را به صورت یك لكه نوراني ظاهر ميسازد. قسمتهاي
دیگر لامپ پرتو كاتدي شامل پوشش شیشهاي ، پایه كه از
طریق آن اتصالات برقرار ميشود، است.
مولد مبناي زمان
اسیلوسكوا بیشتر براي اندازه گيري و نمایش كمیات
وابسته به زمان بكار ميروند. براي این كار لازم است
كه لكه نوراني لامپ روي پرده با سرعت ثابت از چپ به
راست حركت كند. بدین منظور یك ولتاژ مثبت به صفحات
انحراف افقي اعمال ميشود. مداري كه این ولتاژ مثبت
را تولید ميكند، مولد مبناي زمان یا مولد رویش
نامیده ميشود.
مدارهاي اصلي اسیلوسكوپ
سیستم انحراف قائم
چون سیگنالها براي ايجاد انحراف قابل اندازه گيري بر
روي صفحه لامپ به اندازه كافي قوي نیستند، لذا معمولا
تقویت قائم لازم است. هنگام اندازه گيري سیگنالهاي با
ولتاژ بالا باید آا را تضعیف كرد تا در محدوده تقویت
www.powerengineering.blogfa.com
www.powerengineering.blogfa.com
٤
كنندههاي قائم قرار گيرند. خروجي تقویت كننده قائم ،
از طریق انتخاب همزماني در وضعیت داخلي، به تقویت
كننده همزمان نیز اعمال ميشود.
سیستم انحراف افقي
صفحات انحراف افقي را ولتاژ رویش كه مولد مبناي زمان
تولید ميكند، تغذیه ميكند. این سیگنال از طریق یك
تقویت كننده اعمال ميشود، ولي اگر دامنه سیگنالها به
اندازه كافي باشد، ميتوان آن را مستقیما اعمال كرد.
هنگامي كه به سیستم انحراف افقي ، سیگنال خارجي
اعمال ميشود، باز هم از طرق تقویت كننده افقي و
كلید انتخاب رویش در وضعیت خارجي اعمال خواهد شد.
اگر كلید انتخاب رویش در وضعیت داخلي باشد، تقویت
كننده افقي ، سیگنال ورودي خود را از مولد رویش
دندانهداري كه با تقویت كننده همزمان راه اندازي
ميشود، ميگيرد.
همزماني
هر نوع رویشي كه بكار ميرود، باید با سیگنال مورد
بررسي همزمان باشد. تا یك تصویر بي حركت بوجود آید.
براي این كار باید فركانس سیگنال مبناي زمان مقسوم
علیهاي از فركانس سیگنال مورد بررسي باشد.
مواد محو كننده
در طي زمان رویش ، ولتاژ دندانهدار رویش اعمال شده
لكه نوراني را بر یك خط افقي از چپ به ، x به صفحات
راست روي صفحه لامپ حركت ميدهد. اگر سرعت حركت كم
باشد، یك لكه دیده ميشود و اگر سرعت زیاد باشد، لكه
به صورت یك خط دیده ميشود. در سرعتهاي خیلي زیاد ،
ضخامت خط كم شده و تار به نظر ميرسد و یا حتي دیده
نميشود.
كنترل وضعیت
وسیلهاي براي كنترل حركت مسير باریكه بر روي صفحه لازم
است. با این كار شكل موج ظاهر شده بر روي صفحه را
ميتوان بالا یا پائين یا به چپ یا راست حركت داد. این
كار را ميتوان با اعمال یك ولتاژ كوچك سیستم داخلي
www.powerengineering.blogfa.com
www.powerengineering.blogfa.com
٥
(كه مستقل است) به صفحات انحراف دهنده انجام داد. این
ولتاژ را ميتوان با یك پتانسیومتر تغیير داد.
كنترل كانوني بودن
الكترود كانوني كننده مثل یك عدسي با فاصله كانوني
تغیير ميكند. این تغیير با تغیير پتانسیل آند كانوني
كننده صورت ميگيرد.
كنترل شدت
شدت باریكه با پتانسیومتر كنترل كننده شدت كه پتانسیل
شبكه را نسبت به كاتد تغیير ميدهد، تنظیم ميشود.
مدار كالیبره سازي
در اسیلوسكواي آزمایشگاهي معمولا یك ولتاژ پایدار
داخلي تولید ميشود كه دامنه مشخصي دارد. این ولتاژ
كه براي كالیبره سازي مورد استفاده قرار ميگيرد،
معمولا یك موج مربعي است
گالوانومتر
بسته به مقدار جریان اثرهاي آن به میزان متفاوت
بروز ميکنند. بنابر این براي اندازه گيري جریان
ميتوان از هر یک از اثرهاي شیمیاي، گرمایي یا
مغناطیسي آن استفاده کرد وسایلي که براي اندازه گيري
جریان به کار ميروند، گالوانومتر نامیده ميشود.
١ گالوانومتر ساده
٢ آمپرسنج براي اندازه گيري جریان
٣ ولت سنج براي اندازه گيري ولتاژ
۴ دستگاههاي مرکب
۵ چگونگي قراردادن ولت سنج در مدار
۶ مقاومت دروني ولت سنج
٧ مقاومت دروني آمپرسنج
٨ منابع
www.powerengineering.blogfa.com
www.powerengineering.blogfa.com
٦
گالوانومتر ساده
سادهترین نوع گالوانومتر با استفاده از اثر گرمایي
جریان ساخته شده است. این گالوانومتر داراي دو سیم
نازک است که یکي از سیمها در دو انتهایش ثابتند. و
جریان گذرنده از آن اندازه گيري ميشود. سیم نازک و
محکم دوم دور محور عقربه پیچیده شده است. وسط سیم
کشیده اول را به فنر کشیدهاي وصل ميکنند که سر
دیگرش به بدنه گالوانومتر متصل است.
بر اثر جریان، سیم اول گرم و دراز ميشود. رشته سیم
که توسط فنر کشیده ميشود عقربه گالوانومتر را به
اندازه زاویه معیني ميچرخاند که بستگي به دراز شدن
سیم یعني شدت جریان الکتریکي دارد. صفحه گالوانومتر
براي جریان بر حسب آمپر، میلي آمپر مدرج ميشود. در
این صورت گالوانومتر آمپرسنج یا میليآمپرسنج نامیده
ميشود.
آمپرسنج براي اندازه گيري جریان
براي اندازه گيري جریان گالوانومتر یا آمپرسنج باید
طوري اتصال داده شود که جریان کل مدار بتواند از آن
عبور کند. براي این منظور باید در نقطهاي مدار را
قطع و دو انتهایش را به قطب آمپر سنج وصل کرد. به
عبارت دیگر آمپرسنج را باید به طوري متوالي در مدار
قرار داد. چون جریان حالت ثابت را اندازه ميگيريم.
اینکه وسیله را به کدام قسمت از مدار وصل کنیم اهمیتي
ندارد در صورتیکه در جریااي متغیير چنين نیست.
ولت سنج براي اندازه گيري ولتاژ
با استفاده از گالوانومتر نه فقط جریان بلکه ولتاژ
را نیز ميتوان اندازه گرفت. زیرا بنابر قانون اهم
این کمیتها متناسبند. اگر دو کمیت با یکدیگر متناسب
باشند با وسیلهاي که به طور مناسب مندرج شده باشد
ميتوان هر دو کمیت را اندازه گرفت. مثلا تاکسي متر که
فاصله طي شده را اندازه ميگيرد، ميتوان برحسب کیلومتر
مدرج کرد. ولي چون کرایه با فاصله متناسب است، درجات
شمارنده را بطور مستقیم به پول پرداختي مدرج ميکنند.
به طوري که مستقیماً کرایه را نشان ميدهد.
به همين ترتیب صفحه گالوانومتر را ميتوان طوري مدرج
کرد که بتواند بطور مستقیم هم جریان برحسب آمپر
عبور کرده از وسیله و هم ولتاژ دو سر آن را برحسب
ولت اندازه بگيرد. بنابر این گالوانومتري که براي
جریان مدرج ميشود آمپرسنج، در حالي که وسیله ای که برای ولتاز مدرج میشود.
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق دلکو-خرید اینترنتی تحقیق دلکو-دانلود رایگان مقاله دلکو-تحقیق دلکو
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فایل برای کسانی که علاقه دارند مکانیک ماشین را یاد بگیرند مناسب است وتمام اطلاعات درباره دلکو در این فایل به سادگی وبه راحتی جمع آوری شده وبه جای اینکه چندین کتاب در باره این قطعه بخوانید با خواندن این فایل می توانید این قطعه را کامل وآسان یاد بگیرید.

دستگاهی است که با انرژی گرفتن از موتوروظیفه ی قطع و وصل جریان مدار اولیه را بر عهده دارد.بطور کلی دلکو اعم از اینکه پلاتین دار بوده ویا الکترونی باشد سه وظیفه ی مهم زیر را انجام می دهد:

الف)جریان برق را در مدار اولیه قطع و وصل نموده و مانند سوئیچ مکانیکی کار می کند.این عمل بوسیله ی پلاتین ها انجام می شودو در نتیجه در مدار ثانویه ی کویل برق با ولتاژ زیاد تولید می شود.

ب)برق تولید شده با ولتاژ زیاد بین چکش برق و ترمینال های درب دلکو بین شمع های موتور توضیع می گردد.جرقه زدن شمع های سیلندرهای موتور بستگی به ترتیب احتراق موتور(وایر چینی  شمع ها)داشته وطبق کارخانه ی سازنده باید عمل شود.

ج)عمل جرقه زدن در سر شمع ها ودر اخر زمان تراکم و در یک موقع معینی در داخل اتاقک احتراق انجام می گیردتا موتور حد اکثر قدرت خود را بتواند بدست اورد(تایمینگ دلکو).همچنین آوانس مکانیکی که بوسیله ی وزنه های دلکو انجام میشود،همراه با آوانس مکشی ،جرقه زدن سر شمع ها را بسته به شرایط موتوربطور خود کار تنظیم می کند.

در عمل دو جور دلکو مورد استفاده قرار می گیرد.این تقسیم شدن بر اساس روش تکمیل شدن مداربین چکش برق و ترمیتال های درب دلکو انجام شده است.

در نوع اول بین ترمینال های درب دلکو و تیغه ی چکش برق فاصله ی کمی وجود دارد و جریان لازم برای ایجاد جرقه در الکترود شمع ها باید از این فاصله عبور کند.در نوع دوم ترمینال های درب دلکو بصورت جاروبکهای زغالی ساخته شده و با تیغه ی چکش برق تماس کامل پیدا می کند.در نوع اخیر کلیه ی سطوح تماس را از جنس سخت و مقاوم در برابر سایش می سازندودر داخل درب دلکو طرح ریزی می کنند.اخیرا بجای باکلیت از لاستیک سخت که در این مورد آزمایش خود را بهتر پس داده است استفاده می کنندکه در مقابل ترک خوردگی مقاومتر است.تمیز بودن کلیه ی قسمتهای رد کننده ی جریان نقش عمده ای در کیفیت جرقه زنی دارد.لازم بذکر است که در نوع اول ولتاژ خروجی کویل باید کمی بیشتر از نوع دوم باشد زیرا جریان یاد شده باید از دو فاصله ی خالی عبور کند‘یکی از سر شمع هاو دیگری از همین فاصله ی بین چکش برق و ترمینال های درب دلکوکه بطور سری به شمع ها وصل می باشد.

طرز کار دلکو:

هر بار که یکی از برجستگی های بادامک با کنتاکت های پلاتین تما س پیدا می کند‘آنرا باز کرده و در اثر القا متقابل،در مدار ثانویه ی کویل یک جریان فشار قوی ایجاد می نماید.جریان فشار قوی مزبور از طریق یک وایر کاملا عایق به ترمینا ل های درب دلکوهدایت می گردد تا مسیر خود را از طریق بدنه تکمیل نماید.

دلکو از قسمتهای مختلفی تشکیل شده و هر قسمت وظیفه ی جداگا نه ای بر عهده دارد ودر عمل احتراق و کارایی موتور موثر می باشد.

کنتاکتهای پلاتین:

وظیفه ی اصلی کنتاکتهای پلاتین ای است که کنتاکت سر شمع با دقت و سرعت جرقه بزند.لزا لازم است که قطعات متحرک این مجموعه سبک و در عین حال محکم بوده و از مواد درجه یک ساخته شده باشند.کنتاکتهای پلا تین قطعات بسیار کوچکی هستند که یکی از آنها ثابت و دیگری متحرک است.پلاتین ثابت به وسیله ی یک پیچ به صفحه ی دلکو بسته می شود که این پیچ را پیچ تنظیم می نامند.پلاتین ثابت که به صفحه بسته می شود دارای برق منفی وپلاتین متحرک بوسیله ی یک پین لولایی عایق از همدیگر،به هم متصل می شوند که برق از سر سیم منفی کویل به پلاتین ها و خازن وصل می شود.

بازوی کنتاکت متحرک فنری بوده و در حالت عادی انرا به کنتاکت ثابت تکیه می دهد.کنتاکتها را معمولا از جنس تنگستن یا آلیاژی از پلاتین ها می سازند تا در مقابل جرقه های احتمالی مصون بوده ودر برابر باز و بسته شدن سریع انها ودر نتیجه ی پیش امدن حالت  چکشی مقاوم باشند.کنتاکتهای پلاتین در حالت عادی بسته مگر اینکه شمع ها به جرقه نیاز داشته باشندکه در اینصورت بر جستگی بادامک دخالت کرده کنتاکتهای آنرا باز میکند. استفاده از پلاتین ها یا کنتاکتهای معمولا بسته در اتومبیل ها با دور زیاد مرسوم است.زیرا در این حالت تماس نسبتا زیاد کنتاکتها با هم بحدی است که خاصیت مغناطیسی سیم پیچی اولیه ی کویل بطور کامل به داخل سیم پیچی ثانویه نفوذ می کند.در نتیجه ی این وضعیت در موقع استارت که دور موتور کم است‘جرقه های خوبی در سر شمع ها ایجاد می شود و به مرور که دور موتور افزایش یافته ودر زمان تماس کنتاکتها کاهش می یابد شدت جرقه های ایجاد شده نیز کم می شوند.

میزان پلاتین های دلکو:

برای اینکه جریان برق در موقع باز شدن پلاتین ها بخوبی قطع شود بایستی فاصله ی پلاتین

ها در موقع باز بودن ‘یعنی موقعی که یکی ازبادامک ها زیر پلاتین برق خورده و ان را از پلاتین اتصال اهن دور نموده است‘نیم میلیمتر باشد تا برق بخوبی قطع شود. میزان صحیح این فاصله بوسیله ی پلاتین اتصال اهن صورت می گیرد(پلاتین ثابت).

طرز عمل :

ابتدا درب دلکو را باز نموده وچکش برق را برمی دارند. سپس یک نفر میل لنگ (هندل)را گردانیدهتا نوک یکی از بادامک ها زیر پلاتین برق(پلاتین متحرک)خورده و ان را حداکثر باز نماید. اگر در این لحظه فاصله ی پلاتین ها نامیزان ‘یعنی کمتر یا بیشتر از نیم میلیمتر باشد باید پیچ ضامن پلاتین را شل نموده و پیچ میزان انرا انقدر به چپ یا راست بگردانیم تا فاصله درست تنظیم شود.

تذکر:این فاصله باید هر چند ماه یکبار میزان گردد . زیرا در مصرف سوخت و کشش اتومبیل نهایت درجه اهمیت را دارد.علت ان هم ساییده شدن فیبر پلاتین برق است که بادامک فولادی میل دلکو در تماس با ان است.

۲-صفحات داخل دلکو:

داخل دلکو دو عدد صفحه ی فولادی و متحرک وجود داردکه صفحه ی ثابت بوسیله ی دو عدد پیچ به بدنه ی دلکو بسته شده است.صفحه ی متحرک بر روی صفحه ی ثابت قرار گرفته و به راحتی بر روی ان حرکت می کندو می تواند چند درجه گردش نماید.پلاتین ها بر روی صغحه ی متحرک سوارند.پس تنظیم فاصله ی دهانه ی پلاتین بوسیله ی پیچ مخصوصکه داخل شیار کشویی(پیچ میزان پلاتین ثابت)قرار گرفته استپلاتین ثابت نیز سفت می گردد.در بعضی د لکو ها خازن یا فیوزدلکو نیز بر روی صفحه ی متحرک سوار می شود.در حالی که در دیگر دلکوها خازن ممکن است در قسمت بیرون دلکو نسب گردد.در ضمن صفحه ی متحرک دلکوبه میله ی دیافراگم دستگاه اوانس مکشی متصل است.                                                                             

۳-بادامک میل دلکو:

بادامک میل دلکو دهانه ی پلاتین را باز کرده و فنر متحرک دهانه ی پلاتین ها را می بندد.  تعداد بادامک های میل دلکو برابر با تعداد سیلندر های موتوراست.برش عرضی بادامک موتور های چهار سیلندر‘چهار گوش بوده(به فاصله ی ۹۰ درجه)،و شش سیلندر، شش گوش (به فاصله ی ۶۰ درجه)می باشدوهمچنین موتور های هشت سیلندر ۱۵ درجه هستند.در اثر حرکت میل دلکو‘بادامک یا فیبر پلاتین متحرکتماس پیدا کردهو سبب باز و بسته شدن دهانه ی پلاتین ها می شود.میل بادامک دلکو حرکت خود را از میل سوپاپ می گیرد و سرعت آن نصف سرعت میل لنگ موتور است.زیرا دریک دور گردش میل دلکو‘کویل باید جرقه ی لازم را به تمام سیلندرهای موتور برساند.تعداد درجاتی را که دهانه ی پلاتین بسته است‘زاویه ی داول گفته می شود.و این زائیه ۶۰ تا۶۵ درصد زمان باز و بسته بودن دهانه ی پلاتین می باشد(زاویه ی ۶۰ و۴۵ بستگی به تعداد سیلندرهای موتور دارد).بنابر این در زمان بسته بودن دها نه ی پلاتین ها ‘ جریان برق از مدار اولیه گذشته و باعث اشباع کویل می شود.هر گونه تغییر در فاصله ی دهانه ی پلاتین ها‘سبب تغغیر در زاویه ی داول خواهد شد(یک درجه به ازای۰٫۰۰۱ اینچ تغییر در فاصله ی دهانه ی پلاتین ها). در ضمن وزنه ها ی تعادل توسط فنر به میل بادامک دلکو متصل می باشند.با گردش میل دلکو وزنه ها همسو با میل دلکو به حرکت در آمده و جهت آوانس کردن به کار می روند.در موتور اتومبیل پیکان ،قسمت پایین میل دلکو با دو پر خود با شکاف اویل پمپ در گیر شده و میل دلکو را می چر خاند.


  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جریان برق بهینه (OPF) یک مساله برنامه ریزی غیر خطی (NLP) است که تابع خاص هدف را بهینه می سازد در حالی که مجموعه ای از حدود عملیاتی و فیزیکی تحمیل شده توسط حدود تجهیزات و شرایط امنیتی را بر آورد سازد.
در ۳ دهه گذشته، روش های بسیار موفقی مثل روش تعمیم گرادیان ساده شده، برنامه نویسی خطی متوالی، برنامه ریزی درجه دو متوالی، روش نیوتن، تجزیه P-Q، روش نقطه مرکزی (IPM)، الگوریتم ژنتیکی (GA)، برنامه ریزی تکمیلی (EP) و تکامل دیفرانسیلی (DE) گسترش یافته اند.
گسترش سریع دستگاه های نیمه رسانای خود جا به جا گر طراحی تجهیزات الکتریکی توان را امکان پذیر می سازد.این تجهیزات با انعطاف پذیری سیستم انتقال (FACTS)  به خوبی شناخته می شوند که توسط Hingorani در سال ۱۹۸۸ معرفی می شوند. هدف دستگاه های FACTS تحت کنترل در آوردن سیستم و انتقال توان به همان ترتیب مراکز کنترل است، که همچنین افزایش ظرفیت انتقال قابل استفاده را حداکثر حدود حرارتی میسر می سازد. با استفاده از دستگاه های FACTS، کنترل زاویه فاز، بزرگی ولتاژ در باس های انتخابی و یا امپرانس های سیستم انتقال خط امکان پذیر است. جریان توان به لحاظ الکتریکی کنترل می شود و به همان ترتیب مرکز کنترل جریان می یابد و متعاقباً هزینه و افت های جریان بهینه می شوند. طبق مشاهدات نصب دستگاه های FACTS قابلیت کنترل شبکه را افزایش و  دهد اما الگوریتم های قرار دادی OPF باید طوری تغییر کنند که آنالیز سیستم توان برای صنایع پیشرفته توان با دستگاه های FACTS امکان پذیر باشند.
برای ۲ دهه اخیر محققان الگوریتم های را ایجاد کرده اند که OPF شامل دستگاه های FACTS را حل می کند. هنوز تحقیق در حال پیشرفت است تا مساله مدیریت فعلی تراکم را یا کمک دستگاه های FACTS به طور موثر بر آورد کند.
Taran to و دیگران روش تجزیه ای برای حل مساله توزیع OPF با گنجاندن دستگاه های FACTS پیشنهاد کرده اند. این روش جامعه می رسد جبران کننده های و انتقال های دهنده ها و سرو کار دارد اما این روش حدود جریان خطی مشخص شده را در نظر نیم گیرد. روش OPf با حدود امنیتی جابیس برنامه نویسی خطی (LP) برای تعیین پارامترهای FACTS برای کنترل جریان برق در خطوط خاص استفاده شود. Ambriz-perez و دیگران مساله OPF با دستگاه های FACTS را با کمک روش نیوتن حل کرده اند که تا حدود زیادی به راه حل های تکراری قطعی انجامد.
GA,Li,Chung را برای تعیین پارامترهای دستگاه های FACTS معرفی کرده اند. Ongsakul, Bhasputra روش دو گانه (Ts, SA) را برای حل مساله OPF با دستگاه های FACTS ,  TS/SA جستجو شده و OPF با زیر مساله پارامترهای ثابت FACTS توسط برنامه نویسی درجه و حل می شود.
برای بهینه انواع مختلف دستگاه های FACTS در توان، سیستم از روش های مختلفی مثل GA روش دو گانه TS/SA استفاده و کند. بهترین محل برای مجموعه های کننده های فاز توسط GA کشف شد. تا جریان ها را در خط با لود سنگین کاهش دهد که این امر باعث افزایش قابلیت لود شبکه و کاهش هزینه تولید شود. بهترین دستگاه های FACTS به منظور کاهش هزینه تولید در کنار دستگاه با و سرمایه گذاری هزینه در دستگاه UPFC با استفاده از مدل تزریق نیرو UPFC، روش جریان مداوم نیرو و روش OPF یافت شد. الگوریتم جریان نیرو با وجود خازن های سری کنترل کننده UPFC, Thyristor فرمول بندی و حل شده است.
در این مقاله، نرم افزار بهینه ساز به نام مدلینگ جبری تعمیم یافته سیستم (GAMS) برای حل مساله OPF شامل UPFC استفاده می شود. آن در OPF با استفاده از مدل تزریق و تلفیق می شود. هدف این مقاله یافتن و انتخاب بهترین محل برای UPFCبه منظور بهینه سازی هزینه کلی سوخت، افت های جریان برق یا نیرو و قابلیت لود سیستم به صورت توابع هدف است در حالی که هزینه سرمایه گذاری با توجه به حدود تعادل نیرو، حدود تولید نیروی الکتیو و راکتیو، حدود خط انتقال و حدود پارامتر FACTS به حداقل می رسد. شبیه سازی کامپیوتری برای سیستم های باس ۱۱۸و۳۰و ۱۴ IEEE انجام شدند.
II  ) مدلینگ ریاضیاتی UPFC:
UPFC با دو منبع ولتاژ نشان داده می شود که نشانگر مولفه های اصلی ولتاژ موجی شکل خروجی ۲ کنورتور است و امپرانس های راکتانس نشتی ۲ مبدل ترویج می شوند. شکل ۱ دو مدل منبع ولتاژ UPFCرا ترسیم می کند.
ولتاژ سیستم به صورت بردار فرنس   استنباطی شود. منابع ولتاژ ها  در هر دو مقدار بزرگی و زوایای خازشان قابل کنترل هستند.  به ترتیب بزرگی PU و زاویه فاز. مدرس منبع ولتاژند، که در حدود خاص ذیل با تعیین معاملات ۱ و ۲ عمل می کنند:
مدل با جایگزین کردن منبع ولتاژ  با منبع فعلی   به موازات خط انتقال گسترده می شود همانطور که در شکل ۲، نشان داده شده است، در حالی که
منبع فعلی  با تزریق توان ها دژوباس کمی   مدل بندی می شود.
توان های تزریقی  طبق عملیات زیر با جایگزین کردن ۲ و ۳ به ۴ ساده سازی می شوند.
۶ به شکل ۷ و ۸ در می آید.
با استفاده از شناسه هیا مثلثاتی، ۹ ………. کاهش می یابد.
۹ به مولفه های واقعی و فرضی اش تجزیه می شود.
در حالی که 
تعمیرات مشابه در ۵ به کار گرفته می شود؛ معادله نهایی به شکل ۱۲ ………… است.
۱۲ ) همچنین به قسمت های واقعی و فرضی اش تجزیه می شود.
در حالی که:
طبق معادلات ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ مدل تزریق نیروی منابع ولتاژ اتصال سری به دو صورت دو تزریقات نیروی وابسته در باس های کمکی j,I طبق شکل ۳ مشاهده می شود. در UPFC ، شاهد شنت تا حد زیادی برای فراهم سازی سر شماها با توان واقعی استفاده می شود، که به سیستم از طریق شاخه سری و افت های کلی UPFC تزریق می شود. افت کلی سوئیچینگ دو کنورتور در حدود ۲% توان انتقال یافته به تریستور باییس کنورتورهای PWM برآورد می شود.
اگر افت ها در تزریق توان واقعی منبع ولتاژ متصل به شنت در باس I شامل می شوند، shunt شنت p برابر ۰۲/۱ مرتبه از توان واقعی سری تزریقی  از طریق منبع ولتاژ اتصال سری به سیستم است.

عتیقه زیرخاکی گنج