گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور به وجود مي آيد. ويژگي
بزرگ، هارمونيك هاي زياد، و اندازه بزرگ مي باشد كه مي تواند تاثيرات مختلفي DC اصلي اين جريان داشتن مولفه
از جمله …..

  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی-خرید اینترنتی پایان نامه  بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی-پایان نامه  بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی-تحقیق  بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی-دانلود رایگان سمینار  بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی 
این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر میشود:
اگر چه هریک از دو روش محتوای اطلاعاتی خاص را ارائه می کند وجایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند لیکن ارائه آنان در کنار یکدیگر تصویری روشن از وضعیت عملیاتی ونقدی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش میگذارد.

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری  تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم  با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

 

بیان مسئله

 

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

 

اهمیت موضوع

 

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .

توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .

یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را  قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.

در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است  که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:

پتانسیل سنج ، وسیله‌ای الکتریکی است که از قطعه سیمی مقاوم (یا از ماده مقاوم الکتریکی) با مقاومت R تشکیل شده است و روی آن یک سر اتصال لغزنده قرار دارد. که با سیم اتصال الکتریکی برقرار می‌کند و معمولا در آزمایشگاه برای تنظیم و کنترل جریان از یک مقاومت متغیر استفاده می‌شود
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات بیشتری می دهیم

اساس کار پتانسیومتر 
اگر اتصال بین نقطه A و T برقرار شود، این وسیله به یک مقاومت قابل تنظیم یا رئوستا تبدیل می‌شود. مقاومت بین نقطه‌های A و T و شکل R1 نشان داده می شود. با حرکت سر اتصال لغزنده T در طول سیم مقاوم ، از سر اتصال A تا سر اتصال B ، مقاومت R1 از صفر تا مقدار R تغییر می‌کند. نام پتانسیل سنج از آنجا گرفته شده است که این وسیله می‌تواند مقادیر مختلف اختلاف پتانسیل الکتریکی که یا ولتاژ ، میان سر اتصال T و یکی از دو سر سیم پتانسیل سنج (مثلا نقطه A) را بسنجد.

فرض کنید باتری با نیروی محرکه الکتریکی V به دو سر A و B ، وصل شده است. مقاومت بین A و T را R1 و مقاومت بین B و T را R2 می‌گیریم. به این ترتیب ، این دو مقاومت یک تقسیم کننده ولتاژ محسوب می‌شود. ولتاژ میان دو سر اتصال A و T را VTA کسری از ولتاژ میان A و B که VBA است. در این صورت مقاومت R1 + R2 ثابت و برابر با مقاومت پتانسیل سنج ، R است. هنگامی که لغزنده در طول سیم مقاوم حرکت می‌کند، مقاومت R1 از صفر تا R و ولتاژ VTA بیان نقطه‌های A و T از صفر تا VRA تغییر می‌کند. این کار ، روش ساده‌ای برای تولید ولتاژ متغیر با استفاده از ولتاژ ثابت است. 
مثال کاربردی 
در مورد پیچ تنظیم صدای رادیو ، ولتاژ VBA داده شده به پتانسیل سنج ، ولتاژی با بسامد صوتی متناظر با موج صوتی است. مقدار متغیر ولتاژ دو سر اتصال پتانسیل سنج (VTA) به بلندگو داده می‌شود. (از طریق تقویت کننده رادیو) و با حرکت لغزنده شدت صوتی که از رادیو می‌شنویم، تغییر می‌کند. 
پتانسیومتر دقیق 
در پتانسیل سنجهای دقیق ، نسبت مقاومتهای R1 و R1 با دقت زیاد قابل تنظیم است. در این نوع وسایل ، یک باتری با ولتاژ V از طریق رئوستای r به پتانسیل سنج وصل می‌شود. و رئوستا تا جایی میزان می‌شود که ولتاژ VBA مقدار معین و دقیقی (مثلا ۱٫۶۰۰۰ ولت) داشته باشد. هنگامی که ولتاژ نامعلوم Vx را از طریق گالوانومتر به سر اتصال T اعمال می‌کنیم. نسبت R1/R را آنقدر تغییر می‌دهیم تا گالوانومتر عبور هیچ جریانی را نشان ندهد. در این شرایط ، ولتاژ Vx برابر است با (VBA(R1/R. 
روش درجه بندی ولتاژ 
برای درجه بندی ولتاژ VBA ، پیل استانداردی را با ولتاژ دقیقا معلوم به جای Vx قرار می‌دهیم، نسبت R1/R متناظر با این ولتاژ را تنظیم ، رئوستای r را برای جریان صفر گالوانومتر میزان می‌کنیم. با استفاده از پتانسیل سنج بسیار دقیق می‌توان ولتاژها را تا پنج رقم با معنی و تا حد میلی ولت هم اندازه ‌گیری کرد. اما ، فرآیند اندازه گیری با پتانسیل سنج کند و دستگاه اندازه ‌گیری هم پر حجم است. در حال حاضر ، بیشتر اندازه گیریهای دقیق ولتاژ با استفاده از ولت سنجهای رقمی و دقیق انجام می‌گیرند. پتانسیل سنج را برای درجه بندی ولت سنج رقمی می‌توان بکار برد. 
روشهاي تشخيص نقطه اكي والان 
اصولا” نقطه اكي والان زماني بدست مي آيد كه آناليت با تيترانت با نسب استكيومتري مربوطه به طور كامل واكنش دهند. 
اگر تيتراسيون را به عنوان ” شمارش يونها يا مولكولها ” بدانيم، بدست آوردن نقطه اكي والان بايد خيلي مهم باشد.  
انجام اين كار مي تواند با استفاده از خواص بعضي محلولها به عنوان شناساگر رنگي كه در بهترين حالت در  نقطه اكي والان تغيير رنگ مي دهند، انجام شود.  
اما اين تغيير رنگ در نقطه پايان اتفاق مي افتد نه در نقطه اكي والان با اينكه نقطه پايان بسيار نزديك به نقطه    اكي والان است . اما همواره در اين روش انتشار خطا خواهيم داشت از آن گذشته تشخيص افراد مختلف در تشخيص رنگ بسيار متفاوت است.  
اصولا” تشخيص نقطه اكي والان به سه روش مرسوم انجام مي پذيرد : 
– روش چشمي يا فتومتري 
– روش پتانسيومتري 
– روش بي ولتامتري/بي آمپرومتري 
در اين مبحث به روش پتانسيومتري كه روش مرسوم و متداول در اغلب استانداردها مي باشد مي پردازيم . 
اساس روش پتانسيوتري : 
روش پتانسيومتري يكي از متداول ترين روشهاي تشخيص نقطه اكي والان است اين روش تشخيص ، كل تيتراسيونهاي آبي ، غير آبي اسيد و باز ، اكسيداسيون احياء ، رسوبي و كمپلكسومتري را پوشش مي دهد . 
اساس تشخيص نقطه اكي والان به اين روش مبتني بر دو الكترود مي باشد ، يكي الكترود شناساگر و
ديگري الكترود مرجع و چيزي كه در اينجا اندازه گيري مي شود پتانسيل الكترود ها نيست بلكه تفاضل پتانسيل بين الكترود شناساگر و الكترود كار در هر لحظه مي باشد. 
 در واقع الكترود شناساگر پتانسيلي را تامين مي نمايد كه وابسته به وضعيت محلول داخل ظرف تيتراسيون       مي باشد.
و الكترود مرجع عهده دار تامين پتانسيلي است كه كاملا” مستقل از وضعيت محلول داخل ظرف تيتراسيون است . 
اين اختلاف پتانسيل بين دو الكترود توسط يك ولتامتر اندازه گيري مي شود كه مقاومت داخلي بسيار بالايي دارد. 
رابطه تئوري اندازه گيري اين اختلاف پتانسيل به قرار زير مي باشد. 
U = Uo + 2.303×RT  ×Logai
Zi × F
R=      ثابت گازها ( I8.314 J/K/mol ) 
اختلاف پتانسيل بين دو الكترود      =U
پتانسيل الكترود شناساگر     =Uo
دستگاههاي تيتراسيون هاي پتانسيومتري 
همانطور كه در قبل نيز شرح داده شد اين روش نياز به مدار الكتريكي به نام ولتمتر دارد كه داراي مقاومت داخلي بالايي باشد. 
امروزه دستگاههاي ولت متر ساخته شده براي اين منظور تنها يك ولتمتر ساده نيست . اين دستگاهها علاوه بر وظيفه اصلي كه به عهده دارند كه همانا پيدا كردن حجم مصرفي از تيترانت در نقطه اكي والان است بسيار  پيشرفته تر شده ، مي توانند پس از پيدا كردن اين نقطه اطلاعات را نيز توسط فرمولي كه خود كاربران براي آنها تعريف مي كنند پردازش نمايند و نتيجه را به صورت مستقيم با
ديمانسيون و تعداد ارقام پس از اعشار تعيين شده  به نمايش در آورند . علاوه بر آن اطلاعات حاصل از هر آزمايش را مي توان توسط كامپيوتر ذخيره يا توسط دستگاه چاپگر نمود كه از اين طريق به كاربران اجازه مي دهند تا بانك اطلاعاتي تيتراسيون را در آزمايشگاه خود داشته باشد تا هر زمان كه نياز بود بتوانند به نتيجه آزمايشي در روز خاصي رجوع كرده آن را ملاحظه يا چاپ نمايد. 
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بسیاری از دستگاه های الکتریکی قابل حمل امروزی به راهکارهای راه انداز «لد» با نور پشتی نیاز دارند. این راه انداز، باید دارای ویژگی های زیر باشد. کنترل مستقیم جریان، بازدهی بالا، نور ضعیف pwm، حفاظت اضافه- ولتاژ، قطع بار، کوچکی اندازه و سهولت کاربری.

این مقاله به بررسی هر کدام از این ویژگی ها و چگونگی دستیابی به آنها می پردازد و با یک مدار الکتریکی نمونه که هر کدام از این ویژگی ها را به کار می برد، نتیجه گیری می کند.

LEDها دستگاه های تحریک جریان هستند که روشنایی شان متناسب با جریان مستقیم آنها می باشد. جریان مستقیم به دو روش کنترل می شود. روش اول استفاده از منحنی LED.V-I می باشد که برای تعیین ولتاژ مورد نیاز برای ایجاد جریان مطلوب در LED به کار می رود. همان طور که در تصویر نشان داده شده است، این روش عموماً به واسطه ی به کارگیری یک منبع ولتاژ و استفاده از یک مقاومت تثبیت، انجام می شود. به هر حال، این روش معایبی هم دارد. هرگونه تغییری در ولتاژ LED، باعث تغییر جریان LED می شود. در تصویر شماره یک، چنانچه ولتاژ مستقیم ۶/۳ باشد، جریان ۲۰ میلی آمپر است. چنانچه رقم این ولتاژ به v4 تغییر پیدا کند، – که در محدوده ی تحمل پذیری ولتاژ به خاطر تغییرات دما و یا تغییرات کارخانه ای می باشد- جریان مستقیم به ۱۴ میلی آمپر کاهش پیدا می کند. این ۱۱% تغییر در ولتاژ مستقیم، باعث تغییر بیشتری در جریان مستقیم یعنی حدود ۳۰% می شود. همچنین، بسته به ولتاژ ورودی موجود، میزان ولتاژ کاهش پیدا کرده، توان مصرفی مقاومت تثبیت، انرژی را هدر داده و عمر باتری را کاهش می دهد. دومین روش، روش بهتر تنظیم جریان LED، یعنی راه اندازی LED با یک منبع جریان ثابت می باشد. منبع جریان ثابت، تغییرات ایجاد شده در جریان را که به واسطه ی نوسانات ولتاژ مستقیم به وجود آمده است، حذف می کند و آن را به روشنایی ثابت LED بدل می سازد. ایجاد یک منبع جریان ثابت کاملاً ساده است. علاوه بر تنظیم ولتاژ خروجی، منبع تغذیه ورودی، ولتاژ را در مقاومت الکتریکی تنظیم می کند. تصویر ۲، این طرح را نشان می دهد. ولتاژ مرجع منبع تغذیه و مقدار جریان مقاومت الکتریکی، میزان جریان LED را تعیین می کند. چندین LED، باید به صورت سری به هم متصل شوند تا شارش جریان را در هر LED به طور یکسان حفظ شود. راه اندازی LED به روش موازی، مستلزم یک مقاومت تثبیت در هر رشته LED می باشد که منجر به کاهش بازدهی و تطبیق ناهماهنگ جریان می شود.
 

 
– بازدهی بالا
عمر باتری در کاربردهای قابل حمل بسیار حیاتی است. برای اینکه یک راه انداز LED مفید واقع شود، باید کارا باشد. سنجش کارآیی یک راه انداز LED، با سنجش بازدهی در یک منبع تغذیه عادی، متفاوت است. سنجش بازدهی یک منبع تغذیه از طریق تقسیم توان خروجی بر توان ورودی تعریف می شود در مورد راه انداز LED توان خروجی پارامتر مهمی نیست. آنچه مهم است، مقدار توان ورودی مورد نیاز برای ایجاد روشنایی مطلوب LED می باشد. این عمل به راحتی و از طریق تقسیم توان LEDها بر توان ورودی بدست می آید. تعیین بازدهی به این روش به این معناست که توان در مقاومت الکتریکی جریان مصرف شده که در توان از دست رفته ی منبع تغذیه نقش داشت است. معادله ی زیر نشان می دهد که ولتاژ کمتر جریان در بازدهی بیشتر راه اندازهای LED نقش دارد.


تصویر ۳ نشان می دهد که انتخاب یک منبع تغذیه با ولتاژ مرجع v25/0، در مقابل یک منبع تغذیه با ولتاژ مرجع v1، بازدهی [LED] را بهبود می بخشد. بدون توجه به ولتاژ ورودی یا جریان LED، هرچه ولتاژ جریان دریافتی کمتر باشد، بازدهی LED بیشتر می شود. چنانچه بقیه ی ویژگی که در شرایط یکسانی باشد، باز هم میزان کمتر ولتاژ مرجع، به طور قابل توجهی باعث بهبود بازدهی و نیز افزایش عمر باتری می شود.
– نور ضعیف PWM
اکثر کاربردهای قابل حمل LED، به نوردهی ضعیف در برنامه های کاربردی مانند نورپردازی از پشت در LCD، باعث ایجاد روشنایی و تنظیم کنتراست می شود. دو نوع نوردهی ضعیف وجود دارد: آنالوگ و PWM   .
دو نوع آنالوگ با به کار بردن ۵۰% از حداکثر جریان LED، ۵۰% روشنایی به دست می آید. عیب این روش این است که رنگ LED تغییر کرده و به سیگنال کنترل کننده ی آنالوگ نیز نیاز است که معمولاً به آسانی در دسترس نیست. نوردهی PWM، با به کارگیری کل جریان به LED در یک چرخه کاهشی به دست می آید. برای تولید ۵۰ درصد روشنایی، کل جریان در این چرخه به کار گرفته می شود. برای این که مطمئن باشیم که پالس سازی PWM، توسط چشم قابل مشاهده است، فرکانس سیگنال PWM، باید بالای Hz100 باشد. حداکثر فرکانس PWM، به شروع به کار منبع تغذیه و زمان پاسخگویی بستگی دارد. برای ایجاد انعطاف پذیری بیشتر و سهولت ترکیب بندی، راه انداز LED باید قادر به دریافت فرکانس های PWM، حداقل به میزان KHz50 باشد.
– حفاظت اضافه- ولتاژ
به کار انداختن یک منبع تغذیه با مُد جریان ثابت، مستلزم حفاظت اضافه- ولتاژ می باشد. منبع تغذیه جریان ثابت، بدون توجه به بارگذاری، یک جریان خروجی ثابت را به وجود می آورد. چنانچه مقاومت بار افزایش پیدا کند، ولتاژ خروجی منبع تغذیه نیز باید افزایش پیدا کند تا از این طریق یک جریان ثابت به وجود آید. اگر منبع تغذیه، با مقاومت اضافی بار مواجه شود و یا بارگذاری قطع گردد، ولتاژ خروجی می تواند به بالاتر از مقدار مجاز ولتاژ IC و یا دیگر عناصر مداری افزایش پیدا کند. طرح های متعددی در مورد حفاظت اضافه ولتاژی برای راه اندازی جریان ثابت LED وجود دارد. یکی از این طرح ها، قرار دادن دیود زنر (zener diode) به صورت موازی LEDها می باشد. این کار، ولتاژ خروجی را به ولتاژ فروشکست زنر به علاوه ی ولتاژ مرجع منبع تغذیه محدود می کند. در شرایطی که با اضافه- ولتاژ مواجه هستیم، ولتاژ خروجی به حدی افزایش پیدا می کند که زنر آن را کاهش داده و رسانش را آغاز می کند. جریان خروجی از طریق زنر جریان پیدا کرده و سپس از طریق مقاومت جریان به زمین منتقل می شود. منبع تغذیه تا زمانی که زنر ولتاژ خروجی را محدود کند، به تولید جریان خروجی ثابت ادامه می دهد. روش بهتر حفاظت اضافه- ولتاژ، نظارت بر ولتاژ خروجی و خاموش کردن منبع تغذیه، زمانی که اضافه ولتاژ به حد خطا برسد، می باشد. خاموش کردن منبع تغذیه در هنگام اضافه- ولتاژ، مصرف انرژی را کاهش داده و عمر باتری را افزایش می دهد.
 
– قطع بار
یکی از مسائلی که اغلب در راه انداز LED نادیده گرفته می شود، قطع بار می باشد. هنگامی که منبع تغذیه از کار می افتد، قطع بار به طور الکتریکی LEDها را از منبع تغذیه جدا می کند. این عمل در دو حالت خاموشی و نوردهی PWM مهم می باشد. همان طور که در تصویر ۲ نشان داده شده است، در حین خاموش شدن مبدّلِ توان، بار الکتریکی هنوز از طریق القاگر و قفل دیود به ورودی متصل است. از آنجایی که ولتاژ ورودی هنوز به LEDها متصل است، حتی وقتی که منبع تغذیه کار نمی کند، مقدار کمی جریان شارش پیدا می کند. حتی جریان نشتی بسیار کم و در حین خاموشی درازمدت، عمر باتری را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. قطع بار همچنین در زمان نوردهی PWM مهم می باشد. در زمان خاموشی نوردهی، منبع تغذیه کار نمی کند امّا خازن خروجی هنوز به LEDها متصل است. بدون قطع بار تا زمانی که پالس های dimming دوباره منبع تغذیه را روشن می کنند، خازن خروجی از طریق  LEDها دشارژ (تخلیه) می شود. از آنجایی که در آغاز هر دوره ی نوردهی، خازن نسبتاً دشارژ می شود، منبع تغذیه باید در آغاز هر دوره ی نوردهی، خازن خروجی را شارژ نماید. این کار یک جریان درون تاختی در هر دوره به وجود می آورد. جریان درون تاختی بازدهی سیستم را کاهش داده و باعث ایجاد حالت گذرای ولتاژ در گذرگاه ورودی می شود. با استفاده از کلید قطع بار، LEDها از مدار الکتریکی جدا شده و بنابراین در هنگام از کار افتادن منبع تغذیه، جریان نشتی وجود ندارد و شارژ خازن خروجی در زمان نوردهی PWM به صورت کامل باقی می ماند. مدار قطع بار بهترین گزینه برای جاسازی یک ماس فت (Masfet) بین LEDها و مقاومت الکتریکی جریان می باشد. قرار دادن ماس فت بین مقاومت الکتریکی جریان و زمین یک افت ولتاژ اضافی را ایجاد می کند که خود را به صورت یک اشکال درنقطه تنظیم جریان خروجی نشان می دهد.
– استفاده ی آسان
سهولت در استفاده یک مفهوم نسبی است، استفاده آسان از یک مدار، تنها شامل پیچیدگی طرح اولیه نمی شود بلکه تلاش های بعدی برای تغییر سریع مدار و استفاده ی مجدد آن در برنامه های دیگر را نیز در بر می گیرد که این برنامه ها ممکن است از لحاظ ویژگی های مورد نیاز، تفاوت های جزئی داشته باشند به طور کلی، استفاده از کنترل کننده های هیستریک سیار راحت است. یک کنترلگر هیستریک نیاز به جبران بسامدی پیچیده که در طراحی کلاسیک منبع تغذیه مورد نیاز است را از بین می برد. در حالی که جبران بسامدی برای یک طراح با تجربه ی منبع تغذیه پیچیده و مشکل نیست اما اکثر طراحان مبتدی،آن را خسته کننده می یابند. نظر به اینکه بهترین تغییرات جبران سازی در شرایط متفاوت ورودی و خروجی، (متفاوت است)، یک طرح کلاسیک منبع تغذیه، خود را درگیر تغییرات سریع برای شرایط کاری متفاوت نمی کند. یک کنترلگر هیستریک، به طور طبیعی پایدار بوده و در هنگام تغییر شرایط ورودی و خروجی به تغییری نیاز ندارد.
– کوچک بودن اندازه
کوچک بودن اندازه فاکتور مهمی در مدارهای قابل حمل می باشد عوامل متعددی در اندازه ی عناصر مداری نقش دارند. یکی از این عوامل، بسامد کلیدزنی می باشد. فرکانس های بالاتر امکان استفاده از عناصر غیرفعال کوچکتر را فراهم می آورند.
یک راه انداز LED مدرن که برای مدارهای قابل حمل در نظر گرفته شده، باید قادر به کلیدزنی بسامدهای بالای MHz1 باشد. کلید زنی در فرکانس های بالاتر از MHz1 عموماً توصیه نمی شود. زیرا اندازه ی مدار را به میزان قابل توجهی کاهش نمی دهد. ولی در نتیجه ی اتلاف بیشتر کلیدزنی، ازدهی را کاهش داده و عمر باتری را کم می کند. ترکیب عناصر در کنترل IC، به طور قابل ملاحظه ای اندازه ی کلی راه انداز را کاهش می دهد. دومین فایده ی مجتمع سازیِ ویژگی ها که به اندازه ی مورد اول مهم است، کاهش هزینه ی کلی این راهکار می باشد. به کار بردن جداگانه ی این عناصر در راه انداز LED، می توان شصت تا هفتاد سِنت (cent) به هزینه ی عناصر بیافزاید. هنگامی که آنها را در کنترل IC ترکیب کنید این عناصر عموماً تنها چند پِنی (pennia) به هزینه ی IC می افزایند.
– راه کار عملی
TPS61042 نمونه ی بسیار خوبی از یک نمونه ی مدرن کنترل IC برای راه انداز LED می باشد. تصویر شماره ۴، نمودار جعبه ای TPS61042 با کنترل IC کاملاً یکپارچه می باشد. Q1 یک مقاومت الکتریکی کم است که با توان FET ترکیب شده است. مقاومت پائین این اجزاء در بازدهی بسیار بالای مدار نقش دارند. رقمV25% به عنوان رقم ولتاژ مرجع، میزان اتلاف انرژی را در مقاومت الکتریکی جریان کاهش می دهد. نوردهی PWM، با به کارگیری یک سیگنال PWM به پین CTRL و با فرکانس KHz50 به راحتی محقق می شود. Q2، طرح مدارهای قطع بار را اجرا می کند. به محض اینکه، ترکیب شکل گرفت، این مدار به طور کامل به بسامد نوردهی PWM، هماهنگ می شود. حفاظت اضافه- ولتاژ نیز بر روی IC پیاده می شود. اغلب طراحان مجرّب، نبود یک تقویت کننده ی خطا و مدار جبران کننده را مورد توجه قرار می دهند. این تابع با مقایسه گر خطا جایگزین شده است. این IC با توپولوژی پسخورد کنترل هیستریک کار می کند که به هیچ جبران سازی نیاز نداشته و به طور طبیعی پایدار است. چیزی که در نمودار جعبه ای نشان داده نشده، اندازه ی فیزیکی IC می باشد. همه ی مدارهای کنترل و اجزای آن در یک بسته بندی ۳٫ ۳ QFN، ادغام شده است. تصویر ۵، یک نمونه کاربرد راه انداز LED را نشان می دهد که چهار LED را با جریان مستقیم ۲۰ میلی آمپر راه اندازی کرده و از یک ولتاژ خروجی با دامنه ی v 8/1 تا v6 آنها را به کار می اندازد. کل مدار شامل کنترل IC، دو کلاهک سرامیکی کوچک، القاگر، یک دیود، و یک مقاومت الکتریکی جریان می باشد.
این مدار کوچک نشان دهنده ی سطح بالای مجتمع سازی می باشد که به واسطه ی راه اندازهای LED امروزی به دست آمده است.
نقش اولیه منبع تغذیه و اجزای ثانویه مانند قطع بار، محافظه اضافه- ولتاژ و نوردهی PWM با یک کنترل IC و پنج عنصر غیرفعال کوچک سطحی اجرا می شود.
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت اصول طراحي پستهاي فشار قوي برق و معيارهاي طراحي بهينه و تاثير آنها بر طراحي پست-انتخاب ترانسفورماتورهاي موجود در پست(قدرت،جريان،ولتاژ و زمين –كمكي) و كليدها(دژنكتورها، سكسيونرهاو تيغه هاي زمين),دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی برق درباره اصول طراحي پستهاي فشار قوي برق و معيارهاي طراحي بهينه و تاثير آنها بر طراحي پست-انتخاب ترانسفورماتورهاي موجود در پست(قدرت،جريان،ولتاژ و زمين –كمكي) و كليدها(دژنكتورها، سكسيونرهاو تيغه هاي زمين),دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته مهندسی برق اصول طراحي پستهاي فشار قوي برق و معيارهاي طراحي بهينه و تاثير آنها بر طراحي پست-انتخاب ترانسفورماتورهاي موجود در پست(قدرت،جريان،ولتاژ و زمين –كمكي) و كليدها(دژنكتورها، سكسيونرهاو تيغه هاي زمين),دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی مهندسی برق,دانلود سمینار و رفرنس کارشناسی ارشد برق اصول طراحي پستهاي فشار قوي برق و معيارهاي طراحي بهينه و تاثير آنها بر طراحي پست-انتخاب ترانسفورماتورهاي موجود در پست(قدرت،جريان،ولتاژ و زمين –كمكي) و كليدها(دژنكتورها، سكسيونرهاو تيغه هاي زمين)

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود سمینار و رفرنس کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان اصول طراحي پستهاي فشار قوي برق و معيارهاي طراحي بهينه و تاثير آنها بر طراحي پست-انتخاب ترانسفورماتورهاي موجود در پست(قدرت،جريان،ولتاژ و زمين –كمكي) و كليدها(دژنكتورها، سكسيونرهاو تيغه هاي زمين) رو برای عزیزان دانشجوی رشته مهندسی برق گرایش قدرت قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۶۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۷ هزار تومان میباشد …

از این سمینار آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود.و حجم فایل نیز ۱۱ مگابایت میباشد .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد جنوب تهران
دانشکده فنی و مهندسی
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق
رشته مهندسی برق – گرایش قدرت
عنوان پایان نامه : اصول طراحي پستهاي فشار قوي برق و معيارهاي طراحي بهينه و تاثير آنها بر طراحي پست-انتخاب ترانسفورماتورهاي موجود در پست(قدرت،جريان،ولتاژ و زمين –كمكي) و كليدها(دژنكتورها، سكسيونرهاو تيغه هاي زمين)


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .


چكيده
با افزايش مصرف برق در جهان وبا وابسطه تر شدن هرچه بيشتر صنايع به نيروي برق،لزوم گسترش شبكه هاي قدرت وبالا بردن قابليت اطمينان اين شبكه ها بيش از پيش آشكار مي گردد بنابراين بحث بهينه سازي روشهاي طراحي و همچنين انتخاب بهترين روش موجود طراحي اهميت ويژه     مي يابد.
پايان نامه حاضر به بحث بهينگي در طراحي پستهاي فشار قوي ۲۳۰ و(۴۰۰) كيلوولت مي پردازد دراين پروژه سعي برآن شده است كه با بررسي فاكتورها و معيارهاي بهينگي و اعمال آْنها در روند طراحي پست (انتخاب تجهيزات، طراحي سيستم هاي حفاظتي و جانمايي)روشي پيشنهادي براي طراحي بهينه ارائه گردد.

مقدمه
نيروي برق در چهارم سپتامبر ۱۸۸۲ براي اولين بار در خيابان پرل۱ در شهر نيويورك براي مصرف روشنايي استفاده شد. چند ژنراتورDC با توان مجموع ۳۰ كيلووات و ولتاژ ۱۱۰ ولت بكار گرفته شده بودن تا بتوانند نياز مصرفي ۵۹ مصرف كننده را در مساحتي در حدود يك كيلومتر مربع برآورده سازند.
با گسترش سيستمهاي DC سه سيمه با ولتاژ ۲۲۰ ولت و افزايش بار و طول خطوط مشكلاتي از قبيل تلفات و افت ولتاژ پيش آمد كه منجر به ساخت ترانسفورماتور توسط ويليام استنلي۲ در مقياس تجاري در سال ۱۸۸۵ گرديد. با ساخت ترانسفورماتور قابليت انتقال انرژي با ولتاژ بالا و تلفات كم به وجود آمد و سيستمهاي AC جايگزين سيستمهاي Dc شدند. اولين خط AC تكفاز در سال ۱۸۸۹ در ارگن۳ با ولتاژ كيلو ولت و طول ۲۱كيلومتر مابين ارگن و پورتلند۴ كشيده شد.[۱۲]
صنعت برق ايران نيز از سال ۱۲۸۳ شمسي با برهره برداري از يك ژنراتور ۴۰۰ كيلووات كه توسط حاج امين الضرب نصب و راه اندازي گرديد، آغاز شد.[۱] مسير اولين شبكه در تهران از خيابانهاي لاله زار، ارك، سعدي و ناصرخسرو مي گذشت. محل مولد در خيابان چراغ برق در كوچه امين قرارداشت و بوسيله بخار با حركت نوساني كارمي كرد. ولتاژ مولد ۴۰۰ ولت و فركانس آن ۵۰ هرتز بود. شبكه آن در خيابانهاي  اصلي سه فاز با تيرهاي چوبي بلند و مقره هاي شترگلو و در كوچه هاي فرعي از يك فاز و نول تشكيل شده بود.

بعدها به علت توسعه و نداشتن ولتاژ واسط مولدهايي در اطراف ميدان شاه،خيابان فرهنگ، چهر راه سيدعلي و ميدان محمديه با سيستم جريان مستقيم داير گرديد.
طرز داير كردن انشعاب به اين ترتيب بود كه در خيابانهاي اصلي سيم را قلاب كرده و برروي شبكه مي انداختندو در كوچه هاي فرعي كه فاصله خط از زمين كمتر بود سيم را به خط وصل مي كردند.
با افزايش تقضا، دو واحد ۵۰۰كيلوواتي در خيابان لاله زار نو نصب گرديد كه براي برق رساني از يك شبكه واسط ۶ كيلوولتي استفاده مي كرد.اين شبكه در حدود ۶هزار مشترك داشت.
پس از تشكيل اداره برق و بالاخره بنگاه مستقل برق تهران اين شبكه جمع شد و شبكه جديد جايگزين گرديد. شبكه جديد داراي يك مركز توليد نيرو در ميدان ژاله، شبكه واسط ۶ كيلوولتي و ۱۸ پست ترانسفورماتور بود.
كمبود برق، نبودن شبكه توزيع مناسب، گسترش شهر تهران و افزايش روز افزون تعداد متقاضيان برق باعث شد تا شركتهاي خصوصي اقدام به نصب مولد و توزيع انرژي برق كنند بطوريكه در مدت كوتاهي تعداد اين شركتهاي خصوصي به ۳۴ شركت با ۱۶۸ هزار مشترك رسيد. در اين فاصله شركت برق تهران با بهرهبرداري از نيروگاه آلستوم و توسعه شبكه فشار ضعيف با كابلهاي روغني تا سال ۱۳۴۲ تعداد مشتركين خود را به ۱۲۸ هزار رسانيد. با تشكيل وزارت آب و برق در اسفند ۱۳۴۱ و ضميمه شدن شركت برق تهران به اين وزارتخانه و بالاخره با تصويب قانون ملي شدن صنعت برق، همه شركتهاي برق زير نظر اين وزارتخانه قرار گرفتند و وضعيت برق تا حدود زيادي از نابساماني رها گرديد.
وجود شبكه هاي شركتهاي خصوصي و شبكه دولتي در كنار هم در خيابانهاي تهران مشكلاتي از نظر توسعه، تعمير،نگهداري و تامين برق مشتركين به وجود آورده بود. براي همين شركت برق تهران تمامي مشتركين ۳۴ شركت خصوصي را تحويل گرفت.
به تدريج با افزايش بار مصرفي پستهاي ۶ كيلوولتي جاي خود را به پستهاي ۲۰ كيلوولتي دادند بطوريكه تا سال ۱۳۵۱ تعداد بسيار كمي از اين پستها باقي مانده بود. در حال حاضر پستهاي ۶كيلوولتي به طور كامل برچيده شده و كليه پستهاي موجود پستهاي ۲۰ كيلوولتي مي باشند.
تعداد پستهاي ۲۰ كيلوولتي در تهران تا سال ۱۳۴۲ بالغ بر ۴۷۱ دستگاه بوده كه در سال ۱۳۵۰ به ۳۶۰۰ دستگاه رسيد.[۲]
همچنين طرح و اجراي خطوط ۶۳ كيلوولت و به دنبال آن ۱۳۲ كيلوولت و احداث پستهاي مربوطه توسط شركت برق انجام گرفت. تا سال ۱۳۴۴ پستهاي ۲۳۰ كيلو ولت نيز در كشور به بهره برداري رسيدند. در سال ۱۳۴۸ تعداد پستهاي ۱۳۲/۲۳۰ كيلوولت ۲۰ دستگاه، تعداد پستهاي ۶۳/۱۳۲ كيلوولت ۲۷ دستگاه وتعداد پستهاي ۳۰/۶۳كيلوولت ۷۸ دستگاه بوده است.[۳]
در سال ۱۳۵۰ شبكه رينگ ۲۳۰ كيلوولت تهران توسط شركت برق تهران نصب و راه اندازي شد كه در حال حاضر نيز مورد بهره برداري است.[۲]
درسال ۱۳۵۶ اولين پستهاي ۴۰۰ كيلوولت در كشور با ظرفيت ۴۰۰ مگاولت آمپر نصب و راه اندازي گرديدند.
با پيروزي انقلاب اسلامي، صنعت برق كشور و شبكه انتقال و فوق توزيع با سرعتي بيش از پيش به پيشرفت خود ادامه داد بطوريكه در مدت ۱۰ سال (۱۳۵۷تا۱۳۶۷)ظرفيت شبكه هاي ۴۰۰ و ۲۳۰ كيلوولت به ترتيب ۱۲و۹ برابر گرديد.[۳]
در سال ۱۳۸۰ تعداد پستهاي ۲۳۰/۴۰۰ كيلوولت ۹۸ دستگاه و تعداد پستهاي ۱۳۲/۲۳۰ كيلوولت ۴۳۸ دستگاه بود.[۴]
در سي سال اخير متوسط رشد جهاني برق در حدود ۳ درصد و در ايران حدود ۱۰ درصد بوده است كه اين مطلب نشانگر رشد قابل ملاحظه صنعت برق ايران مي باشد.[۱۹]
در زمان حاضر صنعت برق ايران به چنان مرتبه اي رسيده است كه بيش از ۱۵ ميليون مشترك در بخشهاي مختلف صنعت و كشاورزي، تجاري ، خانگي و … دارد و تا پايان برنامه سوم توسعه سالانه ۸۰۰هزار مشترك جديد به مشتركان قبلي افزوده خواهند شد بطوريكه نياز مصرف كننده ها در سال ۸۱ در حدود ۲۵ هزار مگاوات بوده است كه ۳۱% از اين مقدار به صنايع اختصاص دارد.[۸]
با توجه به اينكه ايران كشوري در حال توسعه مي باشد اين نياز روزافزون همچنان ادامه خواهد داشت. لازمه تامين اين نياز گسترش شبكه و به تبع آن افزايش تعداد و ظرفيت نيروگاهها،خطوط انتقال وپستهاست. از آنجا كه پستهاي ۲۳۰/۴۰۰ همواره در شبكه قدرت نقش مهمي دارند و قابليت اطمينان اين پستها تاثير زيادي در قابليت اطمينان شبكه و پايداري آن دارد مهمترين و حساسترين پستها به شمار مي روند و همين امر اهميت كارهاي تحقيقاتي در اين زمينه را بيش از پيش آشكار مي سازد.
در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه موضوع طراحي پستهاي فشار قوي و بهينگي آن تا حد امكان مطرح گردد. مطالبي كه در اين پروژه عنوان شده اند به ترتيب فصول به شرح زير مي باشند:
فصل اول، مقدمه، شامل تاريخچه مختصري از صنعت برق ايران و سير تحول پستها از آغاز تاكنون مي باشد. كلمات و اصطلاحات بكار رفته در اين پروژه نيز در آخر اين فصل تعريف شده اند.
فصل دوم، اصول طراحي پستهاي فشار قوي را مطرح مي سازد. در اين فصل مراحل طراحي پست و انواع طراحيها ذكر شده اند و درباره معيارهاي طراحي بهينه و تاثير آنها بر طراحي پست بحث شده است.
فصل سوم، اختصاص به معرفي انواع پستها دارد. پستها از نقطه نظرات مختلفي مي توانند تقسيم بندي شوند. در اين فصل، ابتاد بطور مختصر انواع پستها از نظر سطح ولتاژ، نحوه نصب و وظيفه اي كه در شبكه بر عهده دارند، توضيح داده شده اند و سپس بحث مفصل تري درباره انواع پستها از نظر آرايش شينه بندي، مزايا و معايب هر كدام و انتخاب آرايش شينه بندي بهينه مطرح شده است.
در فصل چهارم درباره عوامل موثر در انتخاب محل پست و همچنين درباره آرايش فيزيكي تجهيزات بحث شده است. قسمت آرايش فيزيكي تجهيزات پست شامل مطالبي راجع به تعيين فواصل اطمينان ، طرحهاي مختلف جانمايي، ترتيب و نحوه نصب تجهيزات ونيز نكاتي درباره ساختمان كنترل و رله مي باشد.
در فصل پنجم درباره برخي از تجهيزات پست و انتخاب بهينه آنها بحث شده است. انتخاب ترانسفورماتورهاي موجود در پست(قدرت،جريان،ولتاژ و زمين –كمكي) و كليدها(دژنكتورها، سكسيونرهاو تيغه هاي زمين ) مطالب اين بخش را تشكيل مي دهند.
در فصل ششم به سيستم هاي حفاظتي موجود در پستهاي فشارقوي مي پردازيم.نكاتي درباره طراحي سيستم زمين، معرفي برقگيرها و نحوه استفاده از برقگيرها و سيمهاي محافظ در سيستمهاي حفاظت از صاعقه در اين فصل گنجانيده شده اند. علاوه بر اين درباره رله گذاري و حفاظت قسمتهاي مختلف پستهاي فشار قوي (ترانسفورماتور، شينه، خط و …) مطالبي عنوان گرديده است. در اين بخش نگاهي اجمالي به وضعيت رله گذاري پستهاي ۴۰۰و۲۳۰ شبكه سراسري ايران نيز داشته ايم. قسمت پاياني اين بخش به معيارهاي بهينگي در مورد حفاظت برخي از تجهيزات پست اختصاص داده شده است.
در فصل هفتم، نمونه هايي از انتخاب برخي از تجهيزات، نمونه اي از طراحي سيستم زمين يك پست و همچنين نمونه اي از طراحي سيستم حفاظت از صاعقه در يك پست فشار قوي فرضي برپايه مطالب عنوان شده در فصلهاي قبلي انجام شده است.
فصل هشتم كه به جمع بندي مطالب و نتيجه گيري اختصاص دارد شامل بهره برداري و نحوه رسيدگي به شرايط اضطراري در پست هاي فشار قوي مي پردازد.
۲-۱-تعاريف و اصطلاحات
–  سوئيچگير۱: به مجموعه اي از تجهيزات فشار قوي كه عمل ارتباط فيدرهاي مختلف را به شينه و يا قسمتهاي مختلف شينه را به يكديگر در يك سطح ولتاژ معين انجام مي دهد سوئيچگير مي گويند.
– بي۲: به واحدهاي مجزاي فشارقوي كه در پست به صورت مشابه تكرار مي شوند اطلاق مي گردد. يك پست ممكن است داراي چندين بي باشد.
– سطح عايقي نامي۳: مقدار ولتاژي است كه استقامت عايق بندي يك وسيله را در رابطه با توانايي آن جهت تحمل تنشهاي دي الكتريك مشخص مي سازد.
– اضافه ولتاژ موقت۱: اضافه ولتاژهايي هستند كه بيش از ۵ سيكل تداوم يابند و معمولا” پديده هايي نظير رزونانس، اتصال زمين و … باعث بوجود آمدن آنها مي شوند.
– موج ضربه جريان يا ولتاژ: موجي يك طرفه است كه در مدت كوتاهي سريعا” به مقدار حداكثر خود افزايش يافته و سپس كمي كندتر به صفر مي رسد.
– بردن۲: امپدانس  يا ادميتانس ديده شده از ترمينالهاي ثانويه يك ترانسفورماتور ولتاژ يا جريان را بردن مي گويند.
– افزايش پتانسيل زمين (GPR)3:حداكثر ولتاژي كه سيستم زمين يك پست در اثر عبور جريان زمين نسبت به زمين دور دست پيدا مي كند.
– ولتاژ گام۴: اختلاف پتانسيل موجود بر سطح زمين كه بر پاهاي شخص با طول گام معين (مثلا” يك متر) اعمال مي گردد.
ولتاژ تماس۵: اختلاف پتانسيل بين افزايش پتانسيل زمين(GPR) و پتانسيل نقطه اي از سطح زمين كه شخص ايستاده است بطوريكه دست شخص بايك سازه زمين شده اتصال داشته باشد.
– ولتاژ مش۶: بيشترين ولتاژ تماسي كه مي تواند در يكي از مشهاي شبكه زمين وجودداشته باشد.
–  ولتاژ انتقالي۷: حالت خاصي از ولتاژ تماس است كه در اين حالت ولتاژ قسمت لمس شونده از بييرون پست به درون و يا برعكس منتقل مي شود.

– عايق خارجي: سطحي از عايق جامد تجهيزات كه در تماس با هوا بوده و تحت تنشهاي            دي الكتريك و تاثير شرايط خارجي مانند آلودگي، رطوبت و…قرار مي گيرد.
– عايق داخلي: قسمت داخلي عايق تجهيزات كه شرايط محيطي روي آنها تاثير نمي گذارد.
– شينه سخت: شينه غير قابل انعطاف كه به شكل نبشي، ناوداني ، لوله و…ساخته مي شود و معمولا” نوع لوله اي آن از جنس آلياژ آلومينيوم، فولاد يا آلياژهاي آلومينيوم وبه صورت رشته اي ساخته مي شود و توسط زنجير مقره به گانتريها متصل مي شود.
– ميله زمين۱ : ميله اي از جنس هادي است كه در زمين قرار مي گيرد و وظيفه تزريق جريان به زمين را برعهده دراد. طول ميله معمولا” ۳ متر انتخاب مي شود.
– گانتري۲: پايه هاي نگهدارنده مي باشند كه براي نگهداري مقره هاي كششي و شينه هاي نرم و … بكار مي روند و از فولاد گالوانيزه ساخته مي شوند.
– بوشينگ۳: مقره هاي ايستاده كه براي عبور هادي و ايجاد فاصله هاي عايقي بين هاديهاي برقدار و بدنه تجهيزات بكار مي روند.
– نوسانات مكانيكي۴: با عبور جريان عادي ۵۰ هرتز از مدارات، قسمتهاي هادي و مقره هاي متصل به آن با فركانس ۱۰۰ هرتز نوسان مي نمايند به اين نوسانات ناشي از فركانس قدرت نوسانات مكانيكي مي گويند.[۵]

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………..    1        
1-1-مقدمه    2
2-1-تعاريف و اصطلاحات    7
دوم:اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه………………………    10
1-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي    11
2-2-انواع طراحيها    14
3-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست    15
1-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري    15
2-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست    17
3-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي    17
4-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست    18
5-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني    19
6-3-2-ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري    19
7-3-2-ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه    20
8-3-2-ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري    21
9-3-2-ارتباط بهينگي و ايمني    23
10-3-2-ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست    24

فصل سوم :انواع پستها…………………………………………………………………………….    26
1-3-تقسيم بندي پستها بر اساس سطح ولتاژ    27
2-3-تقسيم بندي پستها بر اساس وظيفه اي كه در شبكه دارند    27
3-3-تقسيم بندي پستها از نظر نحوه نصب    28
1-3-3- انواع پستهاي باز    28
2-3-3-انواع پستهاي بسته    29
3-3-3-پستهاي تركيبي    29
4-3-3-پستهاي سيار    29
4-3-انواع پستها از نظر آرايش شينه بندي     29
1-4-3-مزايا و معايب آرايشهاي مختلف شينه بندي    31
1-1-4-3-شينه ساده    31
2-1-4-3-شينه اصلي و فرعي    32
3-1-4-3-شينه دوبل    34
4-1-4-3-شينه دوبل اصلي با شينه فرعي    35
5-1-4-3-شينه دوبل دوكليدي    36
6-1-4-3-شينه يك ونيم كليدي    36
7-1-4-3-شينه حلقوي    37
2-4-3- بررسي مقايسه اي براي انتخاب شينه بندي بهينه[۹]    39
3-4-3-نگاه آماري به وضعيت شينه بندي هاي موجود در پست هاي ۲۳۰و۴۰۰كيلوولت ايران    43
4-4-3-آرايش پيشنهادي براي شينه بندي پستها    44

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمايي تجهيزات………………………………………    45
1-4-انتخاب محل پست    46
2-4-جانمايي تجهيزات پست    49
1-2-4-تاثير نوع شينه ها و سكسيونرها در آرايش فيزيكي تجهيزات    52
2-2-4-ترتيب و نحوه نصب تجهيزات    54
3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده هاي ارتباطي    55

فصل پنجم:انتخاب تجهيزات پست………………………………………………………………..    57
1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت    58
2-1-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور قدرت    59
1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت    60
2-2-1-5-سيستم خنك كنندگي ترانسفورماتور    62
3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور    64
4-2-1-5-توان نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور    64
5-2-1-5-ولتاژ نامي سيم پيچ    65        
6-2-1-5-نحوه اتصالات سيم پيچها و گروه برداري    65
7-2-1-5-تنظيم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر    66
8-2-1-5-تاثير زمين نمودن نوترال در عايق بندي    67
9-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر يك از سيم پيچها    67
10-2-1-5-تعيين سطوح عايقي داخلي و خارجي و نوترال    68
11-2-1-5-ميزان افزايش مجاز درجه حرارت روغن وسيم پيچ    68
12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه    68
13-2-1-5-ميزان مجاز صدا    69
14-2-1-5-مقادير جريانهاي اتصال كوتاه سيستم    69
15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور    70
16-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعيف    70
2-5-انتخاب ترانسفورماتور جريان    70
1-2-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتورجريان    71
2-2-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتورجريان    72
1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجريان    72
2-2-2-5-حداكثر ولتاژ سيستم      73
3-2-2-5-سطوح عايقي    74
4-2-2-5-فاصله خزشي مقره    74
5-2-2-5-جريان نامي اوليه    74
6-2-2-5-جريان نامي ثانويه    75
7-2-2-5-نسبت تبديل    75
8-2-2-5-جريان نامي حرارتي كوتاه مدت    76
9-2-2-5-جريان نامي دايمي حرارتي    76
10-2-2-5-محدوديت افزايش درجه حرارت    76
11-2-2-5-ظرفيت نامي خروجي    77
12-2-2-5-كلاس دقت    77
3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ    80
1-3-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ    80
2-3-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور ولتاژ    81
1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ    81
2-2-3-5-حداكثر ولتاژ سيستم      83
3-2-3-5-سطوح عايقي    84
4-2-3-5-فاصله خزشي مقره    84
5-2-3-5-ولتاژ نامي ثانويه    84
6-2-3-5-ضريب ولتاژ نامي [۹]    85
7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازني    86
8-2-3-5-محدوديت افزايش درجه حرارت    87
9-2-3-5-ظرفيت خروجي    88
10-2-3-5-كلاس دقت[۲۲]    88
4-5-انتخاب  ترانسفورماتور زمين- كمكي    89
1-4-5-اطلاعات مورد نياز جهت  ترانسفورماتورزمين-كمكي[۱۴]    89
2-4-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور زمين-كمكي    90
1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمين –كمكي    92
2-2-4-5-سيستم خنك كننده    92
3-2-4-5-ظرفيت نامي    92
4-2-4-5-مقدار نامي ولتاژ سيم پيچ ها    93
5-2-4-5-حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها    93
6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[۹]    94
7-2-4-5-استقامت عايقي بوشينگ ها و ترمينال هاي فاز و نقطه صفر سيم پيچ اوليه    94
8-2-4-5-افزايش دما پس از بارگذاري جريان كوتاه مدت    95
9-2-4-5-افزايش دماي مجاز    95
10-2-4-5-تپ چنجر    96
11-2-4-5-فاصله خزشي بوشينگها    96
12-2-4-5-سطح صدا    97
13-2-4-5-ترمينال بندي طرف اوليه وثانويه    97
5-5-انتخاب كليد قدرت    97
1-5-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه كليد قدرت    98
2-5-5-معيارهاي انتخاب بهينه كليد قدرت    100
1-2-5-5-نوع كليد    100
2-2-5-5-نوع مكانيسم قطع و وصل    101
3-2-5-5-ولتاژ نامي    104
4-2-5-5-سطوح عايقي نامي    104
5-2-5-5-جريان نامي    104
6-2-5-5-جريان نامي قطع اتصال كوتاه    105
7-2-5-5-جريان نامي قطع شارژ خط    106
8-2-5-5-جريان نامي قطع بار اندوكتيو    106
9-2-5-5-ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم    106
10-2-5-5-جريان نامي اتصال كوتاه وصل    107
11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه    107
12-2-5-5-زمان قطع نامي    107
6-5-سكسيونر و تيغه زمين    108
1-6-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه سكسيونر    109
2-6-5-معيارهاي انتخاب بهينه سكسيونر    109
1-2-6-5-نوع سكسيونر يا تيغه هاي زمين    109
2-2-6-5-نوع مكانيسم عملكرد    110
3-2-6-5-ولتاژ نامي    111
4-2-6-5-سطوح عايقي نامي    112
5-2-6-5-جريان نامي (فقط براي سكسيونر)    112
6-2-6-5-جريان نامي اتصال كوتاه    112
7-2-6-5-جريان نامي وصل اتصال كوتاه(فقط براي تيغه هاي زمين)    113
8-2-6-5-مدت زمان تحمل جريان اتصال كوتاه    113
9-2-6-5-نيروي مكانيكي نامي ترمينالها    113

فصل ششم : سيستمهاي حفاظتي پست………………………………………………………    114
1-6-سيستم زمين    115
1-1-6-اطلاعات موردنياز براي طراحي سيستم زمين    116    
2-1-6-آزمونهاي زمين پست    118
3-1-6-موارد مهم در آزمونهاي سيستم زمين    120
4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهميت در طراحي بهينه سيستم زمين    122
1-4-1-6-انتخاب هادي زمين و ميله هاي زمين    122
2-4-1-6-اتصال تجهيزات به زمين     122
3-4-1-6-محاسبه جريان اتصال كوتاه وحداكثرجريان شبكه زمين    123
4-4-1-6-ولتاژانتقالي ونقاط خطرناك    125
5-4-1-6-تداخل با كبلهاي مخابراتي و كنترل    126
6-4-1-6-اتصال زمين سيستم تغذيه فشار ضعيف    126    
5-1-6-نصب سيستم زمين    126
6-1-6-روش قدم به قدم طراحي    128
2-6-سيستم حفاظت از صاعقه    136
1-2-6-سيستم حفاظت از صاعقه    138
1-1-2-6-اطلاعات مورد نياز جهت طراحي سيستم حفاظت از صاعقه    139
2-1-2-6-سيستم حفاظتي پست با استفاده از روش الكتريكي-هندسي[۹]    139
3-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست    141
4-1-2-6-امپدانس موجي    141
5-1-2-6-محاسبه جريان بحراني  وفاصله جذب بحراني S    141    
6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هاديهاي حفاظتي    142    
7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هايي كه در خارج از سطح محاط
دو هادي حفاظتي فرود مي آيند    144
8-1-2-6- استقامت مكانيكي وحرارتي هاديهاي حفاظتي و ميله هاي برقگير    147    
2-2-6-برقگير و محل نصب آن    148
1-2-2-6-انواع برقگير[۱۸]    148
2-2-2-6-مقايسه اجمالي بين برقگيرهاي ZnO و برقگيرهاي مرسوم    150
3-2-2-6-محل نصب برقگير    150    
3-6-سيستم حفاظتي و رله گذاري    152
1-3-6-اصول اساسي در رله گذاري حفاظتي    153
2-3-6-سيستمهاي حفاظتي معمول[۹]    153
3-3-6-معيارهاي طراحي بهينه سيستم حفاظت ورله گذاري    160
1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال    161
2-3-3-6-حفاظت شينه    165
3-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور    167

فصل هفتم:نمونه طراحي…………………………………………………………………………    172
1-7-مشخصات مفروض براي پست    173
2-7-انتخاب تجهيزات    174
3-7-طراحي سيستمهاي     187
4-7-روش قدم به قدم طراحي جانمايي تجهيزات    190

فصل هشتم: بهره برداري ………………………………………………………………………..    195
1-8-مشخصات فني پست مذكور    196
2-8-طريقه بهره برداري    199
3-8-دستورالعمل عملياتي و و بهره برداري پست هاي انتقال و فوق توزيع    202
4-8-دستورالعمل بازديد اپراتور از برخي از تجهيزات پست    214
5-8-قواعد اساسي ايمني    215

پيوستها…………………………………………………………………………………………………    217
پيوست ۱:سيستم آلارمهاي حفاظتي    218
پيوست ۲: نقشه هاي سيستم هاي حفاظتي و ارتينگ و …    226


عتیقه زیرخاکی گنج